Fullmakt ombud till årsstämma

Om du inte själv kan närvara vid en årsstämma kan du skicka ett ombud.
Ombudet ska antingen vara en medlem i föreningen eller din make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn.
Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma och endast medföra en fullmakt till stämman.
Ombudet skall kunna visa en skriftlig fullmakt som inte är äldre än ett år.

Ladda ned mall för fullmakt här.

Fullmakt till Årsstämma.pdf