Regler för andrahandsuthyrning

Regler för upplåtelse av lägenhet i andra hand

1. Reglerna är desamma oavsett om lägenheten hyrs eller lånas ut.

2. En fullständigt ifylld ansökan ska lämnas till styrelsen senast 2 månader
före den planerade uthyrningen.

3. Uthyrningen måste vara tidsbestämd. Minst tre månader och max ett år
med möjlighet att förlänga efter ny ansökan.

4. Det måste vara samma hyresgäst under kontraktstiden.

5. Hyresavgift till bostadsrättsföreningen är för närvarande 379
kronor/månad, d.v.s. 10 % på prisbasbeloppet per år enligt föreningens
stadgar § 18.

6. Skäl till uthyrningen ska anges i ansökan.

7. Den som hyr ut är ansvarig för att medlemsavgift + 379 kronor betalas
senast den sista varje månad, med krav att betalning sker via autogiro.

8. Airbnb eller motsvarande är inte tillåtet i Brf Ängssätra.

9. Det åligger bostadsrättshavaren att informera hyresgästen om innehållet i
föreningens stadgar och ordningsregler.

10. Ett tillstånd för andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor enligt
stadgarna § 24.

11. Om bostadsrättshavaren inte är nåbar under uthyrningsperioden kan det
vara lämpligt med en utomstående kontaktperson med fullmakt från
bostadsrättshavaren.

2016-08-16
Styrelsen

Dokumentet kan laddas ner via länken nedan

Regler för andrahandsuthyrning