Regler för andrahandsuthyrning

Regler för upplåtelse av lägenhet i andra hand

1. Reglerna är desamma oavsett om lägenheten hyrs eller lånas ut.

2. En fullständigt ifylld ansökan ska lämnas till styrelsen senast 2 månader
före den planerade uthyrningen.

3. Uthyrningen måste vara tidsbestämd. Minst tre månader och max ett år
med möjlighet att förlänga efter ny ansökan.

4. Det måste vara samma hyresgäst under kontraktstiden.

5. Hyresavgift till bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning är 10 % på prisbasbeloppet per år enligt föreningens stadgar § 18.

6. Skäl till uthyrningen ska anges i ansökan.

7. Den som hyr ut är ansvarig för att medlemsavgift och hyresavgift betalas
senast den sista varje månad.

8. Airbnb eller motsvarande är inte tillåtet i Brf Ängssätra.

9. Det åligger bostadsrättshavaren att informera hyresgästen om innehållet i
föreningens stadgar och ordningsregler.

10. Ett tillstånd för andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor enligt
stadgarna § 24.

11. Om bostadsrättshavaren inte är nåbar under uthyrningsperioden kan det
vara lämpligt med en utomstående kontaktperson med fullmakt från
bostadsrättshavaren.

2016-08-16

(Uppdaterat 2023-01-17)
1 Prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kronor
1 Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kronor
1 Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kronor
10% av PBB fördelat på 12 månader motsvarar 397 kronor per månad 2021
10% av PBB fördelat på 12 månader motsvarar 403 kronor per månad 2022
10% av PBB fördelat på 12 månader motsvarar 438 kronor per månad 2022