Kan jag plantera något annat än rosor i rabatten vid min uteplats?

Rabatten vid din uteplats tillhör föreningen, och du får därför inte plantera egna växter där. Det är tidigare bestämt att det ska vara rosbuskar där.

Undantaget är Lägenheten 101 som har uteplatsen direkt mot soprummet och därför har tillstånd att ha höga buskar som skymmer sikten.

Vi är medvetna om att detta har varit otydligt tidigare och några har planterat egna växter i marken utanför sina uteplatser under åren. Men marken tillhör alltså föreningen och inte din uteplats/lägenhet.

Du kan därför bli ålagd att återställa marken som den enligt föreningen ska vara, om du gjort förändringar.

Vi förstår att alla kanske inte vill ha rosbuskar framför sina uteplatser och har diskuterat att se över några alternativ som man kanske kan få välja mellan i framtiden.

Om man som boende har åsikter eller synpunkter på sådana saker är man välkommen att lägga en motion inför årstämma.