Trappen i backen mot Hagsätravägen börjar bli dålig vad ska föreningen göra åt det?

Trappen som går upp till Hagsätravägen tillhör inte föreningen och trappen ligger dessutom på kommunal mark.

Föreningen kan därför inte utföra något underhåll eller reparationer av den då det skulle bryta mot lagen.