Felanmälan

Om det uppstår fel i lägenheten eller i allmänna utrymmen gör man en anmälan till Föreningen, den kan du göra i formuläret på ”kontakta oss” det finns även kontaktuppgifter i varje portuppgång. För svar på många frågor kan du klicka på ”Vanliga frågor” i menyn.

Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för sin egen lägenhet och ska vidta de reparationer och underhåll som behövs, samt svara för kostnaderna.

Du ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.

Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med, dels den inredning som du själv tillfört den.

I föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera. Du ska t.ex. tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick. Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick.

Läs mer i broschyren Vem svarar för underhållet? som ingår i Bopärmen som hör till din lägenhet. Saknar du broschyren kan du ladda ner den här nedanför.

Vem Svarar för underhållet