Nytt gruppanslutningsavtal

Föreningen har tecknat ett väldigt förmånligt gruppanslutningsavtal med Bahnhof där 1gbit internet med router och fast telefoni ingår till alla lägenheter. Avtalet börjar gälla från och med 2021-09-01

Bahnhof grundades 1994 och har sen dess etablerat sig som en stark aktör inom fiberbaserat internet med c:a 250 000 privata kunder.
Bahnhof är ett företag som värnar om yttrandefrihet med fokus på personlig integritet på nätet.
Företaget har 5 år i rad utsetts till Sveriges bästa bredbandsleverantör, med mest nöjda kunder 2 år i rad.
Vi är väldigt positiva till att teckna avtal med dem.

För att börja använda Bahnhof behöver du en ny router som du kommer kunna hämta ut från föreningen mellan perioden 2021-09-01 och 2021-10-31.
Vi kommer att informera om det separat när det närmar sig.

Comhems gruppanslutningsavtal om internet och telefoni kommer upphöra 2021-10-31.

TV från Comhem berörs inte och fortsätter fungera som vanligt.

Förmånlig IP-TV kommer också gå att beställa från Bahnhof från och med 2021-09-01

Kolonilotter på parkeringen

Som en del av vårt miljöarbete har vi beslutat att säga upp alla våra parkeringsplatser till sommaren och istället bygga kolonilotter där bilarna idag står parkerade.

Bakgrunden är att vi alla blir mer och mer miljömedvetna och att grönområden har blivit en allt mer eftersökt del av lägenhetsboendet.
folk tillbringar mer tid i hemmet och vill kunna ha närhet till skog och mark.
så för att öka attraktiviteten av vår Brf gör vi oss mer gröna.

Vi förväntar oss att vara klara med alla arbeten med att införa kolonilotterna till 1 April 2022.

Nytt försäkringsbolag

Med det passande datumet 1:a april byter föreningen försäkringsbolag från Protector till Folksam.
Kollektiv brf-tilläggsförsäkring kvarstår.

What is this?! A sandbox for ants!?

För er som upptäckte arbetet som påbörjades idag.

Ja vi byter sargen på vår stackars sandlåda, den höll på att ruttna sönder.
En ny och fin sarg från Tress monteras. Vi ändrar också formen på sandlådan lite.

i samband med det byter vi även ut sanden helt så att allt blir fräscht.

Förändringar avseende bredband (gruppanslutning)

Som vi aviserat ut i Ängssätrabladet så har vi sagt upp nuvarande gruppanslutning med ComHem. Största anledningarna är dålig service- och funktion samt ett högt pris i relation till vad våra medlemmar får av ComHem.
Vi försökte förhandla om avtalet men ComHem var inte intresserade att ge oss ett konkurrenskraftigt erbjudande.

På grund av det upphör därför gruppanslutningsavtalet med ComHem den 2021-10-31.

Vi håller på med en upphandling av gruppanslutning från en annan leverantör.
Vi uppmanar därför alla våra medlemmar med att avvakta med förlängning eller byte av bredbandsleverantör tills ni får mer information av oss.

 

 

Vi återkommer med ett separat utskick när vi är färdiga med upphandlingen.

berg och dalbana med värmen

Då vi fick några felanmälningar på att folk upplevde det kallt vid vissa tider i lägenheten sen 21:a Januari så uppmärksammade vi vad vi först trodde var ett fel på en komponent i värmecentralen, men som efter en grundlig genomgång visade sig vara Stockholm Exergi som överstyrde våra värmeinställningar.

Anledning som vi fick från exergi var att på morgon och kväll när energianvändningen är som max vill de reglera ner värmen för att minska på effektuttaget, detta är något som de gör kollektivt med inkopplade fastigheter, något som vi ovetandes tydligen automatiskt hade godkänt vid förnyelse av avtal.
Idén i sig är väl god, men den aggressiva överstyrningen av vårt lågtempererade värmesystem blev ingen bra kombination.

Vid vår undersökning visade det sig att de har överstyrt vår värme i upp till 18h per dygn, och som mest sänkt vår elementtemperatur med ner till 8 grader under vad de ska vara, de sade att de sen ökade temperaturen efteråt för att kompensera för “bortfallet” under dessa tider och plussade på så mycket som 3-6 grader till ovanpå vår värmeinställning, detta gjorde så att värmen i folks lägenheter började fluktuera upp och ner och vi fick mer kalldrag vid fönstren.

Ovan är exempel på hur en värmelogg inte ska se ut. På bilden är det den blå och gröna som är intressant, gröna är vad temperaturen borde ha varit och blå är vad temperaturen faktiskt var när exergi överstyrde våra inställningar.

Vi har kopplat ur exergis överstyrning av vår värmecentral så värmen bör nu stabilisera sig och vi kommer ha ett långt samtal med dem om att detta var oacceptabelt.

Årsstämman genomförd 19:e november

Stämman genomfördes i år genom poströstning med hänsyn till regeringens restriktioner för att begränsa smittspridning.

21 hushåll närvarade genom poströstning.

2 nya suppleanter och en ny ledamot valdes in i styrelsen, En ledamot omvaldes på 2 nya år.

Styrelsen uppvisade ett fortsatt exceptionellt ekonomiskt resultat för föreningen, vattenskador och hastigt uppkommna underhållsfel till trots.

Den motion som framlagts till årsstämman avslogs då majoritetsröst inte uppnåddes.

Protokoll från stämman är klart och upplagt på riksbyggens medlemsarkiv på riksbyggen.se. Vi tackar alla som närvarade genom poströstning.

Årsredovisningen finns upplagd på hemsidan

Grävarbeten på området och vid entren hovstagränd 9

Mellan 16-18 november utfördes grävarbete på 2 ställen.

Grävning vid lekplats hovstagränd 7. KLART
Gamla sargen tas bort och ny sarg kommer läggas till sandlådan då den gamla ruttnat sönder, samt sanden kommer bytas.
UPPDATERING: Försenad leverans av sargen gjorde att arbete påbörjades i början på mars.

  1. Grävning i gräsmatta bakom hovstagränd 7 mot miljöhuset. KLART
    Ny kanalisation för nätverkskablar läggs till miljöhuset för att anpassa föreningen till modernare standard.
  2. Grävning vid entre hovstagränd 9 KLART
    Ett mindre läckage i souterräng grunden till huset bredvid entren har upptäckts och måste åtgärdas.
    Grävningen kommer ske i rabatten  till höger om entren mot husets grund, därefter kommer grunden tätas om, nya dräneringsrör läggas och rabatten återställas.

Årsredovisning och kallelse till stämma

Idag har vi skickat ut årsredovisningen till alla medlemmar.

Tillsammans med årsredovisningen är även underlag för poströstningen samt underlag för motion som ska behandlas på stämman.

Det som ska finnas med årsredovisningen i din brevlåda är följande.

Kallelse tillika poströstningsunderlag, 2 sidor.
Motion till stämman om takterrasser, 2 sidor.
Styrelsens svar till motion, 1 sida.

Alla utskick ska vara kompletta, men om du mot förmodan inte fått alla papper ovan med din årsredovisning hör av dig till styrelsen så kompletterar vi det åt dig.

Höststäddag 24:e Oktober

DÅ var det dags för höststäddag.

Lördagen 24:e Oktober smäller det.
Som vanligt klockan 11 till 15.
(man får förstås både komma tidigare och gå senare)

Vi har planerat dagen med det faktum att det fortfarande är en pågående pandemi. Av den förutsättningen så utgår grillningen och kaffe då vårt serveringssätt av den maten och drycken inte kan säkerställas att den görs på ett säkert sätt som inte medför risk för smittspridning, Vi beklagar såklart detta.

Istället kommer det finns läsk, vatten och Mer att dricka och vi kommer bjuda på mackor från Cafét i hagsätra och tilltugg samt fikabröd, allt portionsförpackat.

Handskar, handsprit och Munskydd kommer finnas tillgängligt för alla som vill medverka.