Lite förbättringar av gården

Trots gällande coronaläget ligger vi inte på latsidan

Vi har börjat med att försöka restaurera entren vid 11:an för att få den snygg igen. vi har tagit bort ogräset och nyplanterat 12 plantor Krypoxbär (samma som innan)

Vi bytte även en av spireorna som hade dött vid 5:an efter att blivit överkörd av en gräsklippare. Tråkigt nog blev de alla också överkörda med gräsklippare i höstas och är anledningen att de är så små. Vi får hoppas de tar sig.

Och Lavendel har planterats ut vid ett till träd.

Vi är medvetna om att restaureringen av 11:ans entre har tagit mycket längre än beräknat pga lite otur men vi hoppas såklart att allt är på rätt spår nu.

 

Städdagen inställd

Efter mycket diskussion inom styrelsen har vi beslutat att ställa in vårens städdag i maj.

Vi kan inte med gott samvete uppmuntra till sociala sammankomster när vi inte vet hur situationen ser ut framöver.

Det är förstås tråkigt att städdagen ställs in då jag vet att många uppskattar den.

Detta innebär också att vi inte kommer beställa in en container nu till våren.

Det finns förstås inget som hindrar medlemmar i enskild kapacitet att göra trädgårdsarbete. Vi kommer lägga ut en inplastad checklista i föreningens förråd ifall man känner sig manad till lite arbete och frisk luft.

 

Med anledning av Coronavirus NCOV-19

Ni har säkert redan hört allt man bör tänka på gällande coronaviruset. Men vi vill gärna vara tjatiga och be alla tänka på smittorisken.

Vad gör föreningen för att hindra smittspridning?

Vi har infört ytdesinficering av alla knappar och dörrhandtag i samband med städning.  Vi vet att det kanske inte gör den största skillnaden, men allt är bättre än inget. Det är onödigt att föreningen ska dra på sig en massa extra kostnader i dessa ekonomiskt oroliga tider, men desinficering i samband med städningen kändes som ett logiskt beslut att ta.
Skulle situationen förvärras kommer vi se över om det går att göra ytterligare åtgärder i föreningen.

Enklaste lösningen för dig som boende att hålla dig frisk är helt enkelt att tvätta händerna det första du gör när du kommer hem. Se till att tvätta dem noggrant och i minst 20 sekunder.

När du är ute, se till att alltid hålla ett rimligt avstånd från andra personer. Rekommendationen är minst 1 meter. Tumregeln du kan gå efter är följande. Om du kan röra personen med din utsträckta arm står du för nära.

Vi vill även flagga för att det finns en viss risk att städdagen kan komma ställas in beroende på hur utvecklingen av rådande situation ser ut. Vi kan alla bara hoppas att det lugnat ner sig till Maj.

Vi önskar alla hälsa och trygghet under den pågående pandemin

Bullerinventering 24 Mars, Hovstagränd 9, 11, 13

PGA ökad godstrafik på Nynäsbanan har trafikverket erbjudit föreningen att utföra en s.k. bullerinventering av våra fastigheter för att skapa sig en uppfattning om det eventuellt behövs några bullerdämpnade åtgärder i våra fastigheter.

Bullerinventering kommer därför utföras den 24:e Mars

Berörda hushåll har fått separat information om vad som gäller

Parkeringsförbud vid infarten (äntligen)

Efter styrelsens hårda arbete och påtryckningar mot Stockholm Stad och Idrottsförvaltningen kan vi äntligen presentera parkeringsförbud på infartsvägen! Gäller från och med idag.

Lägg till Stockholm Stads Parkerings AB på snabbval 1 på telefonen
08-772 96 00

Parkeringsförbudet gäller åt båda hållen!

Även Q-park numera Aimo Park efter att de blivit uppköpta av Sumitomo Corporation, har uppdaterat våra skyltar till föreningens område.
Om nån har parkerat på vårt område eller din plats,
Ring Aimo Park  0771-96 90 00

Vad gömmer sig i mörkret?

Förhoppningsvis inte dörren som leder ut.

Som en del i ledet av vårt systematiska brandskyddsarbete har vi uppmärksammat behovet av efterlysande nödutgångsskyltar i de utrymmen som saknar naturligt ljus, det gäller främst förråden och tvättstugekorridoren.
Anledningen är att om lamporna slocknar, t.ex. vid ett strömavbrott eller brand så blir det kolsvart i dessa utrymmen och man ser ingenting vilket är en betydande risk för personskada.

Vi har därför infört efterlysande nödutgångsskyltar på alla relevanta dörrar i påverkade utrymmen.

Det finns dock en mindre nackdel med dessa och det är att de behöver utsättas ett antal minuter av ljus för att kunna efterlysa. Men håller man på i sitt förråd 5-10 minuter så är det mer än tillräckligt för att skyltarna ska lysa godtyckligt.

 

Amazing action, ett brinnande nyår

Till dig som slängt en nyss avlossad fyrverkeripjäs i kartongkärlet i soprummet utan att försäkra dig om att den var inert.

Det var inte den bästa idén du haft i ditt liv.

Hade vi kommit några minuter senare än vi gjorde, eller inte upptäckt röken hade hela soprummet stått i lågor och skadorna hade uppgått till några hundratusen kronor för föreningen.

Glödande fyrverkeripjäser undanbedes i soprummet.

Hämtning av plast

Hämtningen av plast har inte fungerat som det skulle och resulterade i överfulla plastkärl innan jul.

Det är första månaden med Suez och som alltid måste man acceptera att det kan vara lite strul i början med en ny leverantör.

Ett samtal med dem löste hämtning innan jul och vi hoppas att det kommer fungera i fortsättningen.

Gott nytt år och god fortsättning önskar styrelsen.