Ordningsregler

Föreningens ordningsregler

Rökning
Det är förbjudet att röka vid föreningens lekplats, samt inom föreningens samtliga utrymmen enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Balkongerna
Vindskydd och markiser ska vara av föreningen godkänd kulör.
Blomlådor ska hänga på insidan av balkongräcket. Tänk på att när du vattnar blommorna vill grannen under inte få sin balkong vattnad.
Parasoll måste vara förankrade så de inte kan falla ner från terrasser/balkonger.
Du som röker: visa hänsyn till dina grannar, fimpning från balkong är förbjudet.

Barnvagnsförrådet
I barnvagnsförrådet förvaras barnvagnar och handikapphjälpmedel samt snöröjningsredskap och skoborste. I mån av plats får även trehjuliga barncyklar samt sparkcykel för barn förvaras.

Cykelförråden
I cykelförråden förvaras cyklar och tvåhjuliga mopeder i klass 1 och 2. I mån av plats kan även motorcyklar (endast sommartid) få förvaras där.

Miljöhusen
I miljöhusen slänger vi hushållssopor, papper, tidningar, glas, mindre metall- och plastförpackningar och småbatterier. Följ instruktionerna så att rätt sak hamnar i rätt behållare.
Övriga sopor måste man själv frakta bort till återvinningscentralerna i Högdalens industriområde, Kvicksundsvägen 16 eller Östberga, Bussens väg 2.
Alla former av grovsopor, elektronik, belysning, byggavfall, restaurangsopor och farligt avfall är förbjudet att kasta i miljöhusen. Ingenting får ställas på golvet i miljöhusen.

Bortforslingsavgift
Den som kastar eller förvarar lösöre eller otillåtet avfall i miljöhusen, i fel sorteringskärl, på föreningens område eller utrymmen och kan identifieras kommer att debiteras en bortforslingsavgift om 800 kr per tillfälle.

Biltrafik och parkering

Biltrafik är bara tillåten för att hämta och lämna vid porten samt i- och urlastning. Tänk på att anpassa farten till att det är ett gångfartsområde och att här finns lekande barn.

Parkering är endast tillåten på förhyrda parkeringsplatser och parkeringstillståndet måste vara väl synligt i framrutan. Behöver man ha fordonet uppställt längre tid än 11 minuter utanför porten så finns det tillfälliga parkeringstillstånd att låna. Kontakta styrelsen på www.angssatra.se.

Fordonstvätt inom området är inte tillåten.

Trapphus och källargångar
Med hänvisning till våra brandsäkerhetsföreskrifter och framkomlighet får ingenting förvaras i trapphusen eller förrådsgångarna.

Tvättstugan
Tvättstugan bokas med en nyckelförsedd bokningscylinder. Om tvättiden inte har utnyttjats 1 timme efter bokad tid har du rätt att överta den bokade tiden. Om du vet att du kommer sent så sätt fast en lapp som visar hur dags du kommer. Respektera bokade tider.

Städa tvättstugan innan tvättiden går ut, samt gör rent torkskåp och tumlare efter dig. Tvättid får bokas högst 2 ggr i månaden.

Snöskottning
Vi hjälper till att skotta och sanda framför våra portar (den yta som består av betongplattor) samt våra egna parkeringsplatser. Snöskottningsutrustning finns innanför porten eller i respektive barnvagnsförråd.

Området
Medlem ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom och mark.
Vårdar gör vi genom att inte kasta skräp, fimpa, klottra, förstöra föreningens egendom eller smutsa ned i området. Privat lösöre som inte innefattas i ordningsreglerna får inte förvaras på föreningens mark eller i föreningens utrymmen utan särskilt tillstånd. Lösöre som otillåtet förvaras på föreningens mark eller utrymmen kan komma forslas bort av föreningen efter skriftlig tillsägelse.

Grillning
All form av grillning är tillåten på gården, men tänk på att ha ett ordentligt avstånd till husen så dina grannar inte besväras av rök eller lukt.
Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs på altaner, terrasser och balkonger är förbjudet, grillning med gasol och el är tillåtet men visa hänsyn till dina grannar.

Husdjur
Husdjur ska vara kopplade och får inte rastas på området.

Smällare och raketer
Varken smällare eller raketer får användas inom området på grund av brand- och skaderisk. m.m.

Oljud
Störande ljud ska undvikas vardagar mellan kl. 22.00 till 07.00, helgdagar 23.00 till 09:00.
Till detta räknas högljudda skrik, hög volym på musikanläggning, TV, Fester, mm.
Fester och evenemang som kan antas hålla på under dessa tider, skall föraviseras övriga boende som kan tänkas störas av det.
Borrning med borrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl. 09.00 och 17.00 och på helgdagar mellan kl. 10.00 och 16.00.

Dessa regler är ett förtydligande under vilka tider som störningar inte tolereras, under övriga tider ska man fortfarande i möjligaste mån inte störa sin granne med höga ljud eller oväsende om det kan undvikas.

Reglerna justerades 2019-08-08