Fullmakt ombud till årsstämma

Om du inte själv kan närvara vid en årsstämma kan du skicka ett ombud.

  • Ombudet ska antingen vara en medlem i föreningen eller din make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn.
  • Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma och endast medföra en fullmakt till stämman.
  • Ombudet skall kunna visa en skriftlig fullmakt som inte är äldre än ett år.

Ladda ned mall för fullmakt genom att klicka på länken nedan.

Fullmakt till Årsstämma