Vanliga Frågor

Avlopp (4)

Om du bara ska renovera ytskikt (golv, tak, vägg), fasta inventarier (köksstomme, handfat, fasta bänkar, m.m.) och vitvaror är det inget särskilt du behöver tänka på.

Vid arbete i badrum, särskilt tätskikt i badrummet är det viktigt att tänka på att det att anlita ett företag som är våtrumsbehörigt vid renoveringen. Tänk på att du själv är personligt ansvarig för om t.ex. tätskiktet inte är byggt korrekt och det börjar läcka vatten, även efter att du sålt din lägenhet (dolda fel), därför är det viktigt med ett korrekt utfört arbete och ett företag som kan lämna garantier på det.

Ändringar i bostaden som påverkar fastigheten
DVS ingrepp i bärande väggar, fasad, brandpelare, trycksatta vattenledningar, avlopp och ventilation får du uttryckligen inte göra om du inte först fått styrelsens godkännande att utföra arbetet.

Installation av motoriserad köksfläkt som är ansluten till ventilationen är förbjudet.

Endast i undantagsfall kommer ändringar som påverkar fastigheten att tillåtas.

Är läckan stoppad? Vid pågående läcka ring Dygnet fastighetssjour på 08 – 18 60 00 omedelbart för att åtgärda läckaget så att skadan inte blir värre.

Om du har fått en vattenskada till följd av t.ex. en vattenläcka från diskmaskinen, sprucket rör eller ett element. Är det viktigt att du kontaktar både styrelsen och försäkringsbolaget. I vilken ordning du kontaktar spelar ingen större roll, men det är bra om du kan uppge ett ärendenummer på din skada till styrelsen då det underlättar administrationen av ärendet eftersom föreningen måste bekosta vissa delar av skadan.

Eftersom Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring ska du anmäla skadan till Protector Försäkring.

För att kontakta styrelsen klicka på “kontakta oss” eller se uppgifter i din portuppgång.

För att anmäla skadan till försäkringsbolaget gå till www.protectorforsakring.se

Föreningen står alltid för de tre U i en vattenskada, det betyder Utredning, Utrivning och Uttorkning. Det betyder att föreningen måste få veta när en vattenskada inträffat så att vi kan beställa en fuktskademätning, utrivning av den skadade delen och uttorkning av det vattenskadade området.

Därför måste du alltid kontakta styrelsen i ett fuktskadeärende så att vi kan påbörja arbetet med din vattenskada, försäkringsbolaget kommer inte gå vidare i ärendet förrän de fått en fuktutredningsrapport från föreningen.

Tänk också på att föreningens involvering slutar efter att det skadade området har rivits ut och fukten torkats ut. Du måste alltså själv kontakta en entreprenör som sköter själva återställningen av ytskiktet i din lägenhet, det går dock oftast bra att använda samma entreprenör som skött utrivningen om man vill.

För att minska mängden stopp i avloppet är det viktigt att man inte spolar ner vissa saker som kan orsaka framtida stopp.
Torka t.ex. ur stekpannan med papper innan du diskar den om det är mycket fett i den.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp i avloppet. Här en lista på sådant som ofta orsakar stopp i avloppet.

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta  i soporna

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Särskilt illa är det med fett som normalt stelnar vid rumstemperatur, dvs kokosfett, palmolja, och animaliska fetter från kött som stekts, dessa stelnar i avloppet och bildar lätt proppar.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmt vatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset.
Ska du absolut spola ner råa ägg gör det helst med kallt vatten.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar stelnar i avloppet.

5. Kaustiksoda. Vanligen så ska ju kaustiksoda lösa proppar eftersom det är starkt frätande, Men vad många inte vet är att om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp, om man t.ex. inte sköljt med tillräckligt mycket vatten. Har man helt stopp i avloppet bör man undvika kaustiksoda helt. Meddela rörmokaren om du försökt rensa med kaustiksoda.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköjer av redskapen efter att ha använt dessa.

En extra varning om Kaustiksoda. (då vi vill att alla i vår förening ska må bra)
Hantera aldrig kaustiksoda om du inte vet vad du gör och hur farligt det kan vara, och ALDRIG i närheten av småbarn.
Förvaras alltid väl utom räckvidd för barn.

Kaustiksoda, också känts som Natriumhydroxid är en alkalisk lösning som är STARKT FRÄTANDE den löser både fett och protein och är egentligen farligare än både saltsyra och svavelsyra, men går alltså att köpa i närmaste konsumbutik.
Häll inte kokande vatten på kaustiksoda, detta skapar en aggressiv exotermisk reaktion som kan spruta ut kokande kaustiksodalösning ur avloppet och stänka på dig (när kaustiksoda blandas med vatten skapas värme).
Har du fått kaustiksoda på händerna, ögon eller annan kroppsdel, skölj genast i flera minuter med vatten, om du upplever att det fortsätter bränna kontakta gärna 112.
När man häller upp kaustiksoda kristaller ur behållaren kan det skapa ett litet pulveraktigt moln, detta är farligt att andas in och få i ögonen.
Har du råkat andas in en lite större mängd kaustiksoda (i dammform) försök be någon ringa 112 omedelbart om du kan prata, inandning av kaustiksoda kan orsaka allvarliga frätskador på lungorna och kemisk lunginflammation. Även små mängder orsakar frätskador i munnen och svalg inom någon minut.
Har du råkat svälja en kaustiksodalösning, försök få någon att genast kontakta 112 och uppge att det handlar om kaustiksodaförgiftning. Utan behandling leder detta till döden, även med snabb behandling kan man få men för livet.
Vi anser helst att man inte ska ha kaustiksoda hemma då många inte vet hur farligt det kan vara, särskilt om man har småbarn. Men vet man hur man ska handskas med det fungerar det bra för att rensa avlopp.

Om du har akut stopp i avloppet som kan orsaka översvämning och vattenskador ska du omgående kontakta föreningens fastighetsjour så att  problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.

Dygnet Fastighetsjour  08 – 18 60 00

Om stoppet är lokalt i toaletten eller i rören under diskbänk/badrumshandfat, ovanför golvet, dvs saker som innefattas i din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare kommer du att faktureras för jourbesöket.

Endast stopp som är i rören efter vattenlås, under golvet är föreningens ansvar.

Om stoppet inte är akut eller det bara är delvis stopp ska du felanmäla det till styrelsen istället, då beställer styrelsen en spolning av dina rör på ordinarie arbetstid efter samråd.

Har du beställt jouråtgärd på ett icke-akut avloppsproblem utan samråd med styrelsen kommer du att debiteras för hela summan.

Enkla stopp som orsakats av igensatt vattenlås till handfatet i badrummet eller köket, eller duschen/badkaret kan du enkelt ta bort och rengöra själv.

Tänk på att du ansvarar själv för vattenlås och rör ovan golvet, och är det stopp i dessa står du för hela kostnaden om du beställt jour-åtgärd eller andra åtgärder av dessa.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast. De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar

Balkong / Terrass / Uteplats (6)

Rabatten vid din uteplats tillhör föreningen, och du får därför inte plantera egna växter där. Det är tidigare bestämt att det ska vara rosbuskar där.

Undantaget är Lägenheten 101 som har uteplatsen direkt mot soprummet och därför har tillstånd att ha höga buskar som skymmer sikten.

Vi är medvetna om att detta har varit otydligt tidigare och några har planterat egna växter i marken utanför sina uteplatser under åren. Men marken tillhör alltså föreningen och inte din uteplats/lägenhet.

Du kan därför bli ålagd att återställa marken som den enligt föreningen ska vara, om du gjort förändringar.

Vi förstår att alla kanske inte vill ha rosbuskar framför sina uteplatser och har diskuterat att se över några alternativ som man kanske kan få välja mellan i framtiden.

Om man som boende har åsikter eller synpunkter på sådana saker är man välkommen att lägga en motion inför årstämma.

Det är föreningen som ansvarar för husets fasad, och därmed endast föreningen som kan besluta om denna typ av ärenden.

Bestämmande om tillåtelse av Inglasning av balkong faller under typen av beslut som måste tas på årsstämma. Tidigare beslut taget om detta finns (se nedan)

För att glasa in balkong krävs bygglov.
Vill man därför glasa in sin balkong måste man söka bygglov i samband med inglasningen.

Det krävs även godkännande av styrelsen innan inglasningen av balkongen får ske då monteringen kräver borrning av betongplattorna som tillhör fasaden. Du behöver alltså informera styrelsen om inglasningen och vilket företag som ska installera inglasningen och få ett godkännande av oss innan arbetet får påbörjas.

Stående beslut gällande inglasning i föreningen är som följer:

 • Takterraserna får inte glasas in. (LGH 161, 162, 251, 252, 341, 342, 441, 442, 541, 542, 641, 642)
 • Översta balkongerna får inte glasas in. (LGH 151, 152, 241, 242, 331, 332, 333, 431, 432, 433, 531, 532, 533, 631, 632, 633)
 • Uteplatserna på markplan får inte glasas in. (LGH 101, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602).
 • Övriga balkonger får glasas in.

Arbetet godkänns enbart om det är en auktoriserad firma som gör jobbet.

Man får inte under några omständigheter montera upp en inglasning själv.

Inglasningen ska vara av likadan/liknande modell som övriga i föreningen.

Skötsel
Inglasningen skall skötas enligt anvisningar från leverantören. Inglasning av balkong är en angelägenhet för alla medlemmar då den är utifrån väl synlig. Därför är det extra viktigt att inglasningen sköts enligt anvisningar och att glasytorna hålls väl rengjorda. Det är också viktigt att infästningar regelbundet
kontrolleras, så att risken för att inglasningen lossnar upptäcks och åtgärder för att förhindra detta kan vidtas i tid.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar också för att inglasningen inte lossnar från sina infästningar. I övrigt gäller medlemmens ansvar gentemot föreningen och övriga medlemmar enligt föreningens stadgar och gällande lagar.

Uppvärmning
Balkongen får inte värmas upp genom att varm luft från lägenheten kontinuerligt släpps ut på balkongen via öppen dörr. Detta därför att man då använder husets uppvärmningssystem på ett sätt som det inte är dimensionerat för.

Uteplats 3:a
Gäller lägenheter: 101, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602
Mått på uteplats: 1930 x 5412 mm

Uteplats 5:a
Gäller lägenhet: 112
Mått på uteplats: 1800 x 2500 mm

Vid tillbyggnad/renovering av uteplats på markplan gäller följande.

 • Tillåtna byggtoleranser är 20mm utanför ovan angivna värden.
 • Höjd på trädäcket skall vara samma som ursprungligt trädäck och måste medge fri öppning av balkongdörren.
 • Räcke/staket/stolpar skall sitta monterat på trädäcket, med en påbyggnad om max 20mm utanför trädäcket.
 • Räcke/staket/stolpar skall vara förankrat I trädäcket som tillhör bostaden, ej i föreningens mark eller i fastigheten.
 • Håltagning i fastigheten får inte göras.
 • Räcke/staket/stolpar får inte vara högre än 1000mm mätt från ovansida på trädäck till högsta del.
 • Undantaget är kortsidorna på staketet som får vara upp till 1700mm höga men endast gå ut max 1200mm från väggen i den höjden, därefter 1000mm.
 • Tak får inte byggas på uteplatsen.

Ritningen förevisar två exempel på hur staket kan byggas vid uteplats, måtten visar max höjd, bredd och längd på uteplatsen för en 3:a.

Färg på påbyggnadsräcke/staket vid uteplats får vara i en av föreningen godkänd färg eller naturträ.


Följande färger är godkända utöver naturträ för uteplatserna.

Vit NCS S 0500-N

Grå NCS S 4500-N

Brunröd NCS S 4050-Y80R

Färgkulör får avvika max 1% från NCS index. Endast Semi-matt, eller matt färg.

Våra ordningsregler förbjuder inte rökning på balkong. Du får alltså stå ut med att din granne röker på balkongen.

Däremot står det i våra triveselregler att man måste visa hänsyn till sina grannar vid rökning på balkongen.
Det vill säga, att fimpa aska eller kasta fimpar på någon annans balkong eller uteplats är inte ok.

Har man meningsskiljaktigheter med sina grannar bör man i första hand ta upp det med sin granne och försöka lösa problemet man har i en dialog med personen.

Endast vid ytterst särskilda omständigheter involverar sig föreningen i boendes förehavanden

Balkongskyddet måste vara i en av föreningens godkända färger.

Med balkongskydd menas väv som spänns upp mellan gallret i balkongräcket.

Föreningen har godkänt följande 3 färger på balkongskydd.
Spalje i naturträ är godkända så länge de är ordentligt förankrade i balkongen.

Grå – Sandatex nr 94/15 NCS S 4500-N

Sandatex 94/15

Senapsgul – Sandatex nr 58 NCS S 3040-Y2OR

Sandatex 58

Brunröd – Sandatex nr 426 NCS S 4050-Y80R

Sandatex 426

Om du letar efter företag som säljer vindskydd finns bland annat.
Allt i Solskydd i närheten i Stuvsta centrum.
Haga Solskydd i Globen

Det är föreningen som ansvarar för husets fasad.

För att sätta upp en markis krävs det att det borras i fasaden och därför krävs det tillstånd av styrelsen innan markisen sätts upp.

Arbetet godkänns enbart om det är en auktoriserad firma som gör jobbet.

Man får inte under några omständigheter sätta upp markisen själv.
Markisen får inte gå utanför sidorna på balkongräcket.

Föreningen har godkänt följande 3 färger. Inga andra färger godkänns.

Grå – Sandatex nr 94/15 NCS S 4500-N

Sandatex 94/15

Senapsgul – Sandatex nr 58 NCS S 3040-Y2OR

Sandatex 58

Brunröd – Sandatex nr 426 NCS S 4050-Y80R

Sandatex 426

Om du letar efter företag som installerar markiser finns bland annat.
Allt i Solskydd i närheten i Stuvsta centrum.
Haga Solskydd i Globen

Bostad (26)

Vi rekommenderar följande två märken; Deltronic och FireAngel.
Dessa är två märken som håller bra kvalité och det finns flera olika modeller att välja på.

FireAngel Wi-Safe2
Deltronic PX-1231

 

 

 

 

Fibaro
Netatmo

 

 

 

 

 

Om din bostad är över 72kvm rekommenderar vi att du skaffar minst 2st brandvarnare då en inte är tillräckligt för att täcka hela lägenheten.
Våra lägenheter har öppen planlösning så en detektor i hallen är tillräckligt för att täcka hela lägenheten om det är max en 3:a.

Om du behöver köpa 2st detektorer rekommenderar vi att du köper modeller som kan länkas ihop med varandra, detta är en funktion som möjligör att om en detektor larmar så larmar alla.

Deltronic PX-serien och FireAngel Wi-Safe2 är modeller som båda klarar av att länka samman flera brandvarnare.

Vill man istället köra smart home så kan man istället satsa på brandvarnare från Netatmo (wifi) eller Fibaro (zwave) som går att koppla till smarta husfunktioner.

 

Föreningen har Telia öppen fiber som tar emot många olika leverantörer och det är redan framdraget CAT 5E nätverkskabel till ditt elskåp vid entren vill du alltså bara ha en annan internetleverantör än Comhem behöver du inte göra mer än beställa från nån av leverantörerna i telias nät och koppla i en router i uttaget i elskåpet.

Nätverkskabeln i telias öppen fiber är typad för upp till 1000 / 1000 mbit full duplex.

Önskar du snabbare hastighet än så eller vill ha en annan leverantör som inte finns i öppen fiber så måste du själv ha en egen fiberlina hela vägen till lägenheten från husnoden.

Fiberlina
Föreningen har en STOKAB husnod  i Hovstagränd 9 med beteckningen HAGS1989.

Vi tillåter våra medlemmar att beställa egen fiberlina till lägenheten.

Du måste däremot kontakta styrelsen först för att få ett godkännande innan du får beställa dragning av fiber eftersom fibern måste dras genom föreningens fastighet(er) och kanalisation och kräver att tekniker medges tillgång till låsta ytor inom föreningens fastigheter för att kunna utföra arbetet.

Du står själv för alla omkostnader och eventuella merkostnader som dragningen av fibern till din lägenhet medför.

Fibern ska dras till elskåpet i lägenheten. Ingen annan placering godkänns på grund av hur kabelkanalerna är dragna.

OBSERVERA! Vid kabeldragning  kandet finnas fysiska begränsningar i möjligheten att installera fiber till vissa lägenheter beroende på hur fulla kabelkanalerna är inom och mellan fastigheterna, annan obstruktion som omöjliggör kabeldragning, m.m.
Dessa potentiella begränsningar är inget föreningen kan påverka eller kommer åtgärda för medlems skull. Det är upp till leverantören av fibern att kontrollera att det finns plats att dra kabeln.

Bahnhof är en sådan leverantör som för en rimlig peng erbjuder indragning av lägenhetsfiber.

Märket på våra kök är VEDUM.

Det går smidigt att byta ut trasiga eller skadade köksluckor från vedum genom att beställa nya från deras katalog. Vedums kundtjänst är mycket hjälpsamma och kan hjälpa dig hitta rätt dimension och färg på luckorna.

Det kostar inte mycket mer än att lacka om luckorna

Vill du passa på att förbättra ditt kök kan du även köpa soft-close gångjärn för skåpsluckorna och soft-close dämpare för besticklådorna  som Vedum säljer, en klar förbättring utan att behöva byta ut hela ditt kök. Finns i deras webbshop.

vedum hittar du på www.vedum.se

föreslagna uppgraderingar til ditt kök visas nedan

Pelaren i vardagsrummet i alla lägenheter (förutom 1:orna och 2:orna)
är en s.k. brandpelare.

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand och höga temperaturer.

För att fastigheterna ska vara säkrade mot kollaps orsakad av brand finns det därför en brandpelare i stål målad i en speciellt brandbeständig och isolerande färg monterad i varje lägenhet.

Brandpelare

Du får aldrig under några som helst omständigheter göra åverkan på brandpelaren i din lägenhet eller ta bort den.

Du får inte såga, borra, hacka , slipa eller på annat sätt skada pelaren eller ta bort färgen som sitter på den. Detta kan medföra fara för liv. 

Du får däremot tapetsera den, eller måla över den med vanlig färg.

Alla lägenheter installerades med moderna 16A 3-fas perilex uttag med framdragen nolla (neutralledare) i köken.

Det går alltså utmärkt att installera en 230V spis (t.ex. induktion) i våra kök

Bild på perilex uttag

Kopplingsschema perilex uttag

OVK, Eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav,
kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller och att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i vår entré.

Vad du som boende bör tänka på inför en OVK är följande.

Har du gjort någon ändring i badrum eller kök som påverkar ventilationen i fastigheten? Har din spiskåpa slutat fungera som den ska? Har du bytt till någon annan typ av motoriserad köksfläkt som du kopplat in på ventilationen?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor kan du ställas ekonomiskt ansvarig för åtgärden som behövs göras vid en OVK om du fått en anmärkning och du gjort dig skyldig till att försämra eller negativt påverka fastighetens ventilation genom en aktiv handling eller undlåtelse att utföra underhåll av din bostad som du ansvarar för enligt stadgarna.

Exempel på där du ställs ekonomiskt ansvarig kan vara t.ex. att du har en trasig spiskåpa som saknar forceringsfunktion eller grundflöde och du har inte bytt eller reparerat den innan OVK utförs. Eller att du har bytt till en motoriserad fläkt som du kopplat in i ventilationssystemet.
Andra exempel kan vara att du byggt om ditt badrum och bytt ventilationsdon till ett som inte är godkänt, eller att du skruvat på den själv så att det blir fel luftflöde. Man får inte justera ventilationsdon själv eftersom det är viktigt att rätt luftflöde finns i dessa, och de ska vara injusterade efter de projekterade ventilationskrav som finns.

Normalt står föreningen för kostnader som gäller ventilationssystemet som helhet. DVS själva besiktningen av fastigheterna och lägenheternas ventilation, eventuell rengöring av kanaler i ventilationssystemet och eventuell injustering av ventilationsdon i din lägenhet som kan behövas göras.

Du som boende står för kostnader där ansvaret ligger på dig och där du inte uppfyllt din del i ditt underhållsansvar, t.ex. undlåtit att reparera eller byta en trasig spiskåpa, eller där det är tydligt att du har gjort åverkan eller ändrat på ventilationen i din bostad och att det ger en besiktningsanmärkning vid OVK:n

Besiktningsanmärkningar kan vara av två typer. en 1:a eller en 2:a. Ungefär som på bilbesiktningen.
En 1:a är en anmärkning som behöver åtgärdas tills nästa OVK, den behöver inte ombesiktigas.
En 2:a är en anmärkning som skyndsamt ska åtgärdas och som därefter måste ombesiktigas av en certifierad kontrollant för att bli godkänd.

Exempel på en 1:a kan vara att vredet på din spiskåpa är trasigt.
Exempel på en 2:a kan vara otillräckligt luftflöde i badrum, eller en trasig spiskåpa

Om en ombesiktning behöver utföras för att du fått ett nedslag brukar föreningen erbjuda att åtgärda felet åt dig på din bekostnad, eller att du åtgärdar felet själv. I vissa fall kan även föreningen erbjuda att åtgärda felet utan att det sker på din bekostnad. Du får alltid information om vad som gäller vid respektive tillfälle.

Normalt kostar återbesiktningen pengar och du som ansvarig lägenhetsinnehavare debiteras normalt detta, men det är något som kan variera beroende på vilket beslut styrelsen har tagit vid respektive OVK.

Krav på att släppa in ventilationstekniker.
Du kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag samt stadgarna har rätt att utföra sådan åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Debitering om du inte släppt in tekniker vid ett föraviserat besök.
Du blir normalt debiterad för ett återbesök om ventilationsteknikern inte kan komma in i din lägenhet vid ett föraviserat besök.

Du kan inte vägra en åtgärd
Anmärkningar som måste åtgärdas enligt OVK kan inte vägras. Om du inte vill utföra dem själv och inte vill att föreningen ska göra det, eller vägrar släppa in en tekniker så att åtgärden inte kan utföras, kommer åtgärden att genomföras med tvång genom handräckning av kronofogden. Skulle en sådan tvångsåtgärd behöva tas kommer du även få en skriftlig varning som i slutändan kan leda till att du blir av med ditt medlemskap i föreningen och att din lägenhet tvångsförsäljs.

Om din kran droppar när den är avstängd, du enbart får kall- eller varmvatten, eller om kranens handtag är trögt att vrida på. Då är det förmodligen en kolv inuti kranen som gått sönder eller är dålig. Den behöver då bytas ut. Det är något du lätt kan göra själv om du är lite händig. Men tänk på att du själv är ansvarig om något skulle gå fel.

Denna guide riktar sig till Mora Temp ESS kranar (kök och badrum) som installerades i lägenheterna när de byggdes, har du eller nån annan byggt om eller bytt blandare till annan modell eller märke i din lägenhet så kan vi inte hjälpa dig.

Mora Temp ESS som vi har är en utgången modell hos Mora, det säljs dock fortfarande nyare versioner av den, och det finns gott om reservdelar då det är en väldigt populär modell från ett etablerat märke.

För att åtgärda ditt problem behöver du först köpa en kolvsats till din blandare.
Dessa heter Mora ventilhylsa + kolv 020 ESS och brukar kosta runt 300kr, andra namn kan vara kolv/ventil sats. Samma kolvsats gäller för alla mora temp blandare oavsett om det är för köket eller badrummet.
En nyare modell av insatsen till andra modeller av Mora och även FM Mattsson är insats till 9000-serien.

Mora Temp insats
FM Matsson insats 9000

Det går även att köpa delarna lösa eller bara köpa kolven separat, men det är bäst att byta både kolv, hylsa och mässingspackning samtidigt, de säljs oftast tillsammans i ett paket, och du hittar dem i alla välsorterade hemmafixbutiker, men bästa priserna hittar du på internet.

Det finns en instruktion med i förpackningen hur man byter men vi har även en instruktionsvideo som du kan titta på nedan.

OBS! Tänk på att du är själv ansvarig för vad du gör och får stå för de ekonomiska konsekvenserna om du gör något fel och orsakar t.ex. en vattenläcka i lägenheten pga felaktig installation. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra, anlita ett proffs.

Instruktionsvideon är gjord för kökskranen men exakt samma metod gäller för badrumskranen.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Internet ingår med 50mbit nedströms och 10mbit uppströms från Comhem.

Det levereras genom Comhems 3-hål i väggen, som finns ett antal av i varje rum.

För att kunna använda internet från Comhem måste du via deras hemsida, eller genom deras kundtjänst beställa ett kabelmodem, detta ingår utan kostnad.

Det går även att beställa internet från Telia öppen fiber, det ansluts genom inkommande nätverksuttaget i elskåpet. Internet via telia öppen fiber ingår inte i månadsavgiften.

Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) färgade accenter i svart är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är försäkringsgodkänt (t.ex. Yale Doorman V2N eller ID LOCK 150) annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om det är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.

Exempel på digitala dörrlås är Yale Doorman V2N, ID LOCK 150 och HABO Tribe.

Värt att tänka på. IDLOCK stödjer EM/Mifare taggar, medan Yale Doorman endast stödjer sina egna taggar

Insekten som du får besök av är förmodligen den snedstreckade ekstyltmalen, Acrocercops Brongniardellus.


Ekstyltmalen är inte ett skadedjur.

Den ogillar kyla och gillar att bland annat söka sig till varma utrymmen när det blir kallt, t.ex. på kvällen och framåt hösten. Där är din bostad den perfekta platsen för den.

Det är en helt (för oss och våra bostäder) ofarlig insekt vars larver endast angriper ekar. (Det är därför ekarna får bruna blad)
I just Stockholms söderort har det varit en explosionsartad ökning av just dessa malar de senaste 4 åren pga mildare klimat. Särskild Nacka har blivit utsatt.
Det är inget vi kan göra något åt utan vi får vänta tills dess naturliga fiende parasitstekeln börjar öka i vårt område.

Malarna orsakar alltså ingen skada alls men det kan upplevas obehagligt att ha flera hundra malar i lägenheten

För att få bort dessa malar som har en tendens att både svärma i hundratals och är experter på att klämma in sig mellan lister med mera finns …

… två enkla sätt att ta bort dem.

1. Använd din dammsugare och sug upp dem.

2. Använd insektsspray mot flygande insekter. I princip alla typer av radar, raid, getingspray med mera fungerar mot dessa malar, dessa sprayer tar även död på de som “gömmer” sig då de kryper fram och dör. Man behöver inte spraya mycket utan små korta duschar mot vägghörn eller utrymmen där de brukar vara räcker.

Vill du veta mer om den snedstreckade ekstyltmalen kan du läsa Nacka kommuns rapport om den genom att klicka på länken nedan.

Rapport ekstyltmal.pdf

Föreningens ordningsregler för oljud kan du läsa här nedan.
se även “ordningsregler

“Störande ljud ska undvikas vardagar mellan kl. 22.00 till 07.00, helgdagar 23.00 till 09:00.
Till detta räknas högljudda skrik, hög volym på musikanläggning, TV, Fester, mm.
Fester och evenemang som kan antas hålla på under dessa tider skall föraviseras övriga boende som kan tänkas störas av det.
Borrning med borrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl. 09.00 och 17.00 och på helgdagar mellan kl. 10.00 och 16.00.

Dessa regler är ett förtydligande under vilka tider som störningar inte tolereras, under övriga tider ska man fortfarande i möjligaste mån inte störa sin granne med höga ljud eller oväsende om det kan undvikas.”

När en störning uppstår rekommenderar vi och kräver att du först och främst har försökt lösa problemet genom att prata direkt med med din granne.

Exempel på störningar kan vara att någon festar långt in på natten/morgonen och för mycket oväsende, övervattnar på balkongen så att det rinner ned, fimpar på din uteplats eller att någon spelar alldeles för hög musik.

Vad som är viktigt att tänka på är att störning kan betyda olika saker för olika människor och vissa former av störning måste man tolerera.
Lagen tar inte hänsyn till personliga förutsättningar och störningen måste alltid bedömas objektivt.
Vid allvarliga störningar som bråk, hot eller kriminella handlingar, ring alltid Polisen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om det förekommer allt för ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning. I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.

Det går normalt att dela in störningarna i två huvudgrupper.

Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete eller duschande, matlagning eller andra vardagssysslor som utförs nattetid.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis “levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan.

Om du vill få en bra dialog med din granne och kanske lösa det som du upplever är ett problem är det alltid bra att prata med dem.

I många fall kan det vara så att din granne helt enkelt inte tänkt på att deras beteende har stört andra grannar.

Om du har pratat med din granne och försökt lösa problemet men de struntar i vad du tycker och fortsätter med störningen är det nu dags att kontakta styrelsen så tar vi kontakt med den boende för att reda ut problemet.

För att underlätta styrelsens arbete är det bra om du fört anteckningar på datum, klockslag och vilken typ av störning som varit, om du inte redan antecknat detta är det bra om du börjar nu. Det går även att ladda ner en störningsjournal under dokument.

Lägenheterna i våra fastigheter är väldigt bra ljudisolerade, långt över  vad som räknas som normal standard. Vilket gör att det nästan uteslutande är stomljud som överförs mellan lägenheter. Dvs borrning, bilning, hamrande osv. I vissa fall kan  centrifiguringscykeln i en tvättmaskin orsaka ett visst ljud in till annan lägenhet men ljudet är oftast på så låg nivå pga isoleringen att det inte kan tillräknas som störning i våra fastigheter.

Men har man balkongdörr eller fönster öppna så hörs ljud utifrån mycket mer, i sådana fall kan man stänga dem och se om ljudet minskar.
Samma sak gäller om man skapar höga ljud, t.ex. musik i sin lägenhet. Har du fönster och dörrar öppna åker mycket av ljudet ut ur lägenheten genom dessa, vill man inte störa sina grannar är det bra om man har möjlighet att stänga fönster och balkongdörr medan man lyssnar på musiken.

Som en avslutande del vill vi även passa på att nämna att under vissa helger och helgdagar är det rimligt med tolerans att fester och oväsen kan förekomma till sent på kvällarna.
Högtidshelger brukar oftast inkludera Julafton, Nyårsafton, Påskhelgen Valborgsmässoafton, Kristihimmelsfärd och Midsommarafton.

Vi kommer uppdatera denna artikel när nya bestämmelser för ljudstörning har fastställts av föreningen och vi inte bara bedömer utifrån bostadsrättslagens riktlinjer.

Du får hyra ut din bostad under förutsättningen att du har ett giltigt skäl, och att du ansökt och fått godkänt att hyra ut din bostad hos föreningen innan uthyrningen påbörjas.

Giltiga skäl för att hyra ut sin bostad kan vara t.ex. tillfälligt jobb utomlands, Studier på annan ort, längre semester utomlands, provboende tillsammans med annan person, annan bosättning del av året (t.ex. sommarstuga) osv.

Uthyrning av din bostad godkänns med högst 1 år åt gången och högst 2 år totalt. (se gärna förtydligande om föreningens regler under Dokument – regler för andrahandsuthyrning)

Ängssätra Brf är en äkta bostadsrättsförening och vi tillåter inte uthyrning av bostäder av kommersiella skäl, vinstsyfte eller någon form av bostadsförmedling, t.ex. airbnb.

I stadgarna står följande.
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.

Avser du däremot endast att hyra ut ett rum eller del av bostaden under tiden du själv bor där finns ingen begränsning och du behöver inte ansöka om tillstånd.

Du hittar alla dokument och information du behöver under Dokument och “Regler för andrahandsuthyrning” samt “Ansökan om andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra utträde ur föreningen och förverkande av din bostad. Det betyder att du kan bli av med lägenheten.

Exempel på otillåten andrahandsutyrning kan vara att du hyr ut din bostad utan att ansöka om tillstånd för det.
Eller att du hyr ut trots att du fått avslag på din ansökan om uthyrning.
Eller att du falskeligen uppger att du bor i din bostad trots att du inte gör det samtidigt som du hyr ut bostaden.
Vänligen notera att alla dessa skäl kan innebära förverkande och tvångsförsäljning av din lägenhet.

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning hos hyresnämnden.
www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Har du fått avslag från föreningen på din ansökan om att hyra ut din bostad kan du överklaga det till hyresnämnden.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet i din lägenhet.
På el-sidan av underhållsansvaret ligger följande på bostadsrättshavaren.

 • Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten.
 • Strömbrytare
 • Eluttag
 • Armaturer.

Erforderlig behörighet krävs för att utföra elarbeten. Men du får göra vissa saker själv.

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag! Ta inga risker.


Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Märket på eluttagen och strömbrytare i våra lägenheter är ABB Jussi, dessa säljs på bland annat på Bauhaus och Clas Ohlsson

Föreningen har kollektivt gruppanslutningsavtal med Comhem om både internet, telefon och TV.

Internet ingår med 50mbit nedströms och 10mbit uppströms.
För att kunna använda internet från Comhem måste du kontakta deras kundtjänst och beställa ett kabelmodem, detta ingår utan kostnad.

Fast Telefoni ingår med Telefoni BAS (för att se priser för telefoni besök ComHem)

TV ingår med Digitalt grundutbud. Följande kanaler finns i det digitala grundutbudet; SVT1, SVT2, SVT24, SVT BARN, Kunskapskanalen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ATG LIVE, F och Lokal-TV

Om du vill utöka dina tjänster med snabbare internet (upp till 1200/100 Mbit) eller fler TV-kanaler från Comhem får du 300kr i rabatt på bredbandstjänster.

Vill du inte använda Comhem finns även Telia Öppen Fiber.
Där har du tillgång till A3, Aardnet, Ansluten, Bahnhof, Boxer, Bredband2, Comviq, Dalakraft, Fastbit, Gotanet, Halebop, Internetport, Junet, NetatOnce, Ownit, Serverado, Surfia, Tele2, Telenor, Telia, Thing, Universal Telecom och V.
Telia öppen fiber stödjer upp till 1000 Mbit

Leverantörer i Telia öppen fiber ingår INTE i månadsavgiften

Är läckan stoppad? Vid pågående läcka ring Dygnet fastighetssjour på 08 – 18 60 00 omedelbart för att åtgärda läckaget så att skadan inte blir värre.

Om du har fått en vattenskada till följd av t.ex. en vattenläcka från diskmaskinen, sprucket rör eller ett element. Är det viktigt att du kontaktar både styrelsen och försäkringsbolaget. I vilken ordning du kontaktar spelar ingen större roll, men det är bra om du kan uppge ett ärendenummer på din skada till styrelsen då det underlättar administrationen av ärendet eftersom föreningen måste bekosta vissa delar av skadan.

Eftersom Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring ska du anmäla skadan till Protector Försäkring.

För att kontakta styrelsen klicka på “kontakta oss” eller se uppgifter i din portuppgång.

För att anmäla skadan till försäkringsbolaget gå till www.protectorforsakring.se

Föreningen står alltid för de tre U i en vattenskada, det betyder Utredning, Utrivning och Uttorkning. Det betyder att föreningen måste få veta när en vattenskada inträffat så att vi kan beställa en fuktskademätning, utrivning av den skadade delen och uttorkning av det vattenskadade området.

Därför måste du alltid kontakta styrelsen i ett fuktskadeärende så att vi kan påbörja arbetet med din vattenskada, försäkringsbolaget kommer inte gå vidare i ärendet förrän de fått en fuktutredningsrapport från föreningen.

Tänk också på att föreningens involvering slutar efter att det skadade området har rivits ut och fukten torkats ut. Du måste alltså själv kontakta en entreprenör som sköter själva återställningen av ytskiktet i din lägenhet, det går dock oftast bra att använda samma entreprenör som skött utrivningen om man vill.

För att minska mängden stopp i avloppet är det viktigt att man inte spolar ner vissa saker som kan orsaka framtida stopp.
Torka t.ex. ur stekpannan med papper innan du diskar den om det är mycket fett i den.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp i avloppet. Här en lista på sådant som ofta orsakar stopp i avloppet.

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta  i soporna

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Särskilt illa är det med fett som normalt stelnar vid rumstemperatur, dvs kokosfett, palmolja, och animaliska fetter från kött som stekts, dessa stelnar i avloppet och bildar lätt proppar.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmt vatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset.
Ska du absolut spola ner råa ägg gör det helst med kallt vatten.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar stelnar i avloppet.

5. Kaustiksoda. Vanligen så ska ju kaustiksoda lösa proppar eftersom det är starkt frätande, Men vad många inte vet är att om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp, om man t.ex. inte sköljt med tillräckligt mycket vatten. Har man helt stopp i avloppet bör man undvika kaustiksoda helt. Meddela rörmokaren om du försökt rensa med kaustiksoda.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköjer av redskapen efter att ha använt dessa.

En extra varning om Kaustiksoda. (då vi vill att alla i vår förening ska må bra)
Hantera aldrig kaustiksoda om du inte vet vad du gör och hur farligt det kan vara, och ALDRIG i närheten av småbarn.
Förvaras alltid väl utom räckvidd för barn.

Kaustiksoda, också känts som Natriumhydroxid är en alkalisk lösning som är STARKT FRÄTANDE den löser både fett och protein och är egentligen farligare än både saltsyra och svavelsyra, men går alltså att köpa i närmaste konsumbutik.
Häll inte kokande vatten på kaustiksoda, detta skapar en aggressiv exotermisk reaktion som kan spruta ut kokande kaustiksodalösning ur avloppet och stänka på dig (när kaustiksoda blandas med vatten skapas värme).
Har du fått kaustiksoda på händerna, ögon eller annan kroppsdel, skölj genast i flera minuter med vatten, om du upplever att det fortsätter bränna kontakta gärna 112.
När man häller upp kaustiksoda kristaller ur behållaren kan det skapa ett litet pulveraktigt moln, detta är farligt att andas in och få i ögonen.
Har du råkat andas in en lite större mängd kaustiksoda (i dammform) försök be någon ringa 112 omedelbart om du kan prata, inandning av kaustiksoda kan orsaka allvarliga frätskador på lungorna och kemisk lunginflammation. Även små mängder orsakar frätskador i munnen och svalg inom någon minut.
Har du råkat svälja en kaustiksodalösning, försök få någon att genast kontakta 112 och uppge att det handlar om kaustiksodaförgiftning. Utan behandling leder detta till döden, även med snabb behandling kan man få men för livet.
Vi anser helst att man inte ska ha kaustiksoda hemma då många inte vet hur farligt det kan vara, särskilt om man har småbarn. Men vet man hur man ska handskas med det fungerar det bra för att rensa avlopp.

Om du har original spiskåpa Franke så har den ingen fläkt, det är ett spjäll som öppnas med en timer. Huset har en centralt styrd fläkt som styrs genom att mäta trycket i ventilationsrören, din lägenhet har alltså alltid en garanterad ventilation.

För att felsöka kan du följa förslagen nedan. (observera att viss humor förekommer)

Punkt 1a. Har du vridit på timervredet för att öppna spjället när du lagar mat?
Om inte, gör det. Annars är spjället stängt.

Punkt 1b. Flyttade du från villa till bostadsrätt? Då kommer du vara chockad över skillnaden mellan den TurboBoostMega 5000 fläkten du hade i ditt villakök och spiskåpan som finns i din lägenhet.
Även om det inte verkar så, framför allt för att den inte låter i 80 decibel, så fungerar spiskåpan precis som den ska göra, med ett osuppfång på 75%. Man kan funktionstesta detta genom att ta ett A4 papper och hålla det mot fettfiltret. När du vrider på vredet ska pappret fastna mot fettfiltret av sugkraften från spiskåpan, men inte, eller knappt när spjället är stängt.

Punkt 1c. Har du uppsamplingskåpa på din spiskåpa? Med uppsamlingskåpa menar man de där metallkanterna under med glas framtill som går ner 5-10cm under spiskåpan.
Som namnet antyder är funktionen den fyller att samla upp matoset så att spiskåpan har en möjlighet att suga åt sig allt, innan matoset sprider sig i resten av köket.
Har du en spiskåpa som saknar uppsamlingskåpa ökar mängden matos som åker ut i lägenheten markant.

Punkt 2. Du har vridit på timern, inte bott i villa och uppsamlingskåpan sitter där den ska, men det går ändå ingen luft genom spiskåpan.
Har du kontrollerat att spjället faktiskt öppnar sig när du vrider på timervredet på spiskåpan?
Om du tar bort fettfiltret under spiskåpan kan du titta upp underifrån och se om det rör sig när du vrider på vredet, om spjället inte öppnar sig är ditt spjäll, styrarmen eller vred trasigt, och du behöver då laga din spiskåpa, eller byta ut den mot en ny.

Punkt 3. Spjället öppnar sig men det verkar inte sugas nån luft ändå.
Du måste nu kontrollera dina inluftventiler till lägenheten.
För att luft ska kunna åka ut genom dina ventilationsrör krävs också att luft kan komma in i lägenheten.

Alla lägenheter är utrustade med fönsterventiler med diffusor som har ljuddämpande skumgummikassetter, det är där luften kommer in.

Fönsterventilerna har två lägen, 10% öppna eller helt öppna.

Fönsterventilerna ska normalt alltid vara helt öppna, endast när det finns risk för kemikaliespill eller dylikt i området utanför bör du stänga ventilerna.
Om du har alla fönsterventilerna stängda så kan inte tillräckligt med luft komma in i lägenheten, och då fungerar även köksfläkten dåligt, eftersom du skurit av 90% av allt luftflöde in i lägenheten.

Luften vill alltid komma in på något sätt, har du kanske svarta strimmor längs med taket mellan vägg och tak? det är indikationer på att dina luftventiler är stängda eller inte fungerar som de ska.

Om luftventilerna är helt öppna och det ändå inte kommer någon luft, kan det vara dags att kontrollera om du har stopp i ventilerna.

För att testa detta kan du öppna t.ex. balkongdörren och se om spiskåpan suger bättre.

Punkt 5. om du testat alla punkterna ovanför, och det fortfarande inte är någon ventilation i spiskåpan med balkongdörren öppen, och du är säker på att det inte är strömavbrott i fastigheten. Kontakta styrelsen så ska vi försöka hjälpa till.

Prata med Bysmeden Lås, de kan tillverka ett nytt lås med nya nycklar till dig i samma system som vi har i föreningen. Då får du en ny uppsättning nycklar till det nya låset som även fungerar i ytterdörren till din fastighet.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållskrav och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Föreningen har en Kollektiv Bostadsrättsförsäkring med Protector Försäkring Sverige som täcker skador uppkomna på ytskikt och fast inredning i din lägenhet.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Bostadsrättsförsäkringen täcker däremot inte ditt lösöre. vill du ha ett komplett försäkringsskydd är det därför viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring.

Nej, Du behöver inte ha en hemförsäkring.

Men det är starkt rekommenderat att du har en.

En hemförsäkring täcker allt ifrån olyckor, brand, stöld, och vattenskador på ditt lösöre.
Med lösöre menas saker som  kläder, möbler, husgeråd, varor, elektronik och dylikt.
Dvs saker som normalt inte räknas tillhöra lägenheten, utan dig som person.

Däremot är det lagstadgat att du måste ha en bostadsrättsförsäkring när du bor i en bostadsrätt.

Föreningen har en Kollektiv Bostadsrättsförsäkring som inkluderar alla våra boende, med Protector Försäkring Sverige som täcker skador uppkomna på ytskikt och fast inredning i din lägenhet.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Ditt lösöre, dvs dina egna saker är inte skyddade genom denna försäkring.

Av den anledningen är det därför bra om du har en hemförsäkring.

Som bostadsrättsinnehavare står du själv för underhållet av alla inre ytor och utrustning i ditt hem. Du måste således anlita någon för egen kostnad, eller själv byta ut fläkten mot en ny, eller laga den du har.

Köksfläkten i våra lägenheter är inte en fläkt. Det är en spiskåpa med ett spjäll som öppnas och stängs med en timer.
Man får inte installera en motoriserad köksfläkt i våra lägenheter.
Fastigheten har ett centralstyrt ventilationssystem som kan ta skada av det.
Om du har monterat en motoriserad köksfläkt i ditt kök kan du vid en kontroll bli tvingad att byta ut den.

Modellen som är installerad i våra lägenheter är av Modellen Franke F251, 60cm, den finns i Vit och Rostfri. Vill man istället ha en annan spiskåpa så finns det ett flertal märken att välja mellan. OBSERVERA, denna information stämmer bara om inte du eller tidigare ägare har byggt om köket. Om köket är ombyggt kan vi inte svara på vad du har för utrustning.

Franke F251 60cm

Tillbehör till spiskåpan Franke är Trumsats Franke 1,3M Ø 125/DIAM och metalltrådsfilter F200-serien.
Om du vet vad du gör kan du byta ut endast spjälldelen, eftersom det oftast är den som går sönder eller fastnar. Men då de flesta franke spiskåpor håller i runt 10-15 år innan det är några problem med dem och en ny endast kostar c:a 1300kr kan det kännas bättre att byta hela spiskåpan istället eftersom de oftast efter så många år är avsevärt smutsiga.

Metalltrådsfilter till F200-SerienFranke trumsats 125mm

Om du ska byta spiskåpan mot en ny rekommenderar vi att du även byter ut hela trumsatsen till spiskåpan då mycket matfett och dylikt fastnar i denna. Vill du inte använda dig av Frankes trumsats går det bra att köpa separat trumma så länge den är max 130mm i diameter, det finns många bra alternativ som är dubbelfolierade.

Du kan även passa på att köpa till ett metalltrådsfilter som är bättre än det polyesterfilter som medföljer spiskåpan som standard.

Spiskåporna och tillbehören finns att köpa både på Bauhaus, ELON och på ett flertal internetbutiker som t.ex. ByggHemma.

Monteringen av spiskåpan är endast med 4st skruvar, de är antingen iskruvade undertill genom 4 hål i spiskåpans kanter, eller, som vi upptäckt att man gjort  i vissa lägenheter, där man skruvat fast den från sidorna på skåpen genom metallen på spiskåpan.

OBSERVERA att om du byter ut spiskåpan är det viktigt att du kollar vad spjället på din gamla spiskåpa står inställt på och ställer in samma det på den nya, så att du får rätt grundflöde på ventilationen i lägenheten. Ställ in den nya exakt likadant som den gamla. Nedan finns en länk till injustering och manual till spiskåpan.
Är du osäker på hur man gör detta kontakta styrelsen, det är viktigt att grundflödet i din ventilation är rätt inställd, det kontrolleras bara vart 6:e år.

Franke F251 Manual och injustering

Om du har akut stopp i avloppet som kan orsaka översvämning och vattenskador ska du omgående kontakta föreningens fastighetsjour så att  problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.

Dygnet Fastighetsjour  08 – 18 60 00

Om stoppet är lokalt i toaletten eller i rören under diskbänk/badrumshandfat, ovanför golvet, dvs saker som innefattas i din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare kommer du att faktureras för jourbesöket.

Endast stopp som är i rören efter vattenlås, under golvet är föreningens ansvar.

Om stoppet inte är akut eller det bara är delvis stopp ska du felanmäla det till styrelsen istället, då beställer styrelsen en spolning av dina rör på ordinarie arbetstid efter samråd.

Har du beställt jouråtgärd på ett icke-akut avloppsproblem utan samråd med styrelsen kommer du att debiteras för hela summan.

Enkla stopp som orsakats av igensatt vattenlås till handfatet i badrummet eller köket, eller duschen/badkaret kan du enkelt ta bort och rengöra själv.

Tänk på att du ansvarar själv för vattenlås och rör ovan golvet, och är det stopp i dessa står du för hela kostnaden om du beställt jour-åtgärd eller andra åtgärder av dessa.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast. De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar

Säljaren är skyldig att se till att samtliga nycklar inkl. extranycklar överlåts till köparen. Köparen bör vara observant på detta, alltså att rätt antal nycklar överlåtits. Köparen har rätt att kräva låsbyte som bekostas av säljaren om antal nycklar inte stämmer.

Väljer du att inte ta ut kostnaden mot säljaren måste du själv bekosta bytet.

Alla våra nycklar är kopieringsskyddade och numrerade, det går alltså lätt att se hur många nycklar som tagits ut till lägenheten.

Det ska som standard finnas 3st nycklar till lägenheten numrerade med 1,2,3 på ena sidan. Om inte fler nycklar har tagits ut dvs.

Eftersom lägenheterna funnits i några år så är det rimligt att anta att nycklar tappats bort, gått sönder och ersatts under åren. Har du alltså nyckel 2, 3, 9 och 12, så har alltså minst 12 nycklar tagits ut och nummer 1,4,5,6,7,8,10,11 saknas.
Om så många nycklar är uttagna och saknas och du inte vet vart de nycklarna är och säljaren inte kan redogöra för dessa nycklar  kan det vara en bra idé att byta ut låset mot ett nytt.

Kravet föreningen har vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren. I sådana fall ska du prata med Bysmeden Lås som kan hjälpa dig med detta.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Bysmeden Lås, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Samma sak gäller förrådsnyckeln (som även går till tvättstugan)

En ny nyckel kostar c:a 250kr

Bysmeden har två butiker, en i Västberga på Elektravägen 22, och en i Kista på Viderögatan 3

För att beställa en nyckel behöver du åka till någon av deras butiker,  ha med dig lägenhetsnyckeln du vill kopiera, giltig legitimation och en hyresavi inte äldre än 3 månader eller kontrakt där du framgår som innehavare av lägenheten.

Ja. Boende kan tillverka extranycklar och byta lås själv, bara de kan styrka att de äger lägenheten, t.ex. genom en hyresavi eller kontraktet på lägenheten och att de har med sig giltig legitimation.

Om du däremot vill byta hela låset kräver föreningen vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.

Ekonomi (4)

Utdrag ur lägenhetsförteckningen är något du behöver uppvisa för en bank om du t.ex. ska byta bank på dina lån, öka, eller teckna om dina lån.

Enligt lag är bostadsrättsföreningar skyldiga att hålla sådana förteckningar.
de innehåller oftast information som;

 • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer
 • Datum för registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen
 • Ägarens/ägarnas namn och personnummer
 • Lägenhetsnummer (beteckning)
 • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
 • När lägenheten är senast överlåten och vilken insats.
 • Information om belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som då har rätt att få utdraget.

Då vi är en Riksbyggen förening är det Riksbyggen som sköter vår ekonomiska administration och därmed också lägenhetsförteckningen.

För att få en lägenhetsförteckning måste du kontakta Riksbyggen

Ring deras kundtjänst på 0771-860 860

Eller kontakta dem på mail 

Riksbyggen skickar normalt ut 3 avgiftsavier åt gången varje kvartal.

Om du tappat bort eller inte fått dina avgiftsavier måste du kontakta Riksbyggen som sköter den ekonomiska administrationen.

Styrelsen har inte tillgång till dina avier.

Om du inte fått din kontrolluppgift (KU55) vid en försäljning av din lägenhet (skickas normalt ut i januari) måste du också kontakta Riksbyggen då det är de som sköter all administration kring detta.

För att kontakta Riksbyggen ring deras kundtjänst på 0771-860 860
Eller på mail info@riksbyggen.se

Du kan även registrera dig på Riksbyggens hemsida och komma åt dina avier digitalt från webbplatsen.

Föreningen har en Kollektiv Bostadsrättsförsäkring med Protector Försäkring Sverige som täcker skador uppkomna på ytskikt och fast inredning i din lägenhet.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Bostadsrättsförsäkringen täcker däremot inte ditt lösöre. vill du ha ett komplett försäkringsskydd är det därför viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring.

Nej, Du behöver inte ha en hemförsäkring.

Men det är starkt rekommenderat att du har en.

En hemförsäkring täcker allt ifrån olyckor, brand, stöld, och vattenskador på ditt lösöre.
Med lösöre menas saker som  kläder, möbler, husgeråd, varor, elektronik och dylikt.
Dvs saker som normalt inte räknas tillhöra lägenheten, utan dig som person.

Däremot är det lagstadgat att du måste ha en bostadsrättsförsäkring när du bor i en bostadsrätt.

Föreningen har en Kollektiv Bostadsrättsförsäkring som inkluderar alla våra boende, med Protector Försäkring Sverige som täcker skador uppkomna på ytskikt och fast inredning i din lägenhet.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Ditt lösöre, dvs dina egna saker är inte skyddade genom denna försäkring.

Av den anledningen är det därför bra om du har en hemförsäkring.

Elektricitet (2)

Alla lägenheter installerades med moderna 16A 3-fas perilex uttag med framdragen nolla (neutralledare) i köken.

Det går alltså utmärkt att installera en 230V spis (t.ex. induktion) i våra kök

Bild på perilex uttag

Kopplingsschema perilex uttag

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet i din lägenhet.
På el-sidan av underhållsansvaret ligger följande på bostadsrättshavaren.

 • Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten.
 • Strömbrytare
 • Eluttag
 • Armaturer.

Erforderlig behörighet krävs för att utföra elarbeten. Men du får göra vissa saker själv.

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag! Ta inga risker.


Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Märket på eluttagen och strömbrytare i våra lägenheter är ABB Jussi, dessa säljs på bland annat på Bauhaus och Clas Ohlsson

Föreningen (2)

Du kan välja att kontakta styrelsen genom vårt kontaktformulär eller maila oss.

om du hellre vill inkomma med en skrivelse på papper kan du lämna den i föreningens brevlåda på Hovstagränd 9

Om ditt klagomål kan addresseras direkt återkommer vi med ett svar så snart som möjligt, men om klagomålet innebär något som måste beslutas på ett möte, hänskjuts din fråga till nästkommande styrelsemöte.

Om klagomålet är av sådan art att den inte kan bemötas eller beslutas av styrelsen måste den tas upp på en årsstämma, då måste du inkomma med en motion till årsstämman.

Ha därför förståelse för att ditt klagomål kanske inte kan bemötas omedelbart.

Om du har en bra idé som du tycker föreningen ska ta del av kan du alltid först kontakta styrelsen. En del saker kan styrelsen besluta om direkt på nästkommande styrelsemöte, genom ett ja eller nej. Men vissa saker är av sådan art att styrelsen inte kan besluta om det  själva och förslagen behöver därmed hanteras av en årsstämma, T.ex. väsentlig förändring av utseendet av föreningens fastigheter genom tillbyggnad, eller ett förslag som är väldigt dyrt.

Alla boende kan inkomma med motioner till årsstämman som årsstämman får ta beslut om. På årsstämman är det alla närvarande medlemmar som beslutar i frågan.

Sådana motioner kan gälla allt från åsikter om hur parkeringen ska skötas till annat.

Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda på Hovstagränd 9 eller till en styrelsemedlem.

OBS Alla motioner måste vara inkomna till föreningen senast innan den 1 Augusti för att kunna behandlas på årsstämman innevarande år.

Området (6)

Nej, föreningen har inga uteplatser.

Alla uteplatser tillhör respektive lägenheter.

Insekten som du får besök av är förmodligen den snedstreckade ekstyltmalen, Acrocercops Brongniardellus.


Ekstyltmalen är inte ett skadedjur.

Den ogillar kyla och gillar att bland annat söka sig till varma utrymmen när det blir kallt, t.ex. på kvällen och framåt hösten. Där är din bostad den perfekta platsen för den.

Det är en helt (för oss och våra bostäder) ofarlig insekt vars larver endast angriper ekar. (Det är därför ekarna får bruna blad)
I just Stockholms söderort har det varit en explosionsartad ökning av just dessa malar de senaste 4 åren pga mildare klimat. Särskild Nacka har blivit utsatt.
Det är inget vi kan göra något åt utan vi får vänta tills dess naturliga fiende parasitstekeln börjar öka i vårt område.

Malarna orsakar alltså ingen skada alls men det kan upplevas obehagligt att ha flera hundra malar i lägenheten

För att få bort dessa malar som har en tendens att både svärma i hundratals och är experter på att klämma in sig mellan lister med mera finns …

… två enkla sätt att ta bort dem.

1. Använd din dammsugare och sug upp dem.

2. Använd insektsspray mot flygande insekter. I princip alla typer av radar, raid, getingspray med mera fungerar mot dessa malar, dessa sprayer tar även död på de som “gömmer” sig då de kryper fram och dör. Man behöver inte spraya mycket utan små korta duschar mot vägghörn eller utrymmen där de brukar vara räcker.

Vill du veta mer om den snedstreckade ekstyltmalen kan du läsa Nacka kommuns rapport om den genom att klicka på länken nedan.

Rapport ekstyltmal.pdf

Trappen som går upp till Hagsätravägen tillhör inte föreningen och trappen ligger dessutom på kommunal mark.

Föreningen kan därför inte utföra något underhåll eller reparationer av den då det skulle bryta mot lagen.

Nej, Föreningen har inga gemensamhetslokaler eller lokaler för utyrning.

Man får grilla i princip vart som helst på vårt område så länge man tar hänsyn till de andra som bor här. alla typer av grill är tillåtet på området.

Se även föreningens ordningsregler

“Grillning”
“All form av grillning är tillåten på gården, men tänk på att ha ett ordentligt avstånd till husen så dina grannar inte besväras av rök eller lukt.
Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs på altaner, terrasser och balkonger är förbjudet, grillning med gasol och el är tillåtet men visa hänsyn till dina grannar.”

Dvs man måste hålla tillräckligt avstånd från fastigheterna och grannar att rök och oväsende inte stör andra.

Man får dock även grilla på sin balkong, terrass och uteplats, men inte med kolgrill, detta pga brandrisk samt att kolgrill osar mycket mer än en vanlig grill.
Men tänk på att visa hänsyn till andra.

En grundförutsättning för att få grilla på området är att man plockar upp efter sig själv och inte skräpar ner på föreningens område.

Föreningen har i dagsläget 3 Gräsklippare som står fritt för boende att använda att klippa gräset med.

1 Klippo bensingräsklippare
2st Bosch Elgräsklippare

Dessa förvaras i förrådsrummet bredvid norra soprummet.
Bensin till bensinklipparen finns i samma förråd.

För information om hur du kommer in där se respektive informationstavla i din portuppgång eller fråga styrelsen.

Batterierna till elgräsklipparna förvaras i dagsläget oåtkomligt då de är väldigt dyra. Vi håller på att se över alternativ på hur de enklast ska kunna förvaras för användning och laddning så att man lätt kommer åt dem.

Vill du använda en elgräsklippare behöver du därför i dagsläget kontakta styrelsen i förväg så att vi kan ge ut batterier till dig.
Batterierna måste återlämnas efter avslutad klippning.

Prestandan på elgräsklipparna är ungefär att ett batteri klarar gräsmatta utanför 1-2 huskroppar beroende på hur högt gräset är. Hus 7 och Hus 13 har mycket mer gräsmatteyta än övriga hus
Vi har idag endast 2 batterier till gräsklipparna, men planer finns på att eventuellt införskaffa fler om det visar sig fungera bra med dem.

Parkering (5)

Kontakta Parkeringsansvarig per mail som finns på styrelseinformationen i din port eller via “kontakta oss” här på sidan så ordnar vi fram ett nytt.

Om du har tappat bort ett parkeringstillstånd får du betala 200 kr per tillstånd i administrativ avgift för att få ett nytt. Avgiften faktureras från Riksbyggen.

Det gäller även tillstånd som inte återlämnas när du säger upp din parkeringsplats.

Nej, Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand.

Det är avtalat i ditt kontrakt för din parkeringsplats att du inte får hyra ut den.

Om du hyr ut din parkeringsplats i andra hand kan ditt parkeringskontrakt med Föreningen bli uppsagt med omedelbar verkan. Du förlorar då rätten till parkeringsplatsen.

Enda undantaget är om du hyr ut din bostad i andra hand, då får parkeringsplatsen ingå som en del i uthyrningen av bostaden till samma hyresgäst som hyr bostaden.

OBSERVERA att du endast får hyra ut din bostad om du ansökt om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Föreningen och fått godkänt för detta.

Om någon har parkerat på din parkeringsplats kan du ringa Aimo Park som sköter bevakningen av vår parkering.

Aimo Park kan du ringa på 0771-96 90 00

Du får ställa bilen på området för i- och urlastning. eller max 11 minuter i andra ärenden.

Parkering är endast tillåten på förhyrda parkeringsplatser och parkeringstillståndet måste vara väl synligt i framrutan.

Om du parkerar bilen en längre tid i området kan du få böter.

Om du behöver ha fordonet uppställt en längre tid på området kan du kontakta styrelsen för att få ett tillfälligt tillstånd.

Andra regler gäller vid flytt.
För flytt är uppställning tillåten utanför porten så länge lastning pågår, och det krävs för att fullfölja flytten. Kravet är dock att man inte får stå i vägen för andra parkerade bilar eller blockera vägen för andra.

Vi har 60st parkeringsplatser för bil och 2 för MC.

10 av parkeringsplatserna (2st utanför Hovstagränd 5,7,9,11 och 1st utanför 3 och 13) är handikapp platser.  Dessa platser hyrs ut till ordinarie medlemmar tills dess att en handikappad medlem har behov av platsen.
Dvs ordinarie nyttjanderätt gäller för handikapp platserna tills dess någon med behov av platsen behöver den, då flyttas ordinarie medlem till en annan parkeringsplats och den handikappade medlemen får överta handikapp platsen.

Platserna kostar 275kr i månaden (325kr i månaden fr.om. 2020)

Kö till Parkeringsplatserna sköts av föreningen.

Du kan kontakta parkeringsansvarig genom “kontakta oss” på hemsidan och välj “parkeringsfrågor” uppge gärna mail och telefonnummer samt vilken lägenhet du bor i för att underlätta administrationen.

Renovering / Ombyggnad (2)

Nästan alla inre väggar i lägenheterna är icke-bärande oisolerade väggar byggda i stålregel med 1 gips skiva.

Du får bygga om, riva och flytta dessa men det anses vara en väsentlig förändring av bostaden.

Med väsentlig förändring avses om man avsevärt ändrar bostadens utförande från hur det var från början, t.ex. uppföra nya väggar, flytta eller ta bort gamla

Du måste då fylla i en ansökan till styrelsen med vad det är du tänker förändra  innan du påbörjar arbetet. Detta godkänns i normala fall.

Om du bara ska renovera ytskikt (golv, tak, vägg), fasta inventarier (köksstomme, handfat, fasta bänkar, m.m.) och vitvaror är det inget särskilt du behöver tänka på.

Vid arbete i badrum, särskilt tätskikt i badrummet är det viktigt att tänka på att det att anlita ett företag som är våtrumsbehörigt vid renoveringen. Tänk på att du själv är personligt ansvarig för om t.ex. tätskiktet inte är byggt korrekt och det börjar läcka vatten, även efter att du sålt din lägenhet (dolda fel), därför är det viktigt med ett korrekt utfört arbete och ett företag som kan lämna garantier på det.

Ändringar i bostaden som påverkar fastigheten
DVS ingrepp i bärande väggar, fasad, brandpelare, trycksatta vattenledningar, avlopp och ventilation får du uttryckligen inte göra om du inte först fått styrelsens godkännande att utföra arbetet.

Installation av motoriserad köksfläkt som är ansluten till ventilationen är förbjudet.

Endast i undantagsfall kommer ändringar som påverkar fastigheten att tillåtas.

Säkerhet (9)

Vi rekommenderar följande två märken; Deltronic och FireAngel.
Dessa är två märken som håller bra kvalité och det finns flera olika modeller att välja på.

FireAngel Wi-Safe2
Deltronic PX-1231

 

 

 

 

Fibaro
Netatmo

 

 

 

 

 

Om din bostad är över 72kvm rekommenderar vi att du skaffar minst 2st brandvarnare då en inte är tillräckligt för att täcka hela lägenheten.
Våra lägenheter har öppen planlösning så en detektor i hallen är tillräckligt för att täcka hela lägenheten om det är max en 3:a.

Om du behöver köpa 2st detektorer rekommenderar vi att du köper modeller som kan länkas ihop med varandra, detta är en funktion som möjligör att om en detektor larmar så larmar alla.

Deltronic PX-serien och FireAngel Wi-Safe2 är modeller som båda klarar av att länka samman flera brandvarnare.

Vill man istället köra smart home så kan man istället satsa på brandvarnare från Netatmo (wifi) eller Fibaro (zwave) som går att koppla till smarta husfunktioner.

 

Pelaren i vardagsrummet i alla lägenheter (förutom 1:orna och 2:orna)
är en s.k. brandpelare.

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand och höga temperaturer.

För att fastigheterna ska vara säkrade mot kollaps orsakad av brand finns det därför en brandpelare i stål målad i en speciellt brandbeständig och isolerande färg monterad i varje lägenhet.

Brandpelare

Du får aldrig under några som helst omständigheter göra åverkan på brandpelaren i din lägenhet eller ta bort den.

Du får inte såga, borra, hacka , slipa eller på annat sätt skada pelaren eller ta bort färgen som sitter på den. Detta kan medföra fara för liv. 

Du får däremot tapetsera den, eller måla över den med vanlig färg.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) färgade accenter i svart är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är försäkringsgodkänt (t.ex. Yale Doorman V2N eller ID LOCK 150) annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om det är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.

Exempel på digitala dörrlås är Yale Doorman V2N, ID LOCK 150 och HABO Tribe.

Värt att tänka på. IDLOCK stödjer EM/Mifare taggar, medan Yale Doorman endast stödjer sina egna taggar

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 behöver du använda dig av din förrådsnyckel.

Det är nyckel märkt med XHN, där X är ett nummer exempelvis 3HN.

Lägenhetsnyckeln går inte till tvättstugan.

Prata med Bysmeden Lås, de kan tillverka ett nytt lås med nya nycklar till dig i samma system som vi har i föreningen. Då får du en ny uppsättning nycklar till det nya låset som även fungerar i ytterdörren till din fastighet.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållskrav och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Säljaren är skyldig att se till att samtliga nycklar inkl. extranycklar överlåts till köparen. Köparen bör vara observant på detta, alltså att rätt antal nycklar överlåtits. Köparen har rätt att kräva låsbyte som bekostas av säljaren om antal nycklar inte stämmer.

Väljer du att inte ta ut kostnaden mot säljaren måste du själv bekosta bytet.

Alla våra nycklar är kopieringsskyddade och numrerade, det går alltså lätt att se hur många nycklar som tagits ut till lägenheten.

Det ska som standard finnas 3st nycklar till lägenheten numrerade med 1,2,3 på ena sidan. Om inte fler nycklar har tagits ut dvs.

Eftersom lägenheterna funnits i några år så är det rimligt att anta att nycklar tappats bort, gått sönder och ersatts under åren. Har du alltså nyckel 2, 3, 9 och 12, så har alltså minst 12 nycklar tagits ut och nummer 1,4,5,6,7,8,10,11 saknas.
Om så många nycklar är uttagna och saknas och du inte vet vart de nycklarna är och säljaren inte kan redogöra för dessa nycklar  kan det vara en bra idé att byta ut låset mot ett nytt.

Kravet föreningen har vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren. I sådana fall ska du prata med Bysmeden Lås som kan hjälpa dig med detta.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Bysmeden Lås, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Samma sak gäller förrådsnyckeln (som även går till tvättstugan)

En ny nyckel kostar c:a 250kr

Bysmeden har två butiker, en i Västberga på Elektravägen 22, och en i Kista på Viderögatan 3

För att beställa en nyckel behöver du åka till någon av deras butiker,  ha med dig lägenhetsnyckeln du vill kopiera, giltig legitimation och en hyresavi inte äldre än 3 månader eller kontrakt där du framgår som innehavare av lägenheten.

Ja. Boende kan tillverka extranycklar och byta lås själv, bara de kan styrka att de äger lägenheten, t.ex. genom en hyresavi eller kontraktet på lägenheten och att de har med sig giltig legitimation.

Om du däremot vill byta hela låset kräver föreningen vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.

Sophus (4)

Om du bor hus nummer 7, 9 eller 11 ska du använda norra soprummet som ligger mellan hus 7 och 9, utanför tvättstugan.

Om du bor i hus 3, 5 eller 13 ska du använda södra soprummet vid bilparkeringen utanför hus 13.

NEJ. Du får inte slänga grovsopor i våra soprum.

Föreningen har inget grovsoprum.

Slänger man grovsopor i soprummet som elektronik, möbler, hela krukväxter, persienner, sprayburkar, byggmaterial och farligt avfall i soprummet så ligger dessa kvar och skräpar ner tills någon boende, eller föreningen tar hand om dem.

Grovsopor SKALL slängas på återvinningscentral, närmaste är Högdalen ÅVC på Kvicksundsvägen 16.

Två gånger om året på städdagar (vår och höst) tar föreningen hit en container där man kan slänga mindre grovsopor om man har några, Dock ej elektronik eller miljöfarligt avfall.

OBSERVERA
Om du kastar otillåtna sopor i miljöhusen eller på föreningens område och kan identifieras kommer du att debiteras en bortforslingsavgift om 800 kr.

Otillåtna sopor är alla former av grovsopor, elektronik, byggavfall, restaurangsopor och farligt avfall.

Om alla sköter sophanteringen rätt så skulle vi inte ha smutsiga soprum med massor av skräp på golvet.

Skräp på golvet blir framförallt allt när folk fortsätter slänga sopor i överfulla sopkärl eller ställer sopor på golvet som inte ska slängas i soprummet.
Om du ser att ett sopkärl är fullt, välj ett annat.

Vi har två sophus, är det ena fullt gå till det andra.

Om alla kärlen i båda sophusen är fulla då kan man vänta med att slänga mer skräp tills de töms, vilket sker varje vecka.

Vi har ingen fastighetsförvaltning eller städning av soprummen utöver det som boende här gör kontinuerligt.

Städning av soprummen görs normalt endast på städdagarna, 2 gånger om året, av oss som bor här!

Det betyder att du själv kan plocka upp saker från golvet i soprummet lika väl som någon annan, om det dessutom är du som skitar ner så kan du absolut städa upp efter dig själv.

Om alla hjälps åt så blir det en trevligare miljö för alla.

Om ett sopkärl är fullt bör du vänta med att slänga mer skräp i den tills den är tömd.

Det är vanligt, speciellt under högtider som Jul och Nyår att framförallt kartong, plastförpackningar och glas blir överfulla. Vänta då med att slänga mer tills kärlen tömts.

Vi har hämtning 1 gång i veckan på alla sopkärl. Du tar ingen skada av att vänta några dagar till med att slänga kartonger och glas. Men det kan göra stor skillnad i soprummet.

Att lägga mer skräp i överfulla kärl hjälper inte någon.
Men det förstör för alla.

Utöver det finns det även återvinningsinsamling längre ner på Hagsätravägen, eller så kan man åka till Högdalens ÅVC eller Östberga ÅVC och slänga skräp där.

Hjälp oss att ha en bra miljö och låga kostnader i vår förening.

För ingen vill väl ha ett soprum som ser ut så här? vill du?

Bilden är tagen efter att Ragnsells varit på plats och tömt två alldeles för överfulla kartongkärl. Ragnsells har ingen städplikt i våra soprum, de tömmer bara det som finns i kärlen, inget mer, är de överfulla så att det hamnar på golvet så stannar det på golvet.

Trapphus (3)

Felanmäl det till styrelsen.

Det kan du göra direkt här på hemsidan under “kontakta oss”, via vår mail eller per telefon.

Det är Kone som har hand om våra hissar.

Men du kan inte själv felanmäla till Kone.

Kontakta styrelsen, även om felet har varit i flera dagar är det inte säkert någon har felanmält det till oss.

Enklast är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Kontaktuppgifter om mail finns även i din trappuppgång.

Det går också bra att ringa på våra telefontider.

För namnändringar på tidningshållaren vid lägenhetsdörren, Postlådan, eller lägenhetsregistret i entrén.

Kontakta oss i styrelsen

Tvättstuga (7)

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 behöver du använda dig av din förrådsnyckel.

Det är nyckel märkt med XHN, där X är ett nummer exempelvis 3HN.

Lägenhetsnyckeln går inte till tvättstugan.

Kontakta styrelsen, även om felet har varit i flera dagar är det inte säkert någon har felanmält det till oss, sitter det ingen lapp från styrelsen på maskinen är den förmodligen inte felanmäld.

Om det sitter en lapp på maskinen som är undertecknad styrelsen att service är beställd så är den redan felanmäld och du behöver inte anmäla den igen.

Enklast är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Kontaktuppgifter om mail finns även i din trappuppgång.

Det går också bra att ringa på våra telefontider.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9.

Du behöver ha en bokningscylinder, s.k. “tvättplupp” för att kunna boka din tvätttid.

Saknar du bokningscylinder? Du hittar information om det i samma kategori du tittar i nu.

Om du inte har påbörjat din tvätttid inom 1 timme från att den börjat är det fritt fram för annan boende att nyttja tiden istället.

Om du vet att du kommer sent så sätt fast en lapp på dörren som visar hur dags du kommer.

Om du försökt lösa problemet med personen som tagit din tvättid och problemet kvarstår kan du kontakta styrelsen.

Tvättplupparna/bokningscylindrarna till vår tvättbokningstavla heter

Bokningscylinder Wascator 500.

Om du har tappat bort den måste du ersätta den för egen kostnad.
Om du inte fick någon av den förra ägaren av lägenheten är det upp till dig att lösa problemet med föregående ägare eller att skaffa en ny själv.

Om du enbart har tappat bort nyckeln till cylindern  och cylindern sitter kvar på bokningstavlan måste du kontakta styrelsen så att vi kan ta bort den.

Det går lätt att beställa en ny på ett flertal webbsidor som nyckelbutiken och låskompaniet.
Vissa företag erbjuder även gravering av cylindern vilket är lämpligt då lägenhetsnumret måste stå synligt på cylindern.

Bokningscylindern måste alltså ha föreningens  3-siffriga lägenhetsnummer synligt annars kan den komma bli borttagen från tavlan. Detta för att vi ska veta vem det är som använder tvättstugan. Om du inte vet vad din lägenhet har för nummer kan du titta i ditt kontrakt eller på dörrkarmen till din lägenhet.

Länkar nedan

Nyckelbutiken.se Här kan du beställa direkt på internet med gravering av cylindern.

Laskompaniet.se

Vill du hellre åka till en fysisk butik finns Söderkyl i Haninge på Markörgatan 3.
De graverar och säljer bokningsscylindrar. Går att ringa och beställa på 08-556 962 00.

Om de frågar till vilken typ av bokningstavla du ska ha den till så är det “Wascators laminattavla” den ska passa till.

Städningen av tvättstugan sker via ett städföretag som föreningen anlitar, den städas varje vecka enligt städinstruktion.

Utöver det ska varje person som använder tvättstugan städa upp efter sig själva.

Det inkluderar att man rengör torktumlarens filter efter sig och ser till att man inte skräpar ner.

Föreningen bestämt att man får bruka grovtvättstugan upp till 2 gånger i månaden.

Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare som standard, förutom enrumslägenheterna som är utrustade med kombitvättmaskin.

Grovtvättstugan är alltså främst till för att tvätta större saker som mattor och övriga stora saker man normalt inte kan tvätta i sin egen tvättmaskin. Samt för de som bor i enrumslägenheterna som inte har normal tillgång till tvättmaskin och torktumlare

Om alla boenden tvättade all sin tvätt i tvättstugan skulle inte tvätt-tiderna räcka till.

Vatten (3)

Om du bara ska renovera ytskikt (golv, tak, vägg), fasta inventarier (köksstomme, handfat, fasta bänkar, m.m.) och vitvaror är det inget särskilt du behöver tänka på.

Vid arbete i badrum, särskilt tätskikt i badrummet är det viktigt att tänka på att det att anlita ett företag som är våtrumsbehörigt vid renoveringen. Tänk på att du själv är personligt ansvarig för om t.ex. tätskiktet inte är byggt korrekt och det börjar läcka vatten, även efter att du sålt din lägenhet (dolda fel), därför är det viktigt med ett korrekt utfört arbete och ett företag som kan lämna garantier på det.

Ändringar i bostaden som påverkar fastigheten
DVS ingrepp i bärande väggar, fasad, brandpelare, trycksatta vattenledningar, avlopp och ventilation får du uttryckligen inte göra om du inte först fått styrelsens godkännande att utföra arbetet.

Installation av motoriserad köksfläkt som är ansluten till ventilationen är förbjudet.

Endast i undantagsfall kommer ändringar som påverkar fastigheten att tillåtas.

Om din kran droppar när den är avstängd, du enbart får kall- eller varmvatten, eller om kranens handtag är trögt att vrida på. Då är det förmodligen en kolv inuti kranen som gått sönder eller är dålig. Den behöver då bytas ut. Det är något du lätt kan göra själv om du är lite händig. Men tänk på att du själv är ansvarig om något skulle gå fel.

Denna guide riktar sig till Mora Temp ESS kranar (kök och badrum) som installerades i lägenheterna när de byggdes, har du eller nån annan byggt om eller bytt blandare till annan modell eller märke i din lägenhet så kan vi inte hjälpa dig.

Mora Temp ESS som vi har är en utgången modell hos Mora, det säljs dock fortfarande nyare versioner av den, och det finns gott om reservdelar då det är en väldigt populär modell från ett etablerat märke.

För att åtgärda ditt problem behöver du först köpa en kolvsats till din blandare.
Dessa heter Mora ventilhylsa + kolv 020 ESS och brukar kosta runt 300kr, andra namn kan vara kolv/ventil sats. Samma kolvsats gäller för alla mora temp blandare oavsett om det är för köket eller badrummet.
En nyare modell av insatsen till andra modeller av Mora och även FM Mattsson är insats till 9000-serien.

Mora Temp insats
FM Matsson insats 9000

Det går även att köpa delarna lösa eller bara köpa kolven separat, men det är bäst att byta både kolv, hylsa och mässingspackning samtidigt, de säljs oftast tillsammans i ett paket, och du hittar dem i alla välsorterade hemmafixbutiker, men bästa priserna hittar du på internet.

Det finns en instruktion med i förpackningen hur man byter men vi har även en instruktionsvideo som du kan titta på nedan.

OBS! Tänk på att du är själv ansvarig för vad du gör och får stå för de ekonomiska konsekvenserna om du gör något fel och orsakar t.ex. en vattenläcka i lägenheten pga felaktig installation. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra, anlita ett proffs.

Instruktionsvideon är gjord för kökskranen men exakt samma metod gäller för badrumskranen.

Är läckan stoppad? Vid pågående läcka ring Dygnet fastighetssjour på 08 – 18 60 00 omedelbart för att åtgärda läckaget så att skadan inte blir värre.

Om du har fått en vattenskada till följd av t.ex. en vattenläcka från diskmaskinen, sprucket rör eller ett element. Är det viktigt att du kontaktar både styrelsen och försäkringsbolaget. I vilken ordning du kontaktar spelar ingen större roll, men det är bra om du kan uppge ett ärendenummer på din skada till styrelsen då det underlättar administrationen av ärendet eftersom föreningen måste bekosta vissa delar av skadan.

Eftersom Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring ska du anmäla skadan till Protector Försäkring.

För att kontakta styrelsen klicka på “kontakta oss” eller se uppgifter i din portuppgång.

För att anmäla skadan till försäkringsbolaget gå till www.protectorforsakring.se

Föreningen står alltid för de tre U i en vattenskada, det betyder Utredning, Utrivning och Uttorkning. Det betyder att föreningen måste få veta när en vattenskada inträffat så att vi kan beställa en fuktskademätning, utrivning av den skadade delen och uttorkning av det vattenskadade området.

Därför måste du alltid kontakta styrelsen i ett fuktskadeärende så att vi kan påbörja arbetet med din vattenskada, försäkringsbolaget kommer inte gå vidare i ärendet förrän de fått en fuktutredningsrapport från föreningen.

Tänk också på att föreningens involvering slutar efter att det skadade området har rivits ut och fukten torkats ut. Du måste alltså själv kontakta en entreprenör som sköter själva återställningen av ytskiktet i din lägenhet, det går dock oftast bra att använda samma entreprenör som skött utrivningen om man vill.

Ventilation (3)

OVK, Eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav,
kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller och att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i vår entré.

Vad du som boende bör tänka på inför en OVK är följande.

Har du gjort någon ändring i badrum eller kök som påverkar ventilationen i fastigheten? Har din spiskåpa slutat fungera som den ska? Har du bytt till någon annan typ av motoriserad köksfläkt som du kopplat in på ventilationen?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor kan du ställas ekonomiskt ansvarig för åtgärden som behövs göras vid en OVK om du fått en anmärkning och du gjort dig skyldig till att försämra eller negativt påverka fastighetens ventilation genom en aktiv handling eller undlåtelse att utföra underhåll av din bostad som du ansvarar för enligt stadgarna.

Exempel på där du ställs ekonomiskt ansvarig kan vara t.ex. att du har en trasig spiskåpa som saknar forceringsfunktion eller grundflöde och du har inte bytt eller reparerat den innan OVK utförs. Eller att du har bytt till en motoriserad fläkt som du kopplat in i ventilationssystemet.
Andra exempel kan vara att du byggt om ditt badrum och bytt ventilationsdon till ett som inte är godkänt, eller att du skruvat på den själv så att det blir fel luftflöde. Man får inte justera ventilationsdon själv eftersom det är viktigt att rätt luftflöde finns i dessa, och de ska vara injusterade efter de projekterade ventilationskrav som finns.

Normalt står föreningen för kostnader som gäller ventilationssystemet som helhet. DVS själva besiktningen av fastigheterna och lägenheternas ventilation, eventuell rengöring av kanaler i ventilationssystemet och eventuell injustering av ventilationsdon i din lägenhet som kan behövas göras.

Du som boende står för kostnader där ansvaret ligger på dig och där du inte uppfyllt din del i ditt underhållsansvar, t.ex. undlåtit att reparera eller byta en trasig spiskåpa, eller där det är tydligt att du har gjort åverkan eller ändrat på ventilationen i din bostad och att det ger en besiktningsanmärkning vid OVK:n

Besiktningsanmärkningar kan vara av två typer. en 1:a eller en 2:a. Ungefär som på bilbesiktningen.
En 1:a är en anmärkning som behöver åtgärdas tills nästa OVK, den behöver inte ombesiktigas.
En 2:a är en anmärkning som skyndsamt ska åtgärdas och som därefter måste ombesiktigas av en certifierad kontrollant för att bli godkänd.

Exempel på en 1:a kan vara att vredet på din spiskåpa är trasigt.
Exempel på en 2:a kan vara otillräckligt luftflöde i badrum, eller en trasig spiskåpa

Om en ombesiktning behöver utföras för att du fått ett nedslag brukar föreningen erbjuda att åtgärda felet åt dig på din bekostnad, eller att du åtgärdar felet själv. I vissa fall kan även föreningen erbjuda att åtgärda felet utan att det sker på din bekostnad. Du får alltid information om vad som gäller vid respektive tillfälle.

Normalt kostar återbesiktningen pengar och du som ansvarig lägenhetsinnehavare debiteras normalt detta, men det är något som kan variera beroende på vilket beslut styrelsen har tagit vid respektive OVK.

Krav på att släppa in ventilationstekniker.
Du kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag samt stadgarna har rätt att utföra sådan åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Debitering om du inte släppt in tekniker vid ett föraviserat besök.
Du blir normalt debiterad för ett återbesök om ventilationsteknikern inte kan komma in i din lägenhet vid ett föraviserat besök.

Du kan inte vägra en åtgärd
Anmärkningar som måste åtgärdas enligt OVK kan inte vägras. Om du inte vill utföra dem själv och inte vill att föreningen ska göra det, eller vägrar släppa in en tekniker så att åtgärden inte kan utföras, kommer åtgärden att genomföras med tvång genom handräckning av kronofogden. Skulle en sådan tvångsåtgärd behöva tas kommer du även få en skriftlig varning som i slutändan kan leda till att du blir av med ditt medlemskap i föreningen och att din lägenhet tvångsförsäljs.

Om du har original spiskåpa Franke så har den ingen fläkt, det är ett spjäll som öppnas med en timer. Huset har en centralt styrd fläkt som styrs genom att mäta trycket i ventilationsrören, din lägenhet har alltså alltid en garanterad ventilation.

För att felsöka kan du följa förslagen nedan. (observera att viss humor förekommer)

Punkt 1a. Har du vridit på timervredet för att öppna spjället när du lagar mat?
Om inte, gör det. Annars är spjället stängt.

Punkt 1b. Flyttade du från villa till bostadsrätt? Då kommer du vara chockad över skillnaden mellan den TurboBoostMega 5000 fläkten du hade i ditt villakök och spiskåpan som finns i din lägenhet.
Även om det inte verkar så, framför allt för att den inte låter i 80 decibel, så fungerar spiskåpan precis som den ska göra, med ett osuppfång på 75%. Man kan funktionstesta detta genom att ta ett A4 papper och hålla det mot fettfiltret. När du vrider på vredet ska pappret fastna mot fettfiltret av sugkraften från spiskåpan, men inte, eller knappt när spjället är stängt.

Punkt 1c. Har du uppsamplingskåpa på din spiskåpa? Med uppsamlingskåpa menar man de där metallkanterna under med glas framtill som går ner 5-10cm under spiskåpan.
Som namnet antyder är funktionen den fyller att samla upp matoset så att spiskåpan har en möjlighet att suga åt sig allt, innan matoset sprider sig i resten av köket.
Har du en spiskåpa som saknar uppsamlingskåpa ökar mängden matos som åker ut i lägenheten markant.

Punkt 2. Du har vridit på timern, inte bott i villa och uppsamlingskåpan sitter där den ska, men det går ändå ingen luft genom spiskåpan.
Har du kontrollerat att spjället faktiskt öppnar sig när du vrider på timervredet på spiskåpan?
Om du tar bort fettfiltret under spiskåpan kan du titta upp underifrån och se om det rör sig när du vrider på vredet, om spjället inte öppnar sig är ditt spjäll, styrarmen eller vred trasigt, och du behöver då laga din spiskåpa, eller byta ut den mot en ny.

Punkt 3. Spjället öppnar sig men det verkar inte sugas nån luft ändå.
Du måste nu kontrollera dina inluftventiler till lägenheten.
För att luft ska kunna åka ut genom dina ventilationsrör krävs också att luft kan komma in i lägenheten.

Alla lägenheter är utrustade med fönsterventiler med diffusor som har ljuddämpande skumgummikassetter, det är där luften kommer in.

Fönsterventilerna har två lägen, 10% öppna eller helt öppna.

Fönsterventilerna ska normalt alltid vara helt öppna, endast när det finns risk för kemikaliespill eller dylikt i området utanför bör du stänga ventilerna.
Om du har alla fönsterventilerna stängda så kan inte tillräckligt med luft komma in i lägenheten, och då fungerar även köksfläkten dåligt, eftersom du skurit av 90% av allt luftflöde in i lägenheten.

Luften vill alltid komma in på något sätt, har du kanske svarta strimmor längs med taket mellan vägg och tak? det är indikationer på att dina luftventiler är stängda eller inte fungerar som de ska.

Om luftventilerna är helt öppna och det ändå inte kommer någon luft, kan det vara dags att kontrollera om du har stopp i ventilerna.

För att testa detta kan du öppna t.ex. balkongdörren och se om spiskåpan suger bättre.

Punkt 5. om du testat alla punkterna ovanför, och det fortfarande inte är någon ventilation i spiskåpan med balkongdörren öppen, och du är säker på att det inte är strömavbrott i fastigheten. Kontakta styrelsen så ska vi försöka hjälpa till.

Som bostadsrättsinnehavare står du själv för underhållet av alla inre ytor och utrustning i ditt hem. Du måste således anlita någon för egen kostnad, eller själv byta ut fläkten mot en ny, eller laga den du har.

Köksfläkten i våra lägenheter är inte en fläkt. Det är en spiskåpa med ett spjäll som öppnas och stängs med en timer.
Man får inte installera en motoriserad köksfläkt i våra lägenheter.
Fastigheten har ett centralstyrt ventilationssystem som kan ta skada av det.
Om du har monterat en motoriserad köksfläkt i ditt kök kan du vid en kontroll bli tvingad att byta ut den.

Modellen som är installerad i våra lägenheter är av Modellen Franke F251, 60cm, den finns i Vit och Rostfri. Vill man istället ha en annan spiskåpa så finns det ett flertal märken att välja mellan. OBSERVERA, denna information stämmer bara om inte du eller tidigare ägare har byggt om köket. Om köket är ombyggt kan vi inte svara på vad du har för utrustning.

Franke F251 60cm

Tillbehör till spiskåpan Franke är Trumsats Franke 1,3M Ø 125/DIAM och metalltrådsfilter F200-serien.
Om du vet vad du gör kan du byta ut endast spjälldelen, eftersom det oftast är den som går sönder eller fastnar. Men då de flesta franke spiskåpor håller i runt 10-15 år innan det är några problem med dem och en ny endast kostar c:a 1300kr kan det kännas bättre att byta hela spiskåpan istället eftersom de oftast efter så många år är avsevärt smutsiga.

Metalltrådsfilter till F200-SerienFranke trumsats 125mm

Om du ska byta spiskåpan mot en ny rekommenderar vi att du även byter ut hela trumsatsen till spiskåpan då mycket matfett och dylikt fastnar i denna. Vill du inte använda dig av Frankes trumsats går det bra att köpa separat trumma så länge den är max 130mm i diameter, det finns många bra alternativ som är dubbelfolierade.

Du kan även passa på att köpa till ett metalltrådsfilter som är bättre än det polyesterfilter som medföljer spiskåpan som standard.

Spiskåporna och tillbehören finns att köpa både på Bauhaus, ELON och på ett flertal internetbutiker som t.ex. ByggHemma.

Monteringen av spiskåpan är endast med 4st skruvar, de är antingen iskruvade undertill genom 4 hål i spiskåpans kanter, eller, som vi upptäckt att man gjort  i vissa lägenheter, där man skruvat fast den från sidorna på skåpen genom metallen på spiskåpan.

OBSERVERA att om du byter ut spiskåpan är det viktigt att du kollar vad spjället på din gamla spiskåpa står inställt på och ställer in samma det på den nya, så att du får rätt grundflöde på ventilationen i lägenheten. Ställ in den nya exakt likadant som den gamla. Nedan finns en länk till injustering och manual till spiskåpan.
Är du osäker på hur man gör detta kontakta styrelsen, det är viktigt att grundflödet i din ventilation är rätt inställd, det kontrolleras bara vart 6:e år.

Franke F251 Manual och injustering

Load More