Vanliga Frågor

Balkong / Terrass / Uteplats (9)

Ja, det är tillåtet.

Vår bostadsrättsförening tillåter montering av kattnät på din balkong eller terrass. Vi välkomnar husdjur i vår förening.

Dock får inga förändringar göras i byggnadens fasad. Det innebär att kattnätet måste monteras mot balkongräcket, och inte fastsättas direkt på husets fasad.

Ja, det är tillåtet.

Enligt föreningens ordningsregler får du grilla med gasol och el på balkonger, terrasser och uteplatser i markplan.

Det är dock inte tillåtet att grilla med en kolgrill. Detta beror på den brandrisk som kolgrillning innebär. Om du väljer att grilla med kol på markplan, bör grillen placeras på ett säkert avstånd från fastigheten och inte direkt på uteplatsen.

OBSERVERA!
Om din balkong är inglasad, bör du aldrig ha en gasolgrill på balkongen, då det finns en risk för både kvävning och explosion vid grillning samt förvaring av en gasolflaska kopplad till grillen. En gasolflaska kan läcka gas under lagring, och i en inglasad balkong kan luften ersättas av brandfarlig gas. Detta kan leda till kvävning när du går ut på balkongen eller till en explosion om du till exempel tänder en cigarett. Om du har en inglasad balkong och ändå väljer att skaffa en gasolgrill, bör du aldrig stänga inglasningen helt för att undvika dessa risker.

Svaret är NEJ.

Föreningen tillåter inte installation av odlingslådor (pallkragar) på föreningens område, förutom på den plats som trädgårdsgruppen hanterar.

Marken och rabatterna utanför din uteplats ägs av föreningen, och därför får du inte placera en odlingslåda där.

Vi är medvetna om att det finns medlemmar som har placerat ut odlingslådor, dessa är dock inte tillåtna.

Vi förstår att detta kan vara besvärande för vissa, men föreningen kan inte tillhandahålla föreningsmark för odling till de enstaka medlemmar som bor på markplan.

Om du är intresserad av att odla något, rekommenderar vi att du kontaktar trädgårdsgruppen och bidrar till skötseln av föreningens område, och odla i de odlingslådor som trädgårdsgruppen har ansvaret för.

JA

Du får plantera andra växter där, men fortsätt läsa villkoren.

Rabatten vid din uteplats tillhör föreningen och inte dig.
Det finns därmed risk för att  förutsättningarna för plantering i rabatten ändras vid ett senare tillfälle, men detta är vad som gäller nu.

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar med uteplats får ta bort rosbuskarna i rabatten om man vill, och plantera andra växter där.

De begränsningar vi beslutat om är följande.

 • Endast lagliga växter och inga invasiva arter.
 • Inga frukter eller bär.
 • Inga träd.
 • Ingen växtlighet över 120cm lång
 • Rabatten får inte bli ovårdad

Särskilt undantag.
Lägenhet 101 har uteplats direkt mot soprummet och har fått tillstånd att ha hög växtlighet som skymmer sikten. Växtligheten ska dock sluta väl tilltaget under balkongen ovanför.

Det är föreningen som ansvarar för husets fasad, och därmed endast föreningen som kan besluta om denna typ av ärenden.

Bestämmande om tillåtelse av Inglasning av balkong faller under typen av beslut som måste tas på årsstämma. Tidigare beslut taget om detta finns (se nedan)

För att glasa in balkong krävs bygglov.
Vill man därför glasa in sin balkong måste man söka bygglov i samband med inglasningen.

Det krävs även godkännande av styrelsen innan inglasningen av balkongen får ske då monteringen kräver borrning av betongplattorna som tillhör fasaden. Du behöver alltså informera styrelsen om inglasningen och vilket företag som ska installera inglasningen och få ett godkännande av oss innan arbetet får påbörjas.

Stående beslut gällande inglasning i föreningen är som följer:

 • Takterraserna får inte glasas in. (LGH 161, 162, 251, 252, 341, 342, 441, 442, 541, 542, 641, 642)
 • Översta balkongerna får inte glasas in. (LGH 151, 152, 241, 242, 331, 332, 333, 431, 432, 433, 531, 532, 533, 631, 632, 633)
 • Uteplatserna på markplan får inte glasas in. (LGH 101, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602).
 • Övriga balkonger får glasas in.

Arbetet godkänns enbart om det är en auktoriserad firma som gör jobbet.

Man får inte under några omständigheter montera upp en inglasning själv.

Inglasningen ska vara av likadan/liknande modell som övriga i föreningen.

Skötsel
Inglasningen skall skötas enligt anvisningar från leverantören. Inglasning av balkong är en angelägenhet för alla medlemmar då den är utifrån väl synlig. Därför är det extra viktigt att inglasningen sköts enligt anvisningar och att glasytorna hålls väl rengjorda. Det är också viktigt att infästningar regelbundet
kontrolleras, så att risken för att inglasningen lossnar upptäcks och åtgärder för att förhindra detta kan vidtas i tid.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar också för att inglasningen inte lossnar från sina infästningar. I övrigt gäller medlemmens ansvar gentemot föreningen och övriga medlemmar enligt föreningens stadgar och gällande lagar.

Uppvärmning
Balkongen får inte värmas upp genom att varm luft från lägenheten kontinuerligt släpps ut på balkongen via öppen dörr. Detta därför att man då använder husets uppvärmningssystem på ett sätt som det inte är dimensionerat för.

Uteplats 3:a
Gäller lägenheter: 101, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602
Mått på uteplats: 1930 x 5412 mm

Uteplats 5:a
Gäller lägenhet: 112
Mått på uteplats: 1800 x 2500 mm

Vid tillbyggnad/renovering av uteplats på markplan gäller följande.

 • Tillåtna byggtoleranser är 20mm utanför ovan angivna värden.
 • Höjd på trädäcket skall vara samma som ursprungligt trädäck och måste medge fri öppning av balkongdörren.
 • Räcke/staket/stolpar skall sitta monterat på trädäcket, med en påbyggnad om max 20mm utanför trädäcket.
 • Räcke/staket/stolpar skall vara förankrat I trädäcket som tillhör bostaden, ej i föreningens mark eller i fastigheten.
 • Håltagning i fastigheten får inte göras.
 • Räcke/staket/stolpar får inte vara högre än 1000mm mätt från ovansida på trädäck till högsta del.
 • Undantaget är kortsidorna på staketet som får vara upp till 1700mm höga men endast gå ut max 1200mm från väggen i den höjden, därefter 1000mm.
 • Tak får inte byggas på uteplatsen.

Ritningen förevisar två exempel på hur staket kan byggas vid uteplats, måtten visar max höjd, bredd och längd på uteplatsen för en 3:a.

Färg på påbyggnadsräcke/staket vid uteplats får vara i en av föreningen godkänd färg eller naturträ.


Följande färger är godkända utöver naturträ för uteplatserna.

Vit NCS S 0500-N

Grå NCS S 4500-N

Brunröd NCS S 4050-Y80R

Färgkulör får avvika max 1% från NCS index. Endast Semi-matt, eller matt färg.

Det finns tyvärr inte mycket du kan göra åt situationen.

Enligt våra ordningsregler, våra stadgar samt svensk lagstiftning är det inte förbjudet att röka på balkongen. Och det finns inget vi kan göra för att ändra på det.

Det betyder att rökning på balkongen inte klassas som en störning, vilket understöds av flera juridiska prejudikat som bekräftar den uttryckliga rättigheten att röka på ens egen balkong, oavsett om grannar upplever det som störande.

Du måste alltså tolerera att din granne röker på balkongen eftersom det är deras lagliga rättighet att göra det.

Det ska dock noteras att våra ordningsregler betonar vikten av att visa hänsyn till grannar när man röker på balkongen. Det innebär att det inte är godtagbart att slänga aska eller fimpa på någon annans balkong eller uteplats.

Om det finns meningsskiljaktigheter med grannar uppmanas du att först föra en dialog med personen och försöka lösa eventuella problem på detta sätt.

Föreningen involverar sig endast i boendes förehavanden under mycket speciella omständigheter.

Balkongskyddet måste vara i en av föreningens godkända färger.

Med balkongskydd, s.k. vindskydd, menas väv som spänns upp mellan gallren i balkongräcket.

Föreningen har godkänt följande 3 färger på balkongskydd.
Spalje i naturträ är godkända så länge de är ordentligt förankrade i balkongen.

Grå – Sandatex nr 94-15 – NCS S 4500-N

Senapsgul – Sandatex nr 58 – NCS S 3040-Y2OR

Brunröd – Sandatex nr 84 – NCS S 4050-Y80R
(Gamla sandatex 426 har utgått)

Om du letar efter företag som säljer vindskydd finns bland annat.
Allt i Solskydd i närheten i Stuvsta centrum.
Haga Solskydd i Globen

Det är föreningen som ansvarar för husets fasad.

För att sätta upp en markis krävs det att det borras i fasaden och därför krävs det tillstånd av styrelsen innan markisen sätts upp.

Arbetet godkänns enbart om det är en auktoriserad firma som gör jobbet.

Man får inte under några omständigheter sätta upp markisen själv.
Markisen får inte gå utanför sidorna på balkongräcket.

Föreningen har godkänt följande 3 färger. Inga andra färger godkänns.

Grå – Sandatex nr 94-15 – NCS S 4500-N

Senapsgul – Sandatex nr 58 – NCS S 3040-Y2OR

Brunröd – Sandatex nr 84 – NCS S 4050-Y80R
(Gamla sandatex 426 har utgått)

Om du letar efter företag som installerar markiser finns bland annat.
Allt i Solskydd i närheten i Stuvsta centrum.
Haga Solskydd i Globen

Bostad (28)

Våra balkongdörrar är Elitfönster, dessa har en inbyggt dörrbroms i dörrbladet upptill.

Efter ett antal år kan dessa bli utslitna och inte längre bromsa dörren.

Dörrbromsen heter Assa Fix 160.

Den beställs enklast direkt från Elitfönster
https://butik.elitfonster.se/broms-160-altandorr

Är man händig kan man byta dessa själv, annars rekommenderar vi att man kontaktar en låssmed. T.ex. LåsLära i Älvsjö

När du folkbokför dig på en adress behöver du veta
Gatuadress, lägenhetsnummer, postnummer, postort och fastighetsbeteckning samt ägarskap.

Föreningens gata heter Hovstagränd

Lägenhetsnummer (4 siffror)
Föreningen tillämpar ett 3 siffrigt internt system för lägenhetsbeteckningar, detta går att översätta till folkbokföringens 4 siffror. För att göra det enkelt för dig står både 3 och 4 siffriga lägenhetsnumret på lägenhetsregistret i entrén i din port. det är det 4-siffriga du ska använda för folkbokföringen.

Se gärna information på skatteverket om detta.
https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/lagenhetsnummer

Postnummer
124 70

Postort
Bandhagen

Fastighetsbeteckningen
Kolargossen 1

Fastighetsägare
Ängssätra Bostadsrättsförening

Du får köpa vilket märke du vill, det viktigaste är att man har en brandvarnare som fungerar hemma.

Vi och försäkringsbolagen  rekommenderar följande två märken av vanliga branddetektorer; Deltronic och FireAngel.
Dessa är två märken som håller bra kvalité och det finns flera olika modeller att välja på.

FireAngel Wi-Safe2
Deltronic PX-1231

 

 

 

 

Andra märken som också håller bra kvalitet och är uppkopplade till smarta funktioner är bl.a. Fibaro och Netatmo

Fibaro
Netatmo

 

 

 

 

 

Om din bostad är över 72kvm rekommenderar vi att du skaffar minst 2st brandvarnare då en inte är tillräckligt för att täcka hela lägenheten.
Våra lägenheter har öppen planlösning så en detektor i hallen är tillräckligt för att täcka hela lägenheten om det är max en 3:a.

Om du behöver köpa 2st detektorer rekommenderar vi att du köper modeller som kan länkas ihop med varandra, detta är en funktion som möjligör att om en detektor larmar så larmar alla.

Deltronic PX-serien och FireAngel Wi-Safe2 är modeller som båda klarar av att länka samman flera brandvarnare.

Vill man köra smart home så kan man istället satsa på brandvarnare från Netatmo (wifi) eller Fibaro (zwave) som går att koppla till smarta husfunktioner.

 

Föreningen har Bahnhof FiberLAN och det är redan framdraget Cat 5e nätverkskabel till ditt elskåp i hallen. 1 Gbit/s bredband ingår utan kostnad.

Nätverkskabeln i Bahnhof FiberLAN är typad för upp till 1000 / 1000 Mbit/s full duplex.

Önskar du snabbare hastighet än så eller vill ha en annan fiberleverantör så måste du själv ha en egen fiberlina hela vägen till lägenheten från husnoden.

Fiberlina
Föreningen har en STOKAB husnod  i Hovstagränd 9 med beteckningen HAGS1989.

Vi tillåter våra medlemmar att beställa egen fiberlina till lägenheten.

Du måste däremot kontakta styrelsen först för att få ett godkännande innan du får beställa dragning av fiber eftersom fibern måste dras genom föreningens fastighet(er) och kanalisation och kräver att tekniker medges tillgång till låsta ytor inom föreningens fastigheter för att kunna utföra arbetet.

Du står själv för alla omkostnader och eventuella merkostnader som dragning av fiber till din lägenhet medför.

Fibern ska dras till elskåpet i lägenheten. Ingen annan placering godkänns på grund av hur kabelkanalerna är dragna.

OBSERVERA! Vid kabeldragning  kan det finnas fysiska begränsningar i möjligheten att installera fiber till vissa lägenheter beroende på hur fulla kabelkanalerna är inom och mellan fastigheterna, annan obstruktion som omöjliggör kabeldragning, m.m.
Dessa potentiella begränsningar är inget föreningen kan påverka eller kommer åtgärda för medlems skull. Det är upp till leverantören av fibern att kontrollera att det finns plats att dra kabeln för att kunna leverera tjänsten.

Bahnhof är ett exempel på en sådan leverantör som för en rimlig summa erbjuder indragning av separat lägenhetsfiber.

Det finns i dagsläget inga planer i föreningen på att uppgradera fiberLAN nätet i fastigheten till ett fibernät

Märket på våra kök är VEDUM.

OBS! Detta förutsätter att en tidigare ägare av din lägenhet inte har renoverat köket varpå vi inte har någon information om vad de har bytt till för kök.

Det går smidigt att byta ut trasiga eller skadade köksluckor från vedum genom att beställa nya från deras katalog. Vedums kundtjänst är mycket hjälpsamma och kan hjälpa dig hitta rätt dimension och färg på luckorna.

Det kostar inte mycket mer än att lacka om luckorna, och kan vara en billig åtgärd istället för att riva ut köket och bygga ett nytt.

Vill du passa på att förbättra ditt kök kan du även köpa soft-close gångjärn för skåpsluckorna och soft-close dämpare för besticklådorna  som Vedum säljer, en klar förbättring utan att behöva byta ut hela ditt kök. Finns i deras webbshop.

vedum hittar du på www.vedum.se

föreslagna uppgraderingar til ditt kök visas nedan

Pelaren i vardagsrummet i alla lägenheter (förutom 1:orna och 2:orna)
är en s.k. brandpelare.

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand och höga temperaturer.

För att fastigheterna ska vara säkrade mot kollaps orsakad av brand finns det därför en brandpelare i stål målad i en speciellt brandbeständig och isolerande färg monterad i de flesta lägenheterna. Detta beror på hur våra fastigheter är konstruerade.

Pelaren är målad i en särskild brandskyddsfärg.

Brandpelare

Du får aldrig under några som helst omständigheter göra åverkan på brandpelaren i din lägenhet eller ta bort den.

Du får inte såga, borra, hacka , slipa eller på annat sätt skada pelaren eller ta bort färgen som sitter på den. Detta kan medföra fara för liv. 

Du får däremot tapetsera den, eller måla över den med vanlig färg.

Alla lägenheter installerades med moderna 16A 3-fas perilex uttag med framdragen nolla (neutralledare) i köken.

Det går alltså utmärkt att installera en 230V spis (t.ex. induktion) i våra kök

Bild på perilex uttag

Kopplingsschema perilex uttag

OVK, Eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav,
kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller och att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i vår entré.

Vad du som boende bör tänka på inför en OVK är följande.

Har du gjort någon ändring i badrum eller kök som påverkar ventilationen i fastigheten? Har din spiskåpa slutat fungera som den ska? Har du bytt till någon annan typ av motoriserad köksfläkt som du kopplat in på ventilationen?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor kan du ställas ekonomiskt ansvarig för åtgärden som behövs göras vid en OVK om du fått en anmärkning och du gjort dig skyldig till att försämra eller negativt påverka fastighetens ventilation genom en aktiv handling eller undlåtelse att utföra underhåll av din bostad som du ansvarar för enligt stadgarna.

Exempel på där du ställs ekonomiskt ansvarig kan vara t.ex. att du har en trasig spiskåpa som saknar forceringsfunktion eller grundflöde och du har inte bytt eller reparerat den innan OVK utförs. Eller att du har bytt till en motoriserad fläkt som du kopplat in i ventilationssystemet.
Andra exempel kan vara att du byggt om ditt badrum och bytt ventilationsdon till ett som inte är godkänt, eller att du skruvat på den själv så att det blir fel luftflöde. Man får inte justera ventilationsdon själv eftersom det är viktigt att rätt luftflöde finns i dessa, och de ska vara injusterade efter de projekterade ventilationskrav som finns.

Normalt står föreningen för kostnader som gäller ventilationssystemet som helhet. DVS själva besiktningen av fastigheterna och lägenheternas ventilation, eventuell rengöring av kanaler i ventilationssystemet och eventuell injustering av ventilationsdon i din lägenhet som kan behövas göras.

Du som boende står för kostnader där ansvaret ligger på dig och där du inte uppfyllt din del i ditt underhållsansvar, t.ex. undlåtit att reparera eller byta en trasig spiskåpa, eller där det är tydligt att du har gjort åverkan eller ändrat på ventilationen i din bostad och att det ger en besiktningsanmärkning vid OVK:n

Besiktningsanmärkningar kan vara av två typer. en 1:a eller en 2:a. Ungefär som på bilbesiktningen.
En 1:a är en anmärkning som behöver åtgärdas tills nästa OVK, den behöver inte ombesiktigas.
En 2:a är en anmärkning som skyndsamt ska åtgärdas och som därefter måste ombesiktigas av en certifierad kontrollant för att bli godkänd.

Exempel på en 1:a kan vara att vredet på din spiskåpa är trasigt.
Exempel på en 2:a kan vara otillräckligt luftflöde i badrum, eller en trasig spiskåpa

Om en ombesiktning behöver utföras för att du fått ett nedslag brukar föreningen erbjuda att åtgärda felet åt dig på din bekostnad, eller att du åtgärdar felet själv. I vissa fall kan även föreningen erbjuda att åtgärda felet utan att det sker på din bekostnad. Du får alltid information om vad som gäller vid respektive tillfälle.

Normalt kostar återbesiktningen pengar och du som ansvarig lägenhetsinnehavare debiteras normalt detta, men det är något som kan variera beroende på vilket beslut styrelsen har tagit vid respektive OVK.

Krav på att släppa in ventilationstekniker.
Du kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag samt stadgarna har rätt att utföra sådan åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Debitering om du inte släppt in tekniker vid ett föraviserat besök.
Du blir normalt debiterad för ett återbesök om ventilationsteknikern inte kan komma in i din lägenhet vid ett föraviserat besök.

Du kan inte vägra en åtgärd
Anmärkningar som måste åtgärdas enligt OVK kan inte vägras. Om du inte vill utföra dem själv och inte vill att föreningen ska göra det, eller vägrar släppa in en tekniker så att åtgärden inte kan utföras, kommer åtgärden att genomföras med tvång genom handräckning av kronofogden. Skulle en sådan tvångsåtgärd behöva tas kommer du även få en skriftlig varning som i slutändan kan leda till att du blir av med ditt medlemskap i föreningen och att din lägenhet tvångsförsäljs.

Om din kran droppar när den är avstängd, du enbart får kall- eller varmvatten, eller om kranens handtag är trögt att vrida på. Då är det förmodligen en kolv inuti kranen som gått sönder eller är dålig. Den behöver då bytas ut. Det är något du lätt kan göra själv om du är lite händig. Men tänk på att du själv är ansvarig om något skulle gå fel.

Denna guide riktar sig till Mora Temp ESS kranar (kök och badrum) som installerades i lägenheterna när de byggdes, har du eller nån annan byggt om eller bytt blandare till annan modell eller märke i din lägenhet så kan vi inte hjälpa dig.

Mora Temp ESS som vi har är en utgången modell hos Mora, det säljs dock fortfarande nyare versioner av den, och det finns gott om reservdelar då det är en väldigt populär modell från ett etablerat märke.

För att åtgärda ditt problem behöver du först köpa en kolvsats till din blandare.
Dessa heter Mora ventilhylsa + kolv 020 ESS och brukar kosta runt 300kr, andra namn kan vara kolv/ventil sats. Samma kolvsats gäller för alla mora temp blandare oavsett om det är för köket eller badrummet.
En nyare modell av insatsen till andra modeller av Mora och även FM Mattsson är insats till 9000-serien.

Mora Temp insats
FM Matsson insats 9000

Det går även att köpa delarna lösa eller bara köpa kolven separat, men det är bäst att byta både kolv, hylsa och mässingspackning samtidigt, de säljs oftast tillsammans i ett paket, och du hittar dem i alla välsorterade hemmafixbutiker, men bästa priserna hittar du på internet.

Det finns en instruktion med i förpackningen hur man byter men vi har även en instruktionsvideo som du kan titta på nedan.

OBS! Tänk på att du är själv ansvarig för vad du gör och får stå för de ekonomiska konsekvenserna om du gör något fel och orsakar t.ex. en vattenläcka i lägenheten pga felaktig installation. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra, anlita ett proffs.

Instruktionsvideon är gjord för kökskranen men exakt samma metod gäller för badrumskranen.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Internet ingår med 1000 Mbit/s nedströms och 1000 Mbit/s uppströms från Bahnhof.

Inkommande anslutning leveras över FiberLAN och är av typen RJ-45 Ethernetkontakt.
Kontakten finns i ditt elskåp och bakom teknikskåpsluckan. (se bild nedan)

Inuti teknikskåpet hittar du nätverksuttag som går till respektive rum, eluttag samt inkommande Internet uttag. (se bild nedan)
Namnet på kontakterna i teknikskåpet motsvaras av uttag med samma namn i lägenhetens rum.

Ta en nätverkskabel och koppla in den i inkommande Internet uttag och in i ett av rumsuttagen. (Se bild nedan)

Koppla sen in routern i det rumsuttaget som har motsvarande namn som i skåpet. (se bild nedan)

Grundläggande Information

För att använda Bahnhofs internet kan det vara nödvändigt att beställa en router. Föreningen tillhandahåller endast bredbandstjänsten och tar inte ansvar för teknisk utrustning som router.

Bra att veta
När avtalet startades 2021 bjöd föreningen alla medlemmar på en medföljande router, eftersom bytet till bahnhof innebar ett teknikskifte från Comhem.
Dessa har nu garantin gått ut på. Föreningen tillhandahåller inga fler routrar till våra medlemmar. Behöver man en ny router går det bra att beställa från bahnhof mot en kostnad.

Egen Router

Om du har en egen router från tillverkare som Ubiquiti, Asus, TP-Link, Netgear, etc., kan du ansluta den direkt till Bahnhofs inkommande kontakt.

TV och Telefoni

För att använda Bahnhofs TV- eller telefoni-tjänster kan det vara nödvändigt att använda deras specifika router.

Avancerade Inställningar

(Observera: Följ dessa instruktioner endast om du har god förståelse för nätverksteknik.)

Alternativ 1: Router i Teknikskåpet

 1. Placering: Placera routern i teknikskåpet.
 2. Kabeldragning: Dra kablar från routern till flera rum via korskopplingen i skåpet.
  • Nackdel: Kan resultera i sämre Wi-Fi-signal.
  • Fördel: Kostnadseffektivt om du har flera enheter i olika rum som kräver kabelanslutning.

Alternativ 2: Router och Switch

 1. Placering: Placera routern i valfritt rum.
 2. Kabeldragning: Koppla en LAN-kabel till routern (exv. data2) till routern för internet, och en LAN-kabel tillbaka från routern (exv. tele2)  till teknikskåpet.
 3. Nätverksswitch: Installera en nätverksswitch i teknikskåpet och anslut den inkommande LAN-kabeln.
 4. Flera Rum: Koppla kablar från switchen till de rum du önskar ha nätverksanslutning i.
  • Nackdel: Kräver inköp av en switch och upptar två nätverksuttag där routern monteras.
  • Fördel: Flexibilitet att ha kabel nätverk i samtliga rum och optimal placering av routern för bästa Wi-Fi-signal. Är även optimalt om du har flera mesh routrar då det bästa är att köra mesh kabelanslutet.

Genom att följa dessa instruktioner kan du skräddarsy ditt hemnätverk för att passa dina specifika behov och förutsättningar.

Ja, Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) svarta accenter är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel. Vit, blank krom eller helt svart är inte tillåten.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är i låsklass 3 enligt SSF 3522 och är försäkringsgodkänt. Annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om låset du är intresserad av är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.
De enda låsen på vår lista nedan som är låsklass 3 är Yale Doorman L3 och ID LOCK 150.

Exempel på digitala dörrlås där du måste byta låskista:
Yale Doorman V2N (pinkod + tagg + app med extra modul)
Yale Doorman L3 (pinkod + tagg + bluetooth + wifi med yale connect bridge)
ID LOCK 150 (pinkod + tagg em/mifare + zwave)

Exempel på dörrlås där du inte behöver byta låskista
Yale Linus
(Bluetooth + wifi med yale connect bridge)
Glue Smart Lock (Bluetooth + wifi)

Värt att tänka på; Föreningens Taggar är av modellen MIFARE Desfire. Vill du använda samma tagg i lägenhetsdörren som till resten av föreningens dörrar behöver du ett dörrlås som stödjer det, vi känner idag inte till något dörrlås som klarar av Desfire taggar som inte är deras egna.
Däremot så har det visat sig att Yale taggar fungerar i föreningens system, Dessa måste dock registreras separat av oss till vårt system för att de ska fungera inom föreningen, om du vill registrera dina Yale taggar för access till övriga utrymmen i föreningen kostar detta 100 kr / ST i programmeringsavgift.

OBS VIKTIGT! LÄS DETTA OM YALE DOORMAN!
Installation av Yale Doorman kräver modifikation av dörrkarmen.

Installation av ID LOCK 150 fungerar utan modifikation.

Föreningen har Daloc S40 Säkerhetsdörrar monterade med ASSA 2000 låskista. Låskistan som medföljer Yale är av en nyare modell med hakregel som inte passar med de karmhål som finns i föreningens dörrkarmar.
Föreningens dörrkarmar är alltså inte förberedda för detta och man måste därmed skära ut en bit av hålen i karmen för att låset ska fungera.
Det följer en stolpe med i paketet men den ska  inte användas då den försvagar dörrkarmen som redan är av förstärkt modell.
Se bild nedan som förevisar vad som behöver tas bort.

Markerat område måste tas bort
så här ska det se ut när det är klart

Om du är det minsta osäker för hur du ska göra detta kräver vi att du anlitar en låssmed för att installera ditt nya lås så att du inte skadar föreningens egendom. Skadar du dörrkarmen kan du bli ersättningsskyldig.
Visa gärna låssmeden denna information.

Nedan ser du exempel på tillåtna färgkombinationer.

Insekten som du får besök av är förmodligen den snedstreckade ekstyltmalen, Acrocercops Brongniardellus.


Ekstyltmalen är inte ett skadedjur.

Den ogillar kyla och gillar att bland annat söka sig till varma utrymmen när det blir kallt, t.ex. på kvällen och framåt hösten. Där är din bostad den perfekta platsen för den.

Det är en helt (för oss och våra bostäder) ofarlig insekt vars larver endast angriper ekar. (Det är därför ekarna får bruna blad)
I just Stockholms söderort har det varit en explosionsartad ökning av just dessa malar de senaste 4 åren pga mildare klimat. Särskild Nacka har blivit utsatt.
Det är inget vi kan göra något åt utan vi får vänta tills dess naturliga fiende parasitstekeln börjar öka i vårt område.

Malarna orsakar alltså ingen skada alls men det kan upplevas obehagligt att ha flera hundra malar i lägenheten

För att få bort dessa malar som har en tendens att både svärma i hundratals och är experter på att klämma in sig mellan lister med mera finns …

… två enkla sätt att ta bort dem.

1. Använd din dammsugare och sug upp dem.

2. Använd insektsspray mot flygande insekter. I princip alla typer av radar, raid, getingspray med mera fungerar mot dessa malar, dessa sprayer tar även död på de som ”gömmer” sig då de kryper fram och dör. Man behöver inte spraya mycket utan små korta duschar mot vägghörn eller utrymmen där de brukar vara räcker.

Vill du veta mer om den snedstreckade ekstyltmalen kan du läsa Nacka kommuns rapport om den genom att klicka på länken nedan.

Rapport ekstyltmal.pdf

Föreningens ordningsregler för oljud kan du läsa här nedan.
se även ”ordningsregler

”Störande ljud ska undvikas vardagar mellan kl. 22:00 till 07:00, helgdagar 23:00 till 09:00.
Till detta räknas högljudda skrik, hög volym på musikanläggning, TV, Fester, mm.
Fester och evenemang som kan antas hålla på under dessa tider, skall föraviseras övriga boende som kan tänkas störas av det.
Borrmaskin och andra vibrationsgenererande verktyg som kan orsaka stomljud (vibrationer i fastigheten) får endast användas mellan kl. 08:00 och 17:00.

Dessa regler är ett förtydligande under vilka tider som störningar inte tolereras, under övriga tider ska man fortfarande i möjligaste mån inte störa sin granne med höga ljud eller oväsende om det kan undvikas.”

När en störning uppstår begär vi att du först och främst har försökt lösa problemet genom att prata direkt med din granne.

Exempel på störningar kan vara att någon festar långt in på natten/morgonen och för mycket oväsende, övervattnar på balkongen så att det rinner ned, fimpar på din uteplats eller att någon spelar alldeles för hög musik.

Vad som är viktigt att tänka på är att störning kan betyda olika saker för olika människor och vissa former av störning måste man tolerera.
Lagen tar inte hänsyn till personliga förutsättningar och störningen måste alltid bedömas objektivt.
Vid allvarliga störningar som bråk, hot eller kriminella handlingar, ring alltid Polisen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om det förekommer allt för ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning. I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.

Det går normalt att dela in störningarna i två huvudgrupper.

Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete eller duschande, matlagning eller andra vardagssysslor som utförs nattetid.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis ”levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, hundskall, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan.

Om du vill få en bra dialog med din granne och kanske lösa det som du upplever är ett problem är det alltid bra att prata med dem.

I många fall kan det vara så att din granne helt enkelt inte tänkt på att deras beteende har stört andra grannar.

Om du har pratat med din granne och försökt lösa problemet men de struntar i vad du tycker och fortsätter med störningen är det nu dags att kontakta styrelsen så tar vi kontakt med den boende för att reda ut problemet.

För att underlätta styrelsens arbete är det bra om du fört anteckningar på datum, klockslag och vilken typ av störning som varit, om du inte redan antecknat detta är det bra om du börjar nu. Det går även att ladda ner en störningsjournal under dokument.

Lägenheterna i våra fastigheter är väldigt bra ljudisolerade, långt över  vad som räknas som normal standard. Vilket gör att det nästan uteslutande är stomljud som överförs mellan lägenheter. Dvs borrning, bilning, hamrande osv. I vissa fall kan  centrifiguringscykeln i en tvättmaskin orsaka ett visst ljud in till annan lägenhet men ljudet är oftast på så låg nivå pga isoleringen att det inte kan tillräknas som störning i våra fastigheter.

Men har man balkongdörr eller fönster öppna så hörs ljud utifrån mycket mer, i sådana fall kan man stänga dem och se om ljudet minskar.
Samma sak gäller om man skapar höga ljud, t.ex. musik i sin lägenhet. Har du fönster och dörrar öppna åker mycket av ljudet ut ur lägenheten genom dessa, vill man inte störa sina grannar är det bra om man har möjlighet att stänga fönster och balkongdörr medan man lyssnar på musiken.

Som en avslutande del vill vi även passa på att nämna att under vissa helger och helgdagar är det rimligt med tolerans att fester och oväsen kan förekomma till sent på kvällarna.
Högtidshelger brukar oftast inkludera Julafton, Nyårsafton, Påskhelgen Valborgsmässoafton, Kristihimmelsfärd och Midsommarafton.

Vi kommer uppdatera denna artikel allteftersom nya bestämmelser för ljudstörningar fastställs av föreningen och vi inte bara bedömer utifrån bostadsrättslagens riktlinjer.

Du får hyra ut din bostad under förutsättningen att du har ett giltigt skäl, och att du ansökt och fått godkänt att hyra ut din bostad av styrelsen innan uthyrningen påbörjas.

Giltiga skäl för att hyra ut sin bostad kan vara t.ex. tillfälligt jobb utomlands, Studier på annan ort, längre semester utomlands, provboende tillsammans med annan person, annan bosättning del av året (t.ex. sommarstuga) osv.

Uthyrning av din bostad godkänns med högst 1 år åt gången och högst 2 år totalt. (se gärna förtydligande om föreningens regler under Dokument – regler för andrahandsuthyrning)

Ängssätra Bostadsrättsförening är en äkta bostadsrättsförening och vi tillåter inte uthyrning av bostäder av kommersiella skäl, vinstsyfte eller någon form av bostadsförmedling, t.ex. airbnb.

I stadgarna står följande.
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.

Avser du däremot endast att hyra ut ett rum eller del av bostaden under tiden du själv bor där finns ingen begränsning och du behöver inte ansöka om tillstånd för det.
Detta gäller endast att du själv fysiskt bor i lägenheten, om du är skriven i lägenheten men det framkommer att du inte bor där, utan att någon annan bor där istället kan du få din bostad förverkad.

Du hittar alla dokument och information du behöver under Dokument och ”Regler för andrahandsuthyrning” samt ”Ansökan om andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra utträde ur föreningen och förverkande av din bostad. Det betyder att du kan bli av med lägenheten.

Exempel på otillåten andrahandsutyrning kan vara att du hyr ut din bostad utan att ansöka om tillstånd för det.
Eller att du hyr ut trots att du fått avslag på din ansökan om uthyrning.
Eller att du falskt uppger att du bor i din bostad trots att du inte gör det samtidigt som du hyr ut bostaden.
Vänligen notera att alla dessa skäl kan innebära förverkande och tvångsförsäljning av din lägenhet.

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning hos hyresnämnden.
www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Har du fått avslag från föreningen på din ansökan om att hyra ut din bostad kan du överklaga det till hyresnämnden.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet i din lägenhet.
På el-sidan av underhållsansvaret ligger följande på bostadsrättshavaren.

 • Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten.
 • Strömbrytare
 • Eluttag
 • Armaturer.

Erforderlig behörighet krävs för att utföra elarbeten. Men du får göra vissa saker själv.

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag! Ta inga risker. Du är ansvarig om du gjort fel.


Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Märket på eluttagen och strömbrytare i våra lägenheter är ABB Jussi, dessa säljs på bland annat på Bauhaus och Clas Ohlsson

Föreningen har gruppanslutningsavtal med Bahnhof om Internet och fast telefoni. Tele2 digitalt grundutbud för TV ingår också.

Internet ingår med Bahnhof 1000 / 1000 Mbit/s.
Du kan använda Bahnhof bredband med egen router.
Om du saknar router kan du beställa en genom att kontakta Bahnhof kundtjänst, detta ingår utan kostnad.

Fast Telefoni ingår med Bahnhof
(för att se priser för telefoni, besök Bahnhofs hemsida)

TV ingår med Tele2 Digitalt grundutbud.
Följande kanaler finns i det digitala grundutbudet; SVT1, SVT2, SVT24, SVT BARN, Kunskapskanalen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ATG LIVE, F och Lokal-TV

För TV-kanaler i HD (t.ex. SVT1 och 2) kan du behöva en Tele2 HD TV CI+ modul.
För mer information läs på tele2’s hemsida
https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/sa-ser-du-hdtv

Du kan även beställa fler kanaler från Tele2 om du vill

Utöver Bahnhof och Tele2 har föreningen även Telia Öppen fiber.
Där finns följande leverantörer; A3, Aardnet, Ansluten, Boxer, Bredband2, Comviq, Dalakraft, Fastbit, Gotanet, Halebop, Internetport, Junet, NetatOnce, Ownit, Serverado, Surfia, Tele2, Telenor, Telia, Thing, Universal Telecom och V.

VIKTIGT:
Du kan inte använda tjänster i Telia Öppen Fiber samtidigt som du använder Bahnhofs gruppanslutning eftersom de använder samma kabel till lägenheten. Vi avråder dig därför från att köpa tjänsterna i Telias nät.
Vi tar ut en avgift för omkoppling till Telias nät.

Vill du absolut använda dig av Telias tjänster så måste du kontakta styrelsen först så vi kan koppla om din kabel till Telia nätet.
Detta rekommenderas dock inte.
För omkoppling till och från Telias nät på switchen tar vi ut en avgift, f.n. 2% av prisbasbelopp.
Vi rekommenderar att du istället använder Bahnhof som ingår i avgiften.
Motsvarande bredbandstjänst i Telias nät kostar c:a 1000 kr /mån.

Har Läckan Åtgärdats?

Omedelbara Åtgärder vid Okontrollerade Läckor

Om du upplever en pågående läcka som du inte kan hantera själv, ring omedelbart till Dygnet Fastighetsjour på 08 – 18 60 00. Snabb insats är avgörande för att minimera ytterligare skador.

Anmälan av Vattenskada

Kontakta Styrelsen

Om du har drabbats av en vattenskada, oavsett orsak (t.ex. läckage från diskmaskin, sprucket rör, avlopp från radiator som lossnat, skadat tätskikt, etc.), är det obligatoriskt att informera styrelsen. Detta är nödvändigt eftersom föreningen måste rapportera skadan till sitt försäkringsbolag och inleda en utredning.

Kontakta Ditt Försäkringsbolag

Du måste också kontakta ditt eget försäkringsbolag för att kunna erhålla ersättning för skador på ytskikt och lösöre.

Hur Man Kontaktar Styrelsen

För att kontakta styrelsen, klicka på ”Kontakta oss” eller se kontaktinformation i din portuppgång. Du kan också ringa vårt kontaktnummer. Ange ditt namn, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress och en beskrivning av skadan. Vi kan behöva besöka dig för att bedöma skadans omfattning innan en besiktningsman anländer.

Föreningens Ansvar

Föreningen tar alltid hand om de ”Tre U” i en vattenskada: Utredning, Utrivning och Uttorkning. Detta innebär att föreningen måste informeras om en vattenskada så att vi kan beställa en fuktmätning, riva den skadade delen och torka ut det drabbade området. I vissa fall kommer föreningen också att återställa golv, väggar eller tak upp till ytskiktet.

Viktigt att Notera

Försäkringsbolaget kommer inte att gå vidare med ärendet förrän de har mottagit en fuktutredningsrapport från föreningen. Ditt försäkringsbolag kan också skicka en egen besiktningsman.

Om du har varit vållande till vattenskadan kan det komma ersättningsanspråk från föreningen.

Efter Föreningens Inblandning

När det skadade området har rivits ut och torkats, och föreningen har återställt de delar vi är ansvariga för, måste du själv kontakta en entreprenör för att återställa ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Ditt försäkringsbolag kan ha förslag på entreprenörer, och det är också möjligt att använda samma entreprenör som föreningen har anlitat om så önskas.

För att minska mängden stopp i avloppet är det viktigt att man inte spolar ner vissa saker som kan orsaka framtida stopp.
Torka t.ex. ur stekpannan med papper innan du diskar den om det är mycket fett i den.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp i avloppet. Här en lista på sådant som ofta orsakar stopp i avloppet.

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta  i soporna

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Särskilt illa är det med fett som normalt stelnar vid rumstemperatur, dvs kokosfett, palmolja, och animaliska fetter från kött som stekts, dessa stelnar i avloppet och bildar lätt proppar.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmt vatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset.
Ska du absolut spola ner råa ägg gör det helst med kallt vatten.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar stelnar i avloppet.

5. Kaustiksoda. Vanligen så ska ju kaustiksoda lösa proppar eftersom det är starkt frätande, Men vad många inte vet är att om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp, om man t.ex. inte sköljt med tillräckligt mycket vatten. Har man helt stopp i avloppet bör man undvika kaustiksoda helt. Meddela rörmokaren om du försökt rensa med kaustiksoda.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköjer av redskapen efter att ha använt dessa.

En extra varning om Kaustiksoda. (då vi vill att alla i vår förening ska må bra)
Hantera aldrig kaustiksoda om du inte vet vad du gör och hur farligt det kan vara, och ALDRIG i närheten av småbarn.
Förvaras alltid väl utom räckvidd för barn.

Kaustiksoda, också känts som Natriumhydroxid är en alkalisk lösning som är STARKT FRÄTANDE den löser både fett och protein och är egentligen farligare än både saltsyra och svavelsyra, men går alltså att köpa i närmaste konsumbutik.
Häll inte kokande vatten på kaustiksoda, detta skapar en aggressiv exotermisk reaktion som kan spruta ut kokande kaustiksodalösning ur avloppet och stänka på dig (när kaustiksoda blandas med vatten skapas värme).
Har du fått kaustiksoda på händerna, ögon eller annan kroppsdel, skölj genast i flera minuter med vatten, om du upplever att det fortsätter bränna kontakta gärna 112.
När man häller upp kaustiksoda kristaller ur behållaren kan det skapa ett litet pulveraktigt moln, detta är farligt att andas in och få i ögonen.
Har du råkat andas in en lite större mängd kaustiksoda (i dammform) försök be någon ringa 112 omedelbart om du kan prata, inandning av kaustiksoda kan orsaka allvarliga frätskador på lungorna och kemisk lunginflammation. Även små mängder orsakar frätskador i munnen och svalg inom någon minut.
Har du råkat svälja en kaustiksodalösning, försök få någon att genast kontakta 112 och uppge att det handlar om kaustiksodaförgiftning. Utan behandling leder detta till döden, även med snabb behandling kan man få men för livet.
Vi anser helst att man inte ska ha kaustiksoda hemma då många inte vet hur farligt det kan vara, särskilt om man har småbarn. Men vet man hur man ska handskas med det fungerar det bra för att rensa avlopp.

Om du har original spiskåpa Franke så har den ingen fläkt, det är ett spjäll som öppnas med en timer. Huset har en centralt styrd fläkt som styrs genom att mäta trycket i ventilationsrören, din lägenhet har alltså alltid en garanterad ventilation.

För att felsöka kan du följa förslagen nedan. (observera att viss humor förekommer)

Punkt 1a. Har du vridit på timervredet för att öppna spjället när du lagar mat?
Om inte, gör det. Annars är spjället stängt.

Punkt 1b. Flyttade du från villa till bostadsrätt? Då kommer du vara chockad över skillnaden mellan den TurboBoostMega 5000 fläkten du hade i ditt villakök och spiskåpan som finns i din lägenhet.
Även om det inte verkar så, framför allt för att den inte låter i 80 decibel, så fungerar spiskåpan precis som den ska göra, med ett osuppfång på 75%. Man kan funktionstesta detta genom att ta ett A4 papper och hålla det mot fettfiltret. När du vrider på vredet ska pappret fastna mot fettfiltret av sugkraften från spiskåpan, men inte, eller knappt när spjället är stängt.

Punkt 1c. Har du uppsamplingskåpa på din spiskåpa? Med uppsamlingskåpa menar man de där metallkanterna under med glas framtill som går ner 5-10cm under spiskåpan.
Som namnet antyder är funktionen den fyller att samla upp matoset så att spiskåpan har en möjlighet att suga åt sig allt, innan matoset sprider sig i resten av köket.
Har du en spiskåpa som saknar uppsamlingskåpa ökar mängden matos som åker ut i lägenheten markant.

Punkt 2. Du har vridit på timern, inte bott i villa och uppsamlingskåpan sitter där den ska, men det går ändå ingen luft genom spiskåpan.
Har du kontrollerat att spjället faktiskt öppnar sig när du vrider på timervredet på spiskåpan?
Om du tar bort fettfiltret under spiskåpan kan du titta upp underifrån och se om det rör sig när du vrider på vredet, om spjället inte öppnar sig är ditt spjäll, styrarmen eller vred trasigt, och du behöver då laga din spiskåpa, eller byta ut den mot en ny.

Punkt 3. Spjället öppnar sig men det verkar inte sugas nån luft ändå.
Du måste nu kontrollera dina inluftventiler till lägenheten.
För att luft ska kunna åka ut genom dina ventilationsrör krävs också att luft kan komma in i lägenheten.

Alla lägenheter är utrustade med fönsterventiler med diffusor som har ljuddämpande skumgummikassetter, det är där luften kommer in.

Fönsterventilerna har två lägen, 10% öppna eller helt öppna.

Fönsterventilerna ska normalt alltid vara helt öppna, endast när det finns risk för kemikaliespill eller dylikt i området utanför bör du stänga ventilerna.
Om du har alla fönsterventilerna stängda så kan inte tillräckligt med luft komma in i lägenheten, och då fungerar även köksfläkten dåligt, eftersom du skurit av 90% av allt luftflöde in i lägenheten.

Luften vill alltid komma in på något sätt, har du kanske svarta strimmor längs med taket mellan vägg och tak? det är indikationer på att dina luftventiler är stängda eller inte fungerar som de ska.

Om luftventilerna är helt öppna och det ändå inte kommer någon luft, kan det vara dags att kontrollera om du har stopp i ventilerna.

För att testa detta kan du öppna t.ex. balkongdörren och se om spiskåpan suger bättre.

Punkt 5. om du testat alla punkterna ovanför, och det fortfarande inte är någon ventilation i spiskåpan med balkongdörren öppen, och du är säker på att det inte är strömavbrott i fastigheten. Kontakta styrelsen så ska vi försöka hjälpa till.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren annars måste du behålla den gamla nyckeln. Ska du byta lås på brevlådan måste du kontakta styrelsen först.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Vår förening erbjuder ingen kollektiv bostadsrättsförsäkring för medlemmarna.

Det är ditt ansvar att teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring för att säkerställa fullständigt skydd och möjlighet till försäkringsersättning för skador på ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Om du är osäker på vad detta innebär, rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag för mer information.

Ytskikt omfattar väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Fast inredning innefattar köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat och badkar, bland annat.

Tänk på att bostadsrättstillägget inte täcker dina personliga tillhörigheter, även kallat lösöre. För att säkerställa ett heltäckande försäkringsskydd bör du därför också teckna en individuell hemförsäkring.

Nej, det är inte obligatoriskt att ha en hemförsäkring.

Däremot rekommenderar vi starkt att du har en. En hemförsäkring täcker en rad potentiella händelser, inklusive olyckor, brand, stöld och vattenskador, som kan påverka dina personliga tillhörigheter. Med personliga tillhörigheter menar vi saker som kläder, möbler, husgeråd, varor, elektronik och liknande. Med andra ord, saker som inte traditionellt sett räknas som en del av lägenheten, utan snarare tillhör dig som individ.

Däremot kräver vi att du har ett tillägg till hemförsäkringen för bostadsrätt (bostadsrättstillägg), när du bor i en bostadsrätt. Denna täcker skador som kan uppstå på ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Om en skada skulle uppstå i din bostad som du är ansvarig för, kan det bli väldigt kostsamt om du saknar detta tillägg.

Ytskikt innefattar väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Fast inredning innefattar köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Dina personliga tillhörigheter, eller lösöre, skyddas dock inte av detta tillägg.

Därför är det fördelaktigt om du både har en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.

Som bostadsrättsinnehavare står du själv för underhållet av alla inre ytor och utrustning i ditt hem. Du måste således anlita någon för egen kostnad, eller själv byta ut fläkten mot en ny, eller laga den du har.

Köksfläkten i våra lägenheter är inte en fläkt. Det är en spiskåpa med ett spjäll som öppnas och stängs med en timer.
Man får inte installera en motoriserad köksfläkt i våra lägenheter.
Fastigheten har ett centralstyrt ventilationssystem som kan ta skada av det.
Om du har monterat en motoriserad köksfläkt i ditt kök kan du vid en kontroll bli tvingad att byta ut den.

Modellen som är installerad i våra lägenheter är av Modellen Franke F251, 60cm. den tillverkas inte längre. Modellerna som ersätter den heter Franke Futurum Classic och Franke Futurum Spirit.
Vill man istället ha en annan spiskåpa så finns det ett flertal märken att välja mellan. OBSERVERA, denna information stämmer bara om inte du eller tidigare ägare har byggt om köket. Om köket är ombyggt kan vi inte svara på vad du har för utrustning.

Franke F251 60cm

Tillbehör till spiskåpan Franke är Trumsats Franke 1,3M Ø 125/DIAM och metalltrådsfilter F200-serien.
Om du vet vad du gör kan du byta ut endast spjälldelen, eftersom det oftast är den som går sönder eller fastnar. Men då de flesta franke spiskåpor håller i runt 10-15 år innan det är några problem med dem och en ny endast kostar c:a 1300kr kan det kännas bättre att byta hela spiskåpan istället eftersom de oftast efter så många år är avsevärt smutsiga.

Metalltrådsfilter till F200-SerienFranke trumsats 125mm

Om du ska byta spiskåpan mot en ny rekommenderar vi att du även byter ut hela trumsatsen till spiskåpan då mycket matfett och dylikt fastnar i denna. Vill du inte använda dig av Frankes trumsats går det bra att köpa separat trumma så länge den är max 130mm i diameter, det finns många bra alternativ som är dubbelfolierade.

Du kan även passa på att köpa till ett metalltrådsfilter som är bättre än det polyesterfilter som medföljer spiskåpan som standard.

Spiskåporna och tillbehören finns att köpa både på Bauhaus, ELON och på ett flertal internetbutiker som t.ex. ByggHemma.

Monteringen av spiskåpan är endast med 4st skruvar, de är antingen iskruvade undertill genom 4 hål i spiskåpans kanter, eller, som vi upptäckt att man gjort  i vissa lägenheter, där man skruvat fast den från sidorna på skåpen genom metallen på spiskåpan.

OBSERVERA att om du byter ut spiskåpan är det viktigt att du kollar vad spjället på din gamla spiskåpa står inställt på och ställer in samma det på den nya, så att du får rätt grundflöde på ventilationen i lägenheten. Ställ in den nya exakt likadant som den gamla. Nedan finns en länk till injustering och manual till spiskåpan.
Är du osäker på hur man gör detta kontakta styrelsen, det är viktigt att grundflödet i din ventilation är rätt inställd, det kontrolleras bara vart 6:e år.

Franke F251 Manual och injustering

Om du har akut stopp i avloppet som kan orsaka översvämning och vattenskador bör du omgående kontakta föreningens fastighetsjour så att  problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.

Dygnet Fastighetsjour  08 – 18 60 00

Om stoppet är lokalt i toaletten, handfat, diskbänkt eller i rören i din lägenhet, dvs saker som innefattas i din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare kommer du att faktureras för jourbesöket.

Är stoppet inte akut? för vanliga stopp i din lägenhet rekommenderar vi att du tar kontakt med Solna högtrycksspolning på 08 – 82 19 07

Hem

Endast stopp i stammar och rör som betjänar flera lägenheter är föreningens ansvar.

Enkla stopp som orsakats av igensatt vattenlås till handfatet i badrummet eller köket, eller duschen/badkaret kan du enkelt ta bort och rengöra själv.

Tänk på att du ansvarar själv för vattenlås och rör ovan och under golvet i din lägenhet, och är det stopp i dessa står du för hela kostnaden om du beställt jour-åtgärd eller andra åtgärder av dessa.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast.

De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus Vattenlåsinsats RAN finns att köpa på alla välsorterade hemmafix butiker. Den finns både i plast och i rostfritt stål. Om vattenlåset har blivit för ofräscht eller inte sluter tätt längre rekommenderar vi att du köper en ny. Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar

Säljaren har ett ansvar att överlämna alla tillhörande nycklar, inklusive eventuella extranycklar, till köparen vid försäljningen. Det ligger i köparens intresse att vara vaksam och säkerställa att rätt antal nycklar överlämnas. Om antalet nycklar inte stämmer överens, har köparen rätt att begära ett låsbyte, vilket säljaren ska stå för kostnaden för.

Om du som köpare väljer att inte driva denna kostnad mot säljaren, kommer du att behöva betala för låsbytet själv.

Alla våra lägenhetsnycklar är skyddade mot kopiering och numrerade, vilket gör det enkelt att spåra hur många nycklar som har utfärdats för varje lägenhet.

Standarduppsättningen innefattar tre nycklar till varje lägenhet, numrerade 1, 2 och 3 på ena sidan, såvida inte fler nycklar har utfärdats.

Med tanke på att lägenheterna har funnits i flera år, kan det rimligtvis antas att vissa nycklar har tappats bort, gått sönder och ersatts under årens lopp. Om du till exempel har nyckelnummer 2, 3, 9 och 12, innebär det att minst 12 nycklar har utfärdats och att nummer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 11 saknas. Om denna mängd nycklar saknas, och du och säljaren inte kan redogöra för var de är, kan det vara klokt att byta ut låset.

Föreningen har inget krav på att du byter till ett lås som följer föreningens låsschema eftersom underhållsansvaret för låset ligger på medlemmarna. Men om du väljer ett annat nyckelsystem kommer du inte längre kunna använda lägenhetsnyckeln i ytterdörren, eller till postlådan samt att du inte kommer kunna lämna låset i serviceläge, det betyder att du kommer bli tvingad att vara hemma vid eventuella servicebesök.

Kontakta LåsLära, som kan hjälpa dig med processen att byta lås.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas på företaget nedan.

Låslära
www.laslara.se
Spikskogatan 6
125 47 ÄLVSJÖ
https://goo.gl/maps/y6dGGpUAqvn8RGUw7


Du betalar för nyckeln på plats.

*Du behöver ha med dig giltig legitimation när du kopierar nyckeln.
*Du behöver även ha med dig en avgiftsavi inte äldre än 3 månader där ditt namn framgår
*Du kan även ta med dig ditt köpekontrakt till lägenheten istället för en avgiftsavi

Om du har en trasig nyckel, kasta den inte!
Eftersom alla lägenhetsnycklarna är numrerade så kan du förnya samma nummer så länge du har kvar den trasiga nyckeln, om du slänger den kommer en nyckel saknas i serien, vilket kan leda till att du får betala för ett låsbyte vid en framtida försäljning av lägenheten.

Ja

Du behöver inte någon särskild tillåtelse från styrelsen för att kopiera dina lägenhetsnycklar och du får göra hur många kopior du vill.
Däremot är nycklarna kopieringsskyddade vilket gör att endast ägaren kan göra nya kopior.

För mer information läs ”var kan jag kopiera min lägenhetsnyckel

Om du däremot vill byta låset i dörren kräver föreningen vid ett låsbyte att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.
Enklast är då att kontakta oss och meddela att du behöver byta låsen, vi kan då lägga en beställning till låslära så att det blir rätt

Du får byta till ett digitalt lägenhetslås om du vill. Se avsnittet om digitala dörrlås. Originalcylindrarna ska sparas vid ett sådant byte.

Bredband / TV / Telefoni (5)

Du måste tyvärr köpa en ny själv

Det kan du göra via bahnhof, eller köpa valfri router från valfri leverantör.

Vid uppstarten av bredbandsavtalet 2021 upphandlade föreningen en gratis router till varje medlem, eftersom bytet till bahnhof innebar ett teknikskifte.

Garantin för dessa har nu löpt ut och varken föreningen eller Bahnhof tar ytterligare ansvar för dessa om de nu gått sönder.

Föreningen tillhandahåller via bahnhof endast internettjänsten.

Har din router gått sönder är det alltså upp till dig att införskaffa en ny för egen kostnad.

Bahnhof FiberLAN är en mycket driftsäker tjänst. Om det uppstår ett problem är det mest sannolikt att felet ligger i routern, eller något relaterat till dina kablar, kontakter eller enheter.

Har du testat att starta om routern?
Fortsätter problemet efter en omstart?
Kan du komma åt dhcp.bahnhof.se i din webbläsare?

Ett bra sätt att kontrollera om problemet ligger i ditt hemnätverk är att koppla in en dator direkt i ”inkommande” nätverksuttaget i teknikskåpet med en kabel. Använd en kabel som du vet fungerar.

Om du får internet då, kan du bekräfta att problemet ligger i dina kablar eller routern.

Om du inte har en dator med nätverksuttag, prova att koppla in routern direkt i det inkommande uttaget för att se om du får internet.

Om du fortfarande inte har något internet, även med datorn direkt kopplad till nätverksuttaget, bör du kontakta Bahnhofs kundtjänst.

Du kan nå Bahnhofs kundtjänst på 010 – 510 00 00.

Återställning av router:

Om routern inte fungerar efter en omstart kan det hjälpa att återställa den till fabriksinställningarna. Använd ett gem eller liknande för att trycka på reset-knappen på baksidan av routern medan den är inkopplad och påslagen. Håll knappen intryckt i minst 10 sekunder, när du släpper knappen borde routern starta om. Observera att alla inställningar återställs till deras ursprungliga värden vid en fabriksåterställning.

Viktigt att veta:

Du ansvarar själv för nätverksuttagen i din lägenhet samt nätverkskablarna i väggarna.

Föreningen ansvarar för kablarna till lägenheten, det inkommande nätverksuttaget i teknikskåpet, samt att Bahnhofs utrustning i elrummen har ström och är inkopplade.

Bahnhof ansvarar för sin egen tekniska utrustning, den utrustning de har tillhandahållit medlemmarna under garanti (t.ex. router) samt själva leveransen av bredbandet.

VIKTIG INFORMATION OM DIN BAHNHOF ROUTER
vid uppstarten av avtalet 2021 upphandlade föreningen en gratis router till varje medlem eftersom bytet till bahnhof innebar ett teknikskifte. Garantin för dessa har nu löpt ut och varken föreningen eller Bahnhof tar ytterligare ansvar för dessa om de nu gått sönder.
Föreningen tillhandahåller via bahnhof endast internettjänsten.
Har din router gått sönder är det alltså upp till dig att införskaffa en ny.

Föreningen har Bahnhof FiberLAN och det är redan framdraget Cat 5e nätverkskabel till ditt elskåp i hallen. 1 Gbit/s bredband ingår utan kostnad.

Nätverkskabeln i Bahnhof FiberLAN är typad för upp till 1000 / 1000 Mbit/s full duplex.

Önskar du snabbare hastighet än så eller vill ha en annan fiberleverantör så måste du själv ha en egen fiberlina hela vägen till lägenheten från husnoden.

Fiberlina
Föreningen har en STOKAB husnod  i Hovstagränd 9 med beteckningen HAGS1989.

Vi tillåter våra medlemmar att beställa egen fiberlina till lägenheten.

Du måste däremot kontakta styrelsen först för att få ett godkännande innan du får beställa dragning av fiber eftersom fibern måste dras genom föreningens fastighet(er) och kanalisation och kräver att tekniker medges tillgång till låsta ytor inom föreningens fastigheter för att kunna utföra arbetet.

Du står själv för alla omkostnader och eventuella merkostnader som dragning av fiber till din lägenhet medför.

Fibern ska dras till elskåpet i lägenheten. Ingen annan placering godkänns på grund av hur kabelkanalerna är dragna.

OBSERVERA! Vid kabeldragning  kan det finnas fysiska begränsningar i möjligheten att installera fiber till vissa lägenheter beroende på hur fulla kabelkanalerna är inom och mellan fastigheterna, annan obstruktion som omöjliggör kabeldragning, m.m.
Dessa potentiella begränsningar är inget föreningen kan påverka eller kommer åtgärda för medlems skull. Det är upp till leverantören av fibern att kontrollera att det finns plats att dra kabeln för att kunna leverera tjänsten.

Bahnhof är ett exempel på en sådan leverantör som för en rimlig summa erbjuder indragning av separat lägenhetsfiber.

Det finns i dagsläget inga planer i föreningen på att uppgradera fiberLAN nätet i fastigheten till ett fibernät

Internet ingår med 1000 Mbit/s nedströms och 1000 Mbit/s uppströms från Bahnhof.

Inkommande anslutning leveras över FiberLAN och är av typen RJ-45 Ethernetkontakt.
Kontakten finns i ditt elskåp och bakom teknikskåpsluckan. (se bild nedan)

Inuti teknikskåpet hittar du nätverksuttag som går till respektive rum, eluttag samt inkommande Internet uttag. (se bild nedan)
Namnet på kontakterna i teknikskåpet motsvaras av uttag med samma namn i lägenhetens rum.

Ta en nätverkskabel och koppla in den i inkommande Internet uttag och in i ett av rumsuttagen. (Se bild nedan)

Koppla sen in routern i det rumsuttaget som har motsvarande namn som i skåpet. (se bild nedan)

Grundläggande Information

För att använda Bahnhofs internet kan det vara nödvändigt att beställa en router. Föreningen tillhandahåller endast bredbandstjänsten och tar inte ansvar för teknisk utrustning som router.

Bra att veta
När avtalet startades 2021 bjöd föreningen alla medlemmar på en medföljande router, eftersom bytet till bahnhof innebar ett teknikskifte från Comhem.
Dessa har nu garantin gått ut på. Föreningen tillhandahåller inga fler routrar till våra medlemmar. Behöver man en ny router går det bra att beställa från bahnhof mot en kostnad.

Egen Router

Om du har en egen router från tillverkare som Ubiquiti, Asus, TP-Link, Netgear, etc., kan du ansluta den direkt till Bahnhofs inkommande kontakt.

TV och Telefoni

För att använda Bahnhofs TV- eller telefoni-tjänster kan det vara nödvändigt att använda deras specifika router.

Avancerade Inställningar

(Observera: Följ dessa instruktioner endast om du har god förståelse för nätverksteknik.)

Alternativ 1: Router i Teknikskåpet

 1. Placering: Placera routern i teknikskåpet.
 2. Kabeldragning: Dra kablar från routern till flera rum via korskopplingen i skåpet.
  • Nackdel: Kan resultera i sämre Wi-Fi-signal.
  • Fördel: Kostnadseffektivt om du har flera enheter i olika rum som kräver kabelanslutning.

Alternativ 2: Router och Switch

 1. Placering: Placera routern i valfritt rum.
 2. Kabeldragning: Koppla en LAN-kabel till routern (exv. data2) till routern för internet, och en LAN-kabel tillbaka från routern (exv. tele2)  till teknikskåpet.
 3. Nätverksswitch: Installera en nätverksswitch i teknikskåpet och anslut den inkommande LAN-kabeln.
 4. Flera Rum: Koppla kablar från switchen till de rum du önskar ha nätverksanslutning i.
  • Nackdel: Kräver inköp av en switch och upptar två nätverksuttag där routern monteras.
  • Fördel: Flexibilitet att ha kabel nätverk i samtliga rum och optimal placering av routern för bästa Wi-Fi-signal. Är även optimalt om du har flera mesh routrar då det bästa är att köra mesh kabelanslutet.

Genom att följa dessa instruktioner kan du skräddarsy ditt hemnätverk för att passa dina specifika behov och förutsättningar.

Föreningen har gruppanslutningsavtal med Bahnhof om Internet och fast telefoni. Tele2 digitalt grundutbud för TV ingår också.

Internet ingår med Bahnhof 1000 / 1000 Mbit/s.
Du kan använda Bahnhof bredband med egen router.
Om du saknar router kan du beställa en genom att kontakta Bahnhof kundtjänst, detta ingår utan kostnad.

Fast Telefoni ingår med Bahnhof
(för att se priser för telefoni, besök Bahnhofs hemsida)

TV ingår med Tele2 Digitalt grundutbud.
Följande kanaler finns i det digitala grundutbudet; SVT1, SVT2, SVT24, SVT BARN, Kunskapskanalen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ATG LIVE, F och Lokal-TV

För TV-kanaler i HD (t.ex. SVT1 och 2) kan du behöva en Tele2 HD TV CI+ modul.
För mer information läs på tele2’s hemsida
https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/sa-ser-du-hdtv

Du kan även beställa fler kanaler från Tele2 om du vill

Utöver Bahnhof och Tele2 har föreningen även Telia Öppen fiber.
Där finns följande leverantörer; A3, Aardnet, Ansluten, Boxer, Bredband2, Comviq, Dalakraft, Fastbit, Gotanet, Halebop, Internetport, Junet, NetatOnce, Ownit, Serverado, Surfia, Tele2, Telenor, Telia, Thing, Universal Telecom och V.

VIKTIGT:
Du kan inte använda tjänster i Telia Öppen Fiber samtidigt som du använder Bahnhofs gruppanslutning eftersom de använder samma kabel till lägenheten. Vi avråder dig därför från att köpa tjänsterna i Telias nät.
Vi tar ut en avgift för omkoppling till Telias nät.

Vill du absolut använda dig av Telias tjänster så måste du kontakta styrelsen först så vi kan koppla om din kabel till Telia nätet.
Detta rekommenderas dock inte.
För omkoppling till och från Telias nät på switchen tar vi ut en avgift, f.n. 2% av prisbasbelopp.
Vi rekommenderar att du istället använder Bahnhof som ingår i avgiften.
Motsvarande bredbandstjänst i Telias nät kostar c:a 1000 kr /mån.

Ekonomi (4)

Utdrag ur lägenhetsförteckningen är något du behöver uppvisa för en bank om du t.ex. ska byta bank på dina lån, öka, eller teckna om dina lån.

Enligt lag är bostadsrättsföreningar skyldiga att hålla sådana förteckningar.
de innehåller oftast information som;

 • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer
 • Datum för registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen
 • Ägarens/ägarnas namn och personnummer
 • Lägenhetsnummer (beteckning)
 • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
 • När lägenheten är senast överlåten och vilken insats.
 • Information om belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som då har rätt att få utdraget.

Då Nabo sköter vår ekonomiska förvaltning är det också de som sköter  lägenhetsförteckningen.

För att få en lägenhetsförteckning måste du kontakta Nabo

Nabo Kundtjänst
Maila: boende@nabo.se
Eller ring: 010-288 00 27
Måndag – Fredag 09:00-12:00

Nabo skickar ut avier månadsvis.

Om du tappat bort eller inte fått din avgiftsavi måste du kontakta Nabo som sköter den ekonomiska administrationen.

Om du inte fått din kontrolluppgift (KU55) vid en försäljning av din lägenhet (skickas normalt ut i januari) måste du också kontakta Nabo då det är de som sköter all administration kring detta.

Nabo Kundtjänst
Maila: boende@nabo.se
Eller ring: 010-288 00 27
Måndag – Fredag 09:00-12:00

Du kommer även åt dina avier genom nabos hemsida på www.nabo.se
Du kan logga in med bankid.

Vår förening erbjuder ingen kollektiv bostadsrättsförsäkring för medlemmarna.

Det är ditt ansvar att teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring för att säkerställa fullständigt skydd och möjlighet till försäkringsersättning för skador på ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Om du är osäker på vad detta innebär, rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag för mer information.

Ytskikt omfattar väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Fast inredning innefattar köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat och badkar, bland annat.

Tänk på att bostadsrättstillägget inte täcker dina personliga tillhörigheter, även kallat lösöre. För att säkerställa ett heltäckande försäkringsskydd bör du därför också teckna en individuell hemförsäkring.

Nej, det är inte obligatoriskt att ha en hemförsäkring.

Däremot rekommenderar vi starkt att du har en. En hemförsäkring täcker en rad potentiella händelser, inklusive olyckor, brand, stöld och vattenskador, som kan påverka dina personliga tillhörigheter. Med personliga tillhörigheter menar vi saker som kläder, möbler, husgeråd, varor, elektronik och liknande. Med andra ord, saker som inte traditionellt sett räknas som en del av lägenheten, utan snarare tillhör dig som individ.

Däremot kräver vi att du har ett tillägg till hemförsäkringen för bostadsrätt (bostadsrättstillägg), när du bor i en bostadsrätt. Denna täcker skador som kan uppstå på ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Om en skada skulle uppstå i din bostad som du är ansvarig för, kan det bli väldigt kostsamt om du saknar detta tillägg.

Ytskikt innefattar väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Fast inredning innefattar köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Dina personliga tillhörigheter, eller lösöre, skyddas dock inte av detta tillägg.

Därför är det fördelaktigt om du både har en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg.

Elbil (6)

Allmänna villkor för elbilsladdning:

 1. Genom att använda vår elbilsladdningsanläggning godkänner du dessa användarvillkor.
 2. Du betalar en fast avgift för parkering och laddning av ett elfordon på vår parkeringsplats.
 3. Vi tillhandahåller en laddningsanläggning som är kompatibel med de flesta elfordon.
 4. Vi ansvarar för att vår elbilsladdningsanläggning är i gott skick och fungerar korrekt.
 5. Om vår elbilsladdningsanläggning inte fungerar på grund av underhållsarbete eller annan anledning, meddelar vi dig så snart som möjligt.
 6. Om vår elbilsladdningsanläggning inte fungerar och du inte kan ladda din bil under mer än 2 dagar, ersätter vi dig med 1/30 av den fasta avgiften per dag som laddning uteblir över 2 dagar.
 7. Om du vill ladda flera fordon på din parkeringsplats måste du teckna ett abonnemang för varje fordon.
 8. Du ansvarar för att ditt fordon är lämpligt att ladda och att du använder laddningskabeln på rätt sätt.
 9. Du ansvarar för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning av laddningsanläggningen.
 10. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din tillgång till vår elbilsladdningsanläggning om du inte följer dessa användarvillkor eller om du betalar dina avgifter för sent.
 11. Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst, men vi meddelar dig i förväg om vi gör några väsentliga ändringar.
 12. Vi strävar efter att tillhandahålla en pålitlig och effektiv elbilsladdningstjänst, men vi kan inte garantera att vår elbilsladdningsanläggning alltid kommer att vara tillgänglig eller fungera korrekt. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av oförmåga att ladda ditt fordon i vår anläggning.
 13. Övriga parkeringsvillkor framgår på ditt parkeringsavtal
 14. För händelser utanför föreningens kontroll s.k. Force Majeure, ansvarar inte föreningen för uppkomna skador, exempelvis vid blixtnedslag, eller krig.
 15. Där villkor i parkeringsavtalet berör elbilsladdning som avviker mot dessa villkor skall dessa villkor ha företrädesrätt.

Vårt nya system har stöd för att du ska kunna använda en app för att övervaka din laddning.

Vi har valt att inte driftsätta systemet för våra användare för att spara in på administration. Detta kan komma ändras i framtiden.

De flesta elbilar har egen app där du kan övervaka fordonets laddningsstatus.

Abonnemang för elbilsladdningen finns i fyra (4) varianter.

1. Plugin-Hybrid (för plug-in hybrider)
Fast kostnad 400 SEK per månad

2. Elbil Privat (Elbilar för privat bruk)
Fast kostnad 700 SEK per månad.

3. Elbil Arbetsfordon (Elbilar och elskåpbilar som körs i tjänst)
Fast kostnad 1200 SEK per månad

4. Elbil Taxi (Elbilar och elskåpbilar som körs som taxi- eller bud)
Fast kostnad 2500 SEK per månad

Kostnaden för parkeringsplatsen tillkommer med 325 SEK per månad. 

Prissättningen kan komma justeras i framtiden, målet är att den ska vara förmånlig för våra medlemmar jämfört med publik laddning. Den högre kostnaden på arbetsfordon-, bud- och taxibilar är beräknad utifrån de ökade körsträckorna fordon i dessa klasser utgör.

OBSERVERA kostnaden gäller för parkering och laddning av ett elfordon på din parkeringsplats. Avser man att ladda flera elbilar eller plugin-hybrider på samma plats måste du ha ett abbonnemang för varje bil. Missbruk av detta beivras.

För att ladda sätter du i din laddkabel i laddaren och i bilen, därefter startar laddningen automatiskt.

För att avsluta laddning drar du ut kontakten ur bilen först.

Du kan inte dra ut kabeln från laddaren under pågående laddning, du måste därför ta ur kontakten ur bilen först.

Många bilmärken kräver att man låser upp bilen för att kontakten för laddsladden ska låsas upp, dessa har oftast en timerfunktion som gör att den låser kontakten igen inom 5-30 sekunder (märkesberoende) om du inte tagit ur kontakten innan dess.

Föreningen har 11st elbilsplatser.

För att kunna ladda din elbil behöver du bli tilldelad en elbilsplats.
det finns två olika scenarion för detta.

 1. Du har redan en parkeringsplats men behöver nu en elbilsplats.
  Du kommer bli tilldelad en elbilsplats istället för din nuvarande parkeringsplats. Om alla elbilsplatser är tagna placeras du i byteskö till en elbilsplats och tilldelas en när det finns en ledig.
 2. Du har ingen befintlig parkeringsplats och vill ha en elbilsplats.
  Du placeras i parkeringskö till elbilsplats, finns det elbilsplats som inte är tagen av en elbil och det finns en ledig vanlig plats blir medlemmen med vanlig bil som står på en elbilsplats omplacerad till en vanlig plats och du tilldelas en elbilsplats. Om det endast finns en vanlig parkeringsplats ledig kommer du erbjudas en vanlig plats, och står på kö för att tilldelas en elbilsplats.

Om alla elbilsplatser är tagna av elbilar är målet att föreningen ska utöka antalet platser tills det finns en accepterbar mängd laddningsplatser.
Målet på sikt är att 35% av föreningens platser ska ha elbilsladdare, idag är siffran 18%.

Ja, föreningen har 11st laddstationer för elbilsladdning

Parkeringsplats 42-52 har laddstationer.
Platserna har 3-fas AC 30A Typ 2.

Alla uttag är individuellt last och fasbalanserade mot huvudsäkring som är på 30A.
30A 3-fas är alltså max effekt man kan få ut, variation kan förekomma beroende på hur många som laddar samtidigt. Systemet är avsett och anpassat för s.k. övernattsladdning, dvs att man ska kunna ladda bilen under natten, vid full belastning får varje laddplats ut 2,7A.

De fordon som kan ladda snabbast i vårt system är bilar utrustade med egna 3-fas laddare, vilket inte alla bilar har som standard.
Bil som endast har enfas laddare som t.ex. Leaf och Zoe kan endast få ut 6,9 kW på 30A medan en bil med 3-fas kan få ut 11 kW eller mer på bara 16A.

Exempel på laddtid från tom till helt full vid full effekt på uttaget på några exempelbilar. (tänk på att det är väldigt ovanligt att man laddar en elbil från helt tom, exemplen nedan är bara till för att man ska få en uppskattning vid 16A)

Nissan Leaf – 40 kWh = 11 timmar
Renault Zoe – 50 kWh = 13,5 timmar
Tesla model 3 –  50 / 77 kWh = 4,5 / 8 timmar
Hyundai Ioniq 5 – 58 /  73 kWh = 5,5 / 7 timmar
Volkswagen ID3 LR – 77kWh = 8 timmar

Vi rekommenderar att man inte väntar tills batteriet är tomt för att ladda batteriet. Det bästa är att ladda elbilen när du är nere runt 25% för att undvika krissituationer

Elektricitet (5)

Vårt nya system har stöd för att du ska kunna använda en app för att övervaka din laddning.

Vi har valt att inte driftsätta systemet för våra användare för att spara in på administration. Detta kan komma ändras i framtiden.

De flesta elbilar har egen app där du kan övervaka fordonets laddningsstatus.

Abonnemang för elbilsladdningen finns i fyra (4) varianter.

1. Plugin-Hybrid (för plug-in hybrider)
Fast kostnad 400 SEK per månad

2. Elbil Privat (Elbilar för privat bruk)
Fast kostnad 700 SEK per månad.

3. Elbil Arbetsfordon (Elbilar och elskåpbilar som körs i tjänst)
Fast kostnad 1200 SEK per månad

4. Elbil Taxi (Elbilar och elskåpbilar som körs som taxi- eller bud)
Fast kostnad 2500 SEK per månad

Kostnaden för parkeringsplatsen tillkommer med 325 SEK per månad. 

Prissättningen kan komma justeras i framtiden, målet är att den ska vara förmånlig för våra medlemmar jämfört med publik laddning. Den högre kostnaden på arbetsfordon-, bud- och taxibilar är beräknad utifrån de ökade körsträckorna fordon i dessa klasser utgör.

OBSERVERA kostnaden gäller för parkering och laddning av ett elfordon på din parkeringsplats. Avser man att ladda flera elbilar eller plugin-hybrider på samma plats måste du ha ett abbonnemang för varje bil. Missbruk av detta beivras.

Har du ett aktivt elavtal?
Tänk på att du är ansvarig för ditt eget elabbonnemang.

Föreningen har sen April 2021 Ellevios smarta elmätare.
Ellevios policy är att de numera stänger av elen i elmätaren om det inte finns ett aktivt elabbonnemang till lägenheten.

Detta sker så fort som på några dagar, så om du precis flyttat in och strömmen bryts. Kontrollera först att du skaffat ett elabbonnemang.

Exempel på företag du kan kontakta för elabbonnemang

Vattenfall

Fortum

Alla lägenheter installerades med moderna 16A 3-fas perilex uttag med framdragen nolla (neutralledare) i köken.

Det går alltså utmärkt att installera en 230V spis (t.ex. induktion) i våra kök

Bild på perilex uttag

Kopplingsschema perilex uttag

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet i din lägenhet.
På el-sidan av underhållsansvaret ligger följande på bostadsrättshavaren.

 • Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten.
 • Strömbrytare
 • Eluttag
 • Armaturer.

Erforderlig behörighet krävs för att utföra elarbeten. Men du får göra vissa saker själv.

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag! Ta inga risker. Du är ansvarig om du gjort fel.


Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Märket på eluttagen och strömbrytare i våra lägenheter är ABB Jussi, dessa säljs på bland annat på Bauhaus och Clas Ohlsson

Fönster / Dörrar (11)

Våra balkongdörrar är Elitfönster, dessa har en inbyggt dörrbroms i dörrbladet upptill.

Efter ett antal år kan dessa bli utslitna och inte längre bromsa dörren.

Dörrbromsen heter Assa Fix 160.

Den beställs enklast direkt från Elitfönster
https://butik.elitfonster.se/broms-160-altandorr

Är man händig kan man byta dessa själv, annars rekommenderar vi att man kontaktar en låssmed. T.ex. LåsLära i Älvsjö

För installation av persienner mellan glaskassett och yttre glas i våra fönster, finns det begränsningar att beakta. Det är inte tillåtet att montera persienner som är 26mm eller bredare.

Detta beror på att avståndet mellan glaskassetten och det yttre glaset i våra fönster är precis omkring 26mm.

Om persienner som är 26mm eller bredare monteras, kan detta skapa spänningar i fönsterramen, vilket innebär en betydande risk för att glaset kan spricka. Dessutom kan det medföra att den yttre ramen inte kan stängas korrekt.

Däremot, när det gäller persienner som monteras utanpå, finns det inga sådana begränsningar.

Låsen till lägenhetsdörrarna är Assa TwinCombi med C10 servicelägesfunktion.

Låslära i Älvsjö har rätt att tillverka nycklar och cylindrar till vår förening och våra medlemmar. Det är endast lägenhetsinnehavaren som kan kopiera lägenhetsnyckeln. Låslära kan även hjälpa dig när du har problem med låset eller dörren.

När det gäller fel på dörrar till din lägenhet är det viktigt att veta vilket ansvar som ligger på vem, därför har vi sammanställt informationen nedan. Informationen grundar sig på vad som står i våra stadgar.

Medlemmen ansvarar för:
*lägenhetens dörrar och säkerhetsgrindar
*bågar, karmar, glas- och glaskassetter till fönster och dörrar.
*till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.

Föreningen ansvarar inte för något av ovan, men läs nedan.
*Bostadsrättshavaren svarar ej för åtgärder som utseendemässigt eller på annat sätt påverkar dörrarnas och fönsternas utsidor med undantag för utbyte av de till dörrarna och fönsterna hörande delarna.

I korthet kan man alltså säga att föreningen inte ansvarar för lägenhetsdörren, men har rätt att ställa krav på utseendet och typen av dörr och lås.

Här tar vi upp de vanligaste orsakerna och lösningarna till problem med låset.

Symptom: Låset är svårt eller omöjligt att vrida om. Det är trögt att föra in och ut nyckeln Det går inte att få in nyckeln alls.
Orsak: Låset har inte blivit smörjt på länge, eller det är smuts i låset, eller nyckeln är skadad/böjd.
Lösning: Smörj låset med en PTFE-olja, t.ex. Secwise eller assa abloys låsspray. Använd inte rostlösande olja som 5-56 eller liknande, även om det kanske fungerar för stunden orsakar du framtida problem med låset.
Kontrollera om nyckeln är skadad eller böjd, byt nyckel om det är det.
Kontrollera cylindern om det är smuts i den, rengör vid behov.

Symptom: Det knackar/hackar till i cylindern när jag vrider om nyckeln
Orsak: Stiften i cylindern är slitna
Lösning: Kortsiktig lösning, smörj cylindern, långsiktig lösning byt till en ny cylinder eller be en låssmed renovera cylindern, problemet kommer bara bli värre med tiden tills det inte går att vrida om alls.

Symptom: Ingenting händer när jag vrider på nyckeln, Jag måste vrida nyckeln flera gånger eller vrida den fram och tillbaka innan jag kan låsa upp låset
Orsak:
Cylindermedbringaren har gått sönder, eller låset sitter löst.
Lösning: Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Skruva ur cylindern och kontrollera medbringaren att den är hel. Byt medbringare om den är trasig.

Bilden förevisar medbringare C10 som kan gå sönder under oturliga omständigheter eller slitage.

 

 

Om ditt fönster har blivit svårt att stänga kan det bero på att det behöver underhållas
Som alla andra saker som rör på sig kan låsdelar i fönstren behöva oljas eller smörjas för att fungera korrekt.

Se till att smörja hakarna vid spanjoletten (punkt 1)  det är de som oftast går trög tmot metallbläcken i fönstrets ram, smörj själva haken. Det går även bra att spraya in låsolja i själva spanjoletten ifall mekanismen går trögt även när fönstret är öppet.

Verifiera att handtaget inte sitter löst genom att kontrollera skruvarna (punkt 2) är åtdragna. det kan ha viss påverkan.

Du kan även smörja själva spärren vid handtaget.

Om inget av detta hjälper bör en hantverkare titta på problemet. Detta är något varje bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för och ombesörjer.

I stadgarna framgår att fönsterkassett, båge, karm, och till  fönster hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister ansvarar medlemmen för.

Det är alltså inget föreningen bekostar eller underhåller.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Ja, Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) svarta accenter är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel. Vit, blank krom eller helt svart är inte tillåten.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är i låsklass 3 enligt SSF 3522 och är försäkringsgodkänt. Annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om låset du är intresserad av är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.
De enda låsen på vår lista nedan som är låsklass 3 är Yale Doorman L3 och ID LOCK 150.

Exempel på digitala dörrlås där du måste byta låskista:
Yale Doorman V2N (pinkod + tagg + app med extra modul)
Yale Doorman L3 (pinkod + tagg + bluetooth + wifi med yale connect bridge)
ID LOCK 150 (pinkod + tagg em/mifare + zwave)

Exempel på dörrlås där du inte behöver byta låskista
Yale Linus
(Bluetooth + wifi med yale connect bridge)
Glue Smart Lock (Bluetooth + wifi)

Värt att tänka på; Föreningens Taggar är av modellen MIFARE Desfire. Vill du använda samma tagg i lägenhetsdörren som till resten av föreningens dörrar behöver du ett dörrlås som stödjer det, vi känner idag inte till något dörrlås som klarar av Desfire taggar som inte är deras egna.
Däremot så har det visat sig att Yale taggar fungerar i föreningens system, Dessa måste dock registreras separat av oss till vårt system för att de ska fungera inom föreningen, om du vill registrera dina Yale taggar för access till övriga utrymmen i föreningen kostar detta 100 kr / ST i programmeringsavgift.

OBS VIKTIGT! LÄS DETTA OM YALE DOORMAN!
Installation av Yale Doorman kräver modifikation av dörrkarmen.

Installation av ID LOCK 150 fungerar utan modifikation.

Föreningen har Daloc S40 Säkerhetsdörrar monterade med ASSA 2000 låskista. Låskistan som medföljer Yale är av en nyare modell med hakregel som inte passar med de karmhål som finns i föreningens dörrkarmar.
Föreningens dörrkarmar är alltså inte förberedda för detta och man måste därmed skära ut en bit av hålen i karmen för att låset ska fungera.
Det följer en stolpe med i paketet men den ska  inte användas då den försvagar dörrkarmen som redan är av förstärkt modell.
Se bild nedan som förevisar vad som behöver tas bort.

Markerat område måste tas bort
så här ska det se ut när det är klart

Om du är det minsta osäker för hur du ska göra detta kräver vi att du anlitar en låssmed för att installera ditt nya lås så att du inte skadar föreningens egendom. Skadar du dörrkarmen kan du bli ersättningsskyldig.
Visa gärna låssmeden denna information.

Nedan ser du exempel på tillåtna färgkombinationer.

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 kommer du endast in med tagg och endast om du har en bokad tvättid.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

En tvättid som inte påbörjats inom 30 minuter från starttid kommer släppas för ombokning.

Du kan endast komma in i tvättstugan om du har en bokad tid.

Du kan komma in i tvättstugan upp till 15 minuter efter din bokade tid är avslutad.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren annars måste du behålla den gamla nyckeln. Ska du byta lås på brevlådan måste du kontakta styrelsen först.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Säljaren har ett ansvar att överlämna alla tillhörande nycklar, inklusive eventuella extranycklar, till köparen vid försäljningen. Det ligger i köparens intresse att vara vaksam och säkerställa att rätt antal nycklar överlämnas. Om antalet nycklar inte stämmer överens, har köparen rätt att begära ett låsbyte, vilket säljaren ska stå för kostnaden för.

Om du som köpare väljer att inte driva denna kostnad mot säljaren, kommer du att behöva betala för låsbytet själv.

Alla våra lägenhetsnycklar är skyddade mot kopiering och numrerade, vilket gör det enkelt att spåra hur många nycklar som har utfärdats för varje lägenhet.

Standarduppsättningen innefattar tre nycklar till varje lägenhet, numrerade 1, 2 och 3 på ena sidan, såvida inte fler nycklar har utfärdats.

Med tanke på att lägenheterna har funnits i flera år, kan det rimligtvis antas att vissa nycklar har tappats bort, gått sönder och ersatts under årens lopp. Om du till exempel har nyckelnummer 2, 3, 9 och 12, innebär det att minst 12 nycklar har utfärdats och att nummer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 11 saknas. Om denna mängd nycklar saknas, och du och säljaren inte kan redogöra för var de är, kan det vara klokt att byta ut låset.

Föreningen har inget krav på att du byter till ett lås som följer föreningens låsschema eftersom underhållsansvaret för låset ligger på medlemmarna. Men om du väljer ett annat nyckelsystem kommer du inte längre kunna använda lägenhetsnyckeln i ytterdörren, eller till postlådan samt att du inte kommer kunna lämna låset i serviceläge, det betyder att du kommer bli tvingad att vara hemma vid eventuella servicebesök.

Kontakta LåsLära, som kan hjälpa dig med processen att byta lås.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas på företaget nedan.

Låslära
www.laslara.se
Spikskogatan 6
125 47 ÄLVSJÖ
https://goo.gl/maps/y6dGGpUAqvn8RGUw7


Du betalar för nyckeln på plats.

*Du behöver ha med dig giltig legitimation när du kopierar nyckeln.
*Du behöver även ha med dig en avgiftsavi inte äldre än 3 månader där ditt namn framgår
*Du kan även ta med dig ditt köpekontrakt till lägenheten istället för en avgiftsavi

Om du har en trasig nyckel, kasta den inte!
Eftersom alla lägenhetsnycklarna är numrerade så kan du förnya samma nummer så länge du har kvar den trasiga nyckeln, om du slänger den kommer en nyckel saknas i serien, vilket kan leda till att du får betala för ett låsbyte vid en framtida försäljning av lägenheten.

Ja

Du behöver inte någon särskild tillåtelse från styrelsen för att kopiera dina lägenhetsnycklar och du får göra hur många kopior du vill.
Däremot är nycklarna kopieringsskyddade vilket gör att endast ägaren kan göra nya kopior.

För mer information läs ”var kan jag kopiera min lägenhetsnyckel

Om du däremot vill byta låset i dörren kräver föreningen vid ett låsbyte att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.
Enklast är då att kontakta oss och meddela att du behöver byta låsen, vi kan då lägga en beställning till låslära så att det blir rätt

Du får byta till ett digitalt lägenhetslås om du vill. Se avsnittet om digitala dörrlås. Originalcylindrarna ska sparas vid ett sådant byte.

Föreningen (2)

Du kan välja att kontakta styrelsen genom vårt kontaktformulär eller maila oss.

om du hellre vill inkomma med en skrivelse på papper kan du lämna den i föreningens brevlåda på Hovstagränd 9

Om ditt klagomål kan addresseras direkt återkommer vi med ett svar så snart som möjligt, men om klagomålet innebär något som måste beslutas på ett möte, hänskjuts din fråga till nästkommande styrelsemöte.

Om klagomålet är av sådan art att den inte kan bemötas eller beslutas av styrelsen måste den tas upp på en årsstämma, då måste du inkomma med en motion till årsstämman.

Ha därför förståelse för att ditt klagomål kanske inte kan bemötas omedelbart.

Om du har en bra idé som du tycker föreningen ska ta del av kan du alltid först kontakta styrelsen. En del saker kan styrelsen besluta om direkt på nästkommande styrelsemöte, genom ett ja eller nej. Men vissa saker är av sådan art att styrelsen inte kan besluta om det  själva och förslagen behöver därmed hanteras av en årsstämma, T.ex. väsentlig förändring av utseendet av föreningens fastigheter genom tillbyggnad, eller ett förslag som är väldigt dyrt.

Alla boende kan inkomma med motioner till årsstämman som årsstämman får ta beslut om. På årsstämman är det alla närvarande medlemmar som beslutar i frågan.

Sådana motioner kan gälla allt från åsikter om hur parkeringen ska skötas till annat.

Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda på Hovstagränd 9 eller till en styrelsemedlem.

OBS Alla motioner måste vara inkomna till föreningen senast innan den 1 Augusti för att kunna behandlas på årsstämman innevarande år.

Köp / Försäljning bostad (1)

Här är några viktiga punkter att inkludera i din checklista när du flyttar ut:

 • Eventuell bopärm som tillhör lägenheten ska lämnas kvar, om den fortfarande finns.
 • Bredbandet från Bahnhof står föreningen för, det är kopplat till lägenheten. Det finns inget att säga upp, har du däremot personligen köpt fler tjänster av bahnhof, t.ex. TV. behöver du säga upp dem.
 • Routern som det står bahnhof på ska lämnas kvar i lägenheten, om du fortfarande har en sån. Har du själv köpt en annan router gäller inte detta.
 • Kontrollera att du har minst tre nycklar till lägenheten. Om det saknas nycklar kan du behöva ersätta köparen med ett nytt lås.
 • Se till att du har minst tre taggar. Lämna över alla taggar du har fått från föreningen och rapportera om någon skulle ha gått förlorad.
 • Kontrolluppgift för försäljning av bostad (KU55) skickas automatiskt till dig i januari, året efter din försäljning, till din folkbokföringsdress.
 • Parkeringsplatsen sägs upp automatiskt i samband med avflyttning. Debitering sker för hel kalendermånad. Eventuella parkeringstillstånd ska returneras till föreningen.

Här är några ytterligare saker som kan vara bra att känna till:

 • Det är du som medlem som ansvarar för att den sista månadens avgift blir betald. Om du flyttar mitt i en månad, så löser du kostnaden för resterande dagar med köparen. Din mäklare hjälpa vanligtvis till med detta.

Miljöhus / Soprum (6)

Ja

Föreningen har installerat kameraövervakningssystem i båda miljöhusen, trädgårdsförrådet samt gräsklipparförrådet.

Syftet med dessa övervakningskameror är att skydda föreningens egendom, upprätthålla ordning och för att förbättra säkerheten inom föreningens område.

För ytterligare information om hur vi hanterar den information som samlas in genom kameraövervakningen, vänligen referera till vår policy för dataskydd (GDPR).

Pappersåtervinning

Du slänger dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper, pocketböcker och papperspåsar. Allt kan återvinnas.

Du slänger inte kuvert, trämaterial, plastpåsar, packmaterial

Det kan verka konstigt att kuvert inte får slängas i pappersinsamling, men dessa SKA slängas i hushållsoporna. Limmet på kuverten gör att de inte är lämpliga för återvinning och de är inte inkluderade i återvinningskretsen.


Glasflaskor

Du slänger färgade och ofärgade glasflaskor här.

Du slänger inte dricksglas, fönsterglas, prydnadssaker och lampor.


Plastförpackningar

Du slänger plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.

Du slänger inte pantflaskor, cd-skivor, video-kassetter, sällskapsspel, krukor i plast, pulkor, tvättkorgar, plastmöbler, plastleksaker, elektronik i plast, plastförpackningar fulla med mat, papperspåsar eller kartonger


Pappersförpackningar

Du slänger pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor från TV, stereo,elektronik, möbler, omslagspapper med mera.
Pappersförpackningar som har plastlock, ta gärna av plastlocket och sortera i plastkärlet.

Du slänger inte tidningar, kataloger, kuvert, plastpåsar, frigolit, böcker, träsaker, hushållspapper eller packmaterial som inte är kartong.


Metallförpackningar

Du slänger tomma konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade)

Du slänger inte burkar, tuber, sprayburkar som är fulla med innehåll, hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt stekpannor, kastruller, bestick och plåthinkar, elektronik.

Småbatterier

Du slänger små batterier A-AAAA, knappcellsbaterier, uppladdningsbara batterier och litiumbatterier.

Du slänger inte elektronik, mobiltelefoner, lampor


Matavfall

Du slänger skal och rester av grönsaker och frukt, rester av kött, fisk och skaldjur, gammal pasta, ris eller brödrester, teblad eller kaffesump.

Du slänger inte blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar, glasspinnar, ätpinnar, jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall, kattsand, djurströ, snus, aska, stearinljus, vinkorkar, kapsyler, förpackningar i plast och kartong, vätskor som frityrolja m.m.


Grovsopor

Du slänger INTE grovsopor i våra soprum

Vad är då grovsopor egentligen? Grovsopor är ett samlingsnamn för allt som inte passar att slänga i hushållssoporna eller något av återvinningskärlen.

Det kan kännas naturligt att en stol i plast borde kunna slängas i plastförpackningar eller att en tvättställning i metall borde kunna slängas i metallförpackningar. Men dessa saker är alltså grovsopor.

Grovsopor kan man i grunden säga är allt som inte får plats i din vanliga soppåse, till dessa hör skor, kläder, väskor, möbler, elektronik, köksutrustning, redskap, verktyg, cykel- och fordonsdetaljer, byggmaterial, pallar med mera. Bilderna visar ett axplock av vad som anses vara grovsopor.

 

Kom ihåg att ingenting får ställas på golvet i soprummen.

Om du slänger sopor på golvet i soprummet kommer du att ställas ansvarig för din handling. Om du har avfall som inte ska slängas i miljöhuset får du se till att själv föra det till närmaste återvinningscentral

På insidan av dörren till miljöhusen finns även en instruktion om vad man får och inte får slänga.

Om du bor hus nummer 7, 9 eller 11 ska du använda norra miljöhuset som ligger mellan hus 7 och 9, utanför tvättstugan.

Om du bor i hus 3, 5 eller 13 ska du använda södra miljöhuset vid bilparkeringen utanför hus 13.

Du får dock använda båda miljöhusen

NEJ.

Grovsopor får inte slängas i våra soprum.

Vad är då grovsopor egentligen? Grovsopor är ett samlingsnamn för allt som inte passar att slänga i hushållssoporna eller något av återvinningskärlen.

Det kan kännas naturligt att en stol i plast borde kunna slängas i plastförpackningar eller att en tvättställning i metall borde kunna slängas i metallförpackningar. Men dessa saker är alltså grovsopor.

Grovsopor kan man i grunden säga är allt som inte får plats i din vanliga soppåse, till dessa hör skor, kläder, möbler, elektronik, köksutrustning, redskap, verktyg, cykel- och fordonsdetaljer, byggmaterial med mera.

Det kan kännas naturligt att tycka att föreningen ska stå för all typ av sophantering. Men just grovsopor medför sig en väldigt hög kostnad att hantera för föreningen och vi har därför inget grovsoprum. Det är inte föreningens ansvar att ta hand om dina grovsopor.

Slänger man grovsopor eller farligt avfall i soprummet så ligger dessa kvar och skräpar ner tills någon medlem, eller föreningen blir tvingade att ta hand om det.

Grovsopor SKALL slängas på återvinningscentral. Närmaste är Högdalen ÅVC på Kvicksundsvägen 16.

Två gånger om året på städdagar (vår och höst) tar föreningen hit en container där man kan slänga mindre grovsopor om man har några, Dock ej miljöfarligt avfall.

OBSERVERA
Om du kastar otillåtna sopor i miljöhusen eller på föreningens område och kan identifieras kommer du att debiteras en bortforslingsavgift om 800 kr.

Otillåtna sopor är alla former av grovsopor, elektronik, byggavfall, restaurangsopor och farligt avfall.

Om alla sköter sophanteringen rätt så skulle vi inte ha smutsiga soprum med massor av skräp på golvet.

Föreningen rengör kärlen och golven  i miljöhusen 2 gånger om året.

Skräp på golvet blir framförallt allt när folk fortsätter slänga sopor i överfulla sopkärl eller ställer sopor på golvet som inte ska slängas i soprummet.
Om du ser att ett sopkärl är fullt, välj ett annat.

Vi har två sophus, är det ena fullt gå till det andra.

Om alla kärlen i båda sophusen är fulla då kan man vänta med att slänga mer skräp tills de töms, vilket sker varje vecka.

Om alla hjälps åt så blir det också en trevligare miljö.

Om ett sopkärl är fullt bör du vänta med att slänga mer skräp i den tills den är tömd.

Det är vanligt, speciellt under högtider som Jul och Nyår att framförallt kartong, plastförpackningar och glas blir överfulla. Vänta då med att slänga mer tills kärlen tömts.

Vi har tömning 1 gång i veckan på alla sop- och återvinningskärl. Kartongkärl töms 2 gånger i veckan.. Du tar ingen skada av att vänta några dagar till med att slänga kartonger och glas. Men det kan göra stor skillnad i soprummet.

Att lägga mer skräp i överfulla kärl hjälper inte någon.
Men det förstör för alla.

Utöver det finns det även återvinning längre ner på Hagsätravägen, eller så kan man åka till Högdalens ÅVC eller Östberga ÅVC och slänga skräp där.

Hjälp oss att ha en bra miljö och låga kostnader i vår förening.

För ingen vill väl ha ett soprum som ser ut så här? vill du?

Området (9)

Ja

Föreningen har installerat kameraövervakningssystem i båda miljöhusen, trädgårdsförrådet samt gräsklipparförrådet.

Syftet med dessa övervakningskameror är att skydda föreningens egendom, upprätthålla ordning och för att förbättra säkerheten inom föreningens område.

För ytterligare information om hur vi hanterar den information som samlas in genom kameraövervakningen, vänligen referera till vår policy för dataskydd (GDPR).

Svaret är NEJ.

Föreningen tillåter inte installation av odlingslådor (pallkragar) på föreningens område, förutom på den plats som trädgårdsgruppen hanterar.

Marken och rabatterna utanför din uteplats ägs av föreningen, och därför får du inte placera en odlingslåda där.

Vi är medvetna om att det finns medlemmar som har placerat ut odlingslådor, dessa är dock inte tillåtna.

Vi förstår att detta kan vara besvärande för vissa, men föreningen kan inte tillhandahålla föreningsmark för odling till de enstaka medlemmar som bor på markplan.

Om du är intresserad av att odla något, rekommenderar vi att du kontaktar trädgårdsgruppen och bidrar till skötseln av föreningens område, och odla i de odlingslådor som trädgårdsgruppen har ansvaret för.

Nej, föreningen har inga uteplatser.

Alla uteplatser tillhör respektive lägenheter.

Insekten som du får besök av är förmodligen den snedstreckade ekstyltmalen, Acrocercops Brongniardellus.


Ekstyltmalen är inte ett skadedjur.

Den ogillar kyla och gillar att bland annat söka sig till varma utrymmen när det blir kallt, t.ex. på kvällen och framåt hösten. Där är din bostad den perfekta platsen för den.

Det är en helt (för oss och våra bostäder) ofarlig insekt vars larver endast angriper ekar. (Det är därför ekarna får bruna blad)
I just Stockholms söderort har det varit en explosionsartad ökning av just dessa malar de senaste 4 åren pga mildare klimat. Särskild Nacka har blivit utsatt.
Det är inget vi kan göra något åt utan vi får vänta tills dess naturliga fiende parasitstekeln börjar öka i vårt område.

Malarna orsakar alltså ingen skada alls men det kan upplevas obehagligt att ha flera hundra malar i lägenheten

För att få bort dessa malar som har en tendens att både svärma i hundratals och är experter på att klämma in sig mellan lister med mera finns …

… två enkla sätt att ta bort dem.

1. Använd din dammsugare och sug upp dem.

2. Använd insektsspray mot flygande insekter. I princip alla typer av radar, raid, getingspray med mera fungerar mot dessa malar, dessa sprayer tar även död på de som ”gömmer” sig då de kryper fram och dör. Man behöver inte spraya mycket utan små korta duschar mot vägghörn eller utrymmen där de brukar vara räcker.

Vill du veta mer om den snedstreckade ekstyltmalen kan du läsa Nacka kommuns rapport om den genom att klicka på länken nedan.

Rapport ekstyltmal.pdf

Trappen som går upp till Hagsätravägen tillhör inte föreningen och trappen ligger dessutom på kommunal mark.

Föreningen kan därför inte utföra något underhåll eller reparationer av den då det skulle bryta mot lagen.

JA

Du får plantera andra växter där, men fortsätt läsa villkoren.

Rabatten vid din uteplats tillhör föreningen och inte dig.
Det finns därmed risk för att  förutsättningarna för plantering i rabatten ändras vid ett senare tillfälle, men detta är vad som gäller nu.

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar med uteplats får ta bort rosbuskarna i rabatten om man vill, och plantera andra växter där.

De begränsningar vi beslutat om är följande.

 • Endast lagliga växter och inga invasiva arter.
 • Inga frukter eller bär.
 • Inga träd.
 • Ingen växtlighet över 120cm lång
 • Rabatten får inte bli ovårdad

Särskilt undantag.
Lägenhet 101 har uteplats direkt mot soprummet och har fått tillstånd att ha hög växtlighet som skymmer sikten. Växtligheten ska dock sluta väl tilltaget under balkongen ovanför.

Nej, Föreningen har inga gemensamhetslokaler eller lokaler för utyrning.

Man får grilla i princip vart som helst på vårt område så länge man tar hänsyn till de andra som bor här. alla typer av grill är tillåtet på området.

Se även föreningens ordningsregler

”Grillning”
”All form av grillning är tillåten på gården, men tänk på att ha ett ordentligt avstånd till husen så dina grannar inte besväras av rök eller lukt.
Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs på altaner, terrasser och balkonger är förbjudet, grillning med gasol och el är tillåtet men visa hänsyn till dina grannar.”

Dvs man måste hålla tillräckligt avstånd från fastigheterna och grannar att rök och oväsende inte stör andra.

Man får dock även grilla på sin balkong, terrass och uteplats, men inte med kolgrill, detta pga brandrisk samt att kolgrill osar mycket mer än en vanlig grill.
Men tänk på att visa hänsyn till andra.

En grundförutsättning för att få grilla på området är att man plockar upp efter sig själv och inte skräpar ner på föreningens område.

Föreningen har i dagsläget 2 gräsklippare som står fritt för boende att använda att klippa gräset med.

Dessa förvaras i förrådsrummet bredvid norra soprummet.
Bensin till bensinklipparen finns i samma förråd.

OBS! om du är osäker på hur du startar eller använder gräsklipparna kontakta styrelsen för en genomgång av dem.  Båda gräsklipparna har en självdrivningsfunktion som aktiveras genom en spak på vänster sida.

Din tagg går till dörren.

Parkering (11)

Föreningen har kontrakterat Europark/Apcoa för att övervaka vårt område och förhindra olämplig parkering.

Det primära målet är att förhindra att obehöriga parkerar på våra parkeringsplatser, och sekundärt att försäkra oss om att ingen parkerar inom vårt område som inte är tillåten att göra det.

Som medlem med egen parkeringsplats måste du visa upp ett giltigt parkeringstillstånd i bilens vindruta, annars riskerar du att få böter.

Om du har fått en felaktig böter kan du kontakta styrelsen så vi kan annullera den åt dig, om den utfärdats felaktigt.

Vi behöver då veta bilens registreringsnummer och när överträdelsen ägde rum. Observera att vi bara kan annullera aktiva böter. Om böterna redan har betalats eller på annat sätt har förfallit kan vi inte annullera dem.

Det är alltså inte Nabo, Hojab, APCOA, Europark, Aimo Park eller någon annan du ska kontakta, eftersom föreningen äger marken.

OBSERVERA
Föreningen kommer inte att annullera böter utfärdade för felaktig parkering inom föreningens område där parkeringsförbud gäller. Vi kommer heller inte att annullera upprepade böter på grund av att parkeringstillståndet inte är synligt i vindrutan pga slarv.

Vårt nya system har stöd för att du ska kunna använda en app för att övervaka din laddning.

Vi har valt att inte driftsätta systemet för våra användare för att spara in på administration. Detta kan komma ändras i framtiden.

De flesta elbilar har egen app där du kan övervaka fordonets laddningsstatus.

Abonnemang för elbilsladdningen finns i fyra (4) varianter.

1. Plugin-Hybrid (för plug-in hybrider)
Fast kostnad 400 SEK per månad

2. Elbil Privat (Elbilar för privat bruk)
Fast kostnad 700 SEK per månad.

3. Elbil Arbetsfordon (Elbilar och elskåpbilar som körs i tjänst)
Fast kostnad 1200 SEK per månad

4. Elbil Taxi (Elbilar och elskåpbilar som körs som taxi- eller bud)
Fast kostnad 2500 SEK per månad

Kostnaden för parkeringsplatsen tillkommer med 325 SEK per månad. 

Prissättningen kan komma justeras i framtiden, målet är att den ska vara förmånlig för våra medlemmar jämfört med publik laddning. Den högre kostnaden på arbetsfordon-, bud- och taxibilar är beräknad utifrån de ökade körsträckorna fordon i dessa klasser utgör.

OBSERVERA kostnaden gäller för parkering och laddning av ett elfordon på din parkeringsplats. Avser man att ladda flera elbilar eller plugin-hybrider på samma plats måste du ha ett abbonnemang för varje bil. Missbruk av detta beivras.

För att ladda sätter du i din laddkabel i laddaren och i bilen, därefter startar laddningen automatiskt.

För att avsluta laddning drar du ut kontakten ur bilen först.

Du kan inte dra ut kabeln från laddaren under pågående laddning, du måste därför ta ur kontakten ur bilen först.

Många bilmärken kräver att man låser upp bilen för att kontakten för laddsladden ska låsas upp, dessa har oftast en timerfunktion som gör att den låser kontakten igen inom 5-30 sekunder (märkesberoende) om du inte tagit ur kontakten innan dess.

Föreningen har 11st elbilsplatser.

För att kunna ladda din elbil behöver du bli tilldelad en elbilsplats.
det finns två olika scenarion för detta.

 1. Du har redan en parkeringsplats men behöver nu en elbilsplats.
  Du kommer bli tilldelad en elbilsplats istället för din nuvarande parkeringsplats. Om alla elbilsplatser är tagna placeras du i byteskö till en elbilsplats och tilldelas en när det finns en ledig.
 2. Du har ingen befintlig parkeringsplats och vill ha en elbilsplats.
  Du placeras i parkeringskö till elbilsplats, finns det elbilsplats som inte är tagen av en elbil och det finns en ledig vanlig plats blir medlemmen med vanlig bil som står på en elbilsplats omplacerad till en vanlig plats och du tilldelas en elbilsplats. Om det endast finns en vanlig parkeringsplats ledig kommer du erbjudas en vanlig plats, och står på kö för att tilldelas en elbilsplats.

Om alla elbilsplatser är tagna av elbilar är målet att föreningen ska utöka antalet platser tills det finns en accepterbar mängd laddningsplatser.
Målet på sikt är att 35% av föreningens platser ska ha elbilsladdare, idag är siffran 18%.

Ja, föreningen har 11st laddstationer för elbilsladdning

Parkeringsplats 42-52 har laddstationer.
Platserna har 3-fas AC 30A Typ 2.

Alla uttag är individuellt last och fasbalanserade mot huvudsäkring som är på 30A.
30A 3-fas är alltså max effekt man kan få ut, variation kan förekomma beroende på hur många som laddar samtidigt. Systemet är avsett och anpassat för s.k. övernattsladdning, dvs att man ska kunna ladda bilen under natten, vid full belastning får varje laddplats ut 2,7A.

De fordon som kan ladda snabbast i vårt system är bilar utrustade med egna 3-fas laddare, vilket inte alla bilar har som standard.
Bil som endast har enfas laddare som t.ex. Leaf och Zoe kan endast få ut 6,9 kW på 30A medan en bil med 3-fas kan få ut 11 kW eller mer på bara 16A.

Exempel på laddtid från tom till helt full vid full effekt på uttaget på några exempelbilar. (tänk på att det är väldigt ovanligt att man laddar en elbil från helt tom, exemplen nedan är bara till för att man ska få en uppskattning vid 16A)

Nissan Leaf – 40 kWh = 11 timmar
Renault Zoe – 50 kWh = 13,5 timmar
Tesla model 3 –  50 / 77 kWh = 4,5 / 8 timmar
Hyundai Ioniq 5 – 58 /  73 kWh = 5,5 / 7 timmar
Volkswagen ID3 LR – 77kWh = 8 timmar

Vi rekommenderar att man inte väntar tills batteriet är tomt för att ladda batteriet. Det bästa är att ladda elbilen när du är nere runt 25% för att undvika krissituationer

Kontakta Parkeringsansvarig per mail som finns på styrelseinformationen i din port eller via ”kontakta oss” här på sidan så ordnar vi fram ett nytt.

Om du har tappat bort ett parkeringstillstånd får du betala 200 kr per tillstånd i administrativ avgift för att få ett nytt. Avgiften faktureras från Nabo.

Det gäller även tillstånd som inte återlämnas när du säger upp din parkeringsplats.

Nej, Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand.

Det är avtalat i ditt kontrakt för din parkeringsplats att du inte får hyra ut den.

Om du hyr ut din parkeringsplats i andra hand kan ditt parkeringskontrakt med Föreningen bli uppsagt med omedelbar verkan. Du förlorar då rätten till parkeringsplatsen.

Enda undantaget är om du hyr ut din bostad i andra hand, då får parkeringsplatsen ingå som en del i uthyrningen av bostaden till samma hyresgäst som hyr bostaden.

OBSERVERA att du endast får hyra ut din bostad om du ansökt om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Föreningen och fått godkänt för detta.

Om du upptäcker att någon har ockuperat din parkeringsplats, bör du kontakta Europark, som ansvarar för övervakningen av vår parkering.

Du kan nå Europark på telefonnummer 0771-401020.

Om du misstänker att det är en medlem i föreningen som oavsiktligt har parkerat på fel plats, kan du försöka kontakta styrelsen för att lösa situationen.

Bilen får tillfälligt parkeras på området för ändamål som i- och urlastning, eller för andra ärenden upp till en maximal varaktighet av 11 minuter.

Parkeringsplatser för längre tidsperioder är endast tillåtna på förhyrda platser, och parkeringstillståndet måste vara tydligt synligt i bilens framruta.

Om du lämnar bilen parkerad på området längre än tillåtet riskerar du att bli bötfälld.

Om det finns ett behov av att ställa upp fordonet på området under en längre tid, kan du kontakta föreningens styrelse för att få ett tillfälligt tillstånd.

Särskilda regler gäller vid flyttning. Under flytt är det tillåtet att parkera bilen utanför porten så länge lastning pågår och det behövs för att slutföra flytten. Det är dock viktigt att se till att bilen inte blockerar vägen för andra fordon eller parkerade bilar. Skulle du få böter under tiden du flyttar kontakta styrelsen så skriver vi av dessa.

Vi har 60st parkeringsplatser för bil och 2 för MC.

10 av parkeringsplatserna (2st utanför Hovstagränd 5,7,9,11 och 1st utanför 3 och 13) är handikapp platser.
Dessa platser är något större än de vanliga platserna. De hyrs ut till ordinarie medlemmar tills dess att en handikappad medlem har behov av platsen.
Dvs ordinarie nyttjanderätt gäller för handikapp platserna tills dess någon med handikappbehov av platsen behöver den, då flyttas ordinarie medlem till en annan parkeringsplats och den handikappade medlemmen får överta handikapp platsen. Omflyttning sker baserat på tillgång av platser.

11 av platserna har elbilsladdning.
Dessa hyrs ut till ordinarie medlemmar tills dess att en elbilsägare har behov av platsen. Omflyttning sker baserat på tillgång av platser.

2 platser är MC platser.

P-Platserna kostar 325kr i månaden.
MC-platserna kostar 275kr i månaden.
Elbilsladdning debiteras separat (se info om elbilsladdning)

Kö till Parkeringsplatserna sköts av föreningen.

Du kan kontakta parkeringsansvarig genom ”kontakta oss” på hemsidan och välj ”parkeringsfrågor” uppge gärna mail och telefonnummer samt vilken lägenhet du bor i för att underlätta administrationen.

Post / Brevlåda (4)

Om du stöter på problem med att hämta ut ditt paket, tveka inte att kontakta styrelsen. Vi står redo att assistera dig.

Det förekommer tillfällen då posttjänsten lämnar brevpaket i postlådor som precis passar när lådans ram är öppen. När du sedan försöker öppna din egen mindre postlucka för att ta ut paketet, uppstår problemet att paketet är för stort för att passera.

Samtliga styrelsemedlemmar har nycklar till ramarna och kan därmed hjälpa till att plocka ut ditt paket om så behövs.

Detta inträffar i huvudsak när du beställer varor som levereras med ’varubrev’. Om du istället väljer leveransalternativet ’postpaket’, kan du få dem levererade till vår PostNord-paketbox på Hovstagränd 5.

Kontakta styrelsen så sätter vi dit en ”INGEN REKLAM”  eller ”INGEN REKLAM / INGA GRATISTIDNINGAR” på din postlåda.

Andra etiketter eller utformningar kommer tas bort.

För att byta eller lägga till / ta bort ett namn från din postlåda måste du kontakta styrelsen.

Namnet på brevlådan står inte bara i det synliga fältet utan även innanför ramen, enbart posten och styrelsen kommer åt dessa, det är därför inte tillåtet att ändra namn på postlådan själv då det andra namnfältet inte ändras.

Föreningen använder sig av en särskild graverad plastskylt för postlådorna, du får inte sätta egna dymo-lappar eller liknande på brevlådan.

De namn vi tillåter på postlådorna är;
*Ägaren/ägarna av lägenheten.
*Hushållet tillhörande medlemmar med annat efternamn.
*Fast inneboende skrivna på adressen.
*Företag tillhörande lägenhetsinnehavaren.
*Andrahandshyresgäster.

Namn vi inte tillåter på brevlådorna.
*Inneboende ej skrivna på adressen

Som standard står endast den/de personer som står som ägare av lägenheten på postlådan eftersom föreningen inte kan veta vilka fler som ska bo där än den som står på köpekontraktet.

Om du precis skaffat lägenheten och tycker det saknas ett namn behöver du därför kontakta styrelsen för att få dit ett annat namn.

Om en person avflyttat från din lägenhet (utanför försäljning)
Kontakta styrelsen så vi kan ta bort personens namn.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren annars måste du behålla den gamla nyckeln. Ska du byta lås på brevlådan måste du kontakta styrelsen först.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Renovering / Ombyggnad (3)

Nästan alla inre väggar i lägenheterna är icke-bärande oisolerade väggar byggda med stålregel med 1 gipsskiva. Det finns inga brandskyddskrav på väggarna i lägenheten.

Du får bygga om, riva och flytta dessa men det anses vara en väsentlig förändring av bostaden.

Med väsentlig förändring avses om man avsevärt ändrar bostadens utförande från hur det var från början, t.ex. uppföra nya väggar, flytta eller ta bort gamla, med mera.

Du måste då fylla i en ansökan till styrelsen med vad det är du avser ändra och få det godkänt innan du påbörjar arbetet. Detta godkänns i normala fall.

Anledningen till detta är att vi måste göra en bedömning om förändringen av bostaden påverkar ditt boende eller fastigheten. t.ex. man sätter upp en vägg som hindrar ventilationen i lägenheten.

ansökningsdokument för förändring av bostad kan du ladda ned här nedan

Ansökan_om_förändring_i_bostaden

Om du bara ska renovera ytskikt (golv, tak, vägg), fasta inventarier (köksstomme, handfat, fasta bänkar, m.m.) och vitvaror är det inget särskilt du behöver tänka på.

Vid arbete i badrum, särskilt tätskikt i badrummet är det viktigt att tänka på att anlita ett företag som är våtrumsbehörigt vid renoveringen. Tänk på att du själv är personligt ansvarig för om t.ex. tätskiktet inte är byggt korrekt och det börjar läcka vatten, även efter att du sålt din lägenhet (dolda fel), därför är det viktigt med ett korrekt utfört arbete och ett företag som kan lämna garantier på det.

Ändringar i bostaden som påverkar fastigheten
DVS ingrepp i bärande väggar, fasad, brandpelare, trycksatta vattenledningar, avlopp och ventilation får du uttryckligen inte göra om du inte först fått styrelsens godkännande att utföra arbetet.

Installation av motoriserad köksfläkt som är ansluten till ventilationen är förbjudet.

Endast i undantagsfall kommer ändringar som påverkar fastigheten att tillåtas.

Märket på våra kök är VEDUM.

OBS! Detta förutsätter att en tidigare ägare av din lägenhet inte har renoverat köket varpå vi inte har någon information om vad de har bytt till för kök.

Det går smidigt att byta ut trasiga eller skadade köksluckor från vedum genom att beställa nya från deras katalog. Vedums kundtjänst är mycket hjälpsamma och kan hjälpa dig hitta rätt dimension och färg på luckorna.

Det kostar inte mycket mer än att lacka om luckorna, och kan vara en billig åtgärd istället för att riva ut köket och bygga ett nytt.

Vill du passa på att förbättra ditt kök kan du även köpa soft-close gångjärn för skåpsluckorna och soft-close dämpare för besticklådorna  som Vedum säljer, en klar förbättring utan att behöva byta ut hela ditt kök. Finns i deras webbshop.

vedum hittar du på www.vedum.se

föreslagna uppgraderingar til ditt kök visas nedan

Säkerhet (16)

Om du behöver en ny tagg, vänligen kontakta styrelsen.

Vi har nya taggar tillgängliga i föreningens lager och kan snabbt ordna en ersättare. När du kontaktar oss angående en trasig tagg, inkludera gärna taggens nummer i din begäran. Detta nummer börjar med ”AVM” följt av en serie siffror.

Detta nummer är viktigt då vi ersätter den specifika taggen som har gått sönder.

Om numret inte är läsbart eller taggen inte längre finns behöver du ta alla andra taggar du har och gå till närmaste dörrläsare.
Där lägger du på alla taggar en och en med c:a 10 sekunders mellanrum.
Därefter meddelar du oss vilken dörrläsare du lagt på taggarna på.
Vi kan då ta bort och ersätta den som saknas.

OBSERVERA
om det framkommer att din tagg har gått sönder på grund av externa faktorer eller skada, kommer kostnaden för en ny tagg, 200 kr, att debiteras dig. Om inte, står föreningen för kostnaden av en ny tagg.

Ja

Föreningen har installerat kameraövervakningssystem i båda miljöhusen, trädgårdsförrådet samt gräsklipparförrådet.

Syftet med dessa övervakningskameror är att skydda föreningens egendom, upprätthålla ordning och för att förbättra säkerheten inom föreningens område.

För ytterligare information om hur vi hanterar den information som samlas in genom kameraövervakningen, vänligen referera till vår policy för dataskydd (GDPR).

Svaret är möjligtvis ja.

Om ditt implantat stöder Mifare eller Desfire, kan vi lägga till det i vårt system.

De flesta chip som idag är helt RFID-kompatibla är nästan alla EM-chip, och vi tillåter inte dessa på grund av deras osäkerhet och kloningsrisk.

xM1 ”magic” chipet är dock acceptabelt att lägga till i vårt system eftersom det är ett Mifare 1k-chip och har testats för användning med Axema.

För att lägga till ditt biochip i systemet, kontakta oss. Vi tar ut samma avgift för att lägga till biochip som vi gör för att lägga till egna taggar, det vill säga en avgift på 100 Kr.

Ja, Om du har ett passerkort från jobbet eller en annan tagg (t.ex. en Yale tagg) du vill kunna använda i föreningens dörrar går det bra, den måste bara läggas in i vårt system först.

Vårt system stödjer alla Mifare och Desfire ev1/ev2/ev3.
Det stödjer även EM taggar, men av säkerhetsskäl har vi beslutat att inte tillåta dessa i vårt system, är din tagg EM kommer den därför inte godkännas.

Om du är osäker på vad ditt kort har för teknik kan du alltid kontakta oss så kontrollerar vi det. De flesta företag idag använder Mifare.

Vi tar ut en kostnad om 100 Kr per tagg i programmeringsavgift. Avgiften debiteras på din månadskostnad.

Maila oss eller kontakta oss via kontaktformuläret för att beställa.

Föreningen har exklusiv kontroll över programmeringen och distributionen av passersystemets taggar. Taggarna har en hög säkerhetsstandard, är krypterade och utrustade med skydd mot kopiering.

Kostnaden för en ny tagg är 200 kr, vilket representerar tillverkningskostnaden. Denna avgift kommer att läggas till din månadsavgift.

För att komma i kontakt med oss, skicka ett mail eller använd kontaktformuläret på vår hemsida.

Om du har förlorat din tagg, om den har blivit stulen, eller om den har gått sönder, ber vi dig omedelbart meddela oss detta. Det är viktigt så att vi kan inaktivera taggen i vårt system och därmed förhindra obehörig tillgång.

Av säkerhetsskäl är våra huvudentréer konstant låsta.

För att öppna dörren kan du använda din personliga tagg, din lägenhetsnyckel, eller den tilldelade entrékoden.

Observera att entrékoden bara är aktiv från klockan 06:00 till 23:00.

För att komma in under de resterande tidpunkterna behöver du använda antingen din tagg eller lägenhetsnyckel.

(observera att lägenhetsnyckeln endast fungerar om du fortfarande har samma låssystem till din lägenhet som föreningen har, om du har bytt till annat nyckelsystem fungerar det ej)

Låsen till lägenhetsdörrarna är Assa TwinCombi med C10 servicelägesfunktion.

Låslära i Älvsjö har rätt att tillverka nycklar och cylindrar till vår förening och våra medlemmar. Det är endast lägenhetsinnehavaren som kan kopiera lägenhetsnyckeln. Låslära kan även hjälpa dig när du har problem med låset eller dörren.

När det gäller fel på dörrar till din lägenhet är det viktigt att veta vilket ansvar som ligger på vem, därför har vi sammanställt informationen nedan. Informationen grundar sig på vad som står i våra stadgar.

Medlemmen ansvarar för:
*lägenhetens dörrar och säkerhetsgrindar
*bågar, karmar, glas- och glaskassetter till fönster och dörrar.
*till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.

Föreningen ansvarar inte för något av ovan, men läs nedan.
*Bostadsrättshavaren svarar ej för åtgärder som utseendemässigt eller på annat sätt påverkar dörrarnas och fönsternas utsidor med undantag för utbyte av de till dörrarna och fönsterna hörande delarna.

I korthet kan man alltså säga att föreningen inte ansvarar för lägenhetsdörren, men har rätt att ställa krav på utseendet och typen av dörr och lås.

Här tar vi upp de vanligaste orsakerna och lösningarna till problem med låset.

Symptom: Låset är svårt eller omöjligt att vrida om. Det är trögt att föra in och ut nyckeln Det går inte att få in nyckeln alls.
Orsak: Låset har inte blivit smörjt på länge, eller det är smuts i låset, eller nyckeln är skadad/böjd.
Lösning: Smörj låset med en PTFE-olja, t.ex. Secwise eller assa abloys låsspray. Använd inte rostlösande olja som 5-56 eller liknande, även om det kanske fungerar för stunden orsakar du framtida problem med låset.
Kontrollera om nyckeln är skadad eller böjd, byt nyckel om det är det.
Kontrollera cylindern om det är smuts i den, rengör vid behov.

Symptom: Det knackar/hackar till i cylindern när jag vrider om nyckeln
Orsak: Stiften i cylindern är slitna
Lösning: Kortsiktig lösning, smörj cylindern, långsiktig lösning byt till en ny cylinder eller be en låssmed renovera cylindern, problemet kommer bara bli värre med tiden tills det inte går att vrida om alls.

Symptom: Ingenting händer när jag vrider på nyckeln, Jag måste vrida nyckeln flera gånger eller vrida den fram och tillbaka innan jag kan låsa upp låset
Orsak:
Cylindermedbringaren har gått sönder, eller låset sitter löst.
Lösning: Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Skruva ur cylindern och kontrollera medbringaren att den är hel. Byt medbringare om den är trasig.

Bilden förevisar medbringare C10 som kan gå sönder under oturliga omständigheter eller slitage.

 

 

Du får köpa vilket märke du vill, det viktigaste är att man har en brandvarnare som fungerar hemma.

Vi och försäkringsbolagen  rekommenderar följande två märken av vanliga branddetektorer; Deltronic och FireAngel.
Dessa är två märken som håller bra kvalité och det finns flera olika modeller att välja på.

FireAngel Wi-Safe2
Deltronic PX-1231

 

 

 

 

Andra märken som också håller bra kvalitet och är uppkopplade till smarta funktioner är bl.a. Fibaro och Netatmo

Fibaro
Netatmo

 

 

 

 

 

Om din bostad är över 72kvm rekommenderar vi att du skaffar minst 2st brandvarnare då en inte är tillräckligt för att täcka hela lägenheten.
Våra lägenheter har öppen planlösning så en detektor i hallen är tillräckligt för att täcka hela lägenheten om det är max en 3:a.

Om du behöver köpa 2st detektorer rekommenderar vi att du köper modeller som kan länkas ihop med varandra, detta är en funktion som möjligör att om en detektor larmar så larmar alla.

Deltronic PX-serien och FireAngel Wi-Safe2 är modeller som båda klarar av att länka samman flera brandvarnare.

Vill man köra smart home så kan man istället satsa på brandvarnare från Netatmo (wifi) eller Fibaro (zwave) som går att koppla till smarta husfunktioner.

 

Pelaren i vardagsrummet i alla lägenheter (förutom 1:orna och 2:orna)
är en s.k. brandpelare.

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand och höga temperaturer.

För att fastigheterna ska vara säkrade mot kollaps orsakad av brand finns det därför en brandpelare i stål målad i en speciellt brandbeständig och isolerande färg monterad i de flesta lägenheterna. Detta beror på hur våra fastigheter är konstruerade.

Pelaren är målad i en särskild brandskyddsfärg.

Brandpelare

Du får aldrig under några som helst omständigheter göra åverkan på brandpelaren i din lägenhet eller ta bort den.

Du får inte såga, borra, hacka , slipa eller på annat sätt skada pelaren eller ta bort färgen som sitter på den. Detta kan medföra fara för liv. 

Du får däremot tapetsera den, eller måla över den med vanlig färg.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Ja, Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) svarta accenter är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel. Vit, blank krom eller helt svart är inte tillåten.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är i låsklass 3 enligt SSF 3522 och är försäkringsgodkänt. Annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om låset du är intresserad av är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.
De enda låsen på vår lista nedan som är låsklass 3 är Yale Doorman L3 och ID LOCK 150.

Exempel på digitala dörrlås där du måste byta låskista:
Yale Doorman V2N (pinkod + tagg + app med extra modul)
Yale Doorman L3 (pinkod + tagg + bluetooth + wifi med yale connect bridge)
ID LOCK 150 (pinkod + tagg em/mifare + zwave)

Exempel på dörrlås där du inte behöver byta låskista
Yale Linus
(Bluetooth + wifi med yale connect bridge)
Glue Smart Lock (Bluetooth + wifi)

Värt att tänka på; Föreningens Taggar är av modellen MIFARE Desfire. Vill du använda samma tagg i lägenhetsdörren som till resten av föreningens dörrar behöver du ett dörrlås som stödjer det, vi känner idag inte till något dörrlås som klarar av Desfire taggar som inte är deras egna.
Däremot så har det visat sig att Yale taggar fungerar i föreningens system, Dessa måste dock registreras separat av oss till vårt system för att de ska fungera inom föreningen, om du vill registrera dina Yale taggar för access till övriga utrymmen i föreningen kostar detta 100 kr / ST i programmeringsavgift.

OBS VIKTIGT! LÄS DETTA OM YALE DOORMAN!
Installation av Yale Doorman kräver modifikation av dörrkarmen.

Installation av ID LOCK 150 fungerar utan modifikation.

Föreningen har Daloc S40 Säkerhetsdörrar monterade med ASSA 2000 låskista. Låskistan som medföljer Yale är av en nyare modell med hakregel som inte passar med de karmhål som finns i föreningens dörrkarmar.
Föreningens dörrkarmar är alltså inte förberedda för detta och man måste därmed skära ut en bit av hålen i karmen för att låset ska fungera.
Det följer en stolpe med i paketet men den ska  inte användas då den försvagar dörrkarmen som redan är av förstärkt modell.
Se bild nedan som förevisar vad som behöver tas bort.

Markerat område måste tas bort
så här ska det se ut när det är klart

Om du är det minsta osäker för hur du ska göra detta kräver vi att du anlitar en låssmed för att installera ditt nya lås så att du inte skadar föreningens egendom. Skadar du dörrkarmen kan du bli ersättningsskyldig.
Visa gärna låssmeden denna information.

Nedan ser du exempel på tillåtna färgkombinationer.

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 kommer du endast in med tagg och endast om du har en bokad tvättid.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

En tvättid som inte påbörjats inom 30 minuter från starttid kommer släppas för ombokning.

Du kan endast komma in i tvättstugan om du har en bokad tid.

Du kan komma in i tvättstugan upp till 15 minuter efter din bokade tid är avslutad.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren annars måste du behålla den gamla nyckeln. Ska du byta lås på brevlådan måste du kontakta styrelsen först.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Säljaren har ett ansvar att överlämna alla tillhörande nycklar, inklusive eventuella extranycklar, till köparen vid försäljningen. Det ligger i köparens intresse att vara vaksam och säkerställa att rätt antal nycklar överlämnas. Om antalet nycklar inte stämmer överens, har köparen rätt att begära ett låsbyte, vilket säljaren ska stå för kostnaden för.

Om du som köpare väljer att inte driva denna kostnad mot säljaren, kommer du att behöva betala för låsbytet själv.

Alla våra lägenhetsnycklar är skyddade mot kopiering och numrerade, vilket gör det enkelt att spåra hur många nycklar som har utfärdats för varje lägenhet.

Standarduppsättningen innefattar tre nycklar till varje lägenhet, numrerade 1, 2 och 3 på ena sidan, såvida inte fler nycklar har utfärdats.

Med tanke på att lägenheterna har funnits i flera år, kan det rimligtvis antas att vissa nycklar har tappats bort, gått sönder och ersatts under årens lopp. Om du till exempel har nyckelnummer 2, 3, 9 och 12, innebär det att minst 12 nycklar har utfärdats och att nummer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 11 saknas. Om denna mängd nycklar saknas, och du och säljaren inte kan redogöra för var de är, kan det vara klokt att byta ut låset.

Föreningen har inget krav på att du byter till ett lås som följer föreningens låsschema eftersom underhållsansvaret för låset ligger på medlemmarna. Men om du väljer ett annat nyckelsystem kommer du inte längre kunna använda lägenhetsnyckeln i ytterdörren, eller till postlådan samt att du inte kommer kunna lämna låset i serviceläge, det betyder att du kommer bli tvingad att vara hemma vid eventuella servicebesök.

Kontakta LåsLära, som kan hjälpa dig med processen att byta lås.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas på företaget nedan.

Låslära
www.laslara.se
Spikskogatan 6
125 47 ÄLVSJÖ
https://goo.gl/maps/y6dGGpUAqvn8RGUw7


Du betalar för nyckeln på plats.

*Du behöver ha med dig giltig legitimation när du kopierar nyckeln.
*Du behöver även ha med dig en avgiftsavi inte äldre än 3 månader där ditt namn framgår
*Du kan även ta med dig ditt köpekontrakt till lägenheten istället för en avgiftsavi

Om du har en trasig nyckel, kasta den inte!
Eftersom alla lägenhetsnycklarna är numrerade så kan du förnya samma nummer så länge du har kvar den trasiga nyckeln, om du slänger den kommer en nyckel saknas i serien, vilket kan leda till att du får betala för ett låsbyte vid en framtida försäljning av lägenheten.

Ja

Du behöver inte någon särskild tillåtelse från styrelsen för att kopiera dina lägenhetsnycklar och du får göra hur många kopior du vill.
Däremot är nycklarna kopieringsskyddade vilket gör att endast ägaren kan göra nya kopior.

För mer information läs ”var kan jag kopiera min lägenhetsnyckel

Om du däremot vill byta låset i dörren kräver föreningen vid ett låsbyte att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.
Enklast är då att kontakta oss och meddela att du behöver byta låsen, vi kan då lägga en beställning till låslära så att det blir rätt

Du får byta till ett digitalt lägenhetslås om du vill. Se avsnittet om digitala dörrlås. Originalcylindrarna ska sparas vid ett sådant byte.

Störning (2)

Föreningens ordningsregler för oljud kan du läsa här nedan.
se även ”ordningsregler

”Störande ljud ska undvikas vardagar mellan kl. 22:00 till 07:00, helgdagar 23:00 till 09:00.
Till detta räknas högljudda skrik, hög volym på musikanläggning, TV, Fester, mm.
Fester och evenemang som kan antas hålla på under dessa tider, skall föraviseras övriga boende som kan tänkas störas av det.
Borrmaskin och andra vibrationsgenererande verktyg som kan orsaka stomljud (vibrationer i fastigheten) får endast användas mellan kl. 08:00 och 17:00.

Dessa regler är ett förtydligande under vilka tider som störningar inte tolereras, under övriga tider ska man fortfarande i möjligaste mån inte störa sin granne med höga ljud eller oväsende om det kan undvikas.”

När en störning uppstår begär vi att du först och främst har försökt lösa problemet genom att prata direkt med din granne.

Exempel på störningar kan vara att någon festar långt in på natten/morgonen och för mycket oväsende, övervattnar på balkongen så att det rinner ned, fimpar på din uteplats eller att någon spelar alldeles för hög musik.

Vad som är viktigt att tänka på är att störning kan betyda olika saker för olika människor och vissa former av störning måste man tolerera.
Lagen tar inte hänsyn till personliga förutsättningar och störningen måste alltid bedömas objektivt.
Vid allvarliga störningar som bråk, hot eller kriminella handlingar, ring alltid Polisen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om det förekommer allt för ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning. I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.

Det går normalt att dela in störningarna i två huvudgrupper.

Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete eller duschande, matlagning eller andra vardagssysslor som utförs nattetid.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis ”levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, hundskall, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan.

Om du vill få en bra dialog med din granne och kanske lösa det som du upplever är ett problem är det alltid bra att prata med dem.

I många fall kan det vara så att din granne helt enkelt inte tänkt på att deras beteende har stört andra grannar.

Om du har pratat med din granne och försökt lösa problemet men de struntar i vad du tycker och fortsätter med störningen är det nu dags att kontakta styrelsen så tar vi kontakt med den boende för att reda ut problemet.

För att underlätta styrelsens arbete är det bra om du fört anteckningar på datum, klockslag och vilken typ av störning som varit, om du inte redan antecknat detta är det bra om du börjar nu. Det går även att ladda ner en störningsjournal under dokument.

Lägenheterna i våra fastigheter är väldigt bra ljudisolerade, långt över  vad som räknas som normal standard. Vilket gör att det nästan uteslutande är stomljud som överförs mellan lägenheter. Dvs borrning, bilning, hamrande osv. I vissa fall kan  centrifiguringscykeln i en tvättmaskin orsaka ett visst ljud in till annan lägenhet men ljudet är oftast på så låg nivå pga isoleringen att det inte kan tillräknas som störning i våra fastigheter.

Men har man balkongdörr eller fönster öppna så hörs ljud utifrån mycket mer, i sådana fall kan man stänga dem och se om ljudet minskar.
Samma sak gäller om man skapar höga ljud, t.ex. musik i sin lägenhet. Har du fönster och dörrar öppna åker mycket av ljudet ut ur lägenheten genom dessa, vill man inte störa sina grannar är det bra om man har möjlighet att stänga fönster och balkongdörr medan man lyssnar på musiken.

Som en avslutande del vill vi även passa på att nämna att under vissa helger och helgdagar är det rimligt med tolerans att fester och oväsen kan förekomma till sent på kvällarna.
Högtidshelger brukar oftast inkludera Julafton, Nyårsafton, Påskhelgen Valborgsmässoafton, Kristihimmelsfärd och Midsommarafton.

Vi kommer uppdatera denna artikel allteftersom nya bestämmelser för ljudstörningar fastställs av föreningen och vi inte bara bedömer utifrån bostadsrättslagens riktlinjer.

Det finns tyvärr inte mycket du kan göra åt situationen.

Enligt våra ordningsregler, våra stadgar samt svensk lagstiftning är det inte förbjudet att röka på balkongen. Och det finns inget vi kan göra för att ändra på det.

Det betyder att rökning på balkongen inte klassas som en störning, vilket understöds av flera juridiska prejudikat som bekräftar den uttryckliga rättigheten att röka på ens egen balkong, oavsett om grannar upplever det som störande.

Du måste alltså tolerera att din granne röker på balkongen eftersom det är deras lagliga rättighet att göra det.

Det ska dock noteras att våra ordningsregler betonar vikten av att visa hänsyn till grannar när man röker på balkongen. Det innebär att det inte är godtagbart att slänga aska eller fimpa på någon annans balkong eller uteplats.

Om det finns meningsskiljaktigheter med grannar uppmanas du att först föra en dialog med personen och försöka lösa eventuella problem på detta sätt.

Föreningen involverar sig endast i boendes förehavanden under mycket speciella omständigheter.

Trapphus / Entré (6)

Om du behöver en ny tagg, vänligen kontakta styrelsen.

Vi har nya taggar tillgängliga i föreningens lager och kan snabbt ordna en ersättare. När du kontaktar oss angående en trasig tagg, inkludera gärna taggens nummer i din begäran. Detta nummer börjar med ”AVM” följt av en serie siffror.

Detta nummer är viktigt då vi ersätter den specifika taggen som har gått sönder.

Om numret inte är läsbart eller taggen inte längre finns behöver du ta alla andra taggar du har och gå till närmaste dörrläsare.
Där lägger du på alla taggar en och en med c:a 10 sekunders mellanrum.
Därefter meddelar du oss vilken dörrläsare du lagt på taggarna på.
Vi kan då ta bort och ersätta den som saknas.

OBSERVERA
om det framkommer att din tagg har gått sönder på grund av externa faktorer eller skada, kommer kostnaden för en ny tagg, 200 kr, att debiteras dig. Om inte, står föreningen för kostnaden av en ny tagg.

Av säkerhetsskäl är våra huvudentréer konstant låsta.

För att öppna dörren kan du använda din personliga tagg, din lägenhetsnyckel, eller den tilldelade entrékoden.

Observera att entrékoden bara är aktiv från klockan 06:00 till 23:00.

För att komma in under de resterande tidpunkterna behöver du använda antingen din tagg eller lägenhetsnyckel.

(observera att lägenhetsnyckeln endast fungerar om du fortfarande har samma låssystem till din lägenhet som föreningen har, om du har bytt till annat nyckelsystem fungerar det ej)

Kontakta styrelsen så sätter vi dit en ”INGEN REKLAM”  eller ”INGEN REKLAM / INGA GRATISTIDNINGAR” på din postlåda.

Andra etiketter eller utformningar kommer tas bort.

För att byta eller lägga till / ta bort ett namn från din postlåda måste du kontakta styrelsen.

Namnet på brevlådan står inte bara i det synliga fältet utan även innanför ramen, enbart posten och styrelsen kommer åt dessa, det är därför inte tillåtet att ändra namn på postlådan själv då det andra namnfältet inte ändras.

Föreningen använder sig av en särskild graverad plastskylt för postlådorna, du får inte sätta egna dymo-lappar eller liknande på brevlådan.

De namn vi tillåter på postlådorna är;
*Ägaren/ägarna av lägenheten.
*Hushållet tillhörande medlemmar med annat efternamn.
*Fast inneboende skrivna på adressen.
*Företag tillhörande lägenhetsinnehavaren.
*Andrahandshyresgäster.

Namn vi inte tillåter på brevlådorna.
*Inneboende ej skrivna på adressen

Som standard står endast den/de personer som står som ägare av lägenheten på postlådan eftersom föreningen inte kan veta vilka fler som ska bo där än den som står på köpekontraktet.

Om du precis skaffat lägenheten och tycker det saknas ett namn behöver du därför kontakta styrelsen för att få dit ett annat namn.

Om en person avflyttat från din lägenhet (utanför försäljning)
Kontakta styrelsen så vi kan ta bort personens namn.

Felanmäl det till styrelsen.

Det kan du göra direkt här på hemsidan under ”kontakta oss”, via vår mail eller per telefon.

Det är Kone som har hand om våra hissar.

Men du kan inte själv felanmäla till Kone.

Kontakta styrelsen, även om felet har varit i flera dagar är det inte säkert någon har felanmält det till oss.

Enklast är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Kontaktuppgifter om mail finns även i din trappuppgång.

Det går också bra att ringa på våra telefontider.

Tvättstuga (8)

Gå till tvättbokningstavlan utanför tvättstugan i Hovstagränd 9.

Lägg på din tagg på taggläsaren på bokningstavlan

Du ser nu bilden nedan, där klickar du på ”Inställningar”

När du klickar på inställningar får du två val ”ändra e-post” och ”ändra lösenord”

Du behöver klicka på varje val och fylla i uppgifterna.

Skriv in din e-post och tryck OK.

Skriv in ditt lösenord och tryck OK.

KLART!

Du kan nu boka din tvättid på internet på bokning.angssatra.se eller på ”Tvättbokning” i menyn på hemsidan.

 

För att boka tvättstugan på internet går du till

bokning.angssatra.se eller via vår hemsida i menyn ”tvättbokning”

där loggar du in med den mail och lösenord som du valt på bokningstavlan.

För instruktion hur du registrerar dig för internetbokning gå till ”hur registrerar jag mig för internetbokning?”

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 kommer du endast in med tagg och endast om du har en bokad tvättid.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

En tvättid som inte påbörjats inom 30 minuter från starttid kommer släppas för ombokning.

Du kan endast komma in i tvättstugan om du har en bokad tid.

Du kan komma in i tvättstugan upp till 15 minuter efter din bokade tid är avslutad.

Kontakta styrelsen, även om felet har varit i flera dagar är det inte säkert någon har felanmält det till oss, sitter det ingen lapp från styrelsen på maskinen är den förmodligen inte felanmäld.

Om det sitter en lapp på maskinen som är undertecknad styrelsen att service är beställd så är den redan felanmäld och du behöver inte anmäla den igen.

Enklast är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Kontaktuppgifter om mail finns även i din trappuppgång.

Det går också bra att ringa på våra telefontider.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

På bokningstavlan lägger du på din tagg.

På internetbokningen loggar du in med e-post och lösenord du valt tidigare.

Du klickar sen på valfri ledig tid och väljer boka.
Du kan även avboka en redan bokad tid.

 

Om du inte inleder din tvättid inom 30 minuter från dess start släpps din bokning, och tvättiden blir tillgänglig för ombokning.

Detta innebär att om du inte påbörjar din tvättid inom den angivna tidsramen kan en annan medlem utnyttja tiden.

Syftet med denna policy är att förhindra att tvättstugan står oanvänd under högtrafikerade tvättider. Vi vill uppmuntra effektiv användning och tillgänglighet för alla medlemmar.

Rengöringen av tvättstugan hanteras av ett professionellt städföretag, anlitat av föreningen, som utför veckovisa städrundor i enlighet med fastställda städinstruktioner.

Detta sker parallellt med att varje enskild användare av tvättstugan ansvarar för att upprätthålla dess renhet efter eget bruk.

Användarna förväntas bland annat tömma torktumlarens filter efter varje användning och se till att inget skräp lämnas kvar. Vi uppmanar alla att bidra till en ren och behaglig tvättmiljö.

Föreningen tillåter användning av grovtvättstugan upp till två gånger per månad.

Sedan föreningen grundades, har det varit bestämt att medlemmarna kan använda grovtvättstugan maximalt två gånger inom en 30-dagars period. Under en tidsram av 60 dagar kan du ha upp till fyra aktiva bokningar, men endast två av dessa får ske inom en enskild 30-dagarsperiod.

Alla lägenheter levererades ursprungligen med tvättmaskin och torktumlare som standard. Grovtvättstugan är inte avsedd att ersätta dessa faciliteter för den vanliga tvätten, utan ska primärt användas för att tvätta större föremål som mattor och andra objekt som normalt inte kan hanteras av en standardtvättmaskin. Grovtvättstugan är också tillgänglig för dem som bor i enrumslägenheter och inte har direkt tillgång till en torktumlare.

Tillträde till tvättstugan är elektroniskt kontrollerat, och eventuellt missbruk kommer att tas på största allvar.

Uthyrning (3)

För att ansöka om andrahandsuthyrning logga in på Nabos hemsida.
www.nabo.se

När du är inloggad klickar du på ”Din Lägenhet/Lokal” i menyn till vänster.

Då öppnas information om din lägenhet därefter klickar du på ”Ansökan om Andrahandsuthyrning”

Fyll sen i informationen i ansökan.

NOTERA DETTA! INNAN DU LÄMNAR IN DIN ANSÖKAN

Vid intresse av att hyra ut din bostadsrätt i andra hand, uppmanar vi dig att först ta kontakt med oss i styrelsen. Vi vill påpeka att regelverket kring andrahandsuthyrning är mycket specifikt och även om reglerna för bostadsrätt är något mer flexibla än för hyresrätter, är det ändå fördelaktigt att först diskutera dina skäl med oss innan du inkommer med din ansökan. Genom att göra så kan vi förhindra att ansökningar med ogiltiga skäl skickas in, vilka senare kan behöva tas upp i hyresnämnden för avslag. Om det skulle vara så att dina skäl är ogiltiga kan du fortfarande välja att skicka in en ansökan för att få det prövat i hyresnämnden, men vi uppmuntrar till dialog först.

Vissa skäl för avslag är mycket klara, till exempel andrahandsuthyrning via AirBnB (eller någon annan form av kommersiell uthyrning), uthyrning på grund av att lägenheten inte säljs (i dessa fall är uthyrning endast godkänd i totalt ett år), eller om lägenheten har hyrts ut för länge (maximalt två år i totalt), bland annat.

Regler för upplåtelse av lägenhet i andra hand

1. Reglerna är desamma oavsett om lägenheten hyrs eller lånas ut.

2. En fullständigt ifylld ansökan ska lämnas till styrelsen senast 2 månader
före den planerade uthyrningen.

3. Uthyrningen måste vara tidsbestämd. Minst tre månader och max ett år
med möjlighet att förlänga 1 år till efter ny ansökan.

4. Det måste vara samma hyresgäst under kontraktstiden.

5. Hyresavgift till bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning är 10 % på prisbasbeloppet per år enligt föreningens stadgar § 18.

6. Skäl till uthyrningen ska anges i ansökan.

7. Den som hyr ut är ansvarig för att medlemsavgift och hyresavgift betalas
senast den sista varje månad.

8. Airbnb eller motsvarande är inte tillåtet i Brf Ängssätra.

9. Det åligger bostadsrättshavaren att informera hyresgästen om innehållet i
föreningens stadgar och ordningsregler.

10. Ett tillstånd för andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor enligt
stadgarna § 24.

11. Om bostadsrättshavaren inte är nåbar under uthyrningsperioden kan det
vara lämpligt med en utomstående kontaktperson med fullmakt från
bostadsrättshavaren.

2022-08-28

(Uppdaterat 2023-01-17)
1 Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kronor
10% av PBB fördelat på 12 månader motsvarar 438 kronor per månad

Nej, Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand.

Det är avtalat i ditt kontrakt för din parkeringsplats att du inte får hyra ut den.

Om du hyr ut din parkeringsplats i andra hand kan ditt parkeringskontrakt med Föreningen bli uppsagt med omedelbar verkan. Du förlorar då rätten till parkeringsplatsen.

Enda undantaget är om du hyr ut din bostad i andra hand, då får parkeringsplatsen ingå som en del i uthyrningen av bostaden till samma hyresgäst som hyr bostaden.

OBSERVERA att du endast får hyra ut din bostad om du ansökt om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Föreningen och fått godkänt för detta.

Värme / Ventilation (4)

Våra byggnader är utformade med utmärkt isolering. Under vintermånaderna är detta fördelaktigt, men på sommaren kan det leda till överhettning i lägenheterna, särskilt i kombination med de stora fönstren vid balkongerna.

En betydande faktor till varför det blir varmt i lägenheterna under sommarhalvåret är den stora mängden solljus som kommer in genom balkongfönstren. Detta värmer upp inomhusmiljön, och den effektiva isoleringen behåller sedan denna värme.

För att lindra detta problem finns det olika strategier som kan tillämpas:

 • Installation av persienner på fönstren.
 • Sätt upp lameller eller någon form av solskydd vid balkongfönstren.
 • Om du har en markis, använd den för att skugga.
 • Applicering av solfilm på fönstren.
 • Användning av en portabel luftkonditionering, även känd som en ”kylpingvin”.
 • Installation av en fast installerad luftvärmepump som godkänts av föreningen (mer information kommer senare).

Solfilm har visat sig vara det effektivaste sättet att minska värmeökningen inomhus. Emellertid kan det vara dyrt att installera, och om du försöker göra det själv kan det bli fel om du inte är bekant med processen.

Solfilm har visat sig kunna sänka inomhustemperaturen med runt 4 grader. Till exempel, på en dag då utomhustemperaturen nådde 31 grader under soliga förhållanden, steg inomhustemperaturen endast till 27,1 grader som mest.

Det mest direkta sättet att sänka temperaturen i lägenheten under sommaren är att använda en fast installerad luftvärmepump eller en portabel AC-enhet.

För närvarande arbetar föreningen aktivt med att hitta en effektiv lösning för fast installation av luftvärmepumpar i våra lägenheter, för dem som önskar detta alternativ.

OVK, Eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav,
kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller och att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i vår entré.

Vad du som boende bör tänka på inför en OVK är följande.

Har du gjort någon ändring i badrum eller kök som påverkar ventilationen i fastigheten? Har din spiskåpa slutat fungera som den ska? Har du bytt till någon annan typ av motoriserad köksfläkt som du kopplat in på ventilationen?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor kan du ställas ekonomiskt ansvarig för åtgärden som behövs göras vid en OVK om du fått en anmärkning och du gjort dig skyldig till att försämra eller negativt påverka fastighetens ventilation genom en aktiv handling eller undlåtelse att utföra underhåll av din bostad som du ansvarar för enligt stadgarna.

Exempel på där du ställs ekonomiskt ansvarig kan vara t.ex. att du har en trasig spiskåpa som saknar forceringsfunktion eller grundflöde och du har inte bytt eller reparerat den innan OVK utförs. Eller att du har bytt till en motoriserad fläkt som du kopplat in i ventilationssystemet.
Andra exempel kan vara att du byggt om ditt badrum och bytt ventilationsdon till ett som inte är godkänt, eller att du skruvat på den själv så att det blir fel luftflöde. Man får inte justera ventilationsdon själv eftersom det är viktigt att rätt luftflöde finns i dessa, och de ska vara injusterade efter de projekterade ventilationskrav som finns.

Normalt står föreningen för kostnader som gäller ventilationssystemet som helhet. DVS själva besiktningen av fastigheterna och lägenheternas ventilation, eventuell rengöring av kanaler i ventilationssystemet och eventuell injustering av ventilationsdon i din lägenhet som kan behövas göras.

Du som boende står för kostnader där ansvaret ligger på dig och där du inte uppfyllt din del i ditt underhållsansvar, t.ex. undlåtit att reparera eller byta en trasig spiskåpa, eller där det är tydligt att du har gjort åverkan eller ändrat på ventilationen i din bostad och att det ger en besiktningsanmärkning vid OVK:n

Besiktningsanmärkningar kan vara av två typer. en 1:a eller en 2:a. Ungefär som på bilbesiktningen.
En 1:a är en anmärkning som behöver åtgärdas tills nästa OVK, den behöver inte ombesiktigas.
En 2:a är en anmärkning som skyndsamt ska åtgärdas och som därefter måste ombesiktigas av en certifierad kontrollant för att bli godkänd.

Exempel på en 1:a kan vara att vredet på din spiskåpa är trasigt.
Exempel på en 2:a kan vara otillräckligt luftflöde i badrum, eller en trasig spiskåpa

Om en ombesiktning behöver utföras för att du fått ett nedslag brukar föreningen erbjuda att åtgärda felet åt dig på din bekostnad, eller att du åtgärdar felet själv. I vissa fall kan även föreningen erbjuda att åtgärda felet utan att det sker på din bekostnad. Du får alltid information om vad som gäller vid respektive tillfälle.

Normalt kostar återbesiktningen pengar och du som ansvarig lägenhetsinnehavare debiteras normalt detta, men det är något som kan variera beroende på vilket beslut styrelsen har tagit vid respektive OVK.

Krav på att släppa in ventilationstekniker.
Du kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag samt stadgarna har rätt att utföra sådan åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Debitering om du inte släppt in tekniker vid ett föraviserat besök.
Du blir normalt debiterad för ett återbesök om ventilationsteknikern inte kan komma in i din lägenhet vid ett föraviserat besök.

Du kan inte vägra en åtgärd
Anmärkningar som måste åtgärdas enligt OVK kan inte vägras. Om du inte vill utföra dem själv och inte vill att föreningen ska göra det, eller vägrar släppa in en tekniker så att åtgärden inte kan utföras, kommer åtgärden att genomföras med tvång genom handräckning av kronofogden. Skulle en sådan tvångsåtgärd behöva tas kommer du även få en skriftlig varning som i slutändan kan leda till att du blir av med ditt medlemskap i föreningen och att din lägenhet tvångsförsäljs.

Om du har original spiskåpa Franke så har den ingen fläkt, det är ett spjäll som öppnas med en timer. Huset har en centralt styrd fläkt som styrs genom att mäta trycket i ventilationsrören, din lägenhet har alltså alltid en garanterad ventilation.

För att felsöka kan du följa förslagen nedan. (observera att viss humor förekommer)

Punkt 1a. Har du vridit på timervredet för att öppna spjället när du lagar mat?
Om inte, gör det. Annars är spjället stängt.

Punkt 1b. Flyttade du från villa till bostadsrätt? Då kommer du vara chockad över skillnaden mellan den TurboBoostMega 5000 fläkten du hade i ditt villakök och spiskåpan som finns i din lägenhet.
Även om det inte verkar så, framför allt för att den inte låter i 80 decibel, så fungerar spiskåpan precis som den ska göra, med ett osuppfång på 75%. Man kan funktionstesta detta genom att ta ett A4 papper och hålla det mot fettfiltret. När du vrider på vredet ska pappret fastna mot fettfiltret av sugkraften från spiskåpan, men inte, eller knappt när spjället är stängt.

Punkt 1c. Har du uppsamplingskåpa på din spiskåpa? Med uppsamlingskåpa menar man de där metallkanterna under med glas framtill som går ner 5-10cm under spiskåpan.
Som namnet antyder är funktionen den fyller att samla upp matoset så att spiskåpan har en möjlighet att suga åt sig allt, innan matoset sprider sig i resten av köket.
Har du en spiskåpa som saknar uppsamlingskåpa ökar mängden matos som åker ut i lägenheten markant.

Punkt 2. Du har vridit på timern, inte bott i villa och uppsamlingskåpan sitter där den ska, men det går ändå ingen luft genom spiskåpan.
Har du kontrollerat att spjället faktiskt öppnar sig när du vrider på timervredet på spiskåpan?
Om du tar bort fettfiltret under spiskåpan kan du titta upp underifrån och se om det rör sig när du vrider på vredet, om spjället inte öppnar sig är ditt spjäll, styrarmen eller vred trasigt, och du behöver då laga din spiskåpa, eller byta ut den mot en ny.

Punkt 3. Spjället öppnar sig men det verkar inte sugas nån luft ändå.
Du måste nu kontrollera dina inluftventiler till lägenheten.
För att luft ska kunna åka ut genom dina ventilationsrör krävs också att luft kan komma in i lägenheten.

Alla lägenheter är utrustade med fönsterventiler med diffusor som har ljuddämpande skumgummikassetter, det är där luften kommer in.

Fönsterventilerna har två lägen, 10% öppna eller helt öppna.

Fönsterventilerna ska normalt alltid vara helt öppna, endast när det finns risk för kemikaliespill eller dylikt i området utanför bör du stänga ventilerna.
Om du har alla fönsterventilerna stängda så kan inte tillräckligt med luft komma in i lägenheten, och då fungerar även köksfläkten dåligt, eftersom du skurit av 90% av allt luftflöde in i lägenheten.

Luften vill alltid komma in på något sätt, har du kanske svarta strimmor längs med taket mellan vägg och tak? det är indikationer på att dina luftventiler är stängda eller inte fungerar som de ska.

Om luftventilerna är helt öppna och det ändå inte kommer någon luft, kan det vara dags att kontrollera om du har stopp i ventilerna.

För att testa detta kan du öppna t.ex. balkongdörren och se om spiskåpan suger bättre.

Punkt 5. om du testat alla punkterna ovanför, och det fortfarande inte är någon ventilation i spiskåpan med balkongdörren öppen, och du är säker på att det inte är strömavbrott i fastigheten. Kontakta styrelsen så ska vi försöka hjälpa till.

Som bostadsrättsinnehavare står du själv för underhållet av alla inre ytor och utrustning i ditt hem. Du måste således anlita någon för egen kostnad, eller själv byta ut fläkten mot en ny, eller laga den du har.

Köksfläkten i våra lägenheter är inte en fläkt. Det är en spiskåpa med ett spjäll som öppnas och stängs med en timer.
Man får inte installera en motoriserad köksfläkt i våra lägenheter.
Fastigheten har ett centralstyrt ventilationssystem som kan ta skada av det.
Om du har monterat en motoriserad köksfläkt i ditt kök kan du vid en kontroll bli tvingad att byta ut den.

Modellen som är installerad i våra lägenheter är av Modellen Franke F251, 60cm. den tillverkas inte längre. Modellerna som ersätter den heter Franke Futurum Classic och Franke Futurum Spirit.
Vill man istället ha en annan spiskåpa så finns det ett flertal märken att välja mellan. OBSERVERA, denna information stämmer bara om inte du eller tidigare ägare har byggt om köket. Om köket är ombyggt kan vi inte svara på vad du har för utrustning.

Franke F251 60cm

Tillbehör till spiskåpan Franke är Trumsats Franke 1,3M Ø 125/DIAM och metalltrådsfilter F200-serien.
Om du vet vad du gör kan du byta ut endast spjälldelen, eftersom det oftast är den som går sönder eller fastnar. Men då de flesta franke spiskåpor håller i runt 10-15 år innan det är några problem med dem och en ny endast kostar c:a 1300kr kan det kännas bättre att byta hela spiskåpan istället eftersom de oftast efter så många år är avsevärt smutsiga.

Metalltrådsfilter till F200-SerienFranke trumsats 125mm

Om du ska byta spiskåpan mot en ny rekommenderar vi att du även byter ut hela trumsatsen till spiskåpan då mycket matfett och dylikt fastnar i denna. Vill du inte använda dig av Frankes trumsats går det bra att köpa separat trumma så länge den är max 130mm i diameter, det finns många bra alternativ som är dubbelfolierade.

Du kan även passa på att köpa till ett metalltrådsfilter som är bättre än det polyesterfilter som medföljer spiskåpan som standard.

Spiskåporna och tillbehören finns att köpa både på Bauhaus, ELON och på ett flertal internetbutiker som t.ex. ByggHemma.

Monteringen av spiskåpan är endast med 4st skruvar, de är antingen iskruvade undertill genom 4 hål i spiskåpans kanter, eller, som vi upptäckt att man gjort  i vissa lägenheter, där man skruvat fast den från sidorna på skåpen genom metallen på spiskåpan.

OBSERVERA att om du byter ut spiskåpan är det viktigt att du kollar vad spjället på din gamla spiskåpa står inställt på och ställer in samma det på den nya, så att du får rätt grundflöde på ventilationen i lägenheten. Ställ in den nya exakt likadant som den gamla. Nedan finns en länk till injustering och manual till spiskåpan.
Är du osäker på hur man gör detta kontakta styrelsen, det är viktigt att grundflödet i din ventilation är rätt inställd, det kontrolleras bara vart 6:e år.

Franke F251 Manual och injustering

Vatten / Avlopp (6)

Om det plötsligt börjar lukta avlopp i ditt badrum beror det mest troligt på någon av följande 4 saker.

Vattenlåset sluter inte tätt mot brunnen.
Lösning: Pröva att trycka ner vattenlåset ordentligt i brunnen, om det sluter tätt ska det vara lite motstånd när man trycker ner den, om den sitter löst har du inte tryckt ner den ordentligt, eller så har du vänt vattenlåset åt fel håll.
Alternativt är gummipackningen dålig på vattenlåset och det läcker luft igenom packningen. Om gummipackningen inte tätar ordentligt, köp ett nytt vattenlås.
Om den inte går ner ordentligt i brunnen är den vänd åt fel håll, handtaget ska vara i samma riktning som hålet i brunnen, detta är ett av de vanligaste felen till lukt i badrummet.
Se information längre ned.

Du har inte rensat vattenlåset.
Lösning: Lyft upp vattenlåset och rensa det, spola även rent i själva brunnen då det kan ha bildats slam och hårrester i själva brunnen om vattenlåset varit igensatt, plocka isär vattenlåset och rengör ordentligt. Återmontera. Sätt i vattenlåset åt rätt håll.

Du har inte rensat det stående vattenlåset till tvättmaskinen (gäller 1:orna).
Lösning: Ettorna har ett separat s.k. stående vattenlås till tvättmaskinen, detta glöms ofta bort och de flesta rensar aldrig dessa. Efter åratal av tvättande kan det uppstå dåliga lukter från vattenlåset.
Vattenlåset sitter i golvet rakt nedanför avloppsröret som tvättmaskinen är kopplat till. lyft upp vattenlåset och rengör, återmontera.

Anslutningsmuffen i golvet till handfatets avloppsrör sitter löst.
Lösning: Lyft på plastkåpan som sitter vid golvet under handfatet, du ska nu se en tjock gummiring som det mindre röret från handfatet går in i, denna gummiring ska sitta tätt emot röret i golvet eftersom den ska täta mellan två olika rörstorlekar, om den inte gör det kan det uppstå lukt därifrån.
se bild på muffen nedan.

Har du fortfarande luktproblem i badrummet efter att du prövat dessa åtgärder kontakta styrelsen så kanske vi kan hjälpa till.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast.

De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus Vattenlåsinsats RAN finns att köpa på alla välsorterade hemmafix butiker. Den finns både i plast och i rostfritt stål. Om vattenlåset har blivit för ofräscht eller inte sluter tätt längre rekommenderar vi att du köper en ny. Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar

Om du bara ska renovera ytskikt (golv, tak, vägg), fasta inventarier (köksstomme, handfat, fasta bänkar, m.m.) och vitvaror är det inget särskilt du behöver tänka på.

Vid arbete i badrum, särskilt tätskikt i badrummet är det viktigt att tänka på att anlita ett företag som är våtrumsbehörigt vid renoveringen. Tänk på att du själv är personligt ansvarig för om t.ex. tätskiktet inte är byggt korrekt och det börjar läcka vatten, även efter att du sålt din lägenhet (dolda fel), därför är det viktigt med ett korrekt utfört arbete och ett företag som kan lämna garantier på det.

Ändringar i bostaden som påverkar fastigheten
DVS ingrepp i bärande väggar, fasad, brandpelare, trycksatta vattenledningar, avlopp och ventilation får du uttryckligen inte göra om du inte först fått styrelsens godkännande att utföra arbetet.

Installation av motoriserad köksfläkt som är ansluten till ventilationen är förbjudet.

Endast i undantagsfall kommer ändringar som påverkar fastigheten att tillåtas.

Om din kran droppar när den är avstängd, du enbart får kall- eller varmvatten, eller om kranens handtag är trögt att vrida på. Då är det förmodligen en kolv inuti kranen som gått sönder eller är dålig. Den behöver då bytas ut. Det är något du lätt kan göra själv om du är lite händig. Men tänk på att du själv är ansvarig om något skulle gå fel.

Denna guide riktar sig till Mora Temp ESS kranar (kök och badrum) som installerades i lägenheterna när de byggdes, har du eller nån annan byggt om eller bytt blandare till annan modell eller märke i din lägenhet så kan vi inte hjälpa dig.

Mora Temp ESS som vi har är en utgången modell hos Mora, det säljs dock fortfarande nyare versioner av den, och det finns gott om reservdelar då det är en väldigt populär modell från ett etablerat märke.

För att åtgärda ditt problem behöver du först köpa en kolvsats till din blandare.
Dessa heter Mora ventilhylsa + kolv 020 ESS och brukar kosta runt 300kr, andra namn kan vara kolv/ventil sats. Samma kolvsats gäller för alla mora temp blandare oavsett om det är för köket eller badrummet.
En nyare modell av insatsen till andra modeller av Mora och även FM Mattsson är insats till 9000-serien.

Mora Temp insats
FM Matsson insats 9000

Det går även att köpa delarna lösa eller bara köpa kolven separat, men det är bäst att byta både kolv, hylsa och mässingspackning samtidigt, de säljs oftast tillsammans i ett paket, och du hittar dem i alla välsorterade hemmafixbutiker, men bästa priserna hittar du på internet.

Det finns en instruktion med i förpackningen hur man byter men vi har även en instruktionsvideo som du kan titta på nedan.

OBS! Tänk på att du är själv ansvarig för vad du gör och får stå för de ekonomiska konsekvenserna om du gör något fel och orsakar t.ex. en vattenläcka i lägenheten pga felaktig installation. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra, anlita ett proffs.

Instruktionsvideon är gjord för kökskranen men exakt samma metod gäller för badrumskranen.

Har Läckan Åtgärdats?

Omedelbara Åtgärder vid Okontrollerade Läckor

Om du upplever en pågående läcka som du inte kan hantera själv, ring omedelbart till Dygnet Fastighetsjour på 08 – 18 60 00. Snabb insats är avgörande för att minimera ytterligare skador.

Anmälan av Vattenskada

Kontakta Styrelsen

Om du har drabbats av en vattenskada, oavsett orsak (t.ex. läckage från diskmaskin, sprucket rör, avlopp från radiator som lossnat, skadat tätskikt, etc.), är det obligatoriskt att informera styrelsen. Detta är nödvändigt eftersom föreningen måste rapportera skadan till sitt försäkringsbolag och inleda en utredning.

Kontakta Ditt Försäkringsbolag

Du måste också kontakta ditt eget försäkringsbolag för att kunna erhålla ersättning för skador på ytskikt och lösöre.

Hur Man Kontaktar Styrelsen

För att kontakta styrelsen, klicka på ”Kontakta oss” eller se kontaktinformation i din portuppgång. Du kan också ringa vårt kontaktnummer. Ange ditt namn, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress och en beskrivning av skadan. Vi kan behöva besöka dig för att bedöma skadans omfattning innan en besiktningsman anländer.

Föreningens Ansvar

Föreningen tar alltid hand om de ”Tre U” i en vattenskada: Utredning, Utrivning och Uttorkning. Detta innebär att föreningen måste informeras om en vattenskada så att vi kan beställa en fuktmätning, riva den skadade delen och torka ut det drabbade området. I vissa fall kommer föreningen också att återställa golv, väggar eller tak upp till ytskiktet.

Viktigt att Notera

Försäkringsbolaget kommer inte att gå vidare med ärendet förrän de har mottagit en fuktutredningsrapport från föreningen. Ditt försäkringsbolag kan också skicka en egen besiktningsman.

Om du har varit vållande till vattenskadan kan det komma ersättningsanspråk från föreningen.

Efter Föreningens Inblandning

När det skadade området har rivits ut och torkats, och föreningen har återställt de delar vi är ansvariga för, måste du själv kontakta en entreprenör för att återställa ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Ditt försäkringsbolag kan ha förslag på entreprenörer, och det är också möjligt att använda samma entreprenör som föreningen har anlitat om så önskas.

För att minska mängden stopp i avloppet är det viktigt att man inte spolar ner vissa saker som kan orsaka framtida stopp.
Torka t.ex. ur stekpannan med papper innan du diskar den om det är mycket fett i den.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp i avloppet. Här en lista på sådant som ofta orsakar stopp i avloppet.

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta  i soporna

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Särskilt illa är det med fett som normalt stelnar vid rumstemperatur, dvs kokosfett, palmolja, och animaliska fetter från kött som stekts, dessa stelnar i avloppet och bildar lätt proppar.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmt vatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset.
Ska du absolut spola ner råa ägg gör det helst med kallt vatten.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar stelnar i avloppet.

5. Kaustiksoda. Vanligen så ska ju kaustiksoda lösa proppar eftersom det är starkt frätande, Men vad många inte vet är att om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp, om man t.ex. inte sköljt med tillräckligt mycket vatten. Har man helt stopp i avloppet bör man undvika kaustiksoda helt. Meddela rörmokaren om du försökt rensa med kaustiksoda.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköjer av redskapen efter att ha använt dessa.

En extra varning om Kaustiksoda. (då vi vill att alla i vår förening ska må bra)
Hantera aldrig kaustiksoda om du inte vet vad du gör och hur farligt det kan vara, och ALDRIG i närheten av småbarn.
Förvaras alltid väl utom räckvidd för barn.

Kaustiksoda, också känts som Natriumhydroxid är en alkalisk lösning som är STARKT FRÄTANDE den löser både fett och protein och är egentligen farligare än både saltsyra och svavelsyra, men går alltså att köpa i närmaste konsumbutik.
Häll inte kokande vatten på kaustiksoda, detta skapar en aggressiv exotermisk reaktion som kan spruta ut kokande kaustiksodalösning ur avloppet och stänka på dig (när kaustiksoda blandas med vatten skapas värme).
Har du fått kaustiksoda på händerna, ögon eller annan kroppsdel, skölj genast i flera minuter med vatten, om du upplever att det fortsätter bränna kontakta gärna 112.
När man häller upp kaustiksoda kristaller ur behållaren kan det skapa ett litet pulveraktigt moln, detta är farligt att andas in och få i ögonen.
Har du råkat andas in en lite större mängd kaustiksoda (i dammform) försök be någon ringa 112 omedelbart om du kan prata, inandning av kaustiksoda kan orsaka allvarliga frätskador på lungorna och kemisk lunginflammation. Även små mängder orsakar frätskador i munnen och svalg inom någon minut.
Har du råkat svälja en kaustiksodalösning, försök få någon att genast kontakta 112 och uppge att det handlar om kaustiksodaförgiftning. Utan behandling leder detta till döden, även med snabb behandling kan man få men för livet.
Vi anser helst att man inte ska ha kaustiksoda hemma då många inte vet hur farligt det kan vara, särskilt om man har småbarn. Men vet man hur man ska handskas med det fungerar det bra för att rensa avlopp.

Om du har akut stopp i avloppet som kan orsaka översvämning och vattenskador bör du omgående kontakta föreningens fastighetsjour så att  problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.

Dygnet Fastighetsjour  08 – 18 60 00

Om stoppet är lokalt i toaletten, handfat, diskbänkt eller i rören i din lägenhet, dvs saker som innefattas i din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare kommer du att faktureras för jourbesöket.

Är stoppet inte akut? för vanliga stopp i din lägenhet rekommenderar vi att du tar kontakt med Solna högtrycksspolning på 08 – 82 19 07

Hem

Endast stopp i stammar och rör som betjänar flera lägenheter är föreningens ansvar.

Enkla stopp som orsakats av igensatt vattenlås till handfatet i badrummet eller köket, eller duschen/badkaret kan du enkelt ta bort och rengöra själv.

Tänk på att du ansvarar själv för vattenlås och rör ovan och under golvet i din lägenhet, och är det stopp i dessa står du för hela kostnaden om du beställt jour-åtgärd eller andra åtgärder av dessa.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast.

De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus Vattenlåsinsats RAN finns att köpa på alla välsorterade hemmafix butiker. Den finns både i plast och i rostfritt stål. Om vattenlåset har blivit för ofräscht eller inte sluter tätt längre rekommenderar vi att du köper en ny. Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar