Vanliga Frågor

Balkong / Terrass / Uteplats (9)

Ja

Föreningen tillåter att man monterar kattnät på sin balkong eller terrass.
Vi är en husdjursvänlig förening.

Inga ingrepp får däremot göras i husets fasad.
Kattnätet måste således monteras mot balkongräcke

Ja.

Föreningens ordningsregler tillåter grillning med gasol och el på balkonger, terrasser och uteplats i markplan.

Du får inte grilla med kolgrill. Detta på grund av brandrisken som kolgrillning medför.
Väljer du att kolgrilla på markplan ska du inte ha grillen stående på uteplatsen utan ställ den på säkert avstånd från fastigheten.

OBSERVERA!
Om du har inglasad balkong bör du aldrig ha en gasolgrill på balkongen, det föreligger både kvävnings- och explosionsrisk vid både grillning och förvaring av gasolflaska kopplad till grillen.
En gasolflaska kan läcka gas vid lagring och i en inglasad balkong  undanträngs luften med brandfarlig gas, detta kan medföra att man kvävs när man går ut på balkongen eller att en explosion inträffar om man t.ex. tänder en cigarett.
har du därför inglasning bör du inte skaffa gasolgrill, om du ändå gör det får du aldrig stänga inglasningen helt för att undvika dessa problem.

Svaret är NEJ.

Föreningen tillåter inte odlingslådor (pallkrage) på föreningens mark förutom på den plats som trädgårdsgruppen sköter om.

Marken och rabatten utanför din uteplats tillhör föreningen och du får således inte göra ingrepp på föreningens mark genom att etablera en odlingslåda där.

Vi är medvetna om att det finns några medlemmar som har satt ut odlingslådor, dessa är alltså inte tillåtna.

Vi förstår att vissa upplever det som tråkigt, men föreningen kan inte upplåta föreningsmark för odling för de enstaka medlemmar som bor på markplan.

Vill man således odla något rekommenderar vi att man tar kontakt med trädgårdsgruppen och hjälper till att sköta om föreningens mark och odlar i de odlingslådor som trädgårdsgruppen ansvarar för.

JA

Du får plantera andra växter där, men fortsätt läsa villkoren.

Rabatten vid din uteplats tillhör föreningen och inte dig.
Det finns därmed risk för att  förutsättningarna för plantering i rabatten ändras vid ett senare tillfälle, men detta är vad som gäller nu.

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar med uteplats får ta bort rosbuskarna i rabatten om man vill, och plantera andra växter där.

De begränsningar vi beslutat om är följande.

 • Endast lagliga växter och inga invasiva arter.
 • Inga frukter eller bär.
 • Inga träd.
 • Ingen växtlighet över 120cm lång
 • Rabatten får inte bli ovårdad

Särskilt undantag.
Lägenhet 101 har uteplats direkt mot soprummet och har fått tillstånd att ha hög växtlighet som skymmer sikten. Växtligheten ska dock sluta väl tilltaget under balkongen ovanför.

Det är föreningen som ansvarar för husets fasad, och därmed endast föreningen som kan besluta om denna typ av ärenden.

Bestämmande om tillåtelse av Inglasning av balkong faller under typen av beslut som måste tas på årsstämma. Tidigare beslut taget om detta finns (se nedan)

För att glasa in balkong krävs bygglov.
Vill man därför glasa in sin balkong måste man söka bygglov i samband med inglasningen.

Det krävs även godkännande av styrelsen innan inglasningen av balkongen får ske då monteringen kräver borrning av betongplattorna som tillhör fasaden. Du behöver alltså informera styrelsen om inglasningen och vilket företag som ska installera inglasningen och få ett godkännande av oss innan arbetet får påbörjas.

Stående beslut gällande inglasning i föreningen är som följer:

 • Takterraserna får inte glasas in. (LGH 161, 162, 251, 252, 341, 342, 441, 442, 541, 542, 641, 642)
 • Översta balkongerna får inte glasas in. (LGH 151, 152, 241, 242, 331, 332, 333, 431, 432, 433, 531, 532, 533, 631, 632, 633)
 • Uteplatserna på markplan får inte glasas in. (LGH 101, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602).
 • Övriga balkonger får glasas in.

Arbetet godkänns enbart om det är en auktoriserad firma som gör jobbet.

Man får inte under några omständigheter montera upp en inglasning själv.

Inglasningen ska vara av likadan/liknande modell som övriga i föreningen.

Skötsel
Inglasningen skall skötas enligt anvisningar från leverantören. Inglasning av balkong är en angelägenhet för alla medlemmar då den är utifrån väl synlig. Därför är det extra viktigt att inglasningen sköts enligt anvisningar och att glasytorna hålls väl rengjorda. Det är också viktigt att infästningar regelbundet
kontrolleras, så att risken för att inglasningen lossnar upptäcks och åtgärder för att förhindra detta kan vidtas i tid.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar också för att inglasningen inte lossnar från sina infästningar. I övrigt gäller medlemmens ansvar gentemot föreningen och övriga medlemmar enligt föreningens stadgar och gällande lagar.

Uppvärmning
Balkongen får inte värmas upp genom att varm luft från lägenheten kontinuerligt släpps ut på balkongen via öppen dörr. Detta därför att man då använder husets uppvärmningssystem på ett sätt som det inte är dimensionerat för.

Uteplats 3:a
Gäller lägenheter: 101, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602
Mått på uteplats: 1930 x 5412 mm

Uteplats 5:a
Gäller lägenhet: 112
Mått på uteplats: 1800 x 2500 mm

Vid tillbyggnad/renovering av uteplats på markplan gäller följande.

 • Tillåtna byggtoleranser är 20mm utanför ovan angivna värden.
 • Höjd på trädäcket skall vara samma som ursprungligt trädäck och måste medge fri öppning av balkongdörren.
 • Räcke/staket/stolpar skall sitta monterat på trädäcket, med en påbyggnad om max 20mm utanför trädäcket.
 • Räcke/staket/stolpar skall vara förankrat I trädäcket som tillhör bostaden, ej i föreningens mark eller i fastigheten.
 • Håltagning i fastigheten får inte göras.
 • Räcke/staket/stolpar får inte vara högre än 1000mm mätt från ovansida på trädäck till högsta del.
 • Undantaget är kortsidorna på staketet som får vara upp till 1700mm höga men endast gå ut max 1200mm från väggen i den höjden, därefter 1000mm.
 • Tak får inte byggas på uteplatsen.

Ritningen förevisar två exempel på hur staket kan byggas vid uteplats, måtten visar max höjd, bredd och längd på uteplatsen för en 3:a.

Färg på påbyggnadsräcke/staket vid uteplats får vara i en av föreningen godkänd färg eller naturträ.


Följande färger är godkända utöver naturträ för uteplatserna.

Vit NCS S 0500-N

Grå NCS S 4500-N

Brunröd NCS S 4050-Y80R

Färgkulör får avvika max 1% från NCS index. Endast Semi-matt, eller matt färg.

Du kan inte göra så mycket åt det.
Varken våra ordningsregler,  våra stadgar eller svensk lag förbjuder rökning på
balkong.

Rökning på balkong räknas inte som en störning. Och det finns flera prejudikat på detta som bekräftar att det är uttryckligen tillåtet att röka på sin balkong, oavsett hur mycket andra upplever det störande.

Du får alltså stå ut med att din granne röker på balkongen då det är inom deras rätt att göra det.

Däremot står det i våra ordningsregler att man måste visa hänsyn till sina grannar vid rökning på balkongen.
Det vill säga, att fimpa aska eller kasta fimpar på någon annans balkong eller uteplats är inte accepterbart beteende.

Har man meningsskiljaktigheter med sina grannar ska man i första hand ta upp det med sin granne och försöka lösa problemet man har i en dialog med personen.

Endast vid ytterst särskilda omständigheter involverar sig föreningen i boendes förehavanden.

Balkongskyddet måste vara i en av föreningens godkända färger.

Med balkongskydd, s.k. vindskydd, menas väv som spänns upp mellan gallren i balkongräcket.

Föreningen har godkänt följande 3 färger på balkongskydd.
Spalje i naturträ är godkända så länge de är ordentligt förankrade i balkongen.

Grå – Sandatex nr 94-15 – NCS S 4500-N

Senapsgul – Sandatex nr 58 – NCS S 3040-Y2OR

Brunröd – Sandatex nr 84 – NCS S 4050-Y80R
(Gamla sandatex 426 har utgått)

Om du letar efter företag som säljer vindskydd finns bland annat.
Allt i Solskydd i närheten i Stuvsta centrum.
Haga Solskydd i Globen

Det är föreningen som ansvarar för husets fasad.

För att sätta upp en markis krävs det att det borras i fasaden och därför krävs det tillstånd av styrelsen innan markisen sätts upp.

Arbetet godkänns enbart om det är en auktoriserad firma som gör jobbet.

Man får inte under några omständigheter sätta upp markisen själv.
Markisen får inte gå utanför sidorna på balkongräcket.

Föreningen har godkänt följande 3 färger. Inga andra färger godkänns.

Grå – Sandatex nr 94-15 – NCS S 4500-N

Senapsgul – Sandatex nr 58 – NCS S 3040-Y2OR

Brunröd – Sandatex nr 84 – NCS S 4050-Y80R
(Gamla sandatex 426 har utgått)

Om du letar efter företag som installerar markiser finns bland annat.
Allt i Solskydd i närheten i Stuvsta centrum.
Haga Solskydd i Globen

Bostad (26)

Du får köpa vilket märke du vill, det viktigaste är att man har en brandvarnare som fungerar hemma.

Vi och försäkringsbolagen  rekommenderar följande två märken av vanliga branddetektorer; Deltronic och FireAngel.
Dessa är två märken som håller bra kvalité och det finns flera olika modeller att välja på.

FireAngel Wi-Safe2
Deltronic PX-1231

 

 

 

 

Andra märken som också håller bra kvalitet och är uppkopplade till smarta funktioner är bl.a. Fibaro och Netatmo

Fibaro
Netatmo

 

 

 

 

 

Om din bostad är över 72kvm rekommenderar vi att du skaffar minst 2st brandvarnare då en inte är tillräckligt för att täcka hela lägenheten.
Våra lägenheter har öppen planlösning så en detektor i hallen är tillräckligt för att täcka hela lägenheten om det är max en 3:a.

Om du behöver köpa 2st detektorer rekommenderar vi att du köper modeller som kan länkas ihop med varandra, detta är en funktion som möjligör att om en detektor larmar så larmar alla.

Deltronic PX-serien och FireAngel Wi-Safe2 är modeller som båda klarar av att länka samman flera brandvarnare.

Vill man köra smart home så kan man istället satsa på brandvarnare från Netatmo (wifi) eller Fibaro (zwave) som går att koppla till smarta husfunktioner.

 

Föreningen har Bahnhof FiberLAN och det är redan framdraget Cat 5e nätverkskabel till ditt elskåp i hallen. 1 Gbit/s bredband ingår utan kostnad.

Nätverkskabeln i Bahnhof FiberLAN är typad för upp till 1000 / 1000 Mbit/s full duplex.

Önskar du snabbare hastighet än så eller vill ha en annan fiberleverantör så måste du själv ha en egen fiberlina hela vägen till lägenheten från husnoden.

Fiberlina
Föreningen har en STOKAB husnod  i Hovstagränd 9 med beteckningen HAGS1989.

Vi tillåter våra medlemmar att beställa egen fiberlina till lägenheten.

Du måste däremot kontakta styrelsen först för att få ett godkännande innan du får beställa dragning av fiber eftersom fibern måste dras genom föreningens fastighet(er) och kanalisation och kräver att tekniker medges tillgång till låsta ytor inom föreningens fastigheter för att kunna utföra arbetet.

Du står själv för alla omkostnader och eventuella merkostnader som dragningen av fibern till din lägenhet medför.

Fibern ska dras till elskåpet i lägenheten. Ingen annan placering godkänns på grund av hur kabelkanalerna är dragna.

OBSERVERA! Vid kabeldragning  kan det finnas fysiska begränsningar i möjligheten att installera fiber till vissa lägenheter beroende på hur fulla kabelkanalerna är inom och mellan fastigheterna, annan obstruktion som omöjliggör kabeldragning, m.m.
Dessa potentiella begränsningar är inget föreningen kan påverka eller kommer åtgärda för medlems skull. Det är upp till leverantören av fibern att kontrollera att det finns plats att dra kabeln för att kunna leverera tjänsten.

Bahnhof är ett exempel på en sådan leverantör som för en rimlig summa erbjuder indragning av separat lägenhetsfiber.

Märket på våra kök är VEDUM.

OBS! Detta förutsätter att en tidigare ägare av din lägenhet inte har renoverat köket varpå vi inte har någon information om vad de har bytt till för kök.

Det går smidigt att byta ut trasiga eller skadade köksluckor från vedum genom att beställa nya från deras katalog. Vedums kundtjänst är mycket hjälpsamma och kan hjälpa dig hitta rätt dimension och färg på luckorna.

Det kostar inte mycket mer än att lacka om luckorna, och kan vara en billig åtgärd istället för att riva ut köket och bygga ett nytt.

Vill du passa på att förbättra ditt kök kan du även köpa soft-close gångjärn för skåpsluckorna och soft-close dämpare för besticklådorna  som Vedum säljer, en klar förbättring utan att behöva byta ut hela ditt kök. Finns i deras webbshop.

vedum hittar du på www.vedum.se

föreslagna uppgraderingar til ditt kök visas nedan

Pelaren i vardagsrummet i alla lägenheter (förutom 1:orna och 2:orna)
är en s.k. brandpelare.

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand och höga temperaturer.

För att fastigheterna ska vara säkrade mot kollaps orsakad av brand finns det därför en brandpelare i stål målad i en speciellt brandbeständig och isolerande färg monterad i de flesta lägenheterna. Detta beror på hur våra fastigheter är konstruerade.

Pelaren är målad i en särskild brandskyddsfärg.

Brandpelare

Du får aldrig under några som helst omständigheter göra åverkan på brandpelaren i din lägenhet eller ta bort den.

Du får inte såga, borra, hacka , slipa eller på annat sätt skada pelaren eller ta bort färgen som sitter på den. Detta kan medföra fara för liv. 

Du får däremot tapetsera den, eller måla över den med vanlig färg.

Alla lägenheter installerades med moderna 16A 3-fas perilex uttag med framdragen nolla (neutralledare) i köken.

Det går alltså utmärkt att installera en 230V spis (t.ex. induktion) i våra kök

Bild på perilex uttag

Kopplingsschema perilex uttag

OVK, Eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav,
kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller och att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i vår entré.

Vad du som boende bör tänka på inför en OVK är följande.

Har du gjort någon ändring i badrum eller kök som påverkar ventilationen i fastigheten? Har din spiskåpa slutat fungera som den ska? Har du bytt till någon annan typ av motoriserad köksfläkt som du kopplat in på ventilationen?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor kan du ställas ekonomiskt ansvarig för åtgärden som behövs göras vid en OVK om du fått en anmärkning och du gjort dig skyldig till att försämra eller negativt påverka fastighetens ventilation genom en aktiv handling eller undlåtelse att utföra underhåll av din bostad som du ansvarar för enligt stadgarna.

Exempel på där du ställs ekonomiskt ansvarig kan vara t.ex. att du har en trasig spiskåpa som saknar forceringsfunktion eller grundflöde och du har inte bytt eller reparerat den innan OVK utförs. Eller att du har bytt till en motoriserad fläkt som du kopplat in i ventilationssystemet.
Andra exempel kan vara att du byggt om ditt badrum och bytt ventilationsdon till ett som inte är godkänt, eller att du skruvat på den själv så att det blir fel luftflöde. Man får inte justera ventilationsdon själv eftersom det är viktigt att rätt luftflöde finns i dessa, och de ska vara injusterade efter de projekterade ventilationskrav som finns.

Normalt står föreningen för kostnader som gäller ventilationssystemet som helhet. DVS själva besiktningen av fastigheterna och lägenheternas ventilation, eventuell rengöring av kanaler i ventilationssystemet och eventuell injustering av ventilationsdon i din lägenhet som kan behövas göras.

Du som boende står för kostnader där ansvaret ligger på dig och där du inte uppfyllt din del i ditt underhållsansvar, t.ex. undlåtit att reparera eller byta en trasig spiskåpa, eller där det är tydligt att du har gjort åverkan eller ändrat på ventilationen i din bostad och att det ger en besiktningsanmärkning vid OVK:n

Besiktningsanmärkningar kan vara av två typer. en 1:a eller en 2:a. Ungefär som på bilbesiktningen.
En 1:a är en anmärkning som behöver åtgärdas tills nästa OVK, den behöver inte ombesiktigas.
En 2:a är en anmärkning som skyndsamt ska åtgärdas och som därefter måste ombesiktigas av en certifierad kontrollant för att bli godkänd.

Exempel på en 1:a kan vara att vredet på din spiskåpa är trasigt.
Exempel på en 2:a kan vara otillräckligt luftflöde i badrum, eller en trasig spiskåpa

Om en ombesiktning behöver utföras för att du fått ett nedslag brukar föreningen erbjuda att åtgärda felet åt dig på din bekostnad, eller att du åtgärdar felet själv. I vissa fall kan även föreningen erbjuda att åtgärda felet utan att det sker på din bekostnad. Du får alltid information om vad som gäller vid respektive tillfälle.

Normalt kostar återbesiktningen pengar och du som ansvarig lägenhetsinnehavare debiteras normalt detta, men det är något som kan variera beroende på vilket beslut styrelsen har tagit vid respektive OVK.

Krav på att släppa in ventilationstekniker.
Du kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag samt stadgarna har rätt att utföra sådan åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Debitering om du inte släppt in tekniker vid ett föraviserat besök.
Du blir normalt debiterad för ett återbesök om ventilationsteknikern inte kan komma in i din lägenhet vid ett föraviserat besök.

Du kan inte vägra en åtgärd
Anmärkningar som måste åtgärdas enligt OVK kan inte vägras. Om du inte vill utföra dem själv och inte vill att föreningen ska göra det, eller vägrar släppa in en tekniker så att åtgärden inte kan utföras, kommer åtgärden att genomföras med tvång genom handräckning av kronofogden. Skulle en sådan tvångsåtgärd behöva tas kommer du även få en skriftlig varning som i slutändan kan leda till att du blir av med ditt medlemskap i föreningen och att din lägenhet tvångsförsäljs.

Om din kran droppar när den är avstängd, du enbart får kall- eller varmvatten, eller om kranens handtag är trögt att vrida på. Då är det förmodligen en kolv inuti kranen som gått sönder eller är dålig. Den behöver då bytas ut. Det är något du lätt kan göra själv om du är lite händig. Men tänk på att du själv är ansvarig om något skulle gå fel.

Denna guide riktar sig till Mora Temp ESS kranar (kök och badrum) som installerades i lägenheterna när de byggdes, har du eller nån annan byggt om eller bytt blandare till annan modell eller märke i din lägenhet så kan vi inte hjälpa dig.

Mora Temp ESS som vi har är en utgången modell hos Mora, det säljs dock fortfarande nyare versioner av den, och det finns gott om reservdelar då det är en väldigt populär modell från ett etablerat märke.

För att åtgärda ditt problem behöver du först köpa en kolvsats till din blandare.
Dessa heter Mora ventilhylsa + kolv 020 ESS och brukar kosta runt 300kr, andra namn kan vara kolv/ventil sats. Samma kolvsats gäller för alla mora temp blandare oavsett om det är för köket eller badrummet.
En nyare modell av insatsen till andra modeller av Mora och även FM Mattsson är insats till 9000-serien.

Mora Temp insats
FM Matsson insats 9000

Det går även att köpa delarna lösa eller bara köpa kolven separat, men det är bäst att byta både kolv, hylsa och mässingspackning samtidigt, de säljs oftast tillsammans i ett paket, och du hittar dem i alla välsorterade hemmafixbutiker, men bästa priserna hittar du på internet.

Det finns en instruktion med i förpackningen hur man byter men vi har även en instruktionsvideo som du kan titta på nedan.

OBS! Tänk på att du är själv ansvarig för vad du gör och får stå för de ekonomiska konsekvenserna om du gör något fel och orsakar t.ex. en vattenläcka i lägenheten pga felaktig installation. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra, anlita ett proffs.

Instruktionsvideon är gjord för kökskranen men exakt samma metod gäller för badrumskranen.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Internet ingår med 1000 Mbit/s nedströms och 1000 Mbit/s uppströms från Bahnhof.

Inkommande anslutning leveras över FiberLAN och är av typen RJ-45 Ethernetkontakt.
Kontakten finns i ditt elskåp och bakom teknikskåpsluckan. (se bild nedan)

Inuti teknikskåpet hittar du nätverksuttag som går till respektive rum, eluttag samt inkommande Internet uttag. (se bild nedan)
Namnet på kontakterna i teknikskåpet motsvaras av uttag med samma namn i lägenhetens rum.

Ta en nätverkskabel och koppla in den i inkommande Internet uttag och in i ett av rumsuttagen. (Se bild nedan)

Koppla sen in routern i det rumsuttaget som har motsvarande namn som i skåpet. (se bild nedan)

För att kunna använda Internet från Bahnhof  kan du behöva kontakta dem och beställa en router om föregående ägare inte lämnat routern, detta ingår utan kostnad.

Om du har en egen router (från t.ex. ubiquiti, asus, tplink, netgear, osv) kan du ansluta den direkt till Bahnhofs inkommande kontakt.

Om du vill kunna använda TV- eller Telefoni från Bahnhof kommer du behöva använda deras router.

AVANCERAT LÄGE
(obs gör endast detta om du har förståelse för hur nätverk fungerar)

Om du vill utöka funktionaliteten i ditt hemnätverk går följande två förslag att göra.

Variant 1
Placera routern i teknikskåpet och dra kablarna direkt från routern ut till flera rum genom korskopplingen i skåpet. Du kan då ha flera IT-enheter som du kopplar in direkt i väggen med kabel.
Nackdelen;  Är att detta gör att man kan få sämre Wi-Fi signal i lägenheten.
Fördelen; Är att det är en billig lösning om man har flera enheter i olika rum som behöver kabel (t.ex. stationära datorer).

Variant 2
Gör som första instruktionen och placera routern i valfritt rum.
Dra sen en till kabel kopplad i LAN uttaget på routern tillbaka i andra vägguttaget in till teknikskåpet (dvs om du t.ex. valde internet på Data 4, sätter du LAN kabeln i Tele4), i teknikskåpet monterar du valfri nätverksswitch och pluggar in inkommande LAN kabel från den kontakten du kopplat tillbaka till elskåpet . Därefter sätter du kablar från switchen till respektive rum i teknikskåpet. Du har nu trådat nätverk i hela lägenheten och kan valfritt placera routern för bästa Wi-Fi signal.
Nackdelen; Är att du behöver köpa en switch att sätta i skåpet och att routern tar upp 2st nätverksuttag.
Fördelen; Är att du får nätverk i så många rum du vill, och kan placera routern i valfritt rum för bästa Wi-Fi mottagning.

Ja, Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) svarta accenter är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel. Vit, blank krom eller helt svart är inte tillåten.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är i låsklass 3 enligt SSF 3522 och är försäkringsgodkänt. Annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om låset du är intresserad av är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.
De enda låsen på vår lista nedan som är låsklass 3 är Yale Doorman L3 och ID LOCK 150.

Exempel på digitala dörrlås där du måste byta låskista:
Yale Doorman V2N (pinkod + tagg + app med extra modul)
Yale Doorman L3 (pinkod + tagg + bluetooth + wifi med yale connect bridge)
ID LOCK 150 (pinkod + tagg em/mifare + zwave)

Exempel på dörrlås där du inte behöver byta låskista
Yale Linus
(Bluetooth + wifi med yale connect bridge)
Glue Smart Lock (Bluetooth + wifi)

Värt att tänka på; Föreningens Taggar är av modellen MIFARE Desfire. Vill du använda samma tagg i lägenhetsdörren som till resten av föreningens dörrar behöver du ett dörrlås som stödjer det, vi känner idag inte till något dörrlås som klarar av Desfire taggar som inte är deras egna.
Däremot så har det visat sig att Yale taggar fungerar i föreningens system, Dessa måste dock registreras separat av oss till vårt system för att de ska fungera inom föreningen, om du vill registrera dina Yale taggar för access till övriga utrymmen i föreningen kostar detta 100 kr / ST i programmeringsavgift.

OBS VIKTIGT! LÄS DETTA OM YALE DOORMAN!
Installation av Yale Doorman kräver modifikation av dörrkarmen.

Installation av ID LOCK 150 fungerar utan modifikation.

Föreningen har Daloc S40 Säkerhetsdörrar monterade med ASSA 2000 låskista. Låskistan som medföljer Yale är av en nyare modell med hakregel som inte passar med de karmhål som finns i föreningens dörrkarmar.
Föreningens dörrkarmar är alltså inte förberedda för detta och man måste därmed skära ut en bit av hålen i karmen för att låset ska fungera.
Det följer en stolpe med i paketet men den ska  inte användas då den försvagar dörrkarmen som redan är av förstärkt modell.
Se bild nedan som förevisar vad som behöver tas bort.

Markerat område måste tas bort
så här ska det se ut när det är klart

Om du är det minsta osäker för hur du ska göra detta kräver vi att du anlitar en låssmed för att installera ditt nya lås så att du inte skadar föreningens egendom. Skadar du dörrkarmen kan du bli ersättningsskyldig.
Visa gärna låssmeden denna information.

Nedan ser du exempel på tillåtna färgkombinationer.

Insekten som du får besök av är förmodligen den snedstreckade ekstyltmalen, Acrocercops Brongniardellus.


Ekstyltmalen är inte ett skadedjur.

Den ogillar kyla och gillar att bland annat söka sig till varma utrymmen när det blir kallt, t.ex. på kvällen och framåt hösten. Där är din bostad den perfekta platsen för den.

Det är en helt (för oss och våra bostäder) ofarlig insekt vars larver endast angriper ekar. (Det är därför ekarna får bruna blad)
I just Stockholms söderort har det varit en explosionsartad ökning av just dessa malar de senaste 4 åren pga mildare klimat. Särskild Nacka har blivit utsatt.
Det är inget vi kan göra något åt utan vi får vänta tills dess naturliga fiende parasitstekeln börjar öka i vårt område.

Malarna orsakar alltså ingen skada alls men det kan upplevas obehagligt att ha flera hundra malar i lägenheten

För att få bort dessa malar som har en tendens att både svärma i hundratals och är experter på att klämma in sig mellan lister med mera finns …

… två enkla sätt att ta bort dem.

1. Använd din dammsugare och sug upp dem.

2. Använd insektsspray mot flygande insekter. I princip alla typer av radar, raid, getingspray med mera fungerar mot dessa malar, dessa sprayer tar även död på de som ”gömmer” sig då de kryper fram och dör. Man behöver inte spraya mycket utan små korta duschar mot vägghörn eller utrymmen där de brukar vara räcker.

Vill du veta mer om den snedstreckade ekstyltmalen kan du läsa Nacka kommuns rapport om den genom att klicka på länken nedan.

Rapport ekstyltmal.pdf

Föreningens ordningsregler för oljud kan du läsa här nedan.
se även ”ordningsregler

”Störande ljud ska undvikas vardagar mellan kl. 22:00 till 07:00, helgdagar 23:00 till 09:00.
Till detta räknas högljudda skrik, hög volym på musikanläggning, TV, Fester, mm.
Fester och evenemang som kan antas hålla på under dessa tider, skall föraviseras övriga boende som kan tänkas störas av det.
Borrmaskin och andra vibrationsgenererande verktyg som kan orsaka stomljud (vibrationer i fastigheten) får endast användas mellan kl. 08:00 och 17:00.

Dessa regler är ett förtydligande under vilka tider som störningar inte tolereras, under övriga tider ska man fortfarande i möjligaste mån inte störa sin granne med höga ljud eller oväsende om det kan undvikas.”

När en störning uppstår begär vi att du först och främst har försökt lösa problemet genom att prata direkt med din granne.

Exempel på störningar kan vara att någon festar långt in på natten/morgonen och för mycket oväsende, övervattnar på balkongen så att det rinner ned, fimpar på din uteplats eller att någon spelar alldeles för hög musik.

Vad som är viktigt att tänka på är att störning kan betyda olika saker för olika människor och vissa former av störning måste man tolerera.
Lagen tar inte hänsyn till personliga förutsättningar och störningen måste alltid bedömas objektivt.
Vid allvarliga störningar som bråk, hot eller kriminella handlingar, ring alltid Polisen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om det förekommer allt för ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning. I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.

Det går normalt att dela in störningarna i två huvudgrupper.

Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete eller duschande, matlagning eller andra vardagssysslor som utförs nattetid.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis ”levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, hundskall, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan.

Om du vill få en bra dialog med din granne och kanske lösa det som du upplever är ett problem är det alltid bra att prata med dem.

I många fall kan det vara så att din granne helt enkelt inte tänkt på att deras beteende har stört andra grannar.

Om du har pratat med din granne och försökt lösa problemet men de struntar i vad du tycker och fortsätter med störningen är det nu dags att kontakta styrelsen så tar vi kontakt med den boende för att reda ut problemet.

För att underlätta styrelsens arbete är det bra om du fört anteckningar på datum, klockslag och vilken typ av störning som varit, om du inte redan antecknat detta är det bra om du börjar nu. Det går även att ladda ner en störningsjournal under dokument.

Lägenheterna i våra fastigheter är väldigt bra ljudisolerade, långt över  vad som räknas som normal standard. Vilket gör att det nästan uteslutande är stomljud som överförs mellan lägenheter. Dvs borrning, bilning, hamrande osv. I vissa fall kan  centrifiguringscykeln i en tvättmaskin orsaka ett visst ljud in till annan lägenhet men ljudet är oftast på så låg nivå pga isoleringen att det inte kan tillräknas som störning i våra fastigheter.

Men har man balkongdörr eller fönster öppna så hörs ljud utifrån mycket mer, i sådana fall kan man stänga dem och se om ljudet minskar.
Samma sak gäller om man skapar höga ljud, t.ex. musik i sin lägenhet. Har du fönster och dörrar öppna åker mycket av ljudet ut ur lägenheten genom dessa, vill man inte störa sina grannar är det bra om man har möjlighet att stänga fönster och balkongdörr medan man lyssnar på musiken.

Som en avslutande del vill vi även passa på att nämna att under vissa helger och helgdagar är det rimligt med tolerans att fester och oväsen kan förekomma till sent på kvällarna.
Högtidshelger brukar oftast inkludera Julafton, Nyårsafton, Påskhelgen Valborgsmässoafton, Kristihimmelsfärd och Midsommarafton.

Vi kommer uppdatera denna artikel allteftersom nya bestämmelser för ljudstörningar fastställs av föreningen och vi inte bara bedömer utifrån bostadsrättslagens riktlinjer.

Du får hyra ut din bostad under förutsättningen att du har ett giltigt skäl, och att du ansökt och fått godkänt att hyra ut din bostad av styrelsen innan uthyrningen påbörjas.

Giltiga skäl för att hyra ut sin bostad kan vara t.ex. tillfälligt jobb utomlands, Studier på annan ort, längre semester utomlands, provboende tillsammans med annan person, annan bosättning del av året (t.ex. sommarstuga) osv.

Uthyrning av din bostad godkänns med högst 1 år åt gången och högst 2 år totalt. (se gärna förtydligande om föreningens regler under Dokument – regler för andrahandsuthyrning)

Ängssätra Bostadsrättsförening är en äkta bostadsrättsförening och vi tillåter inte uthyrning av bostäder av kommersiella skäl, vinstsyfte eller någon form av bostadsförmedling, t.ex. airbnb.

I stadgarna står följande.
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.

Avser du däremot endast att hyra ut ett rum eller del av bostaden under tiden du själv bor där finns ingen begränsning och du behöver inte ansöka om tillstånd för det.
Detta gäller endast att du själv fysiskt bor i lägenheten, om du är skriven i lägenheten men det framkommer att du inte bor där, utan att någon annan bor där istället kan du få din bostad förverkad.

Du hittar alla dokument och information du behöver under Dokument och ”Regler för andrahandsuthyrning” samt ”Ansökan om andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra utträde ur föreningen och förverkande av din bostad. Det betyder att du kan bli av med lägenheten.

Exempel på otillåten andrahandsutyrning kan vara att du hyr ut din bostad utan att ansöka om tillstånd för det.
Eller att du hyr ut trots att du fått avslag på din ansökan om uthyrning.
Eller att du falskt uppger att du bor i din bostad trots att du inte gör det samtidigt som du hyr ut bostaden.
Vänligen notera att alla dessa skäl kan innebära förverkande och tvångsförsäljning av din lägenhet.

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning hos hyresnämnden.
www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Har du fått avslag från föreningen på din ansökan om att hyra ut din bostad kan du överklaga det till hyresnämnden.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet i din lägenhet.
På el-sidan av underhållsansvaret ligger följande på bostadsrättshavaren.

 • Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten.
 • Strömbrytare
 • Eluttag
 • Armaturer.

Erforderlig behörighet krävs för att utföra elarbeten. Men du får göra vissa saker själv.

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag! Ta inga risker. Du är ansvarig om du gjort fel.


Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Märket på eluttagen och strömbrytare i våra lägenheter är ABB Jussi, dessa säljs på bland annat på Bauhaus och Clas Ohlsson

Föreningen har gruppanslutningsavtal med Bahnhof om Internet och fast telefoni. Tele2 digitalt grundutbud för TV ingår också.

Internet ingår med Bahnhof 1000 / 1000 Mbit/s.
Du kan använda Bahnhof bredband med egen router.
Om du saknar router kan du beställa en genom att kontakta Bahnhof kundtjänst, detta ingår utan kostnad.

Fast Telefoni ingår med Bahnhof
(för att se priser för telefoni, besök Bahnhofs hemsida)

TV ingår med Tele2 Digitalt grundutbud.
Följande kanaler finns i det digitala grundutbudet; SVT1, SVT2, SVT24, SVT BARN, Kunskapskanalen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ATG LIVE, F och Lokal-TV

För TV-kanaler i HD (t.ex. SVT1 och 2) kan du behöva en Tele2 HD TV CI+ modul.
För mer information läs på tele2’s hemsida
https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/sa-ser-du-hdtv

Utöver Bahnhof och Tele2 har föreningen även Telia Öppen fiber.
Där finns följande leverantörer; A3, Aardnet, Ansluten, Boxer, Bredband2, Comviq, Dalakraft, Fastbit, Gotanet, Halebop, Internetport, Junet, NetatOnce, Ownit, Serverado, Surfia, Tele2, Telenor, Telia, Thing, Universal Telecom och V.

VIKTIGT:
Du kan inte använda tjänster i Telia Öppen Fiber samtidigt som du använder Bahnhofs gruppanslutning eftersom de använder samma kabel till lägenheten. Vi avråder därför från att använda tjänsterna i Telias nät. Vi tar ut en avgift för omkoppling till Telias nät.

Vill du absolut använda dig av Telias tjänster så måste du kontakta styrelsen först så vi kan koppla om din kabel till Telia nätet, detta rekommenderas dock inte.
För omkoppling till och från Telias nät tar vi ut en administrativ avgift, f.n. 2% av prisbasbelopp.
Vi rekommenderar att du istället använder Bahnhof som ingår i avgiften.
Motsvarande bredbandstjänst i Telias nät kostar c:a 1000 kr /mån.

Är läckan stoppad?

Vid pågående läcka som du inte själv kan åtgärda.
Ring Dygnet fastighetsjour på 08 – 18 60 00
omedelbart för få läckaget åtgärdat så att skadan inte blir värre.

Om du har fått en vattenskada oavsett orsak, t.ex. en vattenläcka från diskmaskinen, sprucket rör, ett element avlopp som separerat, tätskikt som gått sönder m.m,

Du måste kontakta styrelsen. Detta för att föreningen måste anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

Du måste även kontakta ditt försäkringsbolag

För att kontakta styrelsen klicka på ”kontakta oss” eller se uppgifter i din portuppgång. Det går även bra att ringa på vårt kontaktnummer.

Du behöver uppge namn, lägenhet, telefonnummer, mail och en beskrivning av skadan till oss.

Har du skador på lösöre i lägenhet behöver du även kontakta ditt försäkringsbolag.

Föreningen står alltid för de tre U i en vattenskada, det betyder Utredning, Utrivning och Uttorkning.

Det betyder att föreningen måste få veta när en vattenskada inträffat så att vi kan beställa en fuktskademätning, utrivning av den skadade delen och uttorkning av det vattenskadade området.

Därför måste du alltid kontakta styrelsen i ett fuktskadeärende så att vi kan påbörja arbetet med din vattenskada, försäkringsbolaget kommer inte gå vidare i ärendet förrän de fått en fuktutredningsrapport från föreningen.

Tänk också på att föreningens involvering slutar efter att det skadade området har rivits ut, fukten torkats ut och föreningen återställt den del som vi ansvarar för.

Du måste alltså själv kontakta en entreprenör som sköter själva återställningen av ytskikt och fast inredning i din lägenhet.

Det går dock oftast bra att använda samma entreprenör som skött utrivningen om man vill.

För att minska mängden stopp i avloppet är det viktigt att man inte spolar ner vissa saker som kan orsaka framtida stopp.
Torka t.ex. ur stekpannan med papper innan du diskar den om det är mycket fett i den.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp i avloppet. Här en lista på sådant som ofta orsakar stopp i avloppet.

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta  i soporna

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Särskilt illa är det med fett som normalt stelnar vid rumstemperatur, dvs kokosfett, palmolja, och animaliska fetter från kött som stekts, dessa stelnar i avloppet och bildar lätt proppar.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmt vatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset.
Ska du absolut spola ner råa ägg gör det helst med kallt vatten.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar stelnar i avloppet.

5. Kaustiksoda. Vanligen så ska ju kaustiksoda lösa proppar eftersom det är starkt frätande, Men vad många inte vet är att om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp, om man t.ex. inte sköljt med tillräckligt mycket vatten. Har man helt stopp i avloppet bör man undvika kaustiksoda helt. Meddela rörmokaren om du försökt rensa med kaustiksoda.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköjer av redskapen efter att ha använt dessa.

En extra varning om Kaustiksoda. (då vi vill att alla i vår förening ska må bra)
Hantera aldrig kaustiksoda om du inte vet vad du gör och hur farligt det kan vara, och ALDRIG i närheten av småbarn.
Förvaras alltid väl utom räckvidd för barn.

Kaustiksoda, också känts som Natriumhydroxid är en alkalisk lösning som är STARKT FRÄTANDE den löser både fett och protein och är egentligen farligare än både saltsyra och svavelsyra, men går alltså att köpa i närmaste konsumbutik.
Häll inte kokande vatten på kaustiksoda, detta skapar en aggressiv exotermisk reaktion som kan spruta ut kokande kaustiksodalösning ur avloppet och stänka på dig (när kaustiksoda blandas med vatten skapas värme).
Har du fått kaustiksoda på händerna, ögon eller annan kroppsdel, skölj genast i flera minuter med vatten, om du upplever att det fortsätter bränna kontakta gärna 112.
När man häller upp kaustiksoda kristaller ur behållaren kan det skapa ett litet pulveraktigt moln, detta är farligt att andas in och få i ögonen.
Har du råkat andas in en lite större mängd kaustiksoda (i dammform) försök be någon ringa 112 omedelbart om du kan prata, inandning av kaustiksoda kan orsaka allvarliga frätskador på lungorna och kemisk lunginflammation. Även små mängder orsakar frätskador i munnen och svalg inom någon minut.
Har du råkat svälja en kaustiksodalösning, försök få någon att genast kontakta 112 och uppge att det handlar om kaustiksodaförgiftning. Utan behandling leder detta till döden, även med snabb behandling kan man få men för livet.
Vi anser helst att man inte ska ha kaustiksoda hemma då många inte vet hur farligt det kan vara, särskilt om man har småbarn. Men vet man hur man ska handskas med det fungerar det bra för att rensa avlopp.

Om du har original spiskåpa Franke så har den ingen fläkt, det är ett spjäll som öppnas med en timer. Huset har en centralt styrd fläkt som styrs genom att mäta trycket i ventilationsrören, din lägenhet har alltså alltid en garanterad ventilation.

För att felsöka kan du följa förslagen nedan. (observera att viss humor förekommer)

Punkt 1a. Har du vridit på timervredet för att öppna spjället när du lagar mat?
Om inte, gör det. Annars är spjället stängt.

Punkt 1b. Flyttade du från villa till bostadsrätt? Då kommer du vara chockad över skillnaden mellan den TurboBoostMega 5000 fläkten du hade i ditt villakök och spiskåpan som finns i din lägenhet.
Även om det inte verkar så, framför allt för att den inte låter i 80 decibel, så fungerar spiskåpan precis som den ska göra, med ett osuppfång på 75%. Man kan funktionstesta detta genom att ta ett A4 papper och hålla det mot fettfiltret. När du vrider på vredet ska pappret fastna mot fettfiltret av sugkraften från spiskåpan, men inte, eller knappt när spjället är stängt.

Punkt 1c. Har du uppsamplingskåpa på din spiskåpa? Med uppsamlingskåpa menar man de där metallkanterna under med glas framtill som går ner 5-10cm under spiskåpan.
Som namnet antyder är funktionen den fyller att samla upp matoset så att spiskåpan har en möjlighet att suga åt sig allt, innan matoset sprider sig i resten av köket.
Har du en spiskåpa som saknar uppsamlingskåpa ökar mängden matos som åker ut i lägenheten markant.

Punkt 2. Du har vridit på timern, inte bott i villa och uppsamlingskåpan sitter där den ska, men det går ändå ingen luft genom spiskåpan.
Har du kontrollerat att spjället faktiskt öppnar sig när du vrider på timervredet på spiskåpan?
Om du tar bort fettfiltret under spiskåpan kan du titta upp underifrån och se om det rör sig när du vrider på vredet, om spjället inte öppnar sig är ditt spjäll, styrarmen eller vred trasigt, och du behöver då laga din spiskåpa, eller byta ut den mot en ny.

Punkt 3. Spjället öppnar sig men det verkar inte sugas nån luft ändå.
Du måste nu kontrollera dina inluftventiler till lägenheten.
För att luft ska kunna åka ut genom dina ventilationsrör krävs också att luft kan komma in i lägenheten.

Alla lägenheter är utrustade med fönsterventiler med diffusor som har ljuddämpande skumgummikassetter, det är där luften kommer in.

Fönsterventilerna har två lägen, 10% öppna eller helt öppna.

Fönsterventilerna ska normalt alltid vara helt öppna, endast när det finns risk för kemikaliespill eller dylikt i området utanför bör du stänga ventilerna.
Om du har alla fönsterventilerna stängda så kan inte tillräckligt med luft komma in i lägenheten, och då fungerar även köksfläkten dåligt, eftersom du skurit av 90% av allt luftflöde in i lägenheten.

Luften vill alltid komma in på något sätt, har du kanske svarta strimmor längs med taket mellan vägg och tak? det är indikationer på att dina luftventiler är stängda eller inte fungerar som de ska.

Om luftventilerna är helt öppna och det ändå inte kommer någon luft, kan det vara dags att kontrollera om du har stopp i ventilerna.

För att testa detta kan du öppna t.ex. balkongdörren och se om spiskåpan suger bättre.

Punkt 5. om du testat alla punkterna ovanför, och det fortfarande inte är någon ventilation i spiskåpan med balkongdörren öppen, och du är säker på att det inte är strömavbrott i fastigheten. Kontakta styrelsen så ska vi försöka hjälpa till.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren, det kan låslära hjälpa till med.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Föreningen har ingen kollektiv försäkring för våra medlemmar.

Du måste själv teckna ett brf-tillägg till din bostad för att ha fullgott skydd och kunna få försäkringsersättning på ytskikt och fast inredning i din lägenhet.
Om du är osäker på vad det innebär, prata med ditt försäkringsbolag.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Bostadsrättsförsäkringen (brf-tillägg) täcker däremot inte ditt lösöre. Vill du ha ett komplett försäkringsskydd är det viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring.

Nej, Du behöver inte ha en hemförsäkring.

Men det är starkt rekommenderat att du har en.

En hemförsäkring täcker allt ifrån olyckor, brand, stöld, och vattenskador på ditt lösöre.
Med lösöre menas saker som  kläder, möbler, husgeråd, varor, elektronik och dylikt.
Dvs saker som normalt inte räknas tillhöra lägenheten, utan dig som person.

Däremot kräver vi att du har en bostadsrättsförsäkring (brf-tillägg) när du bor i en bostadsrätt som täcker skador uppkomna på ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Skulle en skada uppkomma i din bostad som du orsakat kan det bli väldigt dyrt för dig om du inte har ett brf-tillägg.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Ditt lösöre, dvs dina egna saker är inte skyddade genom denna försäkring.

Av den anledningen är det därför bra om du har en hemförsäkring och brf-tillägg.

Som bostadsrättsinnehavare står du själv för underhållet av alla inre ytor och utrustning i ditt hem. Du måste således anlita någon för egen kostnad, eller själv byta ut fläkten mot en ny, eller laga den du har.

Köksfläkten i våra lägenheter är inte en fläkt. Det är en spiskåpa med ett spjäll som öppnas och stängs med en timer.
Man får inte installera en motoriserad köksfläkt i våra lägenheter.
Fastigheten har ett centralstyrt ventilationssystem som kan ta skada av det.
Om du har monterat en motoriserad köksfläkt i ditt kök kan du vid en kontroll bli tvingad att byta ut den.

Modellen som är installerad i våra lägenheter är av Modellen Franke F251, 60cm. den tillverkas inte längre. Modellerna som ersätter den heter Franke Futurum Classic och Franke Futurum Spirit.
Vill man istället ha en annan spiskåpa så finns det ett flertal märken att välja mellan. OBSERVERA, denna information stämmer bara om inte du eller tidigare ägare har byggt om köket. Om köket är ombyggt kan vi inte svara på vad du har för utrustning.

Franke F251 60cm

Tillbehör till spiskåpan Franke är Trumsats Franke 1,3M Ø 125/DIAM och metalltrådsfilter F200-serien.
Om du vet vad du gör kan du byta ut endast spjälldelen, eftersom det oftast är den som går sönder eller fastnar. Men då de flesta franke spiskåpor håller i runt 10-15 år innan det är några problem med dem och en ny endast kostar c:a 1300kr kan det kännas bättre att byta hela spiskåpan istället eftersom de oftast efter så många år är avsevärt smutsiga.

Metalltrådsfilter till F200-Serien Franke trumsats 125mm

Om du ska byta spiskåpan mot en ny rekommenderar vi att du även byter ut hela trumsatsen till spiskåpan då mycket matfett och dylikt fastnar i denna. Vill du inte använda dig av Frankes trumsats går det bra att köpa separat trumma så länge den är max 130mm i diameter, det finns många bra alternativ som är dubbelfolierade.

Du kan även passa på att köpa till ett metalltrådsfilter som är bättre än det polyesterfilter som medföljer spiskåpan som standard.

Spiskåporna och tillbehören finns att köpa både på Bauhaus, ELON och på ett flertal internetbutiker som t.ex. ByggHemma.

Monteringen av spiskåpan är endast med 4st skruvar, de är antingen iskruvade undertill genom 4 hål i spiskåpans kanter, eller, som vi upptäckt att man gjort  i vissa lägenheter, där man skruvat fast den från sidorna på skåpen genom metallen på spiskåpan.

OBSERVERA att om du byter ut spiskåpan är det viktigt att du kollar vad spjället på din gamla spiskåpa står inställt på och ställer in samma det på den nya, så att du får rätt grundflöde på ventilationen i lägenheten. Ställ in den nya exakt likadant som den gamla. Nedan finns en länk till injustering och manual till spiskåpan.
Är du osäker på hur man gör detta kontakta styrelsen, det är viktigt att grundflödet i din ventilation är rätt inställd, det kontrolleras bara vart 6:e år.

Franke F251 Manual och injustering

Om du har akut stopp i avloppet som kan orsaka översvämning och vattenskador bör du omgående kontakta föreningens fastighetsjour så att  problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.

Dygnet Fastighetsjour  08 – 18 60 00

Om stoppet är lokalt i toaletten, handfat, diskbänkt eller i rören i din lägenhet, dvs saker som innefattas i din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare kommer du att faktureras för jourbesöket.

Är stoppet inte akut? för vanliga stopp i din lägenhet rekommenderar vi att du tar kontakt med Solna högtrycksspolning på 08 – 82 19 07

Hem

Endast stopp i stammar och rör som betjänar flera lägenheter är föreningens ansvar.

Enkla stopp som orsakats av igensatt vattenlås till handfatet i badrummet eller köket, eller duschen/badkaret kan du enkelt ta bort och rengöra själv.

Tänk på att du ansvarar själv för vattenlås och rör ovan och under golvet i din lägenhet, och är det stopp i dessa står du för hela kostnaden om du beställt jour-åtgärd eller andra åtgärder av dessa.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast.

De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus Vattenlåsinsats RAN finns att köpa på alla välsorterade hemmafix butiker. Den finns både i plast och i rostfritt stål. Om vattenlåset har blivit för ofräscht eller inte sluter tätt längre rekommenderar vi att du köper en ny. Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar

Säljaren är skyldig att se till att samtliga nycklar inkl. extranycklar överlåts till köparen. Köparen bör vara observant på detta, alltså att rätt antal nycklar överlåtits. Köparen har rätt att kräva låsbyte som bekostas av säljaren om antal nycklar inte stämmer.

Väljer du att inte ta ut kostnaden mot säljaren måste du själv bekosta bytet.

Alla våra nycklar är kopieringsskyddade och numrerade, det går alltså lätt att se hur många nycklar som tagits ut till lägenheten.

Det ska som standard finnas 3st nycklar till lägenheten numrerade med 1,2,3 på ena sidan. Om inte fler nycklar har tagits ut dvs.

Eftersom lägenheterna funnits i några år så är det rimligt att anta att nycklar tappats bort, gått sönder och ersatts under åren. Har du alltså nyckel 2, 3, 9 och 12, så har alltså minst 12 nycklar tagits ut och nummer 1,4,5,6,7,8,10,11 saknas.
Om så många nycklar är uttagna och saknas och du inte vet vart de nycklarna är och säljaren inte kan redogöra för dessa nycklar  kan det vara en bra idé att byta ut låset mot ett nytt.

Kravet föreningen har vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren. I sådana fall ska du prata med Bysmeden Lås som kan hjälpa dig med detta.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas på företaget nedan.

Låslära
www.laslara.se
Johan Skyttes Väg 213
125 34 Älvsjö
https://goo.gl/maps/yYJztdJ5P9wtr5eg7

Du betalar för nyckeln på plats.

*Du behöver ha med dig giltig legitimation när du kopierar nyckeln.
*Du behöver även ha med dig en avgiftsavi inte äldre än 3 månader där ditt namn framgår
*Du kan även ta med dig ditt köpekontrakt till lägenheten istället för en avgiftsavi

Om du har en trasig nyckel, kasta den inte!
Eftersom alla lägenhetsnycklarna är numrerade så kan du förnya samma nummer så länge du har kvar den trasiga nyckeln, om du slänger den kommer en nyckel saknas i serien, vilket kan leda till att du får betala för ett låsbyte vid en framtida försäljning av lägenheten.

Ja

Du behöver inte någon särskild tillåtelse från styrelsen för att kopiera dina lägenhetsnycklar och du får göra hur många kopior du vill.
Däremot är nycklarna kopieringsskyddade vilket gör att endast ägaren kan göra nya kopior.

För mer information läs ”var kan jag kopiera min lägenhetsnyckel

Om du däremot vill byta låset i dörren kräver föreningen vid ett låsbyte att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.
Enklast är då att kontakta oss och meddela att du behöver byta låsen, vi kan då lägga en beställning till låslära så att det blir rätt

Du får byta till ett digitalt lägenhetslås om du vill. Se avsnittet om digitala dörrlås. Originalcylindrarna ska sparas vid ett sådant byte.

Bredband / TV / Telefoni (4)

Bahnhof FiberLAN är en väldigt driftsäker tjänst.
Är det något fel är det mest troligt att felet är i routern eller något annat problem med dina kablar eller kontakter alternativt enheter.

 1. Har du provat att starta om routern? Består problemet efter omstart?
 2. Kommer du åt dhcp.bahnhof.se i webbläsaren?
 3. Kontrollera om du har Internet genom att koppla in en dator direkt i nätverksuttaget ”inkommande” i teknikskåpet, har du Internet då så har du bekräftat att det är dina kablar eller routern som felar.
  Använd en kabel som du vet fungerar.
 4. Har du ingen dator med nätverksuttag? Prova att koppla in routern direkt i inkommande uttag för att se om du får Internet.
 5. Har du inget Internet även med datorn direkt i nätverksuttaget, kontakta Bahnhof kundtjänst.

Bahnhofs kundtjänst når du på 010 -510 00 00 

Återställning av router

Om routern inte fungerar efter en omstart kan en fabriksåterställning hjälpa.

Använd ett gem eller liknande för att trycka på reset-knappen på baksidan av routern medans den är inkopplad och påslagen. Håll knappen nedtryckt i minst 10 sekunder, när du släpper den borde routern starta om. Observera att alla inställningar återställs till sina ursprungliga värden vid en fabriksåterställning.

Bra att veta

Fel på nätverksuttag i lägenheten eller nätverkskablarna i väggarna i lägenheten ansvarar du själv för.

Föreningen ansvarar för kablarna till lägenheten och det inkommande nätverksuttaget i teknikskåpet samt att Bahnhofs utrustning i elrummen har ström och är inkopplad.

Bahnhof ansvarar för sin tekniska utrustning, utrustningen de försett medlemmarna med (router) och leveransen av bredbandet.

Föreningen har Bahnhof FiberLAN och det är redan framdraget Cat 5e nätverkskabel till ditt elskåp i hallen. 1 Gbit/s bredband ingår utan kostnad.

Nätverkskabeln i Bahnhof FiberLAN är typad för upp till 1000 / 1000 Mbit/s full duplex.

Önskar du snabbare hastighet än så eller vill ha en annan fiberleverantör så måste du själv ha en egen fiberlina hela vägen till lägenheten från husnoden.

Fiberlina
Föreningen har en STOKAB husnod  i Hovstagränd 9 med beteckningen HAGS1989.

Vi tillåter våra medlemmar att beställa egen fiberlina till lägenheten.

Du måste däremot kontakta styrelsen först för att få ett godkännande innan du får beställa dragning av fiber eftersom fibern måste dras genom föreningens fastighet(er) och kanalisation och kräver att tekniker medges tillgång till låsta ytor inom föreningens fastigheter för att kunna utföra arbetet.

Du står själv för alla omkostnader och eventuella merkostnader som dragningen av fibern till din lägenhet medför.

Fibern ska dras till elskåpet i lägenheten. Ingen annan placering godkänns på grund av hur kabelkanalerna är dragna.

OBSERVERA! Vid kabeldragning  kan det finnas fysiska begränsningar i möjligheten att installera fiber till vissa lägenheter beroende på hur fulla kabelkanalerna är inom och mellan fastigheterna, annan obstruktion som omöjliggör kabeldragning, m.m.
Dessa potentiella begränsningar är inget föreningen kan påverka eller kommer åtgärda för medlems skull. Det är upp till leverantören av fibern att kontrollera att det finns plats att dra kabeln för att kunna leverera tjänsten.

Bahnhof är ett exempel på en sådan leverantör som för en rimlig summa erbjuder indragning av separat lägenhetsfiber.

Internet ingår med 1000 Mbit/s nedströms och 1000 Mbit/s uppströms från Bahnhof.

Inkommande anslutning leveras över FiberLAN och är av typen RJ-45 Ethernetkontakt.
Kontakten finns i ditt elskåp och bakom teknikskåpsluckan. (se bild nedan)

Inuti teknikskåpet hittar du nätverksuttag som går till respektive rum, eluttag samt inkommande Internet uttag. (se bild nedan)
Namnet på kontakterna i teknikskåpet motsvaras av uttag med samma namn i lägenhetens rum.

Ta en nätverkskabel och koppla in den i inkommande Internet uttag och in i ett av rumsuttagen. (Se bild nedan)

Koppla sen in routern i det rumsuttaget som har motsvarande namn som i skåpet. (se bild nedan)

För att kunna använda Internet från Bahnhof  kan du behöva kontakta dem och beställa en router om föregående ägare inte lämnat routern, detta ingår utan kostnad.

Om du har en egen router (från t.ex. ubiquiti, asus, tplink, netgear, osv) kan du ansluta den direkt till Bahnhofs inkommande kontakt.

Om du vill kunna använda TV- eller Telefoni från Bahnhof kommer du behöva använda deras router.

AVANCERAT LÄGE
(obs gör endast detta om du har förståelse för hur nätverk fungerar)

Om du vill utöka funktionaliteten i ditt hemnätverk går följande två förslag att göra.

Variant 1
Placera routern i teknikskåpet och dra kablarna direkt från routern ut till flera rum genom korskopplingen i skåpet. Du kan då ha flera IT-enheter som du kopplar in direkt i väggen med kabel.
Nackdelen;  Är att detta gör att man kan få sämre Wi-Fi signal i lägenheten.
Fördelen; Är att det är en billig lösning om man har flera enheter i olika rum som behöver kabel (t.ex. stationära datorer).

Variant 2
Gör som första instruktionen och placera routern i valfritt rum.
Dra sen en till kabel kopplad i LAN uttaget på routern tillbaka i andra vägguttaget in till teknikskåpet (dvs om du t.ex. valde internet på Data 4, sätter du LAN kabeln i Tele4), i teknikskåpet monterar du valfri nätverksswitch och pluggar in inkommande LAN kabel från den kontakten du kopplat tillbaka till elskåpet . Därefter sätter du kablar från switchen till respektive rum i teknikskåpet. Du har nu trådat nätverk i hela lägenheten och kan valfritt placera routern för bästa Wi-Fi signal.
Nackdelen; Är att du behöver köpa en switch att sätta i skåpet och att routern tar upp 2st nätverksuttag.
Fördelen; Är att du får nätverk i så många rum du vill, och kan placera routern i valfritt rum för bästa Wi-Fi mottagning.

Föreningen har gruppanslutningsavtal med Bahnhof om Internet och fast telefoni. Tele2 digitalt grundutbud för TV ingår också.

Internet ingår med Bahnhof 1000 / 1000 Mbit/s.
Du kan använda Bahnhof bredband med egen router.
Om du saknar router kan du beställa en genom att kontakta Bahnhof kundtjänst, detta ingår utan kostnad.

Fast Telefoni ingår med Bahnhof
(för att se priser för telefoni, besök Bahnhofs hemsida)

TV ingår med Tele2 Digitalt grundutbud.
Följande kanaler finns i det digitala grundutbudet; SVT1, SVT2, SVT24, SVT BARN, Kunskapskanalen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ATG LIVE, F och Lokal-TV

För TV-kanaler i HD (t.ex. SVT1 och 2) kan du behöva en Tele2 HD TV CI+ modul.
För mer information läs på tele2’s hemsida
https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/sa-ser-du-hdtv

Utöver Bahnhof och Tele2 har föreningen även Telia Öppen fiber.
Där finns följande leverantörer; A3, Aardnet, Ansluten, Boxer, Bredband2, Comviq, Dalakraft, Fastbit, Gotanet, Halebop, Internetport, Junet, NetatOnce, Ownit, Serverado, Surfia, Tele2, Telenor, Telia, Thing, Universal Telecom och V.

VIKTIGT:
Du kan inte använda tjänster i Telia Öppen Fiber samtidigt som du använder Bahnhofs gruppanslutning eftersom de använder samma kabel till lägenheten. Vi avråder därför från att använda tjänsterna i Telias nät. Vi tar ut en avgift för omkoppling till Telias nät.

Vill du absolut använda dig av Telias tjänster så måste du kontakta styrelsen först så vi kan koppla om din kabel till Telia nätet, detta rekommenderas dock inte.
För omkoppling till och från Telias nät tar vi ut en administrativ avgift, f.n. 2% av prisbasbelopp.
Vi rekommenderar att du istället använder Bahnhof som ingår i avgiften.
Motsvarande bredbandstjänst i Telias nät kostar c:a 1000 kr /mån.

Ekonomi (4)

Utdrag ur lägenhetsförteckningen är något du behöver uppvisa för en bank om du t.ex. ska byta bank på dina lån, öka, eller teckna om dina lån.

Enligt lag är bostadsrättsföreningar skyldiga att hålla sådana förteckningar.
de innehåller oftast information som;

 • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer
 • Datum för registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen
 • Ägarens/ägarnas namn och personnummer
 • Lägenhetsnummer (beteckning)
 • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
 • När lägenheten är senast överlåten och vilken insats.
 • Information om belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som då har rätt att få utdraget.

Då Nabo sköter vår ekonomiska förvaltning är det också de som sköter  lägenhetsförteckningen.

För att få en lägenhetsförteckning måste du kontakta Nabo

Nabo Kundtjänst
Maila: boende@nabo.se
Eller ring: 010-288 00 27
Måndag – Fredag 09:00-12:00

Nabo skickar ut avier månadsvis.

Om du tappat bort eller inte fått din avgiftsavi måste du kontakta Nabo som sköter den ekonomiska administrationen.

Om du inte fått din kontrolluppgift (KU55) vid en försäljning av din lägenhet (skickas normalt ut i januari) måste du också kontakta Nabo då det är de som sköter all administration kring detta.

Nabo Kundtjänst
Maila: boende@nabo.se
Eller ring: 010-288 00 27
Måndag – Fredag 09:00-12:00

Du kommer även åt dina avier genom nabos hemsida på www.nabo.se
Du kan logga in med bankid.

Föreningen har ingen kollektiv försäkring för våra medlemmar.

Du måste själv teckna ett brf-tillägg till din bostad för att ha fullgott skydd och kunna få försäkringsersättning på ytskikt och fast inredning i din lägenhet.
Om du är osäker på vad det innebär, prata med ditt försäkringsbolag.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Bostadsrättsförsäkringen (brf-tillägg) täcker däremot inte ditt lösöre. Vill du ha ett komplett försäkringsskydd är det viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring.

Nej, Du behöver inte ha en hemförsäkring.

Men det är starkt rekommenderat att du har en.

En hemförsäkring täcker allt ifrån olyckor, brand, stöld, och vattenskador på ditt lösöre.
Med lösöre menas saker som  kläder, möbler, husgeråd, varor, elektronik och dylikt.
Dvs saker som normalt inte räknas tillhöra lägenheten, utan dig som person.

Däremot kräver vi att du har en bostadsrättsförsäkring (brf-tillägg) när du bor i en bostadsrätt som täcker skador uppkomna på ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Skulle en skada uppkomma i din bostad som du orsakat kan det bli väldigt dyrt för dig om du inte har ett brf-tillägg.

Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Ditt lösöre, dvs dina egna saker är inte skyddade genom denna försäkring.

Av den anledningen är det därför bra om du har en hemförsäkring och brf-tillägg.

Elbil (6)

Allmänna villkor för elbilsladdning med fast avgift:

 1. Genom att använda vår elbilsladdningsanläggning godkänner du dessa användarvillkor.
 2. Du betalar en fast avgift för parkering och laddning av ett elfordon på vår parkeringsplats.
 3. Vi tillhandahåller en laddningsanläggning som är kompatibel med de flesta elfordon.
 4. Vi ansvarar för att vår elbilsladdningsanläggning är i gott skick och fungerar korrekt.
 5. Om vår elbilsladdningsanläggning inte fungerar på grund av underhållsarbete eller annan anledning, meddelar vi dig så snart som möjligt.
 6. Om vår elbilsladdningsanläggning inte fungerar och du inte kan ladda din bil under mer än 2 dagar, ersätter vi dig med 1/30 av den fasta avgiften per dag som laddning uteblir över 2 dagar.
 7. Om du vill ladda flera fordon på vår parkeringsplats måste du teckna ett abonnemang för varje fordon.
 8. Du ansvarar för att ditt fordon är lämpligt att ladda och att du använder laddningskabeln på rätt sätt.
 9. Du ansvarar för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning av laddningsanläggningen.
 10. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din tillgång till vår elbilsladdningsanläggning om du inte följer dessa användarvillkor eller om du betalar dina avgifter för sent.
 11. Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst, men vi meddelar dig i förväg om vi gör några väsentliga ändringar.
 12. Vi strävar efter att tillhandahålla en pålitlig och effektiv elbilsladdningstjänst, men vi kan inte garantera att vår elbilsladdningsanläggning alltid kommer att vara tillgänglig eller fungera korrekt. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av oförmåga att ladda ditt fordon på vår anläggning.
 13. Övriga parkeringsvillkor framgår på ditt parkeringsavtal
 14. Där villkor i parkeringsavtalet berör elbilsladdning som avviker mot dessa villkor skall dessa villkor ha företrädesrätt.

Om du har fått ett konto för elbilsladdning kan du gå till denna adress och logga in för att se status på din laddning och även starta och stoppa laddningen om du så vill.

wallbe-hub.se/customer

Abonnemang för elbilsladdningen finns i fyra (4) varianter.

1. Plugin-Hybrid (för plug-in hybrider)
Fast kostnad 400 SEK per månad

2. Elbil Privat (Elbilar för privat bruk)
Fast kostnad 700 SEK per månad.

3. Elbil Arbetsfordon (Elbilar och elskåpbilar som körs i tjänst)
Fast kostnad 1200 SEK per månad

4. Elbil Taxi (Elbilar och elskåpbilar som körs som taxi- eller bud)
Fast kostnad 2500 SEK per månad

Kostnaden för parkeringsplatsen tillkommer med 325 SEK per månad. 

Prissättningen kan komma justeras i framtiden, målet är att den ska vara förmånlig för våra medlemmar jämfört med publik laddning. Den högre kostnaden på arbetsfordon-, bud- och taxibilar är beräknad utifrån de ökade körsträckorna fordon i dessa klasser utgör.

OBSERVERA kostnaden gäller för parkering och laddning av ett elfordon på din parkeringsplats. Avser man att ladda flera elbilar eller plugin-hybrider på samma plats måste du ha ett abbonnemang för varje bil. Missbruk av detta beivras.

För att ladda sätter du i din typ 2 kabel i laddaren och därefter i bilen, därefter startar laddningen autoamatiskt.

För att avsluta laddning drar du ut kontakten ur bilen, alternativt går du in på wallbe hub och klickar på avsluta laddning.

Du kan inte dra ut kabeln från laddaren under pågående laddning, du måste därför ta ur kontakten ur bilen först.

Föreningen har 10st elbilsplatser.

För att kunna ladda din elbil behöver du bli tilldelad en elbilsplats.
det finns två olika scenarion för detta.

 1. Du har redan en parkeringsplats men behöver nu en elbilsplats.
  Du kommer bli tilldelad en elbilsplats istället för din nuvarande parkeringsplats. Om alla elbilsplatser är tagna placeras du i byteskö till en elbilsplats och tilldelas en när det finns en ledig.
 2. Du har ingen befintlig parkeringsplats och vill ha en elbilsplats.
  Du placeras i parkeringskö till elbilsplats, finns det elbilsplats som inte är tagen av en elbil och det finns en ledig vanlig plats blir medlemmen med vanlig bil som står på en elbilsplats omplacerad till en vanlig plats och du tilldelas en elbilsplats. Om det endast finns en vanlig parkeringsplats ledig kommer du erbjudas en vanlig plats

Om alla elbilsplatser är tagna av elbilar är målet att föreningen ska utöka antalet platser tills det finns en accepterbar mängd laddningsplatser.

Ja, föreningen har 10st laddstationer för elbilsladdning

Parkeringsplats 42-51 har laddstation.
Platserna har 3-fas AC 32A Typ 2.

Alla uttag är individuellt lastbalanserade mot huvudsäkring som är på 25A.
25A 3-fas är alltså max effekt man kan få ut, variation kan förekomma beroende på hur många som laddar samtidigt. Systemet är avsett och anpassat för s.k. övernattsladdning, dvs att man ska kunna ladda bilen under natten, vi full belastning får varje laddplats ut 2,5A.

De fordon som kan ladda snabbast i vårt system är bilar utrustade med egna 3-fas laddare, vilket inte alla bilar har som standard.
Bil som endast har enfas laddare som t.ex. Leaf och Zoe kan endast få ut 5,7 kW på 25A medan en bil med 3-fas kan få ut 11 kW eller mer i samma system.

Exempel på laddtid från tom till helt full vid full effekt på uttaget på några exempelbilar. (tänk på att det är väldigt ovanligt att man laddar en elbil från helt tom, exemplen nedan är bara till för att man ska få en uppskattning vid 16A)

Nissan Leaf – 40 kWh = 11 timmar
Renault Zoe – 50 kWh = 13,5 timmar
Tesla model 3 –  50 / 77 kWh = 4,5 / 8 timmar
Hyundai Ioniq 5 – 58 /  73 kWh = 5,5 / 7 timmar
Volkswagen ID3 LR – 77kWh = 8 timmar

Vi rekommenderar att man inte väntar tills batteriet är tomt för att ladda batteriet.

Elektricitet (5)

Om du har fått ett konto för elbilsladdning kan du gå till denna adress och logga in för att se status på din laddning och även starta och stoppa laddningen om du så vill.

wallbe-hub.se/customer

Abonnemang för elbilsladdningen finns i fyra (4) varianter.

1. Plugin-Hybrid (för plug-in hybrider)
Fast kostnad 400 SEK per månad

2. Elbil Privat (Elbilar för privat bruk)
Fast kostnad 700 SEK per månad.

3. Elbil Arbetsfordon (Elbilar och elskåpbilar som körs i tjänst)
Fast kostnad 1200 SEK per månad

4. Elbil Taxi (Elbilar och elskåpbilar som körs som taxi- eller bud)
Fast kostnad 2500 SEK per månad

Kostnaden för parkeringsplatsen tillkommer med 325 SEK per månad. 

Prissättningen kan komma justeras i framtiden, målet är att den ska vara förmånlig för våra medlemmar jämfört med publik laddning. Den högre kostnaden på arbetsfordon-, bud- och taxibilar är beräknad utifrån de ökade körsträckorna fordon i dessa klasser utgör.

OBSERVERA kostnaden gäller för parkering och laddning av ett elfordon på din parkeringsplats. Avser man att ladda flera elbilar eller plugin-hybrider på samma plats måste du ha ett abbonnemang för varje bil. Missbruk av detta beivras.

Har du ett aktivt elavtal?
Tänk på att du är ansvarig för ditt eget elabbonnemang.

Föreningen har sen April 2021 Ellevios smarta elmätare.
Ellevios policy är att de numera stänger av elen i elmätaren om det inte finns ett aktivt elabbonnemang till lägenheten.

Detta sker så fort som på några dagar, så om du precis flyttat in och strömmen bryts. Kontrollera först att du skaffat ett elabbonnemang.

Exempel på företag du kan kontakta för elabbonnemang

Vattenfall

Fortum

Alla lägenheter installerades med moderna 16A 3-fas perilex uttag med framdragen nolla (neutralledare) i köken.

Det går alltså utmärkt att installera en 230V spis (t.ex. induktion) i våra kök

Bild på perilex uttag

Kopplingsschema perilex uttag

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhållet i din lägenhet.
På el-sidan av underhållsansvaret ligger följande på bostadsrättshavaren.

 • Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten.
 • Strömbrytare
 • Eluttag
 • Armaturer.

Erforderlig behörighet krävs för att utföra elarbeten. Men du får göra vissa saker själv.

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag! Ta inga risker. Du är ansvarig om du gjort fel.


Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Märket på eluttagen och strömbrytare i våra lägenheter är ABB Jussi, dessa säljs på bland annat på Bauhaus och Clas Ohlsson

Fönster / Dörrar (10)

Om man ska montera persienner mellan glaskassett och yttre glas är det inte tillåtet att montera 26mm eller bredare persienner i våra fönster.

Anledningen är avståndet mellan glaskassett och yttre glas i fönstren är precis runt 26mm.

Om man monterar 26mm eller bredare persienner i fönstren orsakar det därför spänningar i ramen och det  är stor risk att glaset i fönstret spricker.
Det kan även orsaka att yttre ramen inte går att stänga ordentligt.

Utanpåliggande persienner finns det inga begränsningar på.

Låsen till lägenhetsdörrarna är Assa TwinCombi med C10 servicelägesfunktion.

Låslära i Älvsjö har rätt att tillverka nycklar och cylindrar till vår förening och våra medlemmar. Det är endast lägenhetsinnehavaren som kan kopiera lägenhetsnyckeln. Låslära kan även hjälpa dig när du har problem med låset eller dörren.

När det gäller fel på dörrar till din lägenhet är det viktigt att veta vilket ansvar som ligger på vem, därför har vi sammanställt informationen nedan. Informationen grundar sig på vad som står i våra stadgar.

Medlemmen ansvarar för:
*lägenhetens dörrar och säkerhetsgrindar
*bågar, karmar, glas- och glaskassetter till fönster och dörrar.
*till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.

Föreningen ansvarar inte för något av ovan, men läs nedan.
*Bostadsrättshavaren svarar ej för åtgärder som utseendemässigt eller på annat sätt påverkar dörrarnas och fönsternas utsidor med undantag för utbyte av de till dörrarna och fönsterna hörande delarna.

I korthet kan man alltså säga att föreningen inte ansvarar för lägenhetsdörren, men har rätt att ställa krav på utseendet och typen av dörr och lås.

Här tar vi upp de vanligaste orsakerna och lösningarna till problem med låset.

Symptom: Låset är svårt eller omöjligt att vrida om. Det är trögt att föra in och ut nyckeln Det går inte att få in nyckeln alls.
Orsak: Låset har inte blivit smörjt på länge, eller det är smuts i låset, eller nyckeln är skadad/böjd.
Lösning: Smörj låset med en PTFE-olja, t.ex. Secwise eller assa abloys låsspray. Använd inte rostlösande olja som 5-56 eller liknande, även om det kanske fungerar för stunden orsakar du framtida problem med låset.
Kontrollera om nyckeln är skadad eller böjd, byt nyckel om det är det.
Kontrollera cylindern om det är smuts i den, rengör vid behov.

Symptom: Det knackar/hackar till i cylindern när jag vrider om nyckeln
Orsak: Stiften i cylindern är slitna
Lösning: Kortsiktig lösning, smörj cylindern, långsiktig lösning byt till en ny cylinder eller be en låssmed renovera cylindern, problemet kommer bara bli värre med tiden tills det inte går att vrida om alls.

Symptom: Ingenting händer när jag vrider på nyckeln, Jag måste vrida nyckeln flera gånger eller vrida den fram och tillbaka innan jag kan låsa upp låset
Orsak:
Cylindermedbringaren har gått sönder, eller låset sitter löst.
Lösning: Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Skruva ur cylindern och kontrollera medbringaren att den är hel. Byt medbringare om den är trasig.

Bilden förevisar medbringare C10 som kan gå sönder under oturliga omständigheter eller slitage.

 

 

Om ditt fönster har blivit svårt att stänga kan det bero på att det behöver underhållas
Som alla andra saker som rör på sig kan låsdelar i fönstren behöva oljas eller smörjas för att fungera korrekt.

Se till att smörja hakarna vid spanjoletten (punkt 1)  det är de som oftast går trög tmot metallbläcken i fönstrets ram, smörj själva haken. Det går även bra att spraya in låsolja i själva spanjoletten ifall mekanismen går trögt även när fönstret är öppet.

Verifiera att handtaget inte sitter löst genom att kontrollera skruvarna (punkt 2) är åtdragna. det kan ha viss påverkan.

Du kan även smörja själva spärren vid handtaget.

Om inget av detta hjälper bör en hantverkare titta på problemet. Detta är något varje bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för och ombesörjer.

I stadgarna framgår att fönsterkassett, båge, karm, och till  fönster hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister ansvarar medlemmen för.

Det är alltså inget föreningen bekostar eller underhåller.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Ja, Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) svarta accenter är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel. Vit, blank krom eller helt svart är inte tillåten.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är i låsklass 3 enligt SSF 3522 och är försäkringsgodkänt. Annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om låset du är intresserad av är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.
De enda låsen på vår lista nedan som är låsklass 3 är Yale Doorman L3 och ID LOCK 150.

Exempel på digitala dörrlås där du måste byta låskista:
Yale Doorman V2N (pinkod + tagg + app med extra modul)
Yale Doorman L3 (pinkod + tagg + bluetooth + wifi med yale connect bridge)
ID LOCK 150 (pinkod + tagg em/mifare + zwave)

Exempel på dörrlås där du inte behöver byta låskista
Yale Linus
(Bluetooth + wifi med yale connect bridge)
Glue Smart Lock (Bluetooth + wifi)

Värt att tänka på; Föreningens Taggar är av modellen MIFARE Desfire. Vill du använda samma tagg i lägenhetsdörren som till resten av föreningens dörrar behöver du ett dörrlås som stödjer det, vi känner idag inte till något dörrlås som klarar av Desfire taggar som inte är deras egna.
Däremot så har det visat sig att Yale taggar fungerar i föreningens system, Dessa måste dock registreras separat av oss till vårt system för att de ska fungera inom föreningen, om du vill registrera dina Yale taggar för access till övriga utrymmen i föreningen kostar detta 100 kr / ST i programmeringsavgift.

OBS VIKTIGT! LÄS DETTA OM YALE DOORMAN!
Installation av Yale Doorman kräver modifikation av dörrkarmen.

Installation av ID LOCK 150 fungerar utan modifikation.

Föreningen har Daloc S40 Säkerhetsdörrar monterade med ASSA 2000 låskista. Låskistan som medföljer Yale är av en nyare modell med hakregel som inte passar med de karmhål som finns i föreningens dörrkarmar.
Föreningens dörrkarmar är alltså inte förberedda för detta och man måste därmed skära ut en bit av hålen i karmen för att låset ska fungera.
Det följer en stolpe med i paketet men den ska  inte användas då den försvagar dörrkarmen som redan är av förstärkt modell.
Se bild nedan som förevisar vad som behöver tas bort.

Markerat område måste tas bort
så här ska det se ut när det är klart

Om du är det minsta osäker för hur du ska göra detta kräver vi att du anlitar en låssmed för att installera ditt nya lås så att du inte skadar föreningens egendom. Skadar du dörrkarmen kan du bli ersättningsskyldig.
Visa gärna låssmeden denna information.

Nedan ser du exempel på tillåtna färgkombinationer.

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 kommer du endast in med tagg och endast om du har en bokad tvättid.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

En tvättid som inte påbörjats inom 30 minuter från starttid kommer släppas för ombokning.

Du kan endast komma in i tvättstugan om du har en bokad tid.

Du kan komma in i tvättstugan upp till 15 minuter efter din bokade tid är avslutad.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren, det kan låslära hjälpa till med.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Säljaren är skyldig att se till att samtliga nycklar inkl. extranycklar överlåts till köparen. Köparen bör vara observant på detta, alltså att rätt antal nycklar överlåtits. Köparen har rätt att kräva låsbyte som bekostas av säljaren om antal nycklar inte stämmer.

Väljer du att inte ta ut kostnaden mot säljaren måste du själv bekosta bytet.

Alla våra nycklar är kopieringsskyddade och numrerade, det går alltså lätt att se hur många nycklar som tagits ut till lägenheten.

Det ska som standard finnas 3st nycklar till lägenheten numrerade med 1,2,3 på ena sidan. Om inte fler nycklar har tagits ut dvs.

Eftersom lägenheterna funnits i några år så är det rimligt att anta att nycklar tappats bort, gått sönder och ersatts under åren. Har du alltså nyckel 2, 3, 9 och 12, så har alltså minst 12 nycklar tagits ut och nummer 1,4,5,6,7,8,10,11 saknas.
Om så många nycklar är uttagna och saknas och du inte vet vart de nycklarna är och säljaren inte kan redogöra för dessa nycklar  kan det vara en bra idé att byta ut låset mot ett nytt.

Kravet föreningen har vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren. I sådana fall ska du prata med Bysmeden Lås som kan hjälpa dig med detta.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas på företaget nedan.

Låslära
www.laslara.se
Johan Skyttes Väg 213
125 34 Älvsjö
https://goo.gl/maps/yYJztdJ5P9wtr5eg7

Du betalar för nyckeln på plats.

*Du behöver ha med dig giltig legitimation när du kopierar nyckeln.
*Du behöver även ha med dig en avgiftsavi inte äldre än 3 månader där ditt namn framgår
*Du kan även ta med dig ditt köpekontrakt till lägenheten istället för en avgiftsavi

Om du har en trasig nyckel, kasta den inte!
Eftersom alla lägenhetsnycklarna är numrerade så kan du förnya samma nummer så länge du har kvar den trasiga nyckeln, om du slänger den kommer en nyckel saknas i serien, vilket kan leda till att du får betala för ett låsbyte vid en framtida försäljning av lägenheten.

Ja

Du behöver inte någon särskild tillåtelse från styrelsen för att kopiera dina lägenhetsnycklar och du får göra hur många kopior du vill.
Däremot är nycklarna kopieringsskyddade vilket gör att endast ägaren kan göra nya kopior.

För mer information läs ”var kan jag kopiera min lägenhetsnyckel

Om du däremot vill byta låset i dörren kräver föreningen vid ett låsbyte att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.
Enklast är då att kontakta oss och meddela att du behöver byta låsen, vi kan då lägga en beställning till låslära så att det blir rätt

Du får byta till ett digitalt lägenhetslås om du vill. Se avsnittet om digitala dörrlås. Originalcylindrarna ska sparas vid ett sådant byte.

Föreningen (2)

Du kan välja att kontakta styrelsen genom vårt kontaktformulär eller maila oss.

om du hellre vill inkomma med en skrivelse på papper kan du lämna den i föreningens brevlåda på Hovstagränd 9

Om ditt klagomål kan addresseras direkt återkommer vi med ett svar så snart som möjligt, men om klagomålet innebär något som måste beslutas på ett möte, hänskjuts din fråga till nästkommande styrelsemöte.

Om klagomålet är av sådan art att den inte kan bemötas eller beslutas av styrelsen måste den tas upp på en årsstämma, då måste du inkomma med en motion till årsstämman.

Ha därför förståelse för att ditt klagomål kanske inte kan bemötas omedelbart.

Om du har en bra idé som du tycker föreningen ska ta del av kan du alltid först kontakta styrelsen. En del saker kan styrelsen besluta om direkt på nästkommande styrelsemöte, genom ett ja eller nej. Men vissa saker är av sådan art att styrelsen inte kan besluta om det  själva och förslagen behöver därmed hanteras av en årsstämma, T.ex. väsentlig förändring av utseendet av föreningens fastigheter genom tillbyggnad, eller ett förslag som är väldigt dyrt.

Alla boende kan inkomma med motioner till årsstämman som årsstämman får ta beslut om. På årsstämman är det alla närvarande medlemmar som beslutar i frågan.

Sådana motioner kan gälla allt från åsikter om hur parkeringen ska skötas till annat.

Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda på Hovstagränd 9 eller till en styrelsemedlem.

OBS Alla motioner måste vara inkomna till föreningen senast innan den 1 Augusti för att kunna behandlas på årsstämman innevarande år.

Köp / Försäljning bostad (1)

Följande saker är bra att ha med i sin checklista när man avflyttar.

 • Routern från Bahnhof tillhör lägenheten och får inte tas med vid flytt, har du tagit med den kan du komma debiteras för den.
 • Lämna kvar bopärmen (om den finns kvar), den hör till lägenheten
 • Se till att du har minst 3 nycklar till lägenheten, om det saknas lägenhetsnycklar kan du bli ersättningsskyldig köparen ett nytt lås.
 • Se till att du har minst 3st taggar, lämna över alla taggar du tagit ut från föreningen, rapportera till föreningen om någon är borttappad.
 • Kontrolluppgift för försäljning av bostad (KU55) skickas till dig automatiskt i januari, året efter din försäljning till din registrerade adress.
 • Parkeringsplats sägs upp automatiskt i samband med avflyttning, debitering sker för hel kalendermånad. lämna tillbaka eventuella parkeringstillstånd till föreningen.

Följande saker kan vara bra att veta.

 • Sista månadens avgift är det du som medlem som ansvarar att den blir betald, om du flyttar mitt i månaden löser du kostnaden för resterande dagar med köparen, mäklaren brukar vara behjälplig med detta.

Miljöhus / Soprum (6)

Ja

Föreningen har kameraövervakning i båda miljöhusen, trädgårdsförråd och gräsklipparförråd.

Syftet är att skydda föreningens egendom, upprätthålla ordning och öka säkerheten i föreningen.

För information om hur vi behandlar information kan du läsa mer under vår GDPR policy.

Pappersåtervinning

Du slänger dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper, pocketböcker och papperspåsar. Allt kan återvinnas.

Du slänger inte kuvert, trämaterial, plastpåsar, packmaterial

Det kan verka konstigt att kuvert inte får slängas i pappersinsamling, men dessa SKA slängas i hushållsoporna. Limmet på kuverten gör att de inte är lämpliga för återvinning och de är inte inkluderade i återvinningskretsen.


Glasflaskor

Du slänger färgade och ofärgade glasflaskor här.

Du slänger inte dricksglas, fönsterglas, prydnadssaker och lampor.


Plastförpackningar

Du slänger plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.

Du slänger inte pantflaskor, cd-skivor, video-kassetter, sällskapsspel, krukor i plast, pulkor, tvättkorgar, plastmöbler, plastleksaker, elektronik i plast, plastförpackningar fulla med mat, papperspåsar eller kartonger


Pappersförpackningar

Du slänger pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor från TV, stereo,elektronik, möbler, omslagspapper med mera.
Pappersförpackningar som har plastlock, ta gärna av plastlocket och sortera i plastkärlet.

Du slänger inte tidningar, kataloger, kuvert, plastpåsar, frigolit, böcker, träsaker, hushållspapper eller packmaterial som inte är kartong.


Metallförpackningar

Du slänger tomma konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade)

Du slänger inte burkar, tuber, sprayburkar som är fulla med innehåll, hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt stekpannor, kastruller, bestick och plåthinkar, elektronik.

Småbatterier

Du slänger små batterier A-AAAA, knappcellsbaterier, uppladdningsbara batterier och litiumbatterier.

Du slänger inte elektronik, mobiltelefoner, lampor


Matavfall

Du slänger skal och rester av grönsaker och frukt, rester av kött, fisk och skaldjur, gammal pasta, ris eller brödrester, teblad eller kaffesump.

Du slänger inte blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar, glasspinnar, ätpinnar, jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall, kattsand, djurströ, snus, aska, stearinljus, vinkorkar, kapsyler, förpackningar i plast och kartong, vätskor som frityrolja m.m.


Grovsopor

Du slänger INTE grovsopor i våra soprum

Vad är då grovsopor egentligen? Grovsopor är ett samlingsnamn för allt som inte passar att slänga i hushållssoporna eller något av återvinningskärlen.

Det kan kännas naturligt att en stol i plast borde kunna slängas i plastförpackningar eller att en tvättställning i metall borde kunna slängas i metallförpackningar. Men dessa saker är alltså grovsopor.

Grovsopor kan man i grunden säga är allt som inte får plats i din vanliga soppåse, till dessa hör skor, kläder, väskor, möbler, elektronik, köksutrustning, redskap, verktyg, cykel- och fordonsdetaljer, byggmaterial, pallar med mera. Bilderna visar ett axplock av vad som anses vara grovsopor.

 

Kom ihåg att ingenting får ställas på golvet i soprummen.

Om du slänger sopor på golvet i soprummet kommer du att ställas ansvarig för din handling. Om du har avfall som inte ska slängas i miljöhuset får du se till att själv föra det till närmaste återvinningscentral

På insidan av dörren till miljöhusen finns även en instruktion om vad man får och inte får slänga.

Om du bor hus nummer 7, 9 eller 11 ska du använda norra miljöhuset som ligger mellan hus 7 och 9, utanför tvättstugan.

Om du bor i hus 3, 5 eller 13 ska du använda södra miljöhuset vid bilparkeringen utanför hus 13.

Du får dock använda båda miljöhusen

NEJ.

Grovsopor får inte slängas i våra soprum.

Vad är då grovsopor egentligen? Grovsopor är ett samlingsnamn för allt som inte passar att slänga i hushållssoporna eller något av återvinningskärlen.

Det kan kännas naturligt att en stol i plast borde kunna slängas i plastförpackningar eller att en tvättställning i metall borde kunna slängas i metallförpackningar. Men dessa saker är alltså grovsopor.

Grovsopor kan man i grunden säga är allt som inte får plats i din vanliga soppåse, till dessa hör skor, kläder, möbler, elektronik, köksutrustning, redskap, verktyg, cykel- och fordonsdetaljer, byggmaterial med mera.

Det kan kännas naturligt att tycka att föreningen ska stå för all typ av sophantering. Men just grovsopor medför sig en väldigt hög kostnad att hantera för föreningen och vi har därför inget grovsoprum. Det är inte föreningens ansvar att ta hand om dina grovsopor.

Slänger man grovsopor eller farligt avfall i soprummet så ligger dessa kvar och skräpar ner tills någon medlem, eller föreningen blir tvingade att ta hand om det.

Grovsopor SKALL slängas på återvinningscentral. Närmaste är Högdalen ÅVC på Kvicksundsvägen 16.

Två gånger om året på städdagar (vår och höst) tar föreningen hit en container där man kan slänga mindre grovsopor om man har några, Dock ej miljöfarligt avfall.

OBSERVERA
Om du kastar otillåtna sopor i miljöhusen eller på föreningens område och kan identifieras kommer du att debiteras en bortforslingsavgift om 800 kr.

Otillåtna sopor är alla former av grovsopor, elektronik, byggavfall, restaurangsopor och farligt avfall.

Om alla sköter sophanteringen rätt så skulle vi inte ha smutsiga soprum med massor av skräp på golvet.

Föreningen rengör kärlen och golven  i miljöhusen 2 gånger om året.

Skräp på golvet blir framförallt allt när folk fortsätter slänga sopor i överfulla sopkärl eller ställer sopor på golvet som inte ska slängas i soprummet.
Om du ser att ett sopkärl är fullt, välj ett annat.

Vi har två sophus, är det ena fullt gå till det andra.

Om alla kärlen i båda sophusen är fulla då kan man vänta med att slänga mer skräp tills de töms, vilket sker varje vecka.

Om alla hjälps åt så blir det också en trevligare miljö.

Om ett sopkärl är fullt bör du vänta med att slänga mer skräp i den tills den är tömd.

Det är vanligt, speciellt under högtider som Jul och Nyår att framförallt kartong, plastförpackningar och glas blir överfulla. Vänta då med att slänga mer tills kärlen tömts.

Vi har tömning 1 gång i veckan på alla sop- och återvinningskärl. Kartongkärl töms 2 gånger i veckan.. Du tar ingen skada av att vänta några dagar till med att slänga kartonger och glas. Men det kan göra stor skillnad i soprummet.

Att lägga mer skräp i överfulla kärl hjälper inte någon.
Men det förstör för alla.

Utöver det finns det även återvinning längre ner på Hagsätravägen, eller så kan man åka till Högdalens ÅVC eller Östberga ÅVC och slänga skräp där.

Hjälp oss att ha en bra miljö och låga kostnader i vår förening.

För ingen vill väl ha ett soprum som ser ut så här? vill du?

Området (9)

Ja

Föreningen har kameraövervakning i båda miljöhusen, trädgårdsförråd och gräsklipparförråd.

Syftet är att skydda föreningens egendom, upprätthålla ordning och öka säkerheten i föreningen.

För information om hur vi behandlar information kan du läsa mer under vår GDPR policy.

Svaret är NEJ.

Föreningen tillåter inte odlingslådor (pallkrage) på föreningens mark förutom på den plats som trädgårdsgruppen sköter om.

Marken och rabatten utanför din uteplats tillhör föreningen och du får således inte göra ingrepp på föreningens mark genom att etablera en odlingslåda där.

Vi är medvetna om att det finns några medlemmar som har satt ut odlingslådor, dessa är alltså inte tillåtna.

Vi förstår att vissa upplever det som tråkigt, men föreningen kan inte upplåta föreningsmark för odling för de enstaka medlemmar som bor på markplan.

Vill man således odla något rekommenderar vi att man tar kontakt med trädgårdsgruppen och hjälper till att sköta om föreningens mark och odlar i de odlingslådor som trädgårdsgruppen ansvarar för.

Nej, föreningen har inga uteplatser.

Alla uteplatser tillhör respektive lägenheter.

Insekten som du får besök av är förmodligen den snedstreckade ekstyltmalen, Acrocercops Brongniardellus.


Ekstyltmalen är inte ett skadedjur.

Den ogillar kyla och gillar att bland annat söka sig till varma utrymmen när det blir kallt, t.ex. på kvällen och framåt hösten. Där är din bostad den perfekta platsen för den.

Det är en helt (för oss och våra bostäder) ofarlig insekt vars larver endast angriper ekar. (Det är därför ekarna får bruna blad)
I just Stockholms söderort har det varit en explosionsartad ökning av just dessa malar de senaste 4 åren pga mildare klimat. Särskild Nacka har blivit utsatt.
Det är inget vi kan göra något åt utan vi får vänta tills dess naturliga fiende parasitstekeln börjar öka i vårt område.

Malarna orsakar alltså ingen skada alls men det kan upplevas obehagligt att ha flera hundra malar i lägenheten

För att få bort dessa malar som har en tendens att både svärma i hundratals och är experter på att klämma in sig mellan lister med mera finns …

… två enkla sätt att ta bort dem.

1. Använd din dammsugare och sug upp dem.

2. Använd insektsspray mot flygande insekter. I princip alla typer av radar, raid, getingspray med mera fungerar mot dessa malar, dessa sprayer tar även död på de som ”gömmer” sig då de kryper fram och dör. Man behöver inte spraya mycket utan små korta duschar mot vägghörn eller utrymmen där de brukar vara räcker.

Vill du veta mer om den snedstreckade ekstyltmalen kan du läsa Nacka kommuns rapport om den genom att klicka på länken nedan.

Rapport ekstyltmal.pdf

Trappen som går upp till Hagsätravägen tillhör inte föreningen och trappen ligger dessutom på kommunal mark.

Föreningen kan därför inte utföra något underhåll eller reparationer av den då det skulle bryta mot lagen.

JA

Du får plantera andra växter där, men fortsätt läsa villkoren.

Rabatten vid din uteplats tillhör föreningen och inte dig.
Det finns därmed risk för att  förutsättningarna för plantering i rabatten ändras vid ett senare tillfälle, men detta är vad som gäller nu.

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar med uteplats får ta bort rosbuskarna i rabatten om man vill, och plantera andra växter där.

De begränsningar vi beslutat om är följande.

 • Endast lagliga växter och inga invasiva arter.
 • Inga frukter eller bär.
 • Inga träd.
 • Ingen växtlighet över 120cm lång
 • Rabatten får inte bli ovårdad

Särskilt undantag.
Lägenhet 101 har uteplats direkt mot soprummet och har fått tillstånd att ha hög växtlighet som skymmer sikten. Växtligheten ska dock sluta väl tilltaget under balkongen ovanför.

Nej, Föreningen har inga gemensamhetslokaler eller lokaler för utyrning.

Man får grilla i princip vart som helst på vårt område så länge man tar hänsyn till de andra som bor här. alla typer av grill är tillåtet på området.

Se även föreningens ordningsregler

”Grillning”
”All form av grillning är tillåten på gården, men tänk på att ha ett ordentligt avstånd till husen så dina grannar inte besväras av rök eller lukt.
Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs på altaner, terrasser och balkonger är förbjudet, grillning med gasol och el är tillåtet men visa hänsyn till dina grannar.”

Dvs man måste hålla tillräckligt avstånd från fastigheterna och grannar att rök och oväsende inte stör andra.

Man får dock även grilla på sin balkong, terrass och uteplats, men inte med kolgrill, detta pga brandrisk samt att kolgrill osar mycket mer än en vanlig grill.
Men tänk på att visa hänsyn till andra.

En grundförutsättning för att få grilla på området är att man plockar upp efter sig själv och inte skräpar ner på föreningens område.

Föreningen har i dagsläget 2 gräsklippare som står fritt för boende att använda att klippa gräset med.

Dessa förvaras i förrådsrummet bredvid norra soprummet.
Bensin till bensinklipparen finns i samma förråd.

OBS! om du är osäker på hur du startar eller använder gräsklipparna kontakta styrelsen för en genomgång av dem.  Båda gräsklipparna har en självdrivningsfunktion som aktiveras genom en spak på vänster sida.

Din tagg går till dörren.

Parkering (11)

Förenignen har anlitat Europark/Apcoa att rondera  och bevaka vårt område mot felparkerare.

Syftet är främst att se till att inga obehöriga parkerar på våra parkeringsplatser och sekundärt att se till att inga parkerar inne på vårt område som inte får göra det.

Som medlem med egen parkering måste du uppvisa ett giltigt parkeringsbevis i din fönsterruta på bilen, annars kommer du få böter.

Händer det att du fått en felaktig bot så kan du kontakta styrelsen så avskriver vi boten åt dig, om den utfärdats på fel grund.

Vi behöver då registreringsnummer på bilen och när det inträffat.
Vi kan endast avskriva aktiva böter, om boten betalats eller annars förfallit kan vi inte avskriva den.

Det är alltså inte Nabo, Hojab, APCOA, Europark, Aimo Park eller någon annan du ska kontakta eftersom det är föreningen som är markägare.

Observera att föreningen inte kommer ta bort böter som utfärdas för att man felaktigt parkerat inne på föreningens område där det är parkeringsförbud.
Vi kommer inte heller avskriva upprepade böter för att man inte kan lära sig att ha p-tillståndet synligt i rutan.

Om du har fått ett konto för elbilsladdning kan du gå till denna adress och logga in för att se status på din laddning och även starta och stoppa laddningen om du så vill.

wallbe-hub.se/customer

Abonnemang för elbilsladdningen finns i fyra (4) varianter.

1. Plugin-Hybrid (för plug-in hybrider)
Fast kostnad 400 SEK per månad

2. Elbil Privat (Elbilar för privat bruk)
Fast kostnad 700 SEK per månad.

3. Elbil Arbetsfordon (Elbilar och elskåpbilar som körs i tjänst)
Fast kostnad 1200 SEK per månad

4. Elbil Taxi (Elbilar och elskåpbilar som körs som taxi- eller bud)
Fast kostnad 2500 SEK per månad

Kostnaden för parkeringsplatsen tillkommer med 325 SEK per månad. 

Prissättningen kan komma justeras i framtiden, målet är att den ska vara förmånlig för våra medlemmar jämfört med publik laddning. Den högre kostnaden på arbetsfordon-, bud- och taxibilar är beräknad utifrån de ökade körsträckorna fordon i dessa klasser utgör.

OBSERVERA kostnaden gäller för parkering och laddning av ett elfordon på din parkeringsplats. Avser man att ladda flera elbilar eller plugin-hybrider på samma plats måste du ha ett abbonnemang för varje bil. Missbruk av detta beivras.

För att ladda sätter du i din typ 2 kabel i laddaren och därefter i bilen, därefter startar laddningen autoamatiskt.

För att avsluta laddning drar du ut kontakten ur bilen, alternativt går du in på wallbe hub och klickar på avsluta laddning.

Du kan inte dra ut kabeln från laddaren under pågående laddning, du måste därför ta ur kontakten ur bilen först.

Föreningen har 10st elbilsplatser.

För att kunna ladda din elbil behöver du bli tilldelad en elbilsplats.
det finns två olika scenarion för detta.

 1. Du har redan en parkeringsplats men behöver nu en elbilsplats.
  Du kommer bli tilldelad en elbilsplats istället för din nuvarande parkeringsplats. Om alla elbilsplatser är tagna placeras du i byteskö till en elbilsplats och tilldelas en när det finns en ledig.
 2. Du har ingen befintlig parkeringsplats och vill ha en elbilsplats.
  Du placeras i parkeringskö till elbilsplats, finns det elbilsplats som inte är tagen av en elbil och det finns en ledig vanlig plats blir medlemmen med vanlig bil som står på en elbilsplats omplacerad till en vanlig plats och du tilldelas en elbilsplats. Om det endast finns en vanlig parkeringsplats ledig kommer du erbjudas en vanlig plats

Om alla elbilsplatser är tagna av elbilar är målet att föreningen ska utöka antalet platser tills det finns en accepterbar mängd laddningsplatser.

Ja, föreningen har 10st laddstationer för elbilsladdning

Parkeringsplats 42-51 har laddstation.
Platserna har 3-fas AC 32A Typ 2.

Alla uttag är individuellt lastbalanserade mot huvudsäkring som är på 25A.
25A 3-fas är alltså max effekt man kan få ut, variation kan förekomma beroende på hur många som laddar samtidigt. Systemet är avsett och anpassat för s.k. övernattsladdning, dvs att man ska kunna ladda bilen under natten, vi full belastning får varje laddplats ut 2,5A.

De fordon som kan ladda snabbast i vårt system är bilar utrustade med egna 3-fas laddare, vilket inte alla bilar har som standard.
Bil som endast har enfas laddare som t.ex. Leaf och Zoe kan endast få ut 5,7 kW på 25A medan en bil med 3-fas kan få ut 11 kW eller mer i samma system.

Exempel på laddtid från tom till helt full vid full effekt på uttaget på några exempelbilar. (tänk på att det är väldigt ovanligt att man laddar en elbil från helt tom, exemplen nedan är bara till för att man ska få en uppskattning vid 16A)

Nissan Leaf – 40 kWh = 11 timmar
Renault Zoe – 50 kWh = 13,5 timmar
Tesla model 3 –  50 / 77 kWh = 4,5 / 8 timmar
Hyundai Ioniq 5 – 58 /  73 kWh = 5,5 / 7 timmar
Volkswagen ID3 LR – 77kWh = 8 timmar

Vi rekommenderar att man inte väntar tills batteriet är tomt för att ladda batteriet.

Kontakta Parkeringsansvarig per mail som finns på styrelseinformationen i din port eller via ”kontakta oss” här på sidan så ordnar vi fram ett nytt.

Om du har tappat bort ett parkeringstillstånd får du betala 200 kr per tillstånd i administrativ avgift för att få ett nytt. Avgiften faktureras från Nabo.

Det gäller även tillstånd som inte återlämnas när du säger upp din parkeringsplats.

Nej, Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand.

Det är avtalat i ditt kontrakt för din parkeringsplats att du inte får hyra ut den.

Om du hyr ut din parkeringsplats i andra hand kan ditt parkeringskontrakt med Föreningen bli uppsagt med omedelbar verkan. Du förlorar då rätten till parkeringsplatsen.

Enda undantaget är om du hyr ut din bostad i andra hand, då får parkeringsplatsen ingå som en del i uthyrningen av bostaden till samma hyresgäst som hyr bostaden.

OBSERVERA att du endast får hyra ut din bostad om du ansökt om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Föreningen och fått godkänt för detta.

Om någon har parkerat på din parkeringsplats kan du ringa Europark som sköter bevakningen av vår parkering.

Europark kan du ringa på 0771-401020

Om du däremot tror det är någon medlem som råkat parkera på fel parkeringsplats hör av dig till styrelsen

Du får ställa bilen på området för i- och urlastning. eller max 11 minuter i andra ärenden.

Parkering är endast tillåten på förhyrda parkeringsplatser och parkeringstillståndet måste vara väl synligt i framrutan.

Om du parkerar bilen en längre tid i området kan du få böter.

Om du behöver ha fordonet uppställt en längre tid på området kan du kontakta styrelsen för att få ett tillfälligt tillstånd.

Andra regler gäller vid flytt.
För flytt är uppställning tillåten utanför porten så länge lastning pågår, och det krävs för att fullfölja flytten. Kravet är dock att man inte får stå i vägen för andra parkerade bilar eller blockera vägen för andra.

Vi har 60st parkeringsplatser för bil och 2 för MC.

10 av parkeringsplatserna (2st utanför Hovstagränd 5,7,9,11 och 1st utanför 3 och 13) är handikapp platser.
Dessa platser är något större än de vanliga platserna. De hyrs ut till ordinarie medlemmar tills dess att en handikappad medlem har behov av platsen.
Dvs ordinarie nyttjanderätt gäller för handikapp platserna tills dess någon med handikappbehov av platsen behöver den, då flyttas ordinarie medlem till en annan parkeringsplats och den handikappade medlemmen får överta handikapp platsen. Omflyttning sker baserat på tillgång av platser.

10 av platserna har elbilsladdning.
Dessa hyrs ut till ordinarie medlemmar tills dess att en elbilsägare har behov av platsen. Omflyttning sker baserat på tillgång av platser.

2 platser är MC platser.

P-Platserna kostar 325kr i månaden.
MC-platserna kostar 275kr i månaden.
Elbilsladdning debiteras separat (se info om elbilsladdning)

Kö till Parkeringsplatserna sköts av föreningen.

Du kan kontakta parkeringsansvarig genom ”kontakta oss” på hemsidan och välj ”parkeringsfrågor” uppge gärna mail och telefonnummer samt vilken lägenhet du bor i för att underlätta administrationen.

Post / Brevlåda (4)

Kontakta styrelsen, vi hjälper dig att få ut ditt paket.

Det händer ibland att posten lämnar brevpaket i postlådorna som är precis så stora att de går in i våra boxar när ramen är öppen.

När du öppnar din postlucka så får du inte ut ditt paket, då din postlucka är mycket mindre än själva utrymmet i postlådan..

Alla ledamöter i styrelsen har ramnycklar för att kunna plocka ut ditt paket om detta händer.

Detta händer endast om man beställer varor och får de skickade med ’varubrev’.
väljer man istället ’postpaket’ kan man få de skickade till vår postnord paketbox på Hovstagränd 5 istället.

Kontakta styrelsen så sätter vi dit en ”INGEN REKLAM”  eller ”INGEN REKLAM / INGA GRATISTIDNINGAR” på din postlåda.

Andra etiketter eller utformningar kommer tas bort.

För att byta eller lägga till / ta bort ett namn från din postlåda måste du kontakta styrelsen.

Namnet på brevlådan står inte bara i det synliga fältet utan även innanför ramen, enbart posten och styrelsen kommer åt dessa, det är därför inte tillåtet att ändra namn på postlådan själv då det andra namnfältet inte ändras.

Föreningen använder sig av en särskild graverad plastskylt för postlådorna, du får inte sätta egna dymo-lappar eller liknande på brevlådan.

De namn vi tillåter på postlådorna är;
*Ägaren/ägarna av lägenheten.
*Hushållet tillhörande medlemmar med annat efternamn.
*Fast inneboende skrivna på adressen.
*Företag tillhörande lägenhetsinnehavaren.
*Andrahandshyresgäster.

Namn vi inte tillåter på brevlådorna.
*Inneboende ej skrivna på adressen

Som standard står endast den/de personer som står som ägare av lägenheten på postlådan eftersom föreningen inte kan veta vilka fler som ska bo där än den som står på köpekontraktet.

Om du precis skaffat lägenheten och tycker det saknas ett namn behöver du därför kontakta styrelsen för att få dit ett annat namn.

Om en person avflyttat från din lägenhet (utanför försäljning)
Kontakta styrelsen så vi kan ta bort personens namn.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren, det kan låslära hjälpa till med.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Renovering / Ombyggnad (3)

Nästan alla inre väggar i lägenheterna är icke-bärande oisolerade väggar byggda med stålregel med 1 gipsskiva. Det finns inga brandskyddskrav på väggarna i lägenheten.

Du får bygga om, riva och flytta dessa men det anses vara en väsentlig förändring av bostaden.

Med väsentlig förändring avses om man avsevärt ändrar bostadens utförande från hur det var från början, t.ex. uppföra nya väggar, flytta eller ta bort gamla, med mera.

Du måste då fylla i en ansökan till styrelsen med vad det är du avser ändra och få det godkänt innan du påbörjar arbetet. Detta godkänns i normala fall.

Anledningen till detta är att vi måste göra en bedömning om förändringen av bostaden påverkar ditt boende eller fastigheten. t.ex. man sätter upp en vägg som hindrar ventilationen i lägenheten.

ansökningsdokument för förändring av bostad kan du ladda ned här nedan

Ansökan_om_förändring_i_bostaden

Om du bara ska renovera ytskikt (golv, tak, vägg), fasta inventarier (köksstomme, handfat, fasta bänkar, m.m.) och vitvaror är det inget särskilt du behöver tänka på.

Vid arbete i badrum, särskilt tätskikt i badrummet är det viktigt att tänka på att anlita ett företag som är våtrumsbehörigt vid renoveringen. Tänk på att du själv är personligt ansvarig för om t.ex. tätskiktet inte är byggt korrekt och det börjar läcka vatten, även efter att du sålt din lägenhet (dolda fel), därför är det viktigt med ett korrekt utfört arbete och ett företag som kan lämna garantier på det.

Ändringar i bostaden som påverkar fastigheten
DVS ingrepp i bärande väggar, fasad, brandpelare, trycksatta vattenledningar, avlopp och ventilation får du uttryckligen inte göra om du inte först fått styrelsens godkännande att utföra arbetet.

Installation av motoriserad köksfläkt som är ansluten till ventilationen är förbjudet.

Endast i undantagsfall kommer ändringar som påverkar fastigheten att tillåtas.

Märket på våra kök är VEDUM.

OBS! Detta förutsätter att en tidigare ägare av din lägenhet inte har renoverat köket varpå vi inte har någon information om vad de har bytt till för kök.

Det går smidigt att byta ut trasiga eller skadade köksluckor från vedum genom att beställa nya från deras katalog. Vedums kundtjänst är mycket hjälpsamma och kan hjälpa dig hitta rätt dimension och färg på luckorna.

Det kostar inte mycket mer än att lacka om luckorna, och kan vara en billig åtgärd istället för att riva ut köket och bygga ett nytt.

Vill du passa på att förbättra ditt kök kan du även köpa soft-close gångjärn för skåpsluckorna och soft-close dämpare för besticklådorna  som Vedum säljer, en klar förbättring utan att behöva byta ut hela ditt kök. Finns i deras webbshop.

vedum hittar du på www.vedum.se

föreslagna uppgraderingar til ditt kök visas nedan

Säkerhet (16)

Kontakta styrelsen

Nya taggar finns i föreningens lager och vi kan byta ut dem väldigt fort.

När du kontaktar oss angående en trasig tagg, vänligen uppge även numret på taggen, det börjar med AVM och därefter flera siffror.

Numret behövs eftersom vi ersätter taggen som gått sönder.

OBSERVERA!
Om det framkommer att taggen gått sönder på grund av yttre påverkan eller skada debiteras kostnaden för en ny tagg om 200kr. I övriga fall står föreningen för kostnaden av en ny tagg.

 

Ja

Föreningen har kameraövervakning i båda miljöhusen, trädgårdsförråd och gräsklipparförråd.

Syftet är att skydda föreningens egendom, upprätthålla ordning och öka säkerheten i föreningen.

För information om hur vi behandlar information kan du läsa mer under vår GDPR policy.

Svaret är kanske

Om ditt implantat stödjer Mifare eller Desfire kan vi lägga till det.

De få chip idag som är äkta RFID kompatibla är nästan alla EM chip, och dessa tillåter vi inte på grund av att de är för osäkra och går att kopiera.

xM1 ”magic” chipet går bra att lägga till i vårt system då det är ett Mifare 1k chip och har testats för Axema.

För att lägga in ditt biochip i systemet, kontakta oss. Vi tar ut samma kostnad för biochip som för att lägga till egna taggar, dvs 100 Kr i avgift.

Ja, Om du har ett passerkort från jobbet eller en annan tagg (t.ex. en Yale tagg) du vill kunna använda i föreningens dörrar går det bra, den måste bara läggas in i vårt system först.

Vårt system stödjer alla Mifare och Desfire ev1/ev2.
Det stödjer även EM taggar, men av säkerhetsskäl har vi beslutat att inte tillåta dessa i vårt system, är din tagg EM kommer den därför inte godkännas.

Om du är osäker på vad ditt kort har för teknik kan du alltid kontakta oss så kontrollerar vi det. De flesta företag idag använder Mifare.

Vi tar ut en kostnad om 100 Kr per tagg i programmeringsavgift. Avgiften debiteras på din månadskostnad.

Maila oss eller kontakta oss via kontaktformuläret för att beställa.

Passersystemets taggar är det endast föreningen som kan programmera och ge ut.
Taggarna är krypterade och kopieringsskyddade och håller en hög säkerhetsnivå.

En ny tagg kostar 200 Kr i tillverkningskostnad och debiteras på månadsavgiften.

Kontaktas oss på mail eller kontaktformuläret.

Om du behöver en ny tagg för att den gamla har stulits, tappats bort eller gått sönder är det viktigt att du genast informerar oss om det så att vi kan spärra taggen i systemet.

Våra entrédörrar är alltid låsta av säkerhetsskäl.

Du öppnar den genom att använda din tagg, din lägenhetsnyckel, eller den entrékod som du fått.

Entrékoden fungerar mellan 06:00 och 23:00.

Övriga tider krävs tagg eller nyckel.

Låsen till lägenhetsdörrarna är Assa TwinCombi med C10 servicelägesfunktion.

Låslära i Älvsjö har rätt att tillverka nycklar och cylindrar till vår förening och våra medlemmar. Det är endast lägenhetsinnehavaren som kan kopiera lägenhetsnyckeln. Låslära kan även hjälpa dig när du har problem med låset eller dörren.

När det gäller fel på dörrar till din lägenhet är det viktigt att veta vilket ansvar som ligger på vem, därför har vi sammanställt informationen nedan. Informationen grundar sig på vad som står i våra stadgar.

Medlemmen ansvarar för:
*lägenhetens dörrar och säkerhetsgrindar
*bågar, karmar, glas- och glaskassetter till fönster och dörrar.
*till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.

Föreningen ansvarar inte för något av ovan, men läs nedan.
*Bostadsrättshavaren svarar ej för åtgärder som utseendemässigt eller på annat sätt påverkar dörrarnas och fönsternas utsidor med undantag för utbyte av de till dörrarna och fönsterna hörande delarna.

I korthet kan man alltså säga att föreningen inte ansvarar för lägenhetsdörren, men har rätt att ställa krav på utseendet och typen av dörr och lås.

Här tar vi upp de vanligaste orsakerna och lösningarna till problem med låset.

Symptom: Låset är svårt eller omöjligt att vrida om. Det är trögt att föra in och ut nyckeln Det går inte att få in nyckeln alls.
Orsak: Låset har inte blivit smörjt på länge, eller det är smuts i låset, eller nyckeln är skadad/böjd.
Lösning: Smörj låset med en PTFE-olja, t.ex. Secwise eller assa abloys låsspray. Använd inte rostlösande olja som 5-56 eller liknande, även om det kanske fungerar för stunden orsakar du framtida problem med låset.
Kontrollera om nyckeln är skadad eller böjd, byt nyckel om det är det.
Kontrollera cylindern om det är smuts i den, rengör vid behov.

Symptom: Det knackar/hackar till i cylindern när jag vrider om nyckeln
Orsak: Stiften i cylindern är slitna
Lösning: Kortsiktig lösning, smörj cylindern, långsiktig lösning byt till en ny cylinder eller be en låssmed renovera cylindern, problemet kommer bara bli värre med tiden tills det inte går att vrida om alls.

Symptom: Ingenting händer när jag vrider på nyckeln, Jag måste vrida nyckeln flera gånger eller vrida den fram och tillbaka innan jag kan låsa upp låset
Orsak:
Cylindermedbringaren har gått sönder, eller låset sitter löst.
Lösning: Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Skruva ur cylindern och kontrollera medbringaren att den är hel. Byt medbringare om den är trasig.

Bilden förevisar medbringare C10 som kan gå sönder under oturliga omständigheter eller slitage.

 

 

Du får köpa vilket märke du vill, det viktigaste är att man har en brandvarnare som fungerar hemma.

Vi och försäkringsbolagen  rekommenderar följande två märken av vanliga branddetektorer; Deltronic och FireAngel.
Dessa är två märken som håller bra kvalité och det finns flera olika modeller att välja på.

FireAngel Wi-Safe2
Deltronic PX-1231

 

 

 

 

Andra märken som också håller bra kvalitet och är uppkopplade till smarta funktioner är bl.a. Fibaro och Netatmo

Fibaro
Netatmo

 

 

 

 

 

Om din bostad är över 72kvm rekommenderar vi att du skaffar minst 2st brandvarnare då en inte är tillräckligt för att täcka hela lägenheten.
Våra lägenheter har öppen planlösning så en detektor i hallen är tillräckligt för att täcka hela lägenheten om det är max en 3:a.

Om du behöver köpa 2st detektorer rekommenderar vi att du köper modeller som kan länkas ihop med varandra, detta är en funktion som möjligör att om en detektor larmar så larmar alla.

Deltronic PX-serien och FireAngel Wi-Safe2 är modeller som båda klarar av att länka samman flera brandvarnare.

Vill man köra smart home så kan man istället satsa på brandvarnare från Netatmo (wifi) eller Fibaro (zwave) som går att koppla till smarta husfunktioner.

 

Pelaren i vardagsrummet i alla lägenheter (förutom 1:orna och 2:orna)
är en s.k. brandpelare.

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand och höga temperaturer.

För att fastigheterna ska vara säkrade mot kollaps orsakad av brand finns det därför en brandpelare i stål målad i en speciellt brandbeständig och isolerande färg monterad i de flesta lägenheterna. Detta beror på hur våra fastigheter är konstruerade.

Pelaren är målad i en särskild brandskyddsfärg.

Brandpelare

Du får aldrig under några som helst omständigheter göra åverkan på brandpelaren i din lägenhet eller ta bort den.

Du får inte såga, borra, hacka , slipa eller på annat sätt skada pelaren eller ta bort färgen som sitter på den. Detta kan medföra fara för liv. 

Du får däremot tapetsera den, eller måla över den med vanlig färg.

Vid service och fastighetsrelaterade åtgärder som t.ex. ventilationskontroll, justering av element eller andra åtgärder som föreningen måste utföra för att bibehålla standarden på fastigheterna, utföra reparationer och/eller uppfylla lagkrav, t.ex. obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så har föreningen rätt att komma in i din lägenhet.

Enligt lag och föreningens stadgar så har du en skyldighet att bereda tillgång till din lägenhet för den/de entreprenörer eller representant från föreningen som ska utföra en åtgärd, reparation eller inspektionen.

Du får såklart gärna vara hemma när en sådan åtgärd utförs, men kan du inte vara hemma det datum när åtgärden aviserats måste du ändå se till att föreningen kan komma in och utföra åtgärden.

Om du inte bereder tillgång till lägenheten kommer du att debiteras för ett uteblivet besök samt få en rättelseanmaning, Om detta upprepas eller du vägrar tillgång till lägenheten kan det innebära att du utesluts ut föreningen och blir av med din bostad.

Våra lägenhetslås är s.k. Assa Code 10 lås. Dessa lås går lätt att ställa i serviceläge genom att vrida nyckeln till läget klockan 10 och dra ut den.
När man gör det kan föreningen öppna dörren med en särskild nyckel som kallas Code 10 som enbart föreningen har tillgång till.
Detta system är mycket säkert och praktiskt

För att sätta låset i serviceläge låser du alltså som vanligt, men istället för att dra ut nyckeln rakt (läge kl 12) så vrider du den vidare till klockan 10 läget, som visas på bilden ovanför.
Då kan föreningen eller entreprenör komma in och göra den åtgärd de måste göra utan att du behöver vara hemma.

För att sen ta bort serviceläge sticker du in nyckeln när du kommer hem och vrider tillbaks den till klockan 12 läget och drar ut nyckeln som vanligt.
Du kan låsa upp och låsa dörren med din nyckel som vanligt även när den är i serviceläge.

Så här ska det se ut efter att du låst och vridit till kl 10.

 

Ja, Du får installera digitalt dörrlås på din lägenhet.

Kravet föreningen ställer på ett digitalt dörrlås är följande:

 • Den ska vara silverfärgad (även borstad aluminium och rostfritt/borstat stål som färg är accepterat) svarta accenter är godkänt då de flesta låsen säljs med svart panel. Vit, blank krom eller helt svart är inte tillåten.
 • Den ska stödja serviceläge (t.ex. tillfällig 24h kod, eller fjärrupplåsning med mobil) för de fall där föreningen måste komma in i lägenheten och du inte kan vara hemma, t.ex. vid en ventilationskontroll.

Vi rekommenderar starkt att du väljer ett lås som är i låsklass 3 enligt SSF 3522 och är försäkringsgodkänt. Annars kan du vid ett inbrott stå helt utan ersättning från försäkringsbolag. Är du osäker på om låset du är intresserad av är godkänt, ring och kolla med ditt försäkringsbolag.
De enda låsen på vår lista nedan som är låsklass 3 är Yale Doorman L3 och ID LOCK 150.

Exempel på digitala dörrlås där du måste byta låskista:
Yale Doorman V2N (pinkod + tagg + app med extra modul)
Yale Doorman L3 (pinkod + tagg + bluetooth + wifi med yale connect bridge)
ID LOCK 150 (pinkod + tagg em/mifare + zwave)

Exempel på dörrlås där du inte behöver byta låskista
Yale Linus
(Bluetooth + wifi med yale connect bridge)
Glue Smart Lock (Bluetooth + wifi)

Värt att tänka på; Föreningens Taggar är av modellen MIFARE Desfire. Vill du använda samma tagg i lägenhetsdörren som till resten av föreningens dörrar behöver du ett dörrlås som stödjer det, vi känner idag inte till något dörrlås som klarar av Desfire taggar som inte är deras egna.
Däremot så har det visat sig att Yale taggar fungerar i föreningens system, Dessa måste dock registreras separat av oss till vårt system för att de ska fungera inom föreningen, om du vill registrera dina Yale taggar för access till övriga utrymmen i föreningen kostar detta 100 kr / ST i programmeringsavgift.

OBS VIKTIGT! LÄS DETTA OM YALE DOORMAN!
Installation av Yale Doorman kräver modifikation av dörrkarmen.

Installation av ID LOCK 150 fungerar utan modifikation.

Föreningen har Daloc S40 Säkerhetsdörrar monterade med ASSA 2000 låskista. Låskistan som medföljer Yale är av en nyare modell med hakregel som inte passar med de karmhål som finns i föreningens dörrkarmar.
Föreningens dörrkarmar är alltså inte förberedda för detta och man måste därmed skära ut en bit av hålen i karmen för att låset ska fungera.
Det följer en stolpe med i paketet men den ska  inte användas då den försvagar dörrkarmen som redan är av förstärkt modell.
Se bild nedan som förevisar vad som behöver tas bort.

Markerat område måste tas bort
så här ska det se ut när det är klart

Om du är det minsta osäker för hur du ska göra detta kräver vi att du anlitar en låssmed för att installera ditt nya lås så att du inte skadar föreningens egendom. Skadar du dörrkarmen kan du bli ersättningsskyldig.
Visa gärna låssmeden denna information.

Nedan ser du exempel på tillåtna färgkombinationer.

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 kommer du endast in med tagg och endast om du har en bokad tvättid.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

En tvättid som inte påbörjats inom 30 minuter från starttid kommer släppas för ombokning.

Du kan endast komma in i tvättstugan om du har en bokad tid.

Du kan komma in i tvättstugan upp till 15 minuter efter din bokade tid är avslutad.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas genom Låslära, och endast beställas av den som står som innehavare av lägenheten.

Lås och beslag ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar och din hemförsäkring bör  därför täcka kostnaden för låsbytet, beroende på omständigheterna för stölden.

OBS! Tänk på att du även behöver byta låset i din postlåda om du byter låset på dörren, det kan låslära hjälpa till med.

Ditt försäkringsbolag kanske kräver att få se föreningens stadgar för att kunna verifiera gränsdragningen för ansvaret, du kan då ladda ned våra stadgar under Dokument eller hänvisa till vår hemsida.

Har du ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen

Säljaren är skyldig att se till att samtliga nycklar inkl. extranycklar överlåts till köparen. Köparen bör vara observant på detta, alltså att rätt antal nycklar överlåtits. Köparen har rätt att kräva låsbyte som bekostas av säljaren om antal nycklar inte stämmer.

Väljer du att inte ta ut kostnaden mot säljaren måste du själv bekosta bytet.

Alla våra nycklar är kopieringsskyddade och numrerade, det går alltså lätt att se hur många nycklar som tagits ut till lägenheten.

Det ska som standard finnas 3st nycklar till lägenheten numrerade med 1,2,3 på ena sidan. Om inte fler nycklar har tagits ut dvs.

Eftersom lägenheterna funnits i några år så är det rimligt att anta att nycklar tappats bort, gått sönder och ersatts under åren. Har du alltså nyckel 2, 3, 9 och 12, så har alltså minst 12 nycklar tagits ut och nummer 1,4,5,6,7,8,10,11 saknas.
Om så många nycklar är uttagna och saknas och du inte vet vart de nycklarna är och säljaren inte kan redogöra för dessa nycklar  kan det vara en bra idé att byta ut låset mot ett nytt.

Kravet föreningen har vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren. I sådana fall ska du prata med Bysmeden Lås som kan hjälpa dig med detta.

Då alla våra nycklar är kopieringsskyddade kan de endast beställas på företaget nedan.

Låslära
www.laslara.se
Johan Skyttes Väg 213
125 34 Älvsjö
https://goo.gl/maps/yYJztdJ5P9wtr5eg7

Du betalar för nyckeln på plats.

*Du behöver ha med dig giltig legitimation när du kopierar nyckeln.
*Du behöver även ha med dig en avgiftsavi inte äldre än 3 månader där ditt namn framgår
*Du kan även ta med dig ditt köpekontrakt till lägenheten istället för en avgiftsavi

Om du har en trasig nyckel, kasta den inte!
Eftersom alla lägenhetsnycklarna är numrerade så kan du förnya samma nummer så länge du har kvar den trasiga nyckeln, om du slänger den kommer en nyckel saknas i serien, vilket kan leda till att du får betala för ett låsbyte vid en framtida försäljning av lägenheten.

Ja

Du behöver inte någon särskild tillåtelse från styrelsen för att kopiera dina lägenhetsnycklar och du får göra hur många kopior du vill.
Däremot är nycklarna kopieringsskyddade vilket gör att endast ägaren kan göra nya kopior.

För mer information läs ”var kan jag kopiera min lägenhetsnyckel

Om du däremot vill byta låset i dörren kräver föreningen vid ett låsbyte att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.
Enklast är då att kontakta oss och meddela att du behöver byta låsen, vi kan då lägga en beställning till låslära så att det blir rätt

Du får byta till ett digitalt lägenhetslås om du vill. Se avsnittet om digitala dörrlås. Originalcylindrarna ska sparas vid ett sådant byte.

Störning (2)

Föreningens ordningsregler för oljud kan du läsa här nedan.
se även ”ordningsregler

”Störande ljud ska undvikas vardagar mellan kl. 22:00 till 07:00, helgdagar 23:00 till 09:00.
Till detta räknas högljudda skrik, hög volym på musikanläggning, TV, Fester, mm.
Fester och evenemang som kan antas hålla på under dessa tider, skall föraviseras övriga boende som kan tänkas störas av det.
Borrmaskin och andra vibrationsgenererande verktyg som kan orsaka stomljud (vibrationer i fastigheten) får endast användas mellan kl. 08:00 och 17:00.

Dessa regler är ett förtydligande under vilka tider som störningar inte tolereras, under övriga tider ska man fortfarande i möjligaste mån inte störa sin granne med höga ljud eller oväsende om det kan undvikas.”

När en störning uppstår begär vi att du först och främst har försökt lösa problemet genom att prata direkt med din granne.

Exempel på störningar kan vara att någon festar långt in på natten/morgonen och för mycket oväsende, övervattnar på balkongen så att det rinner ned, fimpar på din uteplats eller att någon spelar alldeles för hög musik.

Vad som är viktigt att tänka på är att störning kan betyda olika saker för olika människor och vissa former av störning måste man tolerera.
Lagen tar inte hänsyn till personliga förutsättningar och störningen måste alltid bedömas objektivt.
Vid allvarliga störningar som bråk, hot eller kriminella handlingar, ring alltid Polisen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om det förekommer allt för ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning. I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.

Det går normalt att dela in störningarna i två huvudgrupper.

Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete eller duschande, matlagning eller andra vardagssysslor som utförs nattetid.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis ”levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, hundskall, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan.

Om du vill få en bra dialog med din granne och kanske lösa det som du upplever är ett problem är det alltid bra att prata med dem.

I många fall kan det vara så att din granne helt enkelt inte tänkt på att deras beteende har stört andra grannar.

Om du har pratat med din granne och försökt lösa problemet men de struntar i vad du tycker och fortsätter med störningen är det nu dags att kontakta styrelsen så tar vi kontakt med den boende för att reda ut problemet.

För att underlätta styrelsens arbete är det bra om du fört anteckningar på datum, klockslag och vilken typ av störning som varit, om du inte redan antecknat detta är det bra om du börjar nu. Det går även att ladda ner en störningsjournal under dokument.

Lägenheterna i våra fastigheter är väldigt bra ljudisolerade, långt över  vad som räknas som normal standard. Vilket gör att det nästan uteslutande är stomljud som överförs mellan lägenheter. Dvs borrning, bilning, hamrande osv. I vissa fall kan  centrifiguringscykeln i en tvättmaskin orsaka ett visst ljud in till annan lägenhet men ljudet är oftast på så låg nivå pga isoleringen att det inte kan tillräknas som störning i våra fastigheter.

Men har man balkongdörr eller fönster öppna så hörs ljud utifrån mycket mer, i sådana fall kan man stänga dem och se om ljudet minskar.
Samma sak gäller om man skapar höga ljud, t.ex. musik i sin lägenhet. Har du fönster och dörrar öppna åker mycket av ljudet ut ur lägenheten genom dessa, vill man inte störa sina grannar är det bra om man har möjlighet att stänga fönster och balkongdörr medan man lyssnar på musiken.

Som en avslutande del vill vi även passa på att nämna att under vissa helger och helgdagar är det rimligt med tolerans att fester och oväsen kan förekomma till sent på kvällarna.
Högtidshelger brukar oftast inkludera Julafton, Nyårsafton, Påskhelgen Valborgsmässoafton, Kristihimmelsfärd och Midsommarafton.

Vi kommer uppdatera denna artikel allteftersom nya bestämmelser för ljudstörningar fastställs av föreningen och vi inte bara bedömer utifrån bostadsrättslagens riktlinjer.

Du kan inte göra så mycket åt det.
Varken våra ordningsregler,  våra stadgar eller svensk lag förbjuder rökning på
balkong.

Rökning på balkong räknas inte som en störning. Och det finns flera prejudikat på detta som bekräftar att det är uttryckligen tillåtet att röka på sin balkong, oavsett hur mycket andra upplever det störande.

Du får alltså stå ut med att din granne röker på balkongen då det är inom deras rätt att göra det.

Däremot står det i våra ordningsregler att man måste visa hänsyn till sina grannar vid rökning på balkongen.
Det vill säga, att fimpa aska eller kasta fimpar på någon annans balkong eller uteplats är inte accepterbart beteende.

Har man meningsskiljaktigheter med sina grannar ska man i första hand ta upp det med sin granne och försöka lösa problemet man har i en dialog med personen.

Endast vid ytterst särskilda omständigheter involverar sig föreningen i boendes förehavanden.

Trapphus / Entré (6)

Kontakta styrelsen

Nya taggar finns i föreningens lager och vi kan byta ut dem väldigt fort.

När du kontaktar oss angående en trasig tagg, vänligen uppge även numret på taggen, det börjar med AVM och därefter flera siffror.

Numret behövs eftersom vi ersätter taggen som gått sönder.

OBSERVERA!
Om det framkommer att taggen gått sönder på grund av yttre påverkan eller skada debiteras kostnaden för en ny tagg om 200kr. I övriga fall står föreningen för kostnaden av en ny tagg.

 

Våra entrédörrar är alltid låsta av säkerhetsskäl.

Du öppnar den genom att använda din tagg, din lägenhetsnyckel, eller den entrékod som du fått.

Entrékoden fungerar mellan 06:00 och 23:00.

Övriga tider krävs tagg eller nyckel.

Kontakta styrelsen så sätter vi dit en ”INGEN REKLAM”  eller ”INGEN REKLAM / INGA GRATISTIDNINGAR” på din postlåda.

Andra etiketter eller utformningar kommer tas bort.

För att byta eller lägga till / ta bort ett namn från din postlåda måste du kontakta styrelsen.

Namnet på brevlådan står inte bara i det synliga fältet utan även innanför ramen, enbart posten och styrelsen kommer åt dessa, det är därför inte tillåtet att ändra namn på postlådan själv då det andra namnfältet inte ändras.

Föreningen använder sig av en särskild graverad plastskylt för postlådorna, du får inte sätta egna dymo-lappar eller liknande på brevlådan.

De namn vi tillåter på postlådorna är;
*Ägaren/ägarna av lägenheten.
*Hushållet tillhörande medlemmar med annat efternamn.
*Fast inneboende skrivna på adressen.
*Företag tillhörande lägenhetsinnehavaren.
*Andrahandshyresgäster.

Namn vi inte tillåter på brevlådorna.
*Inneboende ej skrivna på adressen

Som standard står endast den/de personer som står som ägare av lägenheten på postlådan eftersom föreningen inte kan veta vilka fler som ska bo där än den som står på köpekontraktet.

Om du precis skaffat lägenheten och tycker det saknas ett namn behöver du därför kontakta styrelsen för att få dit ett annat namn.

Om en person avflyttat från din lägenhet (utanför försäljning)
Kontakta styrelsen så vi kan ta bort personens namn.

Felanmäl det till styrelsen.

Det kan du göra direkt här på hemsidan under ”kontakta oss”, via vår mail eller per telefon.

Det är Kone som har hand om våra hissar.

Men du kan inte själv felanmäla till Kone.

Kontakta styrelsen, även om felet har varit i flera dagar är det inte säkert någon har felanmält det till oss.

Enklast är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Kontaktuppgifter om mail finns även i din trappuppgång.

Det går också bra att ringa på våra telefontider.

Tvättstuga (8)

Gå till tvättbokningstavlan utanför tvättstugan i Hovstagränd 9.

Lägg på din tagg på taggläsaren på bokningstavlan

Du ser nu bilden nedan, där klickar du på ”Inställningar”

När du klickar på inställningar får du två val ”ändra e-post” och ”ändra lösenord”

Du behöver klicka på varje val och fylla i uppgifterna.

Skriv in din e-post och tryck OK.

Skriv in ditt lösenord och tryck OK.

KLART!

Du kan nu boka din tvättid på internet på bokning.angssatra.se eller på ”Tvättbokning” i menyn på hemsidan.

 

För att boka tvättstugan på internet går du till

bokning.angssatra.se eller via vår hemsida i menyn ”tvättbokning”

där loggar du in med den mail och lösenord som du valt på bokningstavlan.

För instruktion hur du registrerar dig för internetbokning gå till ”hur registrerar jag mig för internetbokning?”

Till tvättstugan i Hovstagränd 9 kommer du endast in med tagg och endast om du har en bokad tvättid.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

En tvättid som inte påbörjats inom 30 minuter från starttid kommer släppas för ombokning.

Du kan endast komma in i tvättstugan om du har en bokad tid.

Du kan komma in i tvättstugan upp till 15 minuter efter din bokade tid är avslutad.

Kontakta styrelsen, även om felet har varit i flera dagar är det inte säkert någon har felanmält det till oss, sitter det ingen lapp från styrelsen på maskinen är den förmodligen inte felanmäld.

Om det sitter en lapp på maskinen som är undertecknad styrelsen att service är beställd så är den redan felanmäld och du behöver inte anmäla den igen.

Enklast är att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Kontaktuppgifter om mail finns även i din trappuppgång.

Det går också bra att ringa på våra telefontider.

Bokning av tvättid görs på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan på Hovstagränd 9. Eller via vår hemsida ”tvättbokning” i menyn. Eller direkt via bokning.angssatra.se

På bokningstavlan lägger du på din tagg.

På internetbokningen loggar du in med e-post och lösenord du valt tidigare.

Du klickar sen på valfri ledig tid och väljer boka.
Du kan även avboka en redan bokad tid.

 

Om du inte har påbörjat din tvättid inom 30 min från att den börjat släpps tvätt tiden för ombokning.

Dvs har du inte påbörjat din tvättid inom utsatt tid kan en annan medlem nyttja tiden istället.

Anledningen är att inte tvättstugan ska stå tom på populära tvättider.

Städningen av tvättstugan sker via ett städföretag som föreningen anlitar, den städas varje vecka enligt städinstruktion.

Utöver det ska varje person som använder tvättstugan städa upp efter sig själva.

Det inkluderar att man rengör torktumlarens filter efter sig och ser till att man inte skräpar ner.

Du får tvätta 2 gånger i månaden i grovtvättstugan

Föreningen har sen vi bildats bestämt att man får bruka grovtvättstugan upp till 2 gånger i månaden.

Du kan ha 4st aktiva bokningar totalt över en period av 60 dagar, men endast 2st per 30 dagar.

Alla lägenheter kom från början utrustade med tvättmaskin och torktumlare som standard. Det är inte meningen att föreningens grovtvättstuga ska agera som en ersättare istället för att man tvättar sin vanliga tvätt i sin lägenhet.

Grovtvättstugan är alltså främst till för att tvätta större saker som mattor och övriga stora saker man normalt inte kan tvätta i sin egen tvättmaskin. Samt för de som bor i enrumslägenheterna som inte har normal tillgång till torktumlare

Tillgången till tvättstugan är elektroniskt styrd. Missbruk beivras.

Uthyrning (3)

OBS OBS Denna information kommer uppdateras i Juli för att gälla för vår nya förvaltare Nabo. Vi vet ännu inte hur andrahandsuthyrningsprocessen ser ut hos nya förvaltaren. informationen nedan gäller bara till sista juni 2023.

För att ansöka om andrahandsuthyrning logga in på riksbyggens hemsida.

INNAN DU SKICKAR EN ANSÖKAN
om du vill hyra ut i andra hand vill vi att du först tar kontakt med oss i styrelsen. Reglerna för andrahandsuthyrning är väldigt tydliga med vad som gäller och det är bättre att prata med oss först och redogöra för anledningen för att se om det är ett giltigt skäl än att skicka in en ansökan som blir nekad på grund av ogiltiga skäl som sen ska eskaleras till hyresnämnden för avslag, istället för att diskutera det först. Om det visar sig vara ett ogiltigt skäl kan du ändå skicka in en ansökan som då kan behandlas i hyresnämnden. Men det är enklare att fråga först.

Exemple på skäl för avslag kan vara AirBNB (kommersiell uthyrning), uthyrning för att lägenheten inte blir såld, att man hyrt ut för länge (2 år), med mera.

Om du inte har loggat in där tidigare behöver du registrera dig först.

När du är inloggad klickar du på ”Min Bostad” och därefter ”Hyr ut i andra hand” fyll sen i ansökan.

Regler för upplåtelse av lägenhet i andra hand

1. Reglerna är desamma oavsett om lägenheten hyrs eller lånas ut.

2. En fullständigt ifylld ansökan ska lämnas till styrelsen senast 2 månader
före den planerade uthyrningen.

3. Uthyrningen måste vara tidsbestämd. Minst tre månader och max ett år
med möjlighet att förlänga 1 år till efter ny ansökan.

4. Det måste vara samma hyresgäst under kontraktstiden.

5. Hyresavgift till bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning är 10 % på prisbasbeloppet per år enligt föreningens stadgar § 18.

6. Skäl till uthyrningen ska anges i ansökan.

7. Den som hyr ut är ansvarig för att medlemsavgift och hyresavgift betalas
senast den sista varje månad.

8. Airbnb eller motsvarande är inte tillåtet i Brf Ängssätra.

9. Det åligger bostadsrättshavaren att informera hyresgästen om innehållet i
föreningens stadgar och ordningsregler.

10. Ett tillstånd för andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor enligt
stadgarna § 24.

11. Om bostadsrättshavaren inte är nåbar under uthyrningsperioden kan det
vara lämpligt med en utomstående kontaktperson med fullmakt från
bostadsrättshavaren.

2022-08-28

(Uppdaterat 2023-01-17)
1 Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kronor
10% av PBB fördelat på 12 månader motsvarar 438 kronor per månad 2022

Nej, Du får inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand.

Det är avtalat i ditt kontrakt för din parkeringsplats att du inte får hyra ut den.

Om du hyr ut din parkeringsplats i andra hand kan ditt parkeringskontrakt med Föreningen bli uppsagt med omedelbar verkan. Du förlorar då rätten till parkeringsplatsen.

Enda undantaget är om du hyr ut din bostad i andra hand, då får parkeringsplatsen ingå som en del i uthyrningen av bostaden till samma hyresgäst som hyr bostaden.

OBSERVERA att du endast får hyra ut din bostad om du ansökt om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Föreningen och fått godkänt för detta.

Vatten / Avlopp (6)

Om det plötsligt börjar lukta avlopp i ditt badrum beror det mest troligt på någon av följande 4 saker.

Du har inte rensat vattenlåset till dusch/badkar.
Lösning: Lyft upp vattenlåset och rensa det, spola även rent i själva brunnen då det kan ha bildats slam och hårrester i själva brunnen om vattenlåset varit igensatt, plocka isär vattenlåset och rengör ordentligt. Återmontera.

Vattenlåset sluter inte tätt mot brunnen.
Lösning: Pröva att trycka ner vattenlåset ordentligt i brunnen, om det sluter tätt ska det vara lite motstånd när man trycker ner den, om den sitter löst har du inte tryckt ner den ordentligt eller gummipackningen är dålig. Om gummipackningen inte tätar ordentligt köp ett nytt vattenlås. De nyare modellerna av vårt vattenlås har en bättre gummipackning än de tidigare modellerna.
Se information längre ned.

Du har inte rensat det stående vattenlåset till tvättmaskinen (gäller 1:orna).
Lösning: Ettorna har ett separat s.k. stående vattenlås till tvättmaskinen, detta glöms ofta bort och de flesta rensar aldrig dessa. Efter åratal av tvättande kan det uppstå dåliga lukter från vattenlåset.
Vattenlåset sitter i golvet rakt nedanför avloppsröret som tvättmaskinen är kopplat till. lyft upp vattenlåset och rengör, återmontera.

Anslutningsmuffen i golvet till handfatets avloppsrör sitter löst.
Lösning: Lyft på plastkåpan som sitter vid golvet, du ska nu se en tjock gummiring som det mindre röret från handfatet går in i, denna gummiring ska sitta tätt emot röret i golvet eftersom den ska täta mellan två olika rörstorlekar, om den inte gör det kan det uppstå lukt därifrån.
se bild på muffen nedan.

Har du fortfarande luktproblem i badrummet efter att du prövat dessa åtgärder kontakta styrelsen så får vi kontrollera.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast.

De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus Vattenlåsinsats RAN finns att köpa på alla välsorterade hemmafix butiker. Den finns både i plast och i rostfritt stål. Om vattenlåset har blivit för ofräscht eller inte sluter tätt längre rekommenderar vi att du köper en ny. Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar

Om du bara ska renovera ytskikt (golv, tak, vägg), fasta inventarier (köksstomme, handfat, fasta bänkar, m.m.) och vitvaror är det inget särskilt du behöver tänka på.

Vid arbete i badrum, särskilt tätskikt i badrummet är det viktigt att tänka på att anlita ett företag som är våtrumsbehörigt vid renoveringen. Tänk på att du själv är personligt ansvarig för om t.ex. tätskiktet inte är byggt korrekt och det börjar läcka vatten, även efter att du sålt din lägenhet (dolda fel), därför är det viktigt med ett korrekt utfört arbete och ett företag som kan lämna garantier på det.

Ändringar i bostaden som påverkar fastigheten
DVS ingrepp i bärande väggar, fasad, brandpelare, trycksatta vattenledningar, avlopp och ventilation får du uttryckligen inte göra om du inte först fått styrelsens godkännande att utföra arbetet.

Installation av motoriserad köksfläkt som är ansluten till ventilationen är förbjudet.

Endast i undantagsfall kommer ändringar som påverkar fastigheten att tillåtas.

Om din kran droppar när den är avstängd, du enbart får kall- eller varmvatten, eller om kranens handtag är trögt att vrida på. Då är det förmodligen en kolv inuti kranen som gått sönder eller är dålig. Den behöver då bytas ut. Det är något du lätt kan göra själv om du är lite händig. Men tänk på att du själv är ansvarig om något skulle gå fel.

Denna guide riktar sig till Mora Temp ESS kranar (kök och badrum) som installerades i lägenheterna när de byggdes, har du eller nån annan byggt om eller bytt blandare till annan modell eller märke i din lägenhet så kan vi inte hjälpa dig.

Mora Temp ESS som vi har är en utgången modell hos Mora, det säljs dock fortfarande nyare versioner av den, och det finns gott om reservdelar då det är en väldigt populär modell från ett etablerat märke.

För att åtgärda ditt problem behöver du först köpa en kolvsats till din blandare.
Dessa heter Mora ventilhylsa + kolv 020 ESS och brukar kosta runt 300kr, andra namn kan vara kolv/ventil sats. Samma kolvsats gäller för alla mora temp blandare oavsett om det är för köket eller badrummet.
En nyare modell av insatsen till andra modeller av Mora och även FM Mattsson är insats till 9000-serien.

Mora Temp insats
FM Matsson insats 9000

Det går även att köpa delarna lösa eller bara köpa kolven separat, men det är bäst att byta både kolv, hylsa och mässingspackning samtidigt, de säljs oftast tillsammans i ett paket, och du hittar dem i alla välsorterade hemmafixbutiker, men bästa priserna hittar du på internet.

Det finns en instruktion med i förpackningen hur man byter men vi har även en instruktionsvideo som du kan titta på nedan.

OBS! Tänk på att du är själv ansvarig för vad du gör och får stå för de ekonomiska konsekvenserna om du gör något fel och orsakar t.ex. en vattenläcka i lägenheten pga felaktig installation. Om du är det minsta osäker på hur du ska göra, anlita ett proffs.

Instruktionsvideon är gjord för kökskranen men exakt samma metod gäller för badrumskranen.

Är läckan stoppad?

Vid pågående läcka som du inte själv kan åtgärda.
Ring Dygnet fastighetsjour på 08 – 18 60 00
omedelbart för få läckaget åtgärdat så att skadan inte blir värre.

Om du har fått en vattenskada oavsett orsak, t.ex. en vattenläcka från diskmaskinen, sprucket rör, ett element avlopp som separerat, tätskikt som gått sönder m.m,

Du måste kontakta styrelsen. Detta för att föreningen måste anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

Du måste även kontakta ditt försäkringsbolag

För att kontakta styrelsen klicka på ”kontakta oss” eller se uppgifter i din portuppgång. Det går även bra att ringa på vårt kontaktnummer.

Du behöver uppge namn, lägenhet, telefonnummer, mail och en beskrivning av skadan till oss.

Har du skador på lösöre i lägenhet behöver du även kontakta ditt försäkringsbolag.

Föreningen står alltid för de tre U i en vattenskada, det betyder Utredning, Utrivning och Uttorkning.

Det betyder att föreningen måste få veta när en vattenskada inträffat så att vi kan beställa en fuktskademätning, utrivning av den skadade delen och uttorkning av det vattenskadade området.

Därför måste du alltid kontakta styrelsen i ett fuktskadeärende så att vi kan påbörja arbetet med din vattenskada, försäkringsbolaget kommer inte gå vidare i ärendet förrän de fått en fuktutredningsrapport från föreningen.

Tänk också på att föreningens involvering slutar efter att det skadade området har rivits ut, fukten torkats ut och föreningen återställt den del som vi ansvarar för.

Du måste alltså själv kontakta en entreprenör som sköter själva återställningen av ytskikt och fast inredning i din lägenhet.

Det går dock oftast bra att använda samma entreprenör som skött utrivningen om man vill.

För att minska mängden stopp i avloppet är det viktigt att man inte spolar ner vissa saker som kan orsaka framtida stopp.
Torka t.ex. ur stekpannan med papper innan du diskar den om det är mycket fett i den.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp i avloppet. Här en lista på sådant som ofta orsakar stopp i avloppet.

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta  i soporna

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Särskilt illa är det med fett som normalt stelnar vid rumstemperatur, dvs kokosfett, palmolja, och animaliska fetter från kött som stekts, dessa stelnar i avloppet och bildar lätt proppar.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmt vatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset.
Ska du absolut spola ner råa ägg gör det helst med kallt vatten.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar stelnar i avloppet.

5. Kaustiksoda. Vanligen så ska ju kaustiksoda lösa proppar eftersom det är starkt frätande, Men vad många inte vet är att om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp, om man t.ex. inte sköljt med tillräckligt mycket vatten. Har man helt stopp i avloppet bör man undvika kaustiksoda helt. Meddela rörmokaren om du försökt rensa med kaustiksoda.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköjer av redskapen efter att ha använt dessa.

En extra varning om Kaustiksoda. (då vi vill att alla i vår förening ska må bra)
Hantera aldrig kaustiksoda om du inte vet vad du gör och hur farligt det kan vara, och ALDRIG i närheten av småbarn.
Förvaras alltid väl utom räckvidd för barn.

Kaustiksoda, också känts som Natriumhydroxid är en alkalisk lösning som är STARKT FRÄTANDE den löser både fett och protein och är egentligen farligare än både saltsyra och svavelsyra, men går alltså att köpa i närmaste konsumbutik.
Häll inte kokande vatten på kaustiksoda, detta skapar en aggressiv exotermisk reaktion som kan spruta ut kokande kaustiksodalösning ur avloppet och stänka på dig (när kaustiksoda blandas med vatten skapas värme).
Har du fått kaustiksoda på händerna, ögon eller annan kroppsdel, skölj genast i flera minuter med vatten, om du upplever att det fortsätter bränna kontakta gärna 112.
När man häller upp kaustiksoda kristaller ur behållaren kan det skapa ett litet pulveraktigt moln, detta är farligt att andas in och få i ögonen.
Har du råkat andas in en lite större mängd kaustiksoda (i dammform) försök be någon ringa 112 omedelbart om du kan prata, inandning av kaustiksoda kan orsaka allvarliga frätskador på lungorna och kemisk lunginflammation. Även små mängder orsakar frätskador i munnen och svalg inom någon minut.
Har du råkat svälja en kaustiksodalösning, försök få någon att genast kontakta 112 och uppge att det handlar om kaustiksodaförgiftning. Utan behandling leder detta till döden, även med snabb behandling kan man få men för livet.
Vi anser helst att man inte ska ha kaustiksoda hemma då många inte vet hur farligt det kan vara, särskilt om man har småbarn. Men vet man hur man ska handskas med det fungerar det bra för att rensa avlopp.

Om du har akut stopp i avloppet som kan orsaka översvämning och vattenskador bör du omgående kontakta föreningens fastighetsjour så att  problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.

Dygnet Fastighetsjour  08 – 18 60 00

Om stoppet är lokalt i toaletten, handfat, diskbänkt eller i rören i din lägenhet, dvs saker som innefattas i din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare kommer du att faktureras för jourbesöket.

Är stoppet inte akut? för vanliga stopp i din lägenhet rekommenderar vi att du tar kontakt med Solna högtrycksspolning på 08 – 82 19 07

Hem

Endast stopp i stammar och rör som betjänar flera lägenheter är föreningens ansvar.

Enkla stopp som orsakats av igensatt vattenlås till handfatet i badrummet eller köket, eller duschen/badkaret kan du enkelt ta bort och rengöra själv.

Tänk på att du ansvarar själv för vattenlås och rör ovan och under golvet i din lägenhet, och är det stopp i dessa står du för hela kostnaden om du beställt jour-åtgärd eller andra åtgärder av dessa.

Vattenlåsen till våra badrum är Purus Vattenlåsinsats RAN Plast.

De lyfts lätt upp med ett litet handtag och går att plocka isär för rengöring. Se till att du trycker ner den ordentligt i brunnen igen efter rengöring. Det är också viktigt att vattenlåset sätts i rätt riktning i golvbrunnen, handtaget ska vara åt samma håll röröppningen är för att minska risken för stopp, det är i den riktningen som vattnet flödar.

 

<- den sidan vänd mot röröppningen i golvbrunnen       Purus Vattenlåsinsats RAN finns att köpa på alla välsorterade hemmafix butiker. Den finns både i plast och i rostfritt stål. Om vattenlåset har blivit för ofräscht eller inte sluter tätt längre rekommenderar vi att du köper en ny. Purus vattenlås specifikation

Drift och Skötsel Purus Golvbrunnar

Ventilation (3)

OVK, Eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav,
kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller och att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i vår entré.

Vad du som boende bör tänka på inför en OVK är följande.

Har du gjort någon ändring i badrum eller kök som påverkar ventilationen i fastigheten? Har din spiskåpa slutat fungera som den ska? Har du bytt till någon annan typ av motoriserad köksfläkt som du kopplat in på ventilationen?

Om svaret är ja på någon av dessa frågor kan du ställas ekonomiskt ansvarig för åtgärden som behövs göras vid en OVK om du fått en anmärkning och du gjort dig skyldig till att försämra eller negativt påverka fastighetens ventilation genom en aktiv handling eller undlåtelse att utföra underhåll av din bostad som du ansvarar för enligt stadgarna.

Exempel på där du ställs ekonomiskt ansvarig kan vara t.ex. att du har en trasig spiskåpa som saknar forceringsfunktion eller grundflöde och du har inte bytt eller reparerat den innan OVK utförs. Eller att du har bytt till en motoriserad fläkt som du kopplat in i ventilationssystemet.
Andra exempel kan vara att du byggt om ditt badrum och bytt ventilationsdon till ett som inte är godkänt, eller att du skruvat på den själv så att det blir fel luftflöde. Man får inte justera ventilationsdon själv eftersom det är viktigt att rätt luftflöde finns i dessa, och de ska vara injusterade efter de projekterade ventilationskrav som finns.

Normalt står föreningen för kostnader som gäller ventilationssystemet som helhet. DVS själva besiktningen av fastigheterna och lägenheternas ventilation, eventuell rengöring av kanaler i ventilationssystemet och eventuell injustering av ventilationsdon i din lägenhet som kan behövas göras.

Du som boende står för kostnader där ansvaret ligger på dig och där du inte uppfyllt din del i ditt underhållsansvar, t.ex. undlåtit att reparera eller byta en trasig spiskåpa, eller där det är tydligt att du har gjort åverkan eller ändrat på ventilationen i din bostad och att det ger en besiktningsanmärkning vid OVK:n

Besiktningsanmärkningar kan vara av två typer. en 1:a eller en 2:a. Ungefär som på bilbesiktningen.
En 1:a är en anmärkning som behöver åtgärdas tills nästa OVK, den behöver inte ombesiktigas.
En 2:a är en anmärkning som skyndsamt ska åtgärdas och som därefter måste ombesiktigas av en certifierad kontrollant för att bli godkänd.

Exempel på en 1:a kan vara att vredet på din spiskåpa är trasigt.
Exempel på en 2:a kan vara otillräckligt luftflöde i badrum, eller en trasig spiskåpa

Om en ombesiktning behöver utföras för att du fått ett nedslag brukar föreningen erbjuda att åtgärda felet åt dig på din bekostnad, eller att du åtgärdar felet själv. I vissa fall kan även föreningen erbjuda att åtgärda felet utan att det sker på din bekostnad. Du får alltid information om vad som gäller vid respektive tillfälle.

Normalt kostar återbesiktningen pengar och du som ansvarig lägenhetsinnehavare debiteras normalt detta, men det är något som kan variera beroende på vilket beslut styrelsen har tagit vid respektive OVK.

Krav på att släppa in ventilationstekniker.
Du kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag samt stadgarna har rätt att utföra sådan åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Debitering om du inte släppt in tekniker vid ett föraviserat besök.
Du blir normalt debiterad för ett återbesök om ventilationsteknikern inte kan komma in i din lägenhet vid ett föraviserat besök.

Du kan inte vägra en åtgärd
Anmärkningar som måste åtgärdas enligt OVK kan inte vägras. Om du inte vill utföra dem själv och inte vill att föreningen ska göra det, eller vägrar släppa in en tekniker så att åtgärden inte kan utföras, kommer åtgärden att genomföras med tvång genom handräckning av kronofogden. Skulle en sådan tvångsåtgärd behöva tas kommer du även få en skriftlig varning som i slutändan kan leda till att du blir av med ditt medlemskap i föreningen och att din lägenhet tvångsförsäljs.

Om du har original spiskåpa Franke så har den ingen fläkt, det är ett spjäll som öppnas med en timer. Huset har en centralt styrd fläkt som styrs genom att mäta trycket i ventilationsrören, din lägenhet har alltså alltid en garanterad ventilation.

För att felsöka kan du följa förslagen nedan. (observera att viss humor förekommer)

Punkt 1a. Har du vridit på timervredet för att öppna spjället när du lagar mat?
Om inte, gör det. Annars är spjället stängt.

Punkt 1b. Flyttade du från villa till bostadsrätt? Då kommer du vara chockad över skillnaden mellan den TurboBoostMega 5000 fläkten du hade i ditt villakök och spiskåpan som finns i din lägenhet.
Även om det inte verkar så, framför allt för att den inte låter i 80 decibel, så fungerar spiskåpan precis som den ska göra, med ett osuppfång på 75%. Man kan funktionstesta detta genom att ta ett A4 papper och hålla det mot fettfiltret. När du vrider på vredet ska pappret fastna mot fettfiltret av sugkraften från spiskåpan, men inte, eller knappt när spjället är stängt.

Punkt 1c. Har du uppsamplingskåpa på din spiskåpa? Med uppsamlingskåpa menar man de där metallkanterna under med glas framtill som går ner 5-10cm under spiskåpan.
Som namnet antyder är funktionen den fyller att samla upp matoset så att spiskåpan har en möjlighet att suga åt sig allt, innan matoset sprider sig i resten av köket.
Har du en spiskåpa som saknar uppsamlingskåpa ökar mängden matos som åker ut i lägenheten markant.

Punkt 2. Du har vridit på timern, inte bott i villa och uppsamlingskåpan sitter där den ska, men det går ändå ingen luft genom spiskåpan.
Har du kontrollerat att spjället faktiskt öppnar sig när du vrider på timervredet på spiskåpan?
Om du tar bort fettfiltret under spiskåpan kan du titta upp underifrån och se om det rör sig när du vrider på vredet, om spjället inte öppnar sig är ditt spjäll, styrarmen eller vred trasigt, och du behöver då laga din spiskåpa, eller byta ut den mot en ny.

Punkt 3. Spjället öppnar sig men det verkar inte sugas nån luft ändå.
Du måste nu kontrollera dina inluftventiler till lägenheten.
För att luft ska kunna åka ut genom dina ventilationsrör krävs också att luft kan komma in i lägenheten.

Alla lägenheter är utrustade med fönsterventiler med diffusor som har ljuddämpande skumgummikassetter, det är där luften kommer in.

Fönsterventilerna har två lägen, 10% öppna eller helt öppna.

Fönsterventilerna ska normalt alltid vara helt öppna, endast när det finns risk för kemikaliespill eller dylikt i området utanför bör du stänga ventilerna.
Om du har alla fönsterventilerna stängda så kan inte tillräckligt med luft komma in i lägenheten, och då fungerar även köksfläkten dåligt, eftersom du skurit av 90% av allt luftflöde in i lägenheten.

Luften vill alltid komma in på något sätt, har du kanske svarta strimmor längs med taket mellan vägg och tak? det är indikationer på att dina luftventiler är stängda eller inte fungerar som de ska.

Om luftventilerna är helt öppna och det ändå inte kommer någon luft, kan det vara dags att kontrollera om du har stopp i ventilerna.

För att testa detta kan du öppna t.ex. balkongdörren och se om spiskåpan suger bättre.

Punkt 5. om du testat alla punkterna ovanför, och det fortfarande inte är någon ventilation i spiskåpan med balkongdörren öppen, och du är säker på att det inte är strömavbrott i fastigheten. Kontakta styrelsen så ska vi försöka hjälpa till.

Som bostadsrättsinnehavare står du själv för underhållet av alla inre ytor och utrustning i ditt hem. Du måste således anlita någon för egen kostnad, eller själv byta ut fläkten mot en ny, eller laga den du har.

Köksfläkten i våra lägenheter är inte en fläkt. Det är en spiskåpa med ett spjäll som öppnas och stängs med en timer.
Man får inte installera en motoriserad köksfläkt i våra lägenheter.
Fastigheten har ett centralstyrt ventilationssystem som kan ta skada av det.
Om du har monterat en motoriserad köksfläkt i ditt kök kan du vid en kontroll bli tvingad att byta ut den.

Modellen som är installerad i våra lägenheter är av Modellen Franke F251, 60cm. den tillverkas inte längre. Modellerna som ersätter den heter Franke Futurum Classic och Franke Futurum Spirit.
Vill man istället ha en annan spiskåpa så finns det ett flertal märken att välja mellan. OBSERVERA, denna information stämmer bara om inte du eller tidigare ägare har byggt om köket. Om köket är ombyggt kan vi inte svara på vad du har för utrustning.

Franke F251 60cm

Tillbehör till spiskåpan Franke är Trumsats Franke 1,3M Ø 125/DIAM och metalltrådsfilter F200-serien.
Om du vet vad du gör kan du byta ut endast spjälldelen, eftersom det oftast är den som går sönder eller fastnar. Men då de flesta franke spiskåpor håller i runt 10-15 år innan det är några problem med dem och en ny endast kostar c:a 1300kr kan det kännas bättre att byta hela spiskåpan istället eftersom de oftast efter så många år är avsevärt smutsiga.

Metalltrådsfilter till F200-Serien Franke trumsats 125mm

Om du ska byta spiskåpan mot en ny rekommenderar vi att du även byter ut hela trumsatsen till spiskåpan då mycket matfett och dylikt fastnar i denna. Vill du inte använda dig av Frankes trumsats går det bra att köpa separat trumma så länge den är max 130mm i diameter, det finns många bra alternativ som är dubbelfolierade.

Du kan även passa på att köpa till ett metalltrådsfilter som är bättre än det polyesterfilter som medföljer spiskåpan som standard.

Spiskåporna och tillbehören finns att köpa både på Bauhaus, ELON och på ett flertal internetbutiker som t.ex. ByggHemma.

Monteringen av spiskåpan är endast med 4st skruvar, de är antingen iskruvade undertill genom 4 hål i spiskåpans kanter, eller, som vi upptäckt att man gjort  i vissa lägenheter, där man skruvat fast den från sidorna på skåpen genom metallen på spiskåpan.

OBSERVERA att om du byter ut spiskåpan är det viktigt att du kollar vad spjället på din gamla spiskåpa står inställt på och ställer in samma det på den nya, så att du får rätt grundflöde på ventilationen i lägenheten. Ställ in den nya exakt likadant som den gamla. Nedan finns en länk till injustering och manual till spiskåpan.
Är du osäker på hur man gör detta kontakta styrelsen, det är viktigt att grundflödet i din ventilation är rätt inställd, det kontrolleras bara vart 6:e år.

Franke F251 Manual och injustering