Samlad Information

Denna information riktar sig i första hand till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Ängssätra Bostadsrättsförening.
Informationen hålls uppdaterad löpande.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

Avgifter (planerade förändringar)
Här publiceras kommande avgiftsförändringar om sådana har beslutats.

Barnvagns- och rullstolsförråd
Barnvagnsrum finns i fastigheten. Varje hus har ett eget barnvagnsförråd i entreplan. Rullstolsförråd finns ej.

Balkonginglasning
Bygglov finns ej. Stående stämmobeslut finns om att inglasning av balkong är godkänt, dock ej på uteplatser i markplan, takterrasser eller översta balkong.

Cykelförråd
Finns. Varje hus har ett eget cykelförråd utomhus.

Energideklaration (2014)
Hovstagränd 3   – 128 kWh/m² och år
Hovstagränd 5   – 129 kWh/m² och år
Hovstagränd 7   – 128 kWh/m² och år
Hovstagränd 9   – 126 kWh/m² och år
Hovstagränd 11  – 129 kWh/m² och år
Hovstagränd 13  – 127 kWh/m² och år

Energideklarationer finns att ladda ner i Energideklarationer under Mäklarinformation

Elbilsladdning
11 elbilsplatser finns. 3-fas 30A, Type 2 Mode 3. Elbilsladdning debiteras separat.

Försäkring
Föreningen har fastighetsförsäkring genom Brandkontoret.
Föreningen har ingen kollektiv brf-försäkring.

Föreningens omfattning
Föreningen äger fastigheten Kolargossen 1.
Utöver marken äger föreningen de 6 punkthus, 2 miljöhus och cykelförråd som finns på området (gatuadresserna är Hovstagränd 3, 5, 7, 9, 11, 13.)
I föreningens hus finns 86 lägenheter fördelat på 1-5 rum och kök. varav 13 ettor, 10 tvåor, 51 treor och 12 femmor.

Föreningslokaler
Föreningen har inga allmänna lokaler såsom föreningslokal, hobbyrum eller liknande.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett förråd på markplan i respektive huskropp.
Förutom lägenhet 161 och 251 som har förråd på egna våningsplanet.
Storlek på förråd är  mellan 3,0 till 4,1 kvm. Det finns inga förråd att hyra.

Garage
Föreningen har inget garage

Grovsopor
Föreningen har 2 miljöhus för hushållsavfall samt källsortering för Glas, Papper, Kartong, Plast, Metallförpackningar, Matavfall och småbatterier.
Föreningen har inget grovsoprum. Elektronik och andra grovsopor tas till närmaste återvinningscentral.

Handläggningstid vid överlåtelse
Ca 2-3 veckor.

Hissar
Alla 6 fastigheter har hiss till alla våningsplan

Husens färdigställande
Peab byggde husen 2005-2007 på uppdrag av Riksbyggen.
Färdigställande var 2007.
Föreningen gick ur Riksbyggen 2023.

Hushållsel
Varje medlem tecknar själv avtal gällande el.
Alla lägenheter har egen elmätare i föreningens elrum.
3-fas 20A finns till alla lägenheter.
3-fas med neutralledare finns till spisen (perilex)

Internet
Alla lägenheter är anslutna via Bahnhof FiberLAN (upp till 1000/1000 Mbit/s) med ethernetkabel.

Internet från Bahnhof är inkluderat i avgiften.

Alla lägenheter är också anslutna med Tele2 KOAX ”tre hål i väggen” (upp till 1200/100 Mbit/s). Internetanslutning från Tele2 ingår ej men kan tecknas separat.

I lägenheterna finns ett kopplingsskåp för ethernet-korskoppling, 2st RJ-45 Ethernet CAT5E är fördraget till varje rum med vägguttag, samt Tele2 ”3-hål i väggen” uttag i varje rum, undantaget våtrum.

In- och utträdesansökan
Skickas till Nabo Mäklarservice. För mer information se länk.
https://nabo.se/maklarservice-for-maklare

Juridisk person
Godkänns ej.

Kreditupplysning
Föreningen tar kreditupplysning på blivande medlemmar.

Lägenhetsnummer
Föreningen tillämpar egna 3-siffriga lägenhetsnummer för varje lägenhet, samt lantmäteriets standardiserade lägenhetsnummer.

Mäklarbild
Också kallad lägenhetsförteckning, finns att hämta ut från Nabo, gå till maklarservice.com. Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.

Parkering
Föreningen hyr ut 60 Parkeringsplatser för 325 kr/mån och 2 MC platser till boende för 275 kr/mån. Varav 10 av platserna har elbilsladdare som debiteras separat.

Porttelefon
Föreningen har ej Porttelefon. Inpassage sker med tagg, kod eller nyckel.

Radonmätning
Radonmätning är utförd och godkänd maj 2023.

Stadgar
Finns för nerladdning under Dokument.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Ekonomisk förvaltning sköts av Nabo (www.nabo.se)
Föreningen har teknisk förvaltning i egen regi.

Telefon
IP-Telefoni från Bahnhof ingår i avgiften. Kopparkabel för telefoni finns ej.

Trappstädning
Sköts av städfirma

TV
Tele2 är leverantör av digitala TV sändningar. Digitalt grundutbud ingår i årsavgiften. Anslutning sker via Tele2 ”3 hål i väggen” tv uttag.

Kanaler som ingår i Tele2 Digitalt grundutbud utan kostnad är; SVT1, SVT2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, SVT24, SVT BARN, ATG LIVE, Kunskapskanalen och Lokal-TV.

Det går att teckna TV-abonnemang från Tele2 med fler kanaler

För att ta emot HD-sändningar (ex.vis. SVT1 och SVT2) kan din TV:n behöva en Tele2 HD TV CI+ modul.

Förmånlig IP-TV kan även tecknas genom Bahnhof.

Tvättstuga
I föreningen finns en grovtvättstuga som bokas på digital bokningstavla med tagg eller via vår hemsida.

Underhåll (årssammanfattning för mäklare)
Här nedan sammanfattas de senaste 10 årens större underhåll och reparationer föreningen utfört

2013 – OVK samt kanalrengöring.
2015 – Byte av en skadad VS ledning Hovstagränd 11.
2015 – Stamspolning.
2016 – Relining av ett felbyggt markavloppsrör utanför Hovstagränd 3.
2016 – Lagerbyte samtliga fastighetsfläktar.
2017 – Lagning av trasigt markventilationsrör tvättstuga.
2017 – Byte till LED belysning samtliga hissar.
2017 – Byte till LED belysning i trapphus, miljöhus samt utomhusstolpar.
2018 – Byte till epoxygolv i miljöhus.
2018 – Läggning av nya plattor vid entréer Hovstagränd 3, 5 och 7.
2019 – Lagning av fasadsockel Hovstagränd 11 samt mindre putslagningar.
2019 – Byte till epoxygolv i barnvagnsförråd.
2019 – Modernisering av passagesystem till Axema för entréerna.
2019 – Uppgradering av styrning till undercentral.
2019 – OVK samt kanalrengöring.
2019 – Genomgång av taksäkerhet samt underhåll av tak.
2020 – Byte till LED belysning samtliga allmänna ytor.
2020 – Stamspolning.
2020 – Målning av samtliga träytor och byte av dålig spont utomhus.
2020 – Byte av skadade innerväggar i ett miljöhus samt montering av avbärarplank i miljöhusen.
2020 – Lagning av ett skadat avloppsrör under takterrass Hovstagränd 13.
2020 – Uppgrävning,  omisolering och dränering vid en yttervägg pga. markläckage Hovstagränd 9.
2021 – Byte av yttre dörrparti till tvättstuga inför modernisering av passersystem.
2021 – Byte av sarg till sandlåda.
2021 – Mindre putslagningar, målning samt anti-algbehandling av ytterväggar
2021 – Installation av 10st elbilsladdare.
2021 – Installation Axema passersystem med digital tvättbokning.
2021 – Nedgrävning av kantstöd i betong vid parkeringsplats 25-31
2021 – Byte till helautomatisk LED belysning i tvättstuga och tekniska utrymmen
2022 – Modernisering av fasadbelysning på cykelförråd och miljöhus
2022 – Målning av entréer Hovstagränd 9 och 11, samt målning av trappräcken, hissfronter och förrådsväggar. Uppsättning av rostfria kantskydd i entreer.
2022 – Byte torkskåp i tvättstuga
2022 – Installation av avgasare och vätskefilter till värmesystem
2022 – Installation av dörrautomatik till miljöhus
2023 – Radonmätning

Vatten och värme
Kallvatten, varmvatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Ventilation
Fastigheterna har mekanisk frånluft utan återcirkulation (F-ventilation).
Köksfläkt får ej kopplas till fastighetens ventilationssystem. I kök får en spiskåpa monteras, alternativt en återcirkulerande köksfläkt med kolfiltertillsats utan koppling till ventilationssystemet.
Inte heller i badrummet får motoriserad fläkt, s.k. PAX, anslutas till fastighetens ventilationssystem.

Visningar
Gällande lägenhetsvisningar undanbeder vi att man ställer stenar i dörrkarmen på entréerna då det kan skada dörren. En del använder sig av cykellåsvajer som med fördel kan användas för att dörren inte ska gå i lås vid visning.

Årsredovisning
Finns för nerladdning under Mäklarinformation – Årsredovisningar

Äkta förening
Föreningen är en äkta förening.

Ändamål
Lägenheterna ska användas som permanentbostad.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter
Överlåtelseavgift, 3,5% av basbeloppet, betalas av köpare.
Pantsättningsavgift, 1,5% av basbeloppet