Samlad Information

Denna information riktar sig i första hand till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen Riksbyggen Brf Ängssätra.
Informationen hålls uppdaterad löpande.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

Avgifter (planerade förändringar)
Här publiceras kommande avgiftsförändringar om sådana har beslutats.
Ingen avgiftshöjning är beslutad för 2020/2021.

Barnvagns- och rullstolsförråd
Barnvagnsrum finns i fastigheten. Varje hus har ett eget barnvagnsförråd i entreplan. Rullstolsförråd finns ej.

Bygglov för balkonginglasning
Finns ej (löpte ut 2018). Stående stämmobeslut finns om att inglasning av balkong är godkänt, dock ej på uteplatser i markplan, terrasser eller översta balkong.

Cykelförråd
Finns. Varje hus har ett eget cykelförråd utomhus.

Energideklaration
Hovstagränd 3   – 128 kWh/m² och år
Hovstagränd 5   – 129 kWh/m² och år
Hovstagränd 7   – 128 kWh/m² och år
Hovstagränd 9   – 126 kWh/m² och år
Hovstagränd 11  – 129 kWh/m² och år
Hovstagränd 13  – 127 kWh/m² och år

Energideklarationer finns att ladda ner under i valet Energideklarationer under Mäklarinformation

Elbilsladdning
10 elbilsplatser finns. 3-fas 16A typ 2. Elbilsladdning debiteras separat.

Försäkring
Föreningen har fastighetsförsäkring genom Folksam Försäkring Sverige.

Föreningen har även tecknat kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring genom Folksam.

Föreningens omfattning
Föreningen äger fastigheten Kolargossen 1.
Utöver marken äger föreningen de 6 punkthus, 2 miljöhus och cykelförråd som finns på området (gatuadresserna är Hovstagränd 3, 5, 7, 9, 11, 13.)
I föreningens hus finns 86 lägenheter fördelat på 1-5 rum och kök. varav 13 ettor, 10 tvåor, 51 treor och 12 femmor.

Föreningslokaler
Föreningen har inga allmänna lokaler såsom föreningslokal, hobbyrum eller liknande.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett förråd på markplan i respektive huskropp.
Förutom lägenhet 161 och 251 som har förråd på egna våningsplanet.
Storlek på förråd är  mellan 3,0 till 4,1 kvm.

Garage
Finns inte i föreningen

Grovsopor
Föreningen har soprum för hushållsavfall samt källsortering för Glas, Papper, Kartong, Metallförpackningar och småbatterier.
Föreningen har inget grovsoprum. Elektronik och andra grovsopor tas till närmaste återvinningscentral.

Handläggningstid vid överlåtelse
Ca 2-3 veckor.

Hissar
Alla 6 fastigheter har hiss till alla våningsplan

Husens färdigställande
Peab byggde husen 2005-2007 på uppdrag av Riksbyggen. Färdigställande var 2007.

Hushållsel
Varje medlem tecknar själv avtal gällande el.
3-fas 20A elektricitet finns indraget till alla lägenheter.
3-fas  med neutralledare finns till spisen (perilex)

Internet
Alla lägenheter är anslutna via Bahnhof FiberLan (upp till 1 Gbit) med ethernetkabel.

Internet från Bahnhof är inkluderat i avgiften.

Alla lägenheter är också anslutna med Tele2 KOAX “tre hål i väggen” (upp till 1200/100 Mbit). Internetanslutning från Tele2 ingår ej.

I lägenheterna finns ett kopplingsskåp för ethernet-korskoppling med minst 2st RJ-45 Ethernet CAT5E fördraget till varje rum, samt Tele2 “3-hål i väggen” uttag i varje rum, undantaget våtrum.

In- och utträdesansökan
Skickas till Riksbyggen. För mer information se länk.
http://overlatelse.riksbyggen.se

Juridisk person
Godkänns ej.

Kreditupplysning
Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar genom Riksbyggen.

Lägenhetsnummer
Föreningen tillämpar egna 3-siffriga lägenhetsnummer för varje lägenhet, samt lantmäteriets standardiserade lägenhetsnummer.

Parkering
Föreningen hyr ut 60 Parkeringsplatser för 325 kr/mån och 2 MC platser till boende för 275 kr/mån. Varav 10 av platserna har elbilsladdare.

Porttelefon
Föreningen har ej Porttelefon. Inpassage sker med tagg, kod eller nyckel.

Radonmätning
Radonmätning är gjord

Stadgar
Finns för nerladdning under Dokument.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Föreningen använder ingen extern teknisk förvaltning.
Ekonomisk förvaltning sköts av Riksbyggen

Telefon
IP-Telefoni från Bahnhof ingår i avgiften. Kopparkabel för telefoni finns ej.

Trappstädning
Sköts av städfirma

TV
Tele2 är leverantör av digitala TV sändningar. Digitalt grundutbud ingår i årsavgiften. Anslutning sker via Tele2 “3 hål i väggen”

Kanaler som ingår i Tele2 Digitalt grundutbud utan kostnad är; SVT1, SVT2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, SVT24, SVT BARN, ATG LIVE, Kunskapskanalen och Lokal-TV.

Det går att teckna TV-abbonnemang från Tele2 med fler kanaler

Förmånlig IP-TV kan även tecknas genom Bahnhof.

Tvättstuga
I föreningen finns en grovtvättstuga som bokas på bokningstavla med cylinder.

Underhåll (årssammanfattning för mäkling)
Här nedan sammanfattas de senaste 10 årens större underhåll och reparationer föreningen utfört

2013 – OVK samt kanalrengöring.
2015 – Byte av en skadad VS ledning Hovstagränd 11.
2015 – Stamspolning.
2016 – Relining av ett felbyggt markavloppsrör utanför Hovstagränd 3.
2016 – Lagerbyte samtliga fastighetsfläktar.
2017 – Lagning av trasigt markventilationsrör tvättstuga.
2017 – Byte till LED belysning samtliga hissar.
2017 – Byte till LED belysning i trapphus, miljöhus samt utomhusstolpar.
2018 – Byte till epoxygolv i miljöhus.
2018 – Läggning av nya plattor vid entréer Hovstagränd 3, 5 och 7.
2019 – Lagning av fasadsockel Hovstagränd 11 samt mindre putslagningar.
2019 – Byte till epoxygolv i barnvagnsförråd.
2019 – Modernisering av passagesystem till Axema för entréerna.
2019 – Uppgradering av styrning till undercentral.
2019 – OVK samt kanalrengöring.
2019 – Genomgång av taksäkerhet samt underhåll av tak.
2020 – Byte till LED belysning samtliga allmänna ytor.
2020 – Stamspolning.
2020 – Målning av samtliga träytor och byte av dålig spont utomhus.
2020 – Byte av skadade innerväggar i ett miljöhus samt montering av avbärarplank i miljöhusen.
2020 – Lagning av ett skadat avloppsrör under takterrass Hovstagränd 13.
2020 – Uppgrävning,  omisolering och dränering vid en yttervägg pga. markläckage Hovstagränd 9.
2021 – Byte av yttre dörrparti till tvättstuga inför modernisering av passersystem.
2021 – Byte av sarg till sandlåda.
2021 – Mindre putslagningar samt anti-algbehandling av ytterväggar
2021 – Installation av 10st elbilsladdare.
2021 – Installation taggbaserat passersystem med digital tvättbokning.

Vatten och värme
Kostnad för vatten, varmvatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Ventilation
Fastigheterna har mekanisk frånluft utan återcirkulation (F-ventilation).
Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till fastighetens ventilationssystem. I kök får en spiskåpa monteras, alternativt en återcirkulerande köksfläkt med kolfiltertillsats utan koppling till ventilationssystemet.
Inte heller i badrummet får motoriserad fläkt anslutas till fastighetens ventilationssystem.

Årsredovisning
Finns för nerladdning under Mäklarinformation – Årsredovisningar

Äkta förening
Föreningen är en äkta förening.

Ändamål
Lägenheterna ska användas som permanentbostad.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter
Överlåtelseavgift, 2,5% av basbeloppet, betalas av köpare.
Pantsättningsavgift, 1% av basbeloppet