Samlad Information

Denna information riktar sig i första hand till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen Riksbyggen Brf Ängssätra.
Informationen hålls uppdaterad löpande.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

Avgifter (planerade förändringar)
Här publiceras kommande avgiftsförändringar om sådana har beslutats.
Ingen avgiftshöjning är beslutad för 2020/2021.

Barnvagns- och rullstolsförråd
Barnvagnsrum finns i fastigheten. Varje hus har ett eget barnvagnsförråd i entreplan. Rullstolsförråd finns ej.

Bygglov för balkonginglasning
Finns ej (löpte ut 2018). Stående stämmobeslut finns om att inglasning av balkong är godkänt, dock ej på uteplatser i markplan, terrasser eller översta balkong.

Cykelförråd
Finns. Varje hus har ett eget cykelförråd utomhus.

Energideklaration
Hovstagränd 3   – 128 kWh/m² och år
Hovstagränd 5   – 129 kWh/m² och år
Hovstagränd 7   – 128 kWh/m² och år
Hovstagränd 9   – 126 kWh/m² och år
Hovstagränd 11  – 129 kWh/m² och år
Hovstagränd 13  – 127 kWh/m² och år

Energideklarationer finns att ladda ner under i valet Energideklarationer under Mäklarinformation

Elbilsladdning
Finns ej. Planer finns på att införa detta under 2021

Försäkring
Föreningen har fastighetsförsäkring genom Folksam Försäkring Sverige.

Föreningen har även tecknat kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring genom Folksam.

Föreningens omfattning
Föreningen äger fastigheten Kolargossen 1.
Utöver marken äger föreningen de 6 punkthus, 2 miljöhus och cykelförråd som finns på området (gatuadresserna är Hovstagränd 3, 5, 7, 9, 11, 13.)
I föreningens hus finns 86 lägenheter fördelat på 1-5 rum och kök. varav 13 ettor, 10 tvåor, 51 treor och 12 femmor.

Föreningslokaler
Föreningen har inga allmänna lokaler såsom föreningslokal, hobbyrum eller liknande.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett förråd på markplan i respektive huskropp.
Förutom lägenhet 161 och 251 som har förråd på egna våningsplanet.
Storlek på förråd är  mellan 3,0 till 4,1 kvm.

Garage
Finns inte i föreningen

Grovsopor
Föreningen har soprum för hushållsavfall samt källsortering för Glas, Papper, Kartong, Metallförpackningar och småbatterier.
Föreningen har inget grovsoprum. Elektronik och andra grovsopor tas till närmaste återvinningscentral.

Handläggningstid vid överlåtelse
Ca 2-3 veckor.

Hissar
Alla 6 fastigheter har hiss till alla våningsplan

Husens färdigställande
Peab byggde husen 2005-2007 på uppdrag av Riksbyggen. Färdigställande var 2007.

Hushållsel
Varje medlem tecknar själv avtal gällande el.
3-fas 20A elektricitet finns indraget till alla lägenheter.
3-fas  med neutralledare finns till spisen (perilex)

Internet
Alla lägenheter är anslutna via Telia Öppen fiber till fastigheterna, och vidare till lägenheterna med Ethernetkabel (upp till 1000/1000 mbit).

Leverantörer tillgängliga i Telia Öppen fiber är: A3, Aardnet, Ansluten, Bahnhof, Boxer, Bredband2, Comviq, Dalakraft, Fastbit, Gotanet, Halebop, Internetport, Junet, NetatOnce, Ownit, Serverado, Surfia, Tele2, Telenor, Telia, Thing, Universal Telecom och V.

Alla lägenheter är även anslutna med Tele2 KOAX  “tre hål i väggen” (upp till 1200/100 mbit) I samma nät går även Penny att teckna.

Varje medlem tecknar själv avtal med leverantörerna i Telia Öppen fiber eller Tele2’s nät.

Internet från Tele2 (50/10 mbit) är inkluderat i avgiften. Gäller fram till 2021-10-31

I lägenheterna finns ett kopplingsskåp för ethernet-korskoppling av minst 2st RJ-45 Ethernet CAT5E till varje rum, undantaget våtrum, samt Tele2 “3-hål i väggen” uttag i varje rum.

——– GÄLLER EFTER 2021-10-31 ——–

Alla lägenheter är anslutna via Bahnhof FiberLan (upp till 1000 Mbit) med ethernetkabel.

Internet från Bahnhof (1000/1000 mbit) är inkluderat i avgiften.

Alla lägenheter är också anslutna med Tele2 KOAX “tre hål i väggen” (upp till 1200/100 Mbit) I samma koaxnät går även Penny att teckna.
Internetanslutning från Tele2 eller Penny, ingår ej.

I lägenheterna finns ett kopplingsskåp för ethernet-korskoppling med minst 2st RJ-45 Ethernet CAT5E fördraget till varje rum, samt Tele2 “3-hål i väggen” uttag i varje rum, undantaget våtrum.

In- och utträdesansökan
Skickas till Riksbyggen. För mer information se länk.
http://overlatelse.riksbyggen.se

Juridisk person
Godkänns ej.

Kreditupplysning
Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar genom Riksbyggen.

Lägenhetsnummer
Föreningen tillämpar egna lägenhetsnummer för varje lägenhet, samt lantmäteriets standardiserade lägenhetsnummer som det fastställts i nationella lägenhetsregistret.

Parkering
Föreningen hyr ut 60 Parkeringsplatser för 325 kr/mån och 2 MC platser till boende för 275 kr/mån.

Porttelefon
Föreningen har ej Porttelefon. Inpassage sker genom kod eller nyckel.

Radonmätning
Radonmätning är gjord

Stadgar
Finns för nerladdning under Dokument.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Föreningen använder ingen extern teknisk förvaltning.
Ekonomisk förvaltning sköts av Riksbyggen

Telefon
Varje rum i bostad, undantaget våtrum, har minst 2st RJ-45 Ethernet CAT5E kontakter som kan användas för telefoni eller data. Korskoppling för det finns i elskåpet. Föreningen har inga telefonkablar, s.k. “kopparkabel” dragen till fastigheterna. 2021-09-01 IP-Telefoni från Bahnhof ingår i avgiften.

Trappstädning
Sköts av städfirma

TV
Tele2 är leverantör av digitala TV sändningar. Digitalt grundutbud ingår i årsavgiften. Anslutning sker via Tele2 “3 hål i väggen”

Kanaler som ingår i Tele2 Digitalt grundutbud utan kostnad är; SVT1, SVT2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, SVT24, SVT BARN, ATG LIVE, Kunskapskanalen och Lokal-TV

Förmånlig IP-TV kan även tecknas genom Bahnhof.

Tvättstuga
I föreningen finns en grovtvättstuga som bokas på bokningstavla med cylinder.

Underhåll (årssammanfattning för mäkling)
Här nedan sammanfattas de senaste 10 årens större underhåll och reparationer föreningen utfört

2013 – OVK samt kanalrengöring
2015 – Byte av en skadad VS ledning Hovstagränd 11
2015 – Stamspolning
2016 – Relining av ett felbyggt markavloppsrör utanför Hovstagränd 3
2016 – Lagerbyte samtliga fastighetsfläktar
2017 – Lagning av kollapsat markventilationsrör tvättstuga
2017 – Byte till LED belysning samtliga hissar
2017 – Byte till LED belysning i trapphus, miljöhus samt utomhusstolpar
2018 – Byte till epoxygolv i miljöhus
2018 – Läggning av nya plattor vid entréer Hovstagränd 3, 5 och 7
2019 – Lagning av fasadsockel Hovstagränd 11 samt mindre putslagningar
2019 – Byte till epoxygolv i barnvagnsförråd
2019 – Modernisering av passagesystem till Axema för entréerna
2019 – Uppgradering av styrning till undercentral
2019 – OVK samt kanalrengöring
2019 – Genomgång av taksäkerhet samt underhåll av tak
2020 – Byte till LED belysning samtliga allmänna ytor
2020 – Stamspolning
2020 – Målning av samtliga träytor och byte av dålig spont utomhus
2020 – Byte av skadade innerväggar i ett miljöhus samt montering av avbärarplank i miljöhusen.
2020 – Uppgrävning,  omisolering och dränering vid en yttervägg pga markläckage Hovstagränd 9
2020 – Lagning av ett skadat avloppsrör under takterrass Hovstagränd 13
2021 – Byte av yttre dörrparti till tvättstuga inför modernisering av passagesystem
2021 – Byte av sarg till sandlåda

Vatten och värme
Kostnad för vatten, varmvatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Ventilation
Fastigheterna har mekanisk frånluft utan återcirkulation (F-ventilation).
Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till fastighetens ventilationssystem. I kök får en spiskåpa monteras, alternativt en återcirkulerande köksfläkt med kolfiltertillsats utan koppling till ventilationssystemet.
Inte heller i badrummet får motoriserad fläkt anslutas till fastighetens ventilationssystem.

Årsredovisning
Finns för nerladdning under Mäklarinformation – Årsredovisningar

Äkta förening
Föreningen är en äkta förening.

Ändamål
Lägenheterna ska användas som permanentbostad.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter
Överlåtelseavgift, 2,5% av basbeloppet, betalas av köpare.
Pantsättningsavgift, 1% av basbeloppet