Planerat servicearbete Bahnhof bredband

Underleverantör i området kommer att utföra ett servicearbete som påverkar bredbandet från Bahnhof.

Detta kan komma att innebära nedtid under följande period:
Start: 2022-05-10 00:01
Stop: 2022-05-10 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 6 timmar.