Ny Dörröppnare

Föreningen har installerat en modern dörröppnare från Gilgen i norra soprummet. Dörröppnaren har lasersensorer utöver det mekaniska klämskyddet vilket gör att den uppfyller modern lagstiftning. Föreningen utvärderar ifall det är möjligt att modernisera de två äldre Tormax dörröppnarna med samma typ av lasersensor. Installationen är ett pilotprojekt för att utvärdera ifall denna modell fungerar bra med våra dörrar/passagesystem. Intentionen är att installera dörröppnare på alla entrédörrar i framtiden.