Städdag lördag 21/10

Lördag den 21/10 11:00-15:00 anordnas höstens städdag på området. Vi hoppas på fint höstväder och att så många som möjligt kan delta. Som vanligt bjuder föreningen på lunch och annat gott för alla som är med.

Rensning av barnvagnsrummen

Under vårens städdag passade styrelsen på att städa ur barnvagnsrummen. I flera av rummen har det varit ont om plats på grund av övergivna vagnar och annat lösöre som inte hör hemma där. Dessutom utgjorde föremål som felaktigt förvarats i vagnrummen en onödig belastning vid eventuell brand.

Inget har slängts, men om du inte hittar något som tidigare stod i ett barnvagnsrum finns det två tillvägagångssätt för att hitta det du saknar.

  • Saknar du en vagn som felaktigt rensats bort? Kontakta då styrelsen med kontaktformuläret här på hemsidan.
  • Saknar du en pulka eller annan uteleksak? Dessa har förflyttats till respektive cykelförråd utanför ditt hus.

 

Ny entréskylt

Skylten som står vid infarten till föreningens område vid parkeringen har sett bättre dagar. Den röda färgen har tappat sin lyster och kartan har nästintill blekt bort. I och med att föreningen nu gått ur Riksbyggen valde styrelsen därför att rusta upp skylten med en ny svart färg på ramen samt en uppdaterad karta med föreningens nya logotyp.

Den nya skylten är en klar förbättring jämfört med den gamla och ger ett bättre första intryck för besökande till vår förening.

Gamla och nya skylten.

Blåljuskoder

På föreningens initiativ har vi infört så kallade blåljuskoder i samarbete med Lokalpolisområde Farsta. Detta innebär att blåljuspersonal (polis, läkare, räddningstjänst och ambulans) får en egen kod med vilken de kan komma in i våra fastigheter vid en utryckning. För att visa detta har vi satt upp dekaler på varje fastighetsport.

Blåljuskoderna kommer att leda till en ökad trygghet för alla boenden i vår förening och medför att räddningspersonal snabbt kan komma fram dit de behövs utan att behöva ödsla tid på att bli insläppta eller slå in porten.