Blåljuskoder

På föreningens initiativ har vi infört så kallade blåljuskoder i samarbete med Lokalpolisområde Farsta. Detta innebär att blåljuspersonal (polis, läkare, räddningstjänst och ambulans) får en egen kod med vilken de kan komma in i våra fastigheter vid en utryckning. För att visa detta har vi satt upp dekaler på varje fastighetsport.

Blåljuskoderna kommer att leda till en ökad trygghet för alla boenden i vår förening och medför att räddningspersonal snabbt kan komma fram dit de behövs utan att behöva ödsla tid på att bli insläppta eller slå in porten.