Det är smutsigt och skräp överallt i sophuset, vem kontaktar jag för att få bort det?

Om alla sköter sophanteringen rätt så skulle vi inte ha smutsiga soprum med massor av skräp på golvet.

Föreningen rengör kärlen och golvet  2 gånger om året.

Skräp på golvet blir framförallt allt när folk fortsätter slänga sopor i överfulla sopkärl eller ställer sopor på golvet som inte ska slängas i soprummet.
Om du ser att ett sopkärl är fullt, välj ett annat.

Vi har två sophus, är det ena fullt gå till det andra.

Om alla kärlen i båda sophusen är fulla då kan man vänta med att slänga mer skräp tills de töms, vilket sker varje vecka.

Om alla hjälps åt så blir det också en trevligare miljö.