Hjälp! jag har fått vattenskador i lägenheten efter en läcka! Vad gör jag?

Har Läckan Åtgärdats?

Omedelbara Åtgärder vid Okontrollerade Läckor

Om du upplever en pågående läcka som du inte kan hantera själv, ring omedelbart till Dygnet Fastighetsjour på 08 – 18 60 00. Snabb insats är avgörande för att minimera ytterligare skador.

Anmälan av Vattenskada

Kontakta Styrelsen

Om du har drabbats av en vattenskada, oavsett orsak (t.ex. läckage från diskmaskin, sprucket rör, avlopp från radiator som lossnat, skadat tätskikt, etc.), är det obligatoriskt att informera styrelsen. Detta är nödvändigt eftersom föreningen måste rapportera skadan till sitt försäkringsbolag och inleda en utredning.

Kontakta Ditt Försäkringsbolag

Du måste också kontakta ditt eget försäkringsbolag för att kunna erhålla ersättning för skador på ytskikt och lösöre.

Hur Man Kontaktar Styrelsen

För att kontakta styrelsen, klicka på ”Kontakta oss” eller se kontaktinformation i din portuppgång. Du kan också ringa vårt kontaktnummer. Ange ditt namn, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress och en beskrivning av skadan. Vi kan behöva besöka dig för att bedöma skadans omfattning innan en besiktningsman anländer.

Föreningens Ansvar

Föreningen tar alltid hand om de ”Tre U” i en vattenskada: Utredning, Utrivning och Uttorkning. Detta innebär att föreningen måste informeras om en vattenskada så att vi kan beställa en fuktmätning, riva den skadade delen och torka ut det drabbade området. I vissa fall kommer föreningen också att återställa golv, väggar eller tak upp till ytskiktet.

Viktigt att Notera

Försäkringsbolaget kommer inte att gå vidare med ärendet förrän de har mottagit en fuktutredningsrapport från föreningen. Ditt försäkringsbolag kan också skicka en egen besiktningsman.

Om du har varit vållande till vattenskadan kan det komma ersättningsanspråk från föreningen.

Efter Föreningens Inblandning

När det skadade området har rivits ut och torkats, och föreningen har återställt de delar vi är ansvariga för, måste du själv kontakta en entreprenör för att återställa ytskikt och fast inredning i din lägenhet. Ditt försäkringsbolag kan ha förslag på entreprenörer, och det är också möjligt att använda samma entreprenör som föreningen har anlitat om så önskas.