Hur länge får jag stå parkerad på området?

Du får ställa bilen på området för i- och urlastning. eller max 11 minuter i andra ärenden.

Parkering är endast tillåten på förhyrda parkeringsplatser och parkeringstillståndet måste vara väl synligt i framrutan.

Om du parkerar bilen en längre tid i området kan du få böter.

Om du behöver ha fordonet uppställt en längre tid på området kan du kontakta styrelsen för att få ett tillfälligt tillstånd.

Andra regler gäller vid flytt.
För flytt är uppställning tillåten utanför porten så länge lastning pågår, och det krävs för att fullfölja flytten. Kravet är dock att man inte får stå i vägen för andra parkerade bilar eller blockera vägen för andra.