Jag har inte fått min avgiftsavi/kontrolluppgift för skatt, hur får jag den?

Riksbyggen skickar normalt ut 3 avgiftsavier åt gången varje kvartal.

Om du tappat bort eller inte fått dina avgiftsavier måste du kontakta Riksbyggen som sköter den ekonomiska administrationen.

Styrelsen har inte tillgång till dina avier.

Om du inte fått din kontrolluppgift (KU55) vid en försäljning av din lägenhet (skickas normalt ut i januari) måste du också kontakta Riksbyggen då det är de som sköter all administration kring detta.

För att kontakta Riksbyggen ring deras kundtjänst på 0771-860 860
Eller på mail info@riksbyggen.se

Du kan även registrera dig på Riksbyggens hemsida och komma åt dina avier digitalt från webbplatsen.