Jag har klagomål jag vill framföra till föreningen hur ska jag gå till väga?

Du kan välja att kontakta styrelsen genom vårt kontaktformulär eller maila oss.

om du hellre vill inkomma med en skrivelse på papper kan du lämna den i föreningens brevlåda på Hovstagränd 9

Om ditt klagomål kan addresseras direkt återkommer vi med ett svar så snart som möjligt, men om klagomålet innebär något som måste beslutas på ett möte, hänskjuts din fråga till nästkommande styrelsemöte.

Om klagomålet är av sådan art att den inte kan bemötas eller beslutas av styrelsen måste den tas upp på en årsstämma, då måste du inkomma med en motion till årsstämman.

Ha därför förståelse för att ditt klagomål kanske inte kan bemötas omedelbart.