Jag har problem med min lägenhetsdörr eller balkongdörr vad ska jag göra.

Låsen till lägenhetsdörrarna är Assa TwinCombi med C10 servicelägesfunktion.

Låslära i Älvsjö har rätt att tillverka nycklar och cylindrar till vår förening och våra medlemmar. Det är endast lägenhetsinnehavaren som kan kopiera lägenhetsnyckeln. Låslära kan även hjälpa dig när du har problem med låset eller dörren.

När det gäller fel på dörrar till din lägenhet är det viktigt att veta vilket ansvar som ligger på vem, därför har vi sammanställt informationen nedan. Informationen grundar sig på vad som står i våra stadgar.

Medlemmen ansvarar för:
*lägenhetens dörrar och säkerhetsgrindar
*bågar, karmar, glas- och glaskassetter till fönster och dörrar.
*till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.

Föreningen ansvarar inte för något av ovan, men läs nedan.
*Bostadsrättshavaren svarar ej för åtgärder som utseendemässigt eller på annat sätt påverkar dörrarnas och fönsternas utsidor med undantag för utbyte av de till dörrarna och fönsterna hörande delarna.

I korthet kan man alltså säga att föreningen inte ansvarar för lägenhetsdörren, men har rätt att ställa krav på utseendet och typen av dörr och lås.

Här tar vi upp de vanligaste orsakerna och lösningarna till problem med låset.

Symptom: Låset är svårt eller omöjligt att vrida om. Det är trögt att föra in och ut nyckeln Det går inte att få in nyckeln alls.
Orsak: Låset har inte blivit smörjt på länge, eller det är smuts i låset, eller nyckeln är skadad/böjd.
Lösning: Smörj låset med en PTFE-olja, t.ex. Secwise eller assa abloys låsspray. Använd inte rostlösande olja som 5-56 eller liknande, även om det kanske fungerar för stunden orsakar du framtida problem med låset.
Kontrollera om nyckeln är skadad eller böjd, byt nyckel om det är det.
Kontrollera cylindern om det är smuts i den, rengör vid behov.

Symptom: Det knackar/hackar till i cylindern när jag vrider om nyckeln
Orsak: Stiften i cylindern är slitna
Lösning: Kortsiktig lösning, smörj cylindern, långsiktig lösning byt till en ny cylinder eller be en låssmed renovera cylindern, problemet kommer bara bli värre med tiden tills det inte går att vrida om alls.

Symptom: Ingenting händer när jag vrider på nyckeln, Jag måste vrida nyckeln flera gånger eller vrida den fram och tillbaka innan jag kan låsa upp låset
Orsak:
Cylindermedbringaren har gått sönder, eller låset sitter löst.
Lösning: Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Skruva ur cylindern och kontrollera medbringaren att den är hel. Byt medbringare om den är trasig.

Bilden förevisar medbringare C10 som kan gå sönder under oturliga omständigheter eller slitage.