Jag vill glasa in min Balkong, vad gäller?

Det är föreningen som ansvarar för husets fasad, och därmed endast föreningen som kan besluta om denna typ av ärenden.

Bestämmande om tillåtelse av Inglasning av balkong faller under typen av beslut som måste tas på årsstämma. Tidigare beslut taget om detta finns (se nedan)

För att glasa in balkong krävs bygglov.
Vill man därför glasa in sin balkong måste man söka bygglov i samband med inglasningen.

Det krävs även godkännande av styrelsen innan inglasningen av balkongen får ske då monteringen kräver borrning av betongplattorna som tillhör fasaden. Du behöver alltså informera styrelsen om inglasningen och vilket företag som ska installera inglasningen och få ett godkännande av oss innan arbetet får påbörjas.

Stående beslut gällande inglasning i föreningen är som följer:

  • Takterraserna får inte glasas in. (LGH 161, 162, 251, 252, 341, 342, 441, 442, 541, 542, 641, 642)
  • Översta balkongerna får inte glasas in. (LGH 151, 152, 241, 242, 331, 332, 333, 431, 432, 433, 531, 532, 533, 631, 632, 633)
  • Uteplatserna på markplan får inte glasas in. (LGH 101, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602).
  • Övriga balkonger får glasas in.

Arbetet godkänns enbart om det är en auktoriserad firma som gör jobbet.

Man får inte under några omständigheter montera upp en inglasning själv.

Inglasningen ska vara av likadan/liknande modell som övriga i föreningen.

Skötsel
Inglasningen skall skötas enligt anvisningar från leverantören. Inglasning av balkong är en angelägenhet för alla medlemmar då den är utifrån väl synlig. Därför är det extra viktigt att inglasningen sköts enligt anvisningar och att glasytorna hålls väl rengjorda. Det är också viktigt att infästningar regelbundet
kontrolleras, så att risken för att inglasningen lossnar upptäcks och åtgärder för att förhindra detta kan vidtas i tid.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar också för att inglasningen inte lossnar från sina infästningar. I övrigt gäller medlemmens ansvar gentemot föreningen och övriga medlemmar enligt föreningens stadgar och gällande lagar.

Uppvärmning
Balkongen får inte värmas upp genom att varm luft från lägenheten kontinuerligt släpps ut på balkongen via öppen dörr. Detta därför att man då använder husets uppvärmningssystem på ett sätt som det inte är dimensionerat för.