Jag vill grilla, vart kan jag göra det

Man får grilla i princip vart som helst på vårt område så länge man tar hänsyn till de andra som bor här. alla typer av grill är tillåtet på området.

Se även föreningens ordningsregler

“Grillning”
“All form av grillning är tillåten på gården, men tänk på att ha ett ordentligt avstånd till husen så dina grannar inte besväras av rök eller lukt.
Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs på altaner, terrasser och balkonger är förbjudet, grillning med gasol och el är tillåtet men visa hänsyn till dina grannar.”

Dvs man måste hålla tillräckligt avstånd från fastigheterna och grannar att rök och oväsende inte stör andra.

Man får dock även grilla på sin balkong, terrass och uteplats, men inte med kolgrill, detta pga brandrisk samt att kolgrill osar mycket mer än en vanlig grill.
Men tänk på att visa hänsyn till andra.

En grundförutsättning för att få grilla på området är att man plockar upp efter sig själv och inte skräpar ner på föreningens område.