Jag vill tillverka extranycklar till min lägenhet. Kan jag göra det utan godkännande från styrelsen?

Ja. Boende kan tillverka extranycklar och byta lås själv, bara de kan styrka att de äger lägenheten, t.ex. genom en hyresavi eller kontraktet på lägenheten och att de har med sig giltig legitimation.

Om du däremot vill byta hela låset kräver föreningen vid ett låsbyte är att låset är av samma modell som innan då det krävs för att du ska kunna använda lägenhetsnyckeln även i ytterdörren och för att våra servicenycklar ska passa.