Kan jag grilla på min balkong / terrass / uteplats?

Ja, det är tillåtet.

Enligt föreningens ordningsregler får du grilla med gasol och el på balkonger, terrasser och uteplatser i markplan.

Det är dock inte tillåtet att grilla med en kolgrill. Detta beror på den brandrisk som kolgrillning innebär. Om du väljer att grilla med kol på markplan, bör grillen placeras på ett säkert avstånd från fastigheten och inte direkt på uteplatsen.

OBSERVERA!
Om din balkong är inglasad, bör du aldrig ha en gasolgrill på balkongen, då det finns en risk för både kvävning och explosion vid grillning samt förvaring av en gasolflaska kopplad till grillen. En gasolflaska kan läcka gas under lagring, och i en inglasad balkong kan luften ersättas av brandfarlig gas. Detta kan leda till kvävning när du går ut på balkongen eller till en explosion om du till exempel tänder en cigarett. Om du har en inglasad balkong och ändå väljer att skaffa en gasolgrill, bör du aldrig stänga inglasningen helt för att undvika dessa risker.