Nån har snott min tvättid vad gör jag?

Om du inte har påbörjat din tvätttid inom 1 timme från att den börjat är det fritt fram för annan boende att nyttja tiden istället.

Om du vet att du kommer sent så sätt fast en lapp på dörren som visar hur dags du kommer.

Om du försökt lösa problemet med personen som tagit din tvättid och problemet kvarstår kan du kontakta styrelsen.