Fortsatt markförbättring utanför 7:an

Långsideslängan utanför Hus 7 är det första av huslängorna som får en toppdressing och stödsådd. Vi kommer avvakta med övriga hus och se hur resultatet vid 7:an blir först, eventuellt behövs mer omfattande markförbättring för att det ska bli bra.

Även på den nya gräsmattan mellan 5:an och 3:an var det lite fläckigt så ytterligare stödsådd har gjorts även där.