Hovstagränd 5: kortläsare ur funktion

10:36 Kortläsare på entredörren till Hovstagränd 5 är ur funktion.

Inga andra system påverkade.

Tills vidare använd lägenhetsnyckel för öppning.

UPPDATERING: Det verkar vara svårt att hitta en ny läsare till dörren. Åtgärd är på gång.

Strömavbrott i södra Stockholm 07:16

C:A 34000 hushåll drabbade i Ellevios nät.
Strömavbrottet inträffade 07:16.

https://avbrottskarta.ellevio.se/idag/avbrott/450239

UPPDATERING 07:40:
Det har visat sig att strömbackupen till passagesystemet i Hovstagränd 9 inte fungerar som den ska. 9ans dörrar är alltså strömlösa tills vi får tillbaka ordinarie elmatning. Hovstagränd 13 entre och södra soprummet låser inte upp som de ska trots att systemet har ström, vi har identifierat felet.
Övriga hus fungerar som de ska. Ärendet är reklamerat till vår leverantör.

UPPDATERING 09:56:
Strömmen är tillbaka

Viktig information om ändring av bredbandshastighet

(OBS detta var årets aprilskämt 2022. Tar du lägenhetsytan gånger siffran nedan får du ut 1gbit.)

Då regeringen beslutat att bredbandshastighet i flerbostadshus med gruppanslutning ska regleras enligt jämställdhetspolicy innebär det lite förändringar för oss i år.

Enligt regeringsbeslut (rskr. 2021/24:385) I2021/01813 skall all bredbandshastighet i flerfamiljshus som faller under gruppanslutningsavtal regleras och fördelas i enlighet med lägenhetens boyta.

Regeringens utredningsgrupp i Jämställdhetsmyndigheten har kommit fram till att mindre hushåll är i mer behov av snabbt bredband än större hushåll.
Mindre hushåll är oftast ensamhushåll medan större hushåll i större utsträckning består av fler familjemedlemmar.
Vidare kommer man fram till att i större hushåll upplever man mindre isolering och ensamhet än i ensamhushåll. Detta har varit särskilt tydligt under covid-19 pandemin. Därför har man nu beslutat att reglera detta i lagstiftning.

Detta innebär i praktiken för vår förening att våra lägenheterna får följande tilldelad bredbandshastighet.

Ettor: 38kvm             26,31 Mbit / m2
Tvåor: 59kvm            16,94 Mbit / m2
Treor: 71,5kvm         13,98 Mbit / m2
Femmor: 104kvm   9,61 Mbit / m2

Hastigheten beräknas per lägenhet med hastigheten gånger kvadratmeter ytan. Vilket ger siffrorna ovan.

Förändringen gäller från och med 1 april 2022, alla hushåll kommer få kompletterande utskick om detta senare.

Vi förstår att detta kan komma som en chock för många, eftersom detta är ett regeringsbeslut finns det inget vi kan göra för att kringgå det, det är den tilldelade hastigheten man får.

Vill man ha snabbare bredband än den lagstadgade tilldelningen tillåter beskattas det med 1337 kr per Mbit/s extra per år i bredbandsskatt.
Beställning av utökning av hastigheten ska gå att göra via den nyinrättade Bredbandsmyndigheten.

Nya koder

2022-03-09 får alla husen nya entrékoder.
Dessa koder börjar gälla morgonen efter.

Anledningen är att vi mottagit information om att flera av våra koder spridits till obehöriga personer

Vi genomför också en ändring i att hushållstaggarna nu går till samtliga entrédörrar.
Anledningen är att vi sett att det delas koder internt i föreningen mellan medlemmar, som använder dem när de ska hälsa på varandra.
Då man nu kan använda sin tagg istället behöver man inte memorera fler koder.

Another mans trash…

Vi har två uppdateringar om miljöhusen.

Första uppdateringen är att från och med 1 mars så börjar tömning av kartongkärl 2 gånger i veckan. Vi har sett detta som en nödvändig åtgärd med tanke på hur mycket kartongmaterial som slängs och att våra medlemmar inte viker ihop kartongerna. Detta innebär såklart ytterligare en onödig ökning av våra sophanteringskostnader som vi helst hade undvikit, men som vi anser är nödvändig för att statusen och skicket på soprummen ska kunna bibehållas.

Andra uppdateringen är att från och med 7 mars är det inte längre möjligt att komma in i soprummet med lägenhetsnyckeln.
Från det datumet kan du alltså endast komma in i soprummen med din tagg.

PostNord har kommit till föreningen

Från och med 4:e februari har vi tecknat avtal med PostNord om att ha deras paketbox skåp vid vår förening utanför Hovstagränd 5.

Alla våra medlemmar kan nyttja detta, även andra boende i området.

För att få en leverans till boxen väljer man den bland fraktalternativen:

Då det verkar som att direkten Hagsätra nu har stängt tills vidare så kom nog detta väldigt lägligt.

UPPDATERING: Enligt Ikano fastigheter ska en ny kiosk verksamhet ta över 20 april. Om dessa även kommer ha post/dhl/ups kvarstår att se.

www.postnord.se/ta-emot/hamta/hamta-paket-i-paketbox

UPPDATERING: Vi noterade att det ser ut som om man måste uppdatera postnord appen till senaste versionen för att boxen ska synas i appen, Den är dock synlig på postnords hemsida.

Målning av entreer m.m.

Från och med 3:e januari och c:a 2 veckor framåt kommer diverse målning av föreningens utrymmen att göras av Dryft. Notiser på berörda ställen är uppsatta.

Utrymmen/delar som berörs är;

Entréer till Hovstagränd 9, 11, 13
Trappor Hovstagränd 9 och 11
Tvättstugekorridor Hovstagränd 9
Förrådskorridor inomhus alla byggnader
Hissfronter alla entréer
Trappräcken alla entréer

UPPDATERING: 14:e januari, all målning är klar

Kamerabevakning

Från och med 2022-01-06 finns kamerabevakning installerad i båda miljöhusen samt i trädgårdsförrådet. GDPR  och IMY godkänd skyltning är uppsatt, och föreningens GDPR policy finns att läsa här på hemsidan.

Kollektiva Brf-tillägget tas bort 1 januari.

På grund av ökade kostnader för föreningens fastighetsförsäkring tas det kollektiva brf-tillägget bort den 1 januari 2022.

Detta innebär att alla våra medlemmar måste se över sitt försäkringsskydd och skaffa brf-tillägg till sin hemförsäkring om man inte redan har det.

En undersökning som vi gjorde visar däremot på att många av våra medlemmar redan har brf-tillägget i sin försäkring och att många inte ens visste om att föreningen har stått för ett kollektivt brf-tillägg.

Om du redan har brf-tillägg i din hemförsäkring blir det ingen ändring för dig.

Uppdatering: arbetet klart

Hovstagränd 3, etapp 1
Markarbetet klart. Montering av avbärarplank är klart
Asfaltering kommer utföras till våren 2022

Hovstagränd 3, etapp 2
Markarbete klart.  flytt av buskage klart, läggning av gräsmatta klart.
Trampsten klart.

Hovstagränd 13, elfundament
Markarbetet är pågående. Fundament klart. Läggning av markrör klart.