Nytt (bokförings)år, samma styrelse

Vi tackar alla som närvarade på stämman.

Det blev en het debatt om ett ärende som stod en medlem väldigt nära.

Årsredovisningen fastställdes.

Styrelsen bibehåller sin sammansättning av medlemmar, dock avgår Vice ordförande Viveka. Och vi hälsar en ny suppleant Lovisa in i styrelsen.

 

Ny Återvinningsleverantör: Suez

Från och med 2019-12-05 har vi ny leverantör av återvinning

Pga av bytet av leverantör kan det bli några dagar i början på december då det kommer saknas kärl i soprummen. Saknas återvinningskärl just när du ska slänga dina sopor första dagarna i december, låt bli att slänga soporna några dagar eller släng dem i hushållssoporna om du inte kan vänta.

I samband med bytet av leverantör utökar vi kartongkärlen med ett kärl till per soprum. och dimensionerar om plastkärlen till ett stort kärl istället för flera mindre.

Säg hej till Suez

och hejdå till Ragn-Sells

Åtgärder efter OVK

OVK har genomförts men tyvärr blev vi inte godkända.

Ett flertal åtgärder behöver utföras. Bland annat rengöring av samtliga ventilationskanaler och injustering av ventilation.

Detta arbete är preliminärt bestämt att det kommer utföras 18-21 november
Då kommer besiktningsföretaget återigen behöva komma in i samtliga lägenheter. Ventiljustering kommer behövas utföras i de flesta 1:or vid kanalrengöringen.

Avisering kommer ske c:a 2 veckor innan med exakt datum.

De lägenheter som fått övriga nedslag vid OVK kommer att meddelas separat med föreslagen åtgärdsplan.

OVK!

Idag påbörjas OVK

se till att ni ställt dörren i serviceläge om ni inte kan vara hemma.

Välkommen in!

Bytet till det nya passagesystemet är klart.

Ni kommer inte märka särskilt stor skillnad i början. Samma kod gäller fortfarande. Det du ser är utseendet på portdosorna som ändrats till ett nyare.

Men bakom kulisserna är allt bytt, det är nu ett modernt digitalt system installerat med strömbackup, så dosor och dörrar fungerar även vid strömavbrott.

Postföretagen har ett eget identifieringssystem som fungerar med vårt nya system, vilket ökar säkerheten ytterligare eftersom vi kan slopa den gamla postkoden helt.

Systembytet som egentligen var planerat till nästa år fick skjutas fram då det gamla styrkortet till två entréer gick sönder. Det gamla systemet var för gammalt för att laga och beslutet togs att det var lika bra att genomföra på en gång. 

Nya golv i barnvagnsförråd

Idag började man lägga våra nya golv i barnvagnsförråden.
Golvet är ett s.k. massagolv i akryl med epoxybeläggning.

Dessa golv är i princip underhållsfria i många många år och tål vatten, salt, kemikalier, oljor med mera utan att skadas.

Detta är en del i ledet av flertalet underhålls- och förbättringsåtgärder som vi gör för att hålla fastigheterna fräscha och fina.
Ni som bor i 9:an och 11:an kommer säkert märka att de fula plåtramperna är borta i rummen och att golvet nu går dikt an mot dörrkarmen för en lättare färd över tröskeln med barnvagnen.