Årsstämman genomförd 19:e november

Stämman genomfördes i år genom poströstning med hänsyn till regeringens restriktioner för att begränsa smittspridning.

21 hushåll närvarade genom poströstning.

2 nya suppleanter och en ny ledamot valdes in i styrelsen, En ledamot omvaldes på 2 nya år.

Styrelsen uppvisade ett fortsatt exceptionellt ekonomiskt resultat för föreningen, vattenskador och hastigt uppkommna underhållsfel till trots.

Den motion som framlagts till årsstämman avslogs då majoritetsröst inte uppnåddes.

Protokoll från stämman är klart och upplagt på riksbyggens medlemsarkiv på riksbyggen.se. Vi tackar alla som närvarade genom poströstning.

Årsredovisningen finns upplagd på hemsidan

Grävarbeten på området och vid entren hovstagränd 9

Mellan 16-18 november utfördes grävarbete på 2 ställen.

Grävning vid lekplats hovstagränd 7.
Gamla sargen tas bort och ny sarg kommer läggas till sandlådan då den gamla ruttnat sönder, samt sanden kommer bytas.
UPPDATERING: då vi inte fick leveransen av sarg från leverantören kunde inte entreprenören utföra arbetet med bytet av sargen. arbetet fortsätter så fort material har kommit och vädret fortfarande förutsätter att arbete kan genomföras, om vintern kommer skjuts arbetet till våren.

  1. Grävning i gräsmatta bakom hovstagränd 7 mot miljöhuset. klart
    Ny kanalisation för nätverkskablar läggs till miljöhuset för att anpassa föreningen till modernare standard.
  2. Grävning vid entre hovstagränd 9 Klart
    Ett mindre läckage i souterräng grunden till huset bredvid entren har upptäckts och måste åtgärdas.
    Grävningen kommer ske i rabatten  till höger om entren mot husets grund, därefter kommer grunden tätas om, nya dräneringsrör läggas och rabatten återställas.

Årsredovisning och kallelse till stämma

Idag har vi skickat ut årsredovisningen till alla medlemmar.

Tillsammans med årsredovisningen är även underlag för poströstningen samt underlag för motion som ska behandlas på stämman.

Det som ska finnas med årsredovisningen i din brevlåda är följande.

Kallelse tillika poströstningsunderlag, 2 sidor.
Motion till stämman om takterrasser, 2 sidor.
Styrelsens svar till motion, 1 sida.

Alla utskick ska vara kompletta, men om du mot förmodan inte fått alla papper ovan med din årsredovisning hör av dig till styrelsen så kompletterar vi det åt dig.

Höststäddag 24:e Oktober

DÅ var det dags för höststäddag.

Lördagen 24:e Oktober smäller det.
Som vanligt klockan 11 till 15.
(man får förstås både komma tidigare och gå senare)

Vi har planerat dagen med det faktum att det fortfarande är en pågående pandemi. Av den förutsättningen så utgår grillningen och kaffe då vårt serveringssätt av den maten och drycken inte kan säkerställas att den görs på ett säkert sätt som inte medför risk för smittspridning, Vi beklagar såklart detta.

Istället kommer det finns läsk, vatten och Mer att dricka och vi kommer bjuda på mackor från Cafét i hagsätra och tilltugg samt fikabröd, allt portionsförpackat.

Handskar, handsprit och Munskydd kommer finnas tillgängligt för alla som vill medverka.

Stamspolning 5-13 Oktober

Stamspolning kommer utföras i fastigheterna enligt tidigare information.

SCHEMA FÖR SPOLNING
Arbetstider 7:45 till 15:30

Hovstagränd 3 MÅNDAG 5:e Oktober KLAR
Hovstagränd 5 TISDAG 6:e Oktober KLAR
Hovstagränd 7 ONSDAG 7:e Oktober KLAR
Hovstagränd 9 TORSDAG 8:e Oktober KLAR
Hovstagränd 11 FREDAG 9:e Oktober KLAR
Hovstagränd 13 MÅNDAG 12:e Oktober KLAR

UPPDATERING: 2020-10-12
Alla spolningar gick jättebra, Vi i styrelsen och Relita tackar för att alla kunde vara hemma eller hade ställt sina dörrar i serviceläge som man ska. Det medförde att Relita kunde utföra alla sina arbeten utan någon omavisering.
Det underlättar mycket för oss alla. Tack!

Ljusförbättringar inomhus

Som ett fortsatt led av förbättringar har vi bytt ut alla gamla lysrör mot LED-lysrör i alla förrådsytor och tvättstuga.

Vi har även helt bytt ut de gamla armaturerna i korridoren till tvättstugan mot nya helautomatiska armaturer för att förenkla för alla.
vi passade även på att byta ut några trasiga lampkåpor.

Nedan visas några exempel på skillnaden i belysning.

Av praktiska skäl har vi bytt till ett vitare ljus på 4000K i samband med bytet istället för det gulare ljuset som lysrören vi hade gav. Detta är för att det är bättre och mer synergonomiskt att ha vitare ljus i arbetsutrymmen. Den nya belysningen är också lite starkare.

I hemmet vill man oftast ha mjukare ljus, men i tvättstuga och förråd vill man ha klarare ljus eftersom det underlättar för synen.

Förutom att både ge starkare och bättre ljus så ger det också en elbesparing på 40% i alla förråd.

Bullerinventering 15 september (favorit i repris)

Då föregående bullerinventering inte gick som det ska eftersom en pandemi bröt ut så har nu trafikverket återigen tagit kontakt med oss om att genomföra denna inventering för att se om behov föreligger för vår föreningen att bygga om vissa lägenheter då ökad trafik från nynäsbanan medför ökat oljud.

De lägenheter som berörs i Hovstagränd 9, 11 och 13 har fått avisering om detta. inventering kommer utföras den 15:e september.

Målningen och yttre underhåll

Målningen har nu pågått i c:a 4 veckor och är till stor del färdig.

Alla cykelförråden och miljöhusen med tillhörande dörrar är färdigmålade.
Entréerna vid Hovstagränd 9 och 11 är färdiga.

Innan målningen så gjordes en noggrann översyn av alla träfasader där det konstaterades att en del spontskivor var i så dåligt skick att de behövde bytas ut. Mest utsatta var Hovstagränd 7 och 13 där hela väggsektioner nu byts ut innan målningen.

Ny spont spikas fast

Vid hovstagränd 7 är bytet av spont nu klart och det som återstår är målningen.

Det som är kvar av arbetet är fortsatt byte av viss spont på hovstagränd 3, 5 och 13 samt färdigmålning av entréerna, även förrådsgolvet i hovstagränd 9 ska målas färdigt.

Övriga arbeten som också pågår på området är byte av vissa trasiga parkeringsräcken, oljning och lasering av parkeringsräcken samt byte av inre väggar i miljöhuset vid hovstagränd 13 och montering av avbärarplank på väggarna i miljöhusen.

Landscaping

Som en del i processen att förädla vårt område och markplanera har vi tagit bort den stackars nedgångna busken som fanns och planterat en Black Lace Fläder mellan Hovstagränd 11 och 13 istället.