Skadegörelse i soprummet

Idag uppdagades att södra soprummet varit utsatt för skadegörelse.

Någon har med våld slitit loss batteriholken från väggen och därmed skadat väggen som nu måste lagas.

Detta orsakar helt onödiga kostnader för föreningen, och det drabbar direkt dig och alla som bor här.