plattorna är döda, länge leve plattorna

Arbetet fortskrider med plattläggningen.