Grunden färdig

Grunden för entreerna är nu färdig och plattläggningen är klar för alla entreer.

Det som återstår är rullgräset till entreerna, det har en förväntad leveranstid på 2 veckor. Och nya buskar vid Hovstagränd 3 och 5 förväntas kunna levereras samtidigt med reservation för ändring.