sandlådan skadad vid snöröjning

På måndagen skadades kanten till sandlådan då snöröjningsfirman av misstag körde på den när de snöröjde årets första snö.

Entreprenören informerade föreningen och har tagit på sig ansvaret. De kommer åtgärda skadan till våren.