inte klotter bara slam

Nej då, det är ingen som klottrat på våra brunnar, det är bara Solna högtrycksspolning AB som slamsugit dem.