OVK Närmar sig

Nu har ni fått utskickat information från Peter sotare gällande den kommande OVK.. Det informationsbrev ni har fått har mer detaljerad information och datum om när OVK:n kommer utföras i just ditt hus mellan 1-3 Oktober.

Det är viktigt att du tillser att ventilationsteknikern kan komma in i din lägenhet vid aviserat tillfälle, då du annars kommer debiteras för extra besök.