Välkommen in!

Bytet till det nya passagesystemet är klart.

Ni kommer inte märka särskilt stor skillnad i början. Samma kod gäller fortfarande. Det du ser är utseendet på portdosorna som ändrats till ett nyare.

Men bakom kulisserna är allt bytt, det är nu ett modernt digitalt system installerat med strömbackup, så dosor och dörrar fungerar även vid strömavbrott.

Postföretagen har ett eget identifieringssystem som fungerar med vårt nya system, vilket ökar säkerheten ytterligare eftersom vi kan slopa den gamla postkoden helt.

Systembytet som egentligen var planerat till nästa år fick skjutas fram då det gamla styrkortet till två entréer gick sönder. Det gamla systemet var för gammalt för att laga och beslutet togs att det var lika bra att genomföra på en gång.