Åtgärder efter OVK

OVK har genomförts men tyvärr blev vi inte godkända.

Ett flertal åtgärder behöver utföras. Bland annat rengöring av samtliga ventilationskanaler och injustering av ventilation.

Detta arbete är preliminärt bestämt att det kommer utföras 18-21 november
Då kommer besiktningsföretaget återigen behöva komma in i samtliga lägenheter. Ventiljustering kommer behövas utföras i de flesta 1:or vid kanalrengöringen.

Avisering kommer ske c:a 2 veckor innan med exakt datum.

De lägenheter som fått övriga nedslag vid OVK kommer att meddelas separat med föreslagen åtgärdsplan.