Med anledning av Coronavirus NCOV-19

Ni har säkert redan hört allt man bör tänka på gällande coronaviruset. Men vi vill gärna vara tjatiga och be alla tänka på smittorisken.

Vad gör föreningen för att hindra smittspridning?

Vi har infört ytdesinficering av alla knappar och dörrhandtag i samband med städning.  Vi vet att det kanske inte gör den största skillnaden, men allt är bättre än inget. Det är onödigt att föreningen ska dra på sig en massa extra kostnader i dessa ekonomiskt oroliga tider, men desinficering i samband med städningen kändes som ett logiskt beslut att ta.
Skulle situationen förvärras kommer vi se över om det går att göra ytterligare åtgärder i föreningen.

Enklaste lösningen för dig som boende att hålla dig frisk är helt enkelt att tvätta händerna det första du gör när du kommer hem. Se till att tvätta dem noggrant och i minst 20 sekunder.

När du är ute, se till att alltid hålla ett rimligt avstånd från andra personer. Rekommendationen är minst 1 meter. Tumregeln du kan gå efter är följande. Om du kan röra personen med din utsträckta arm står du för nära.

Vi vill även flagga för att det finns en viss risk att städdagen kan komma ställas in beroende på hur utvecklingen av rådande situation ser ut. Vi kan alla bara hoppas att det lugnat ner sig till Maj.

Vi önskar alla hälsa och trygghet under den pågående pandemin