Bahnhof gruppanslutning är nu igång

Bahnhof har nu varit på plats och installerat sin utrustning, och allt är klart.

Vill man börja använda sitt bredband omedelbart kan man göra det om man har en egen router.

Om du har en befintlig tjänst i telia öppen fiber måste du kontakta styrelsen för omkoppling till bahnhof.

Bahnhof routrar kommer börja delas ut de nästkommande veckorna. Utskick om det går ut till alla medlemmar idag.