Uppdatering: arbetet klart

Hovstagränd 3, etapp 1
Markarbetet klart. Montering av avbärarplank är klart
Asfaltering kommer utföras till våren 2022

Hovstagränd 3, etapp 2
Markarbete klart.  flytt av buskage klart, läggning av gräsmatta klart.
Trampsten klart.

Hovstagränd 13, elfundament
Markarbetet är pågående. Fundament klart. Läggning av markrör klart.