Uppdatering: Fortsatt arbete

Hovstagränd 3, etapp 1
Markarbetet klart. Montering av avbärarplank är pågående.
Fortsatt försening av asfaltering, dock kommer det gå att parkera där så fort resterande arbete är klart.

Hovstagränd 3, etapp 2
Markarbete klart.  flytt av buskage klart, läggning av gräsmatta klart.
Vi inväntar leverans av trampsten för att arbetet ska bli helt klart.

Hovstagränd 13, elfundament
Markarbetet är pågående. Fundament på plats 70%. Läggning av markrör pågående.
Förseningen beror på upptäckten av berggrund. förhoppningsvis klart på måndag kväll (22/11)