Another mans trash…

Vi har två uppdateringar om miljöhusen.

Första uppdateringen är att från och med 1 mars så börjar tömning av kartongkärl 2 gånger i veckan. Vi har sett detta som en nödvändig åtgärd med tanke på hur mycket kartongmaterial som slängs och att våra medlemmar inte viker ihop kartongerna. Detta innebär såklart ytterligare en onödig ökning av våra sophanteringskostnader som vi helst hade undvikit, men som vi anser är nödvändig för att statusen och skicket på soprummen ska kunna bibehållas.

Andra uppdateringen är att från och med 7 mars är det inte längre möjligt att komma in i soprummet med lägenhetsnyckeln.
Från det datumet kan du alltså endast komma in i soprummen med din tagg.