Extrastämman för antagande av nya stadgar

20:e December genomfördes extrastämman för att anta våra nya stadgar.

Stadgarna antogs även i extrastämman och vi väntar nu på att Riksbyggen ska ge sitt godkännande till stadgarna så att vi kan skicka in dessa till bolagsverket och få dem registrerade.