Hållare till soprummen

De nya hållarna för matavfallspåsar är nu på plats.

Vi har även sett till att det finns absorberingsdukar att använda i soprummen.
om man ser ett läckage under ett sopkärl, ta en saneringsduk och lägg den på läckaget, duken kommer suga upp allt det blöta, sen kan man bara slänga den i hushållskärlet.

OBS. Saneringsdukar är endast till för soprummen eller bränsle/oljeläckage i föreningens förråd, ej för personligt bruk. Missbruk beivras.

När ni tar matavfallspåsar ta endast kompletta knippen med påsar, inte enskilda påsar. Vi kommer beställa påsar till föreningen så att hållarna blir fulla.