Linjemålning Parkering 20:e juni

Torsdag 20:e juni utför vi linjemålning på alla platser på parkeringen

Det är av yttersta vikt att så många som möjligt flyttar sina bilar senast på torsdag morgon den 20:e juni så att företaget kommer åt att linjemåla platserna.

Vi målar med massa så att det kommer bli snyggt lång tid framöver.