Stamspolning 5-13 Oktober

Stamspolning kommer utföras i fastigheterna enligt tidigare information.

SCHEMA FÖR SPOLNING
Arbetstider 7:45 till 15:30

Hovstagränd 3 MÅNDAG 5:e Oktober KLAR
Hovstagränd 5 TISDAG 6:e Oktober KLAR
Hovstagränd 7 ONSDAG 7:e Oktober KLAR
Hovstagränd 9 TORSDAG 8:e Oktober KLAR
Hovstagränd 11 FREDAG 9:e Oktober KLAR
Hovstagränd 13 MÅNDAG 12:e Oktober KLAR

UPPDATERING: 2020-10-12
Alla spolningar gick jättebra, Vi i styrelsen och Relita tackar för att alla kunde vara hemma eller hade ställt sina dörrar i serviceläge som man ska. Det medförde att Relita kunde utföra alla sina arbeten utan någon omavisering.
Det underlättar mycket för oss alla. Tack!

Ljusförbättringar inomhus

Som ett fortsatt led av förbättringar har vi bytt ut alla gamla lysrör mot LED-lysrör i alla förrådsytor och tvättstuga.

Vi har även helt bytt ut de gamla armaturerna i korridoren till tvättstugan mot nya helautomatiska armaturer för att förenkla för alla.
vi passade även på att byta ut några trasiga lampkåpor.

Nedan visas några exempel på skillnaden i belysning.

Av praktiska skäl har vi bytt till ett vitare ljus på 4000K i samband med bytet istället för det gulare ljuset som lysrören vi hade gav. Detta är för att det är bättre och mer synergonomiskt att ha vitare ljus i arbetsutrymmen. Den nya belysningen är också lite starkare.

I hemmet vill man oftast ha mjukare ljus, men i tvättstuga och förråd vill man ha klarare ljus eftersom det underlättar för synen.

Förutom att både ge starkare och bättre ljus så ger det också en elbesparing på 40% i alla förråd.

Bullerinventering 15 september (favorit i repris)

Då föregående bullerinventering inte gick som det ska eftersom en pandemi bröt ut så har nu trafikverket återigen tagit kontakt med oss om att genomföra denna inventering för att se om behov föreligger för vår föreningen att bygga om vissa lägenheter då ökad trafik från nynäsbanan medför ökat oljud.

De lägenheter som berörs i Hovstagränd 9, 11 och 13 har fått avisering om detta. inventering kommer utföras den 15:e september.

Målningen och yttre underhåll

Målningen har nu pågått i c:a 4 veckor och är till stor del färdig.

Alla cykelförråden och miljöhusen med tillhörande dörrar är färdigmålade.
Entréerna vid Hovstagränd 9 och 11 är färdiga.

Innan målningen så gjordes en noggrann översyn av alla träfasader där det konstaterades att en del spontskivor var i så dåligt skick att de behövde bytas ut. Mest utsatta var Hovstagränd 7 och 13 där hela väggsektioner nu byts ut innan målningen.

Ny spont spikas fast

Vid hovstagränd 7 är bytet av spont nu klart och det som återstår är målningen.

Det som är kvar av arbetet är fortsatt byte av viss spont på hovstagränd 3, 5 och 13 samt färdigmålning av entréerna, även förrådsgolvet i hovstagränd 9 ska målas färdigt.

Övriga arbeten som också pågår på området är byte av vissa trasiga parkeringsräcken, oljning och lasering av parkeringsräcken samt byte av inre väggar i miljöhuset vid hovstagränd 13 och montering av avbärarplank på väggarna i miljöhusen.

Landscaping

Som en del i processen att förädla vårt område och markplanera har vi tagit bort den stackars nedgångna busken som fanns och planterat en Black Lace Fläder mellan Hovstagränd 11 och 13 istället.

Målning av träytor utomhus

Under vecka 30 till c:a vecka 36 kommer Måleriteamet att utföra målning av samtliga träytor utomhus. Det gäller entréerna, cykelförråden och båda miljöhusen. Dessutom kommer ståldörrarna till miljöhusen målas, och förrådsgolven inomhus kommer att målas.

 

 

Efter en längre analys av underhållet i föreningen kom vi fram till att gå över till riktig täckfärg istället för lasyr, detta minskar underhållskostnaderna för träytorna på sikt med 50% för föreningen och bidrar till bättre hållbarhet.

Lite förbättringar av gården

Trots gällande coronaläget ligger vi inte på latsidan

Vi har börjat med att försöka restaurera entren vid 11:an för att få den snygg igen. vi har tagit bort ogräset och nyplanterat 12 plantor Krypoxbär (samma som innan)

Vi bytte även en av spireorna som hade dött vid 5:an efter att blivit överkörd av en gräsklippare. Tråkigt nog blev de alla också överkörda med gräsklippare i höstas och är anledningen att de är så små. Vi får hoppas de tar sig.

Och Lavendel har planterats ut vid ett till träd.

Vi är medvetna om att restaureringen av 11:ans entre har tagit mycket längre än beräknat pga lite otur men vi hoppas såklart att allt är på rätt spår nu.

 

Städdagen inställd

Efter mycket diskussion inom styrelsen har vi beslutat att ställa in vårens städdag i maj.

Vi kan inte med gott samvete uppmuntra till sociala sammankomster när vi inte vet hur situationen ser ut framöver.

Det är förstås tråkigt att städdagen ställs in då jag vet att många uppskattar den.

Detta innebär också att vi inte kommer beställa in en container nu till våren.

Det finns förstås inget som hindrar medlemmar i enskild kapacitet att göra trädgårdsarbete. Vi kommer lägga ut en inplastad checklista i föreningens förråd ifall man känner sig manad till lite arbete och frisk luft.

 

Med anledning av Coronavirus NCOV-19

Ni har säkert redan hört allt man bör tänka på gällande coronaviruset. Men vi vill gärna vara tjatiga och be alla tänka på smittorisken.

Vad gör föreningen för att hindra smittspridning?

Vi har infört ytdesinficering av alla knappar och dörrhandtag i samband med städning.  Vi vet att det kanske inte gör den största skillnaden, men allt är bättre än inget. Det är onödigt att föreningen ska dra på sig en massa extra kostnader i dessa ekonomiskt oroliga tider, men desinficering i samband med städningen kändes som ett logiskt beslut att ta.
Skulle situationen förvärras kommer vi se över om det går att göra ytterligare åtgärder i föreningen.

Enklaste lösningen för dig som boende att hålla dig frisk är helt enkelt att tvätta händerna det första du gör när du kommer hem. Se till att tvätta dem noggrant och i minst 20 sekunder.

När du är ute, se till att alltid hålla ett rimligt avstånd från andra personer. Rekommendationen är minst 1 meter. Tumregeln du kan gå efter är följande. Om du kan röra personen med din utsträckta arm står du för nära.

Vi vill även flagga för att det finns en viss risk att städdagen kan komma ställas in beroende på hur utvecklingen av rådande situation ser ut. Vi kan alla bara hoppas att det lugnat ner sig till Maj.

Vi önskar alla hälsa och trygghet under den pågående pandemin