Rensning av barnvagnsrummen

Under vårens städdag passade styrelsen på att städa ur barnvagnsrummen. I flera av rummen har det varit ont om plats på grund av övergivna vagnar och annat lösöre som inte hör hemma där. Dessutom utgjorde föremål som felaktigt förvarats i vagnrummen en onödig belastning vid eventuell brand.

Inget har slängts, men om du inte hittar något som tidigare stod i ett barnvagnsrum finns det två tillvägagångssätt för att hitta det du saknar.

 • Saknar du en vagn som felaktigt rensats bort? Kontakta då styrelsen med kontaktformuläret här på hemsidan.
 • Saknar du en pulka eller annan uteleksak? Dessa har förflyttats till respektive cykelförråd utanför ditt hus.

 

Ny entréskylt

Skylten som står vid infarten till föreningens område vid parkeringen har sett bättre dagar. Den röda färgen har tappat sin lyster och kartan har nästintill blekt bort. I och med att föreningen nu gått ur Riksbyggen valde styrelsen därför att rusta upp skylten med en ny svart färg på ramen samt en uppdaterad karta med föreningens nya logotyp.

Den nya skylten är en klar förbättring jämfört med den gamla och ger ett bättre första intryck för besökande till vår förening.

Gamla och nya skylten.

Nedstängning av Tvättstugan

(OBS detta var årets aprilskämt 2023)

Då vi sett en markant minskning av användningen av tvättstugan sen vi införde vårt nya passagesystem anser vi att så få medlemmar använder tvättstugan idag att det inte längre finns någon anledning för föreningen att fortsätta finansiera denna.

Istället byggs tvättstugan om till en gym-och friskvårdsstudio. Medlemmar kommer kunna boka massage 3 dagar i veckan här och det kommer finnas 4 löpband samt andra gym maskiner. Uteplatsen kommer byggas ut och en smoothie bar kommer byggas till med en tillhörande utomhus relax avdelning

Hållare till soprummen

De nya hållarna för matavfallspåsar är nu på plats.

Vi har även sett till att det finns absorberingsdukar att använda i soprummen.
om man ser ett läckage under ett sopkärl, ta en saneringsduk och lägg den på läckaget, duken kommer suga upp allt det blöta, sen kan man bara slänga den i hushållskärlet.

OBS. Saneringsdukar är endast till för soprummen eller bränsle/oljeläckage i föreningens förråd, ej för personligt bruk. Missbruk beivras.

När ni tar matavfallspåsar ta endast kompletta knippen med påsar, inte enskilda påsar. Vi kommer beställa påsar till föreningen så att hållarna blir fulla.

Matavfallsåtervinning

Från och med 24:e februari har föreningen matavfallsåtervinning i soprummen.

Sen årsskiftet 2023 är det lagkrav på att ha matavfallssortering och föreningen är inget undantag. Men först nu har vi fått kärlen då det varit väntetid på att få leveransen.

Vi har börjat med tre (3) kärl i södra soprummet och två (2) kärl i norra soprummet, och om det inte räcker till kommer vi expandera med flera kärl där det behövs. Men eftersom det är lite platsbrist i soprummen tar vi det lite lugnt.
För att få plats med matkärlen har vi tagit bort två (2) respektive ett (1) hushållsavfallskärl.

Kärlen är de mindre 140 Liters kärlen med brunt lock och symbolen för matavfall.
Vi väntar fortfarande på leverans av skyltar till väggarna, men de kommer.

 

Vad innebär det här för dig som medlem?
De närmaste dagarna kommer vi dela ut ett startkit bestående av en hållare med monteringssats, en bunt matavfallspåsar och en informationsbroschyr till alla hushåll.
Vi har även satt upp matavfallsplanscher i trapphusen.
Längre fram kommer det finnas hållare för buntar med avfallspåsar som man kan hämta i soprummen när man får slut.

Men vad det i princip innebär för dig är att du ska börja sortera ditt matavfall i en särskilt påse och den ska därefter slängas i matavfallskärlen.

Vi slänger in två video från Uppsala Vatten som vi tyckte var bra då Stockholm Vatten verkar sakna instruktionsvideo.

Vad ska du då sortera i matavfall?

Matavfall är rester från beredning eller servering av kött, fisk, grönsaker, frukt, bröd med mera. Det inkluderar exempelvis skal och rester av grönsaker och frukt eller överblivna rester från kött, fisk, pasta, ris och annat organiskt avfall.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Gammalt pasta, ris eller brödrester
 • Teblad eller kaffesump

Exempel på saker som INTE är matavfall

 • Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
 • Damm
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
 • Kattsand, djurströ
 • Snus, aska, stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler
 • Förpackningar i plast och kartong
 • Vätskor som frityrolja m.m.

UPPDATERING: 2023-02-26
Tyvärr var det några medlemmar som hade för bråttom och hann norpa åt sig startkit innan vi hade börjat dela ut dem. I de hus där medlemmar redan tagit startkit har vi lämnat dem vid entren så man får ta själv eftersom vi nu inte vet vilka som har det och vilka som inte har det, i övriga hus har vi delat ut och ställt vid varje lägenhet. Några medlemmar tog också mer än en bunt påsar vilket gör att vi nu har för få påsar att dela ut. Komplettering kommer ske senare.

Blåljuskoder

På föreningens initiativ har vi infört så kallade blåljuskoder i samarbete med Lokalpolisområde Farsta. Detta innebär att blåljuspersonal (polis, läkare, räddningstjänst och ambulans) får en egen kod med vilken de kan komma in i våra fastigheter vid en utryckning. För att visa detta har vi satt upp dekaler på varje fastighetsport.

Blåljuskoderna kommer att leda till en ökad trygghet för alla boenden i vår förening och medför att räddningspersonal snabbt kan komma fram dit de behövs utan att behöva ödsla tid på att bli insläppta eller slå in porten.

Namnändring och avslut av medlemskap

Från och med årsskiftet 2023 är föreningen inte längre medlem i riksbyggen.

Vi fortsätter ha riksbyggen som förvaltare tills vidare men avtalet är uppsagt för omförhandling.

Från 2023-01-25 är föreningens namn officiellt Ängssätra Bostadsrättsförening.

Driftstörning på tvättbokningen

Som en följd av driftstörningen på bredbandet tidigare så har vi nu en driftstörning på tvättbokningstavla som beror på det tidigare internetproblemet.

Det betyder att just nu kan du inte boka en tvätttid.

UPPDATERING: 2022-12-30 – 16:50
Tvättbokningen fungerar nu återigen som den ska.