Får jag ha odlingslåda utanför min uteplats?

Svaret är NEJ.

Föreningen tillåter inte installation av odlingslådor (pallkragar) på föreningens område, förutom på den plats som trädgårdsgruppen hanterar.

Marken och rabatterna utanför din uteplats ägs av föreningen, och därför får du inte placera en odlingslåda där.

Vi är medvetna om att det finns medlemmar som har placerat ut odlingslådor, dessa är dock inte tillåtna.

Vi förstår att detta kan vara besvärande för vissa, men föreningen kan inte tillhandahålla föreningsmark för odling till de enstaka medlemmar som bor på markplan.

Om du är intresserad av att odla något, rekommenderar vi att du kontaktar trädgårdsgruppen och bidrar till skötseln av föreningens område, och odla i de odlingslådor som trädgårdsgruppen har ansvaret för.