Får jag hyra ut min bostad?

Du får hyra ut din bostad under förutsättningen att du har ett giltigt skäl, och att du ansökt och fått godkänt att hyra ut din bostad av styrelsen innan uthyrningen påbörjas.

Giltiga skäl för att hyra ut sin bostad kan vara t.ex. tillfälligt jobb utomlands, Studier på annan ort, längre semester utomlands, provboende tillsammans med annan person, annan bosättning del av året (t.ex. sommarstuga) osv.

Uthyrning av din bostad godkänns med högst 1 år åt gången och högst 2 år totalt. (se gärna förtydligande om föreningens regler under Dokument – regler för andrahandsuthyrning)

Ängssätra Bostadsrättsförening är en äkta bostadsrättsförening och vi tillåter inte uthyrning av bostäder av kommersiella skäl, vinstsyfte eller någon form av bostadsförmedling, t.ex. airbnb.

I stadgarna står följande.
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.

Avser du däremot endast att hyra ut ett rum eller del av bostaden under tiden du själv bor där finns ingen begränsning och du behöver inte ansöka om tillstånd för det.
Detta gäller endast att du själv fysiskt bor i lägenheten, om du är skriven i lägenheten men det framkommer att du inte bor där, utan att någon annan bor där istället kan du få din bostad förverkad.

Du hittar alla dokument och information du behöver under Dokument och ”Regler för andrahandsuthyrning” samt ”Ansökan om andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra utträde ur föreningen och förverkande av din bostad. Det betyder att du kan bli av med lägenheten.

Exempel på otillåten andrahandsutyrning kan vara att du hyr ut din bostad utan att ansöka om tillstånd för det.
Eller att du hyr ut trots att du fått avslag på din ansökan om uthyrning.
Eller att du falskt uppger att du bor i din bostad trots att du inte gör det samtidigt som du hyr ut bostaden.
Vänligen notera att alla dessa skäl kan innebära förverkande och tvångsförsäljning av din lägenhet.

Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning hos hyresnämnden.
www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Har du fått avslag från föreningen på din ansökan om att hyra ut din bostad kan du överklaga det till hyresnämnden.