Har föreningen kameraövervakning

Ja

Föreningen har installerat kameraövervakningssystem i båda miljöhusen, trädgårdsförrådet samt gräsklipparförrådet.

Syftet med dessa övervakningskameror är att skydda föreningens egendom, upprätthålla ordning och för att förbättra säkerheten inom föreningens område.

För ytterligare information om hur vi hanterar den information som samlas in genom kameraövervakningen, vänligen referera till vår policy för dataskydd (GDPR).