Jag behöver ett utdrag ur lägenhetsförteckningen, hur får jag det?

Utdrag ur lägenhetsförteckningen är något du behöver uppvisa för en bank om du t.ex. ska byta bank på dina lån, öka, eller teckna om dina lån.

Enligt lag är bostadsrättsföreningar skyldiga att hålla sådana förteckningar.
de innehåller oftast information som;

  • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer
  • Datum för registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen
  • Ägarens/ägarnas namn och personnummer
  • Lägenhetsnummer (beteckning)
  • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
  • När lägenheten är senast överlåten och vilken insats.
  • Information om belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som då har rätt att få utdraget.

Då vi är en Riksbyggen förening är det Riksbyggen som sköter vår ekonomiska administration och därmed också lägenhetsförteckningen.

För att få en lägenhetsförteckning måste du kontakta Riksbyggen

Ring deras kundtjänst på 0771-860 860

Eller kontakta dem på mail