Jag ska installera induktionsspis. Finns det 3-fas med nolla (neutralledare) framdraget till köket?

Alla lägenheter installerades med moderna 16A 3-fas perilex uttag med framdragen nolla (neutralledare) i köken.

Det går alltså utmärkt att installera en 230V spis (t.ex. induktion) i våra kök

Bild på perilex uttag

Kopplingsschema perilex uttag